Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Yazılı İletişim

Meslek alanında yazım ağırlıklı haberleşme ve iletişim. CV (Özgeçmiş) hazırlama. Sözcük kullanımı geliştirilmesi.

Atatürk İlkeleri II

İki dönem içerisinde verilecek olan bu derste Atatürk İlkeleri analitik ve tarihsel olarak incelenecektir.

Ekonomiye Giriş II

Milli gelirin tanımı, hesaplama yöntemleri; tüketim, tasarruf ve yatırım fonksiyonları; enflasyon ve enflasyon hesapları; para ve mali politikalar; istihdam ve büyüme problemleri; toplam arz ve talep modeli; gelişme politikaları ve trendler.

İşletme Prensipleri

İşletme prensipler, işletmecilik esasları, teori ve pratikteki uygulamalarıyla anlatılmaktadır. Planlamanın özü, Karar Mekanizmaları, Örgütlenme amaç ve esasları, Otorite ve Yönetim katmanları, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Seçimi, Motivasyon, Liderlik, Kontrol sistemi ve işleyişi verilmektedir.

Windows İşletim sistemi

Windows Nedir?, Windows Komutları, Windows Ayarları, Microsoft office, Microsoft word, Microsoft Powerpoint, Microsoft powerpoıint Projeden oluşuyor.

İşletme ve Ekonomi  için Matematik II

Limit ve süreklilik; Eğim ve uygulamaları türev; anlık değişim oranı; yüksek dereceli türevler; optimizasyon; Maksimum ve Minimum, gelir, maliyet ve kar hesaplamaları; türevirtersi; Integral kuralları; deferansiyel denklemler; finans hesapları; basit ve bileşik faiz; gerçek değer; geçerli faiz; ödeme şekli.

Ingilizce II

Bu dersin temel amacı öğrencilerin ingilizce parçaları kavrayıp özetlemelerini geliştirmektir

Atatürk İlkeleri I

İki dönem içerisinde verilecek olan bu derste Atatürk İlkeleri analitik ve tarihsel olarak incelenecektir.

Ekonomiye Giriş I

İktisadın genel ilkeleri ve ağırlıklı  olarak mikroekonomi konuları incelenmektedir. Bu bağlamda: Kıtlık, maliyet ve tercihler, arz ve talep, esneklik, üretici ve tüketici davranışları ile marjinal analizler, serbest (rekabetci) piyasada fiyat oluşumları ve diğer konular incelenmektedir.

İşletmeye Giriş

İşletme ve Ekonomik çevresi ile ilgili kavramlar, işletmede mülkiyet biçimleri, yönetim örgütlenme, pazarlama, insane ilişkileri ve insane kaynakları yönetimi.

İçerik yayınları I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi