Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

İki Yıllık

Araştırma Merkezleri | Hakkımızda | Amaçlar ve Hedefler | Bilimsel Toplantılar | Faaliyetler | Seminer ve Konferanslar | Projeler | Sektörle İlişkiler

Kadromuz

Araştırma Merkezi | Faaliyetler

Uzm. Hem. Tülay Demiray

Uzm. Hem. Tülay Demiray, Tekirdağ-Saray’da doğdu. İlk ve orta ve lise öğrenimini Saray'da tamamladı.

2001 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulundan mezun oldu. 5 yıl özel kuruluşlarda hemodiyaliz hemşireliği yaptı.

2003 yılında İstanbul Üniversite Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde; Hemodiyaliz Hemşireliği sertifika programına katıldı.

2007 yılında Haliç Üniversitesinde Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri hemşireliğinde Yüksek Lisans yaptı.

2006-2011 yılları arasında İstanbul'da özel bir psikiyatri hastanesinde klinik sorumlu hemşireliği yaptı.

YÖNETİM YAPISI

Enstitü Sayfası | Programlar | Yönetim | Tez Yazım Kılavuzu | Lisansüstü Tezler | Aday Öğrenciler | Formlar

YÖNETİM KURULU

Enstitü Müdürü
Prof. Dr. İhsan ÇALIŞ
(Eczacılık Fakültesi)
Müdür Yardımcıları

İçerik yayınları I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi