Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Laboratuvarlar

Bölümler | Fakülte Sayfası | Akademik Kadro | Neden YDÜ Mühendislik | Laboratuvarlar | Kurullar | Faaliyetlerimiz | Üyelikler | Kaynakça | İş Olanakları | Mezunlarımız

Genel Kimya Laboratuvarı

Genel Kimya Laboratuvarı teoride verilen kimyasal kavramları desteklemek ve örneklemek için tasarlanmıştır.

Devamı..

Genel Kimya Laboratuvarı

Genel Fizik Laboratuvarı

Mühendislik Fakültesi öğrencileri, ilk yıl aldıkları temel fizik derslerinde gördükleri teorik konulara paralel olarak, laboratuvarda üçer kişilik gruplar halinde deneyler yapmaktadırlar.

Devamı..

Genel Fizik Laboratuvarı

Bilgisayar Laboratuvarları

Fakültenin 4 bilgisayar Laboratuvarıda toplam 200 bilgisayar vardır. Her bilgisayara WİNDOWS XP ve LİNUX işletim sistemleri mevcuttur.

Devamı..

Bilgisayar Laboratuvarları

Sayısal Devreler Laboratuvarı

Laboratuvarın esas amacı sayısal mantık konusunda öğrencilere pratik beceriler kazandırmak ve bilgilerini arttırmakdır.

Devamı..


Sayısal Devreler Laboratuvarı<

Microişlemci Laboratuvarı

Mikroişlemciler laboratuvarı temel mikroişlemci sistemlerinin tasarımını amaçlamıştır. Donanım ve yazılım açısından makinaların çalışma prensipleri öğrencilere aktarılmaktadır.

Devamı..

Microişlemci Laboratuvarı

Veri İletişim Laboratuvarı

Laboratuvarın amacı öğrencilere analog ve digital veri iletişim sistemleri hakkında bilgi ve praktik becerileri kazandırmaktır.

Devamı..

Veri İletişim Laboratuvarı

Devre Teorisi Laboratuvarı

Laboratuvarın amacı temel eletrik devre elemanlarını öğrenciye tanıtmak ve devre analiz metodlarının pratik olarak deney sonuçlarıyla pekiştirilmesini sağlamaktır.

Devamı..

 

Devre Teorisi Laboratuvarı

Elektronik Laboratuvarı

Laboratuvar öğrencilere elektronikdevre elemanlarını ve uygulamalarını tanıtmak amacı ile çalışmaktadır.

Devamı..

 

Elektronik Laboratuvarı

Güç Elektroniği Laboratuvarı

Güç Elektroniği laboratuvarı öğrencilerin konverter, inverter, güç filtreleri, motor sürücüleri, ve çeşitli güç ve endistüriyel elektronik deneylerinin gerçekleştirilebildiği setlerle donatılmıştır.

Devamı..


Güç Elektroniği Laboratuvarı

Yüksek Gerilim Tekniği Laboratuvarı

Laboratuvar 240 kV darbe jeneratörü aracılığı ile gerçekleştirilen deneylerden oluşmaktadır.

Devamı..

Yüksek Gerilim Tekniği Laboratuvarı

Elektrik Ölçme Laboratuvarı

Laboratuvar elektriksel ölçme teori ve tekniklerini öğretme amacı gütmektedir.

Devamı..

Elektrik Ölçme Laboratuvarı

Mobil İletişim Sistemleri Laboratuvarı

Laboratuvar Hücresel Telefon Sistem modulü (STS - EV) ile gerçekleştirilmektedir.

Devamı..

 

Mobil İletişim Sistemleri Laboratuvarı

Komunikasyon Sistemleri Laboratuvarı

Laoratuvarda 20’den fazla farklı set kullanılmakdadır.

Devamı..

 

Komunikasyon Sistemleri Laboratuvarı

Telekomunikasyon Laboratuvarı

Sayısal ve analog iletişim sistemlerinin derinliğine analiz ve pratiğinin yapılmasına imkan vermektedir.

Devamı..

 

Telekomunikasyon Laboratuvarı

Uydu İletişimi Laboratuvarı

Uydu İletişim laboratuvarı yüksek teknoloji cihazlar ile donatılmıştır.

Devamı..

 

Uydu İletişimi Laboratuvarı

Sinyal ve Sistem Laboratuvarı

Sinyal ve Sistem Laboratuvarı sınıfta verilen teorik bilgilerin öğrenciler tarafından pratik ve gerçek deneyler aracılığı ile pekiştirilmesini sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Devamı..

 

Sinyal ve Sistem Laboratuvarı

Elektrik Makinaları Laboratuvarı

Laboratuvar tek faz ve üç faz trafo, elektrik makinaları, varyak, ototrafolar gibi cihazlarla donatılmıştır.

Devamı..

 

Elektrik Makinaları Laboratuvarı

Makina Atölyesi

Makina Mühendisliği Bölümü bünyesinde bulunan tam teşekküllü atölyede öğrenciler temel üretim yöntemleri ile ilgili deneyim kazanmaktadır.

Devamı..

 

Makina Atölyesi

Isı Transferi Laboratuvarı

Temel ısı transferi ölçüm düzenekleri öğrencilere gözterilmektdir.

Devamı..

 

Isı Transferi Laboratuvarı

Malzeme Testi ve Mukavemet Analizi Laboratuvarı

Malzeme Testi ve Mukavemet Analizi Laboratuvarında öğrenciler malzeme özelliklerinin belirlenmesi ve yapılarının incelenmesi ile ilgili uygulamaların yanısıra değişik yüklemeler altında makina elemanlarının deformasyonlarını gözlemektedir.

Devamı..

 

Malzeme Testi ve Mukavemet Analizi Laboratuvarı

Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı

Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarında öğrenciler akım rejiminin belirlenmesi, farklı akışkanlar için viskozite, akışkanın kapalı bir sistemde hızının ölçülmesi ve Pneumatik eğitim deney düzeneğini kullanarak uygulamalı deneyler yapmaktadırlar.

Devamı..

 

Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı

Termodinamik Laboratuvarı

Soğutma çevrimi deney düzenekleri üzerinde uygulamalar yapılmaktadır.

Devamı..

 

Termodinamik Laboratuvarı

İçten Yanmalı Motorlar Laboratuvarı

Motor kesitleri üzerinde içten yanmalı motorların çalışma prensipleri gösterilmekte, içten yanmalı motora ait güç belirleme ve yakıt sarfiyatı deneyleri yapılmaktadır.

Devamı..

 

 

Güneş Enerjisi Laboratuvarı

Güneş enerji labratuvarı yüksek lisans ve lisans oğrencilerin bitirme porojeleri için kullanılır.

Devamı..

 

Güneş Enerjisi Laboratuvarı

Biyomedikal Enstrümantasyon Laboratuvarı

Biyomedikal Enstrimantasyon laboratuvarının amacı, insan vucüdünda oluşan sinyal ve görüntü işleme deneylerinin yapılmasını sağlamaktır.

Devamı..

 

Biyomedikal Enstrümantasyon Laboratuvarı

Biyokimya Laboratuvarı

Biyokimya laboratuvarı, biyokimya alanında en çok kullanılan deneyleri öğrenciye öğretmeyi hedeflemektedir.

Devamı..

 

Biyokimya LaboratuvarıGenel Kimya Laboratuvarı

Genel Kimya Laboratuvarı teoride verilen kimyasal kavramları desteklemek ve örneklemek için tasarlanmıştır. Temel laboratuvar tekniklerini öğretmeyi ve analitik düşünmeyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Derslerin teorik kısmında öğrenilen kimyasal kavramlar dışında, laboratuvar deneyleri teorik ve pratik ilave kimya bilgileri içermektedir. Kimya Laboratuvarında metrik sistemde düşünmek ve ölçüm yapabilmek, özelliklerine göre maddeyi ayırt etmek, sabit oranlar kanunun deneysel uygulaması, temel ayırma yöntemleri, reaksiyon stokiyometrisi, gaz kanunlarının örneklenmesi, elektrokimya ve termokimya ile ilgili deneyler .Genel Fizik Laboratuvarı

Mühendislik Fakültesi öğrencileri, ilk yıl aldıkları temel fizik derslerinde gördükleri teorik konulara paralel olarak, laboratuvarda üçer kişilik gruplar halinde deneyler yapmaktadırlar. Öğrenciler, bu sayede veri alma, deney hatası, grafik çizimi ve veri analizi gibi kavramları bire bir tecrübe ederek derste öğrendikleri ile pekiştirmekte, konuları daha iyi kavrama ve kendilerini yetiştirme olanağına sahip olmaktadırlar.

Genel Fizik-I laboratuvarı altı mekanik deneyi kapsamaktadır (ölçme bilgisi, deney verilerinin işlenmesi ve hata analizi, boyut analizi, mekaniğin temel deneyleri).

Genel Fizik-II laboratuvarı elektrik ve manyetizma dan oluşan yedi deneyi kapsamaktadır (elektrik ve magnetik alan ölçümleri, elektrik devreleri, akım ve gerilim ölçümleri).Bilgisayar Laboratuvarları

Fakültenin 4 bilgisayar Laboratuvarıda toplam 200 bilgisayar vardır. Her bilgisayara WİNDOWS XP ve LİNUX işletim sistemleri mevcuttur. Laboratuvarlardaki bilgisayarlardan merkezi yazıcı aracılığı ile çıktı alınabilmekte ve internet ereşimi sağlanabilmektedir. Bilgisayarlarda öğrencilerin kullanabilmesi için icin aşağıdaki yazlım paketleri mevcuttur: Windows OS, MS Offıce, Visual Studio, Boprland C++, Vısual C++, Delphi 7,Visual Basic, Oracle 8, Matlab, Mathematica,Turbo-Pascal 7, Turbo-Ptolog, Csharp, Java Compiler, Linux OS, gcc, g++, Java Development, Pascal Compiler, Firefox, Openoffice.org, Open GL Development.Sayısal Devreler Laboratuvarı

Laboratuvarın esas amacı sayısal mantık konusunda öğrencilere pratik beceriler kazandırmak ve bilgilerini arttırmakdır. Laboratua orta seviye sayısal sistemlerin tasarımına uygundur. Temel eğitim seti ETS-7000 tipi çalışma istasyonudur. Öğrenciler fonksiyonel pratik sayısal tasarımları kurarak irdeleyebimektedirler. Bu laboratuvarda gerçekleştirilen tasarımlar zamanlayıcılar, sayıcılar, dekoder/enkoder, multiplekser vb. olarak sıralanabilir.Microişlemci Laboratuvarı

Mikroişlemciler laboratuvarı temel mikroişlemci sistemlerinin tasarımını amaçlamıştır. Donanım ve yazılım açısından makinaların çalışma prensipleri öğrencilere aktarılmaktadır. Laboratuvarda Zilog Z 80 ve Motorolla M 6809 eğitim setleri kullanılmaktadır. Intel 8080 mimarisi ve programlaması eğtimi bilgisayar simulasyon yazılımı sayesinde yapılmaktadır.Veri İletişim Laboratuvarı

Laboratuvarın amacı öğrencilere analog ve digital veri iletişim sistemleri hakkında bilgi ve praktik becerileri kazandırmaktır. Laboratuvar uygulamaları veri iletişim eğitim sistemlerini kapsamaktadır. Sistem çeşitli modülleri içermektedir. Bu modullar anolok ve digital signalların analizi, gönderilmesi, bulunması, filteresinde kullanılır.Laboratuvarın amacı temel eletrik devre elemanlarını öğrenciye tanıtmak ve devre analiz metodlarının pratik olarak deney sonuçlarıyla pekiştirilmesini sağlamaktır. Öğrenciye verilen AC veya DC teorik bilgilere paralel olarak yürütülen deneyler için moduler setler yerine gerçek uygulamalar tercih ediliştir. Öğrenciler devreleri kendileri kurarak sonuçları ölçmekte, verileri değerlendirerek raporlamaktadırlar.Elektronik Laboratuvarı

Laboratuvar öğrencilere elektronikdevre elemanlarını ve uygulamalarını tanıtmak amacı ile çalışmaktadır. Elektronik devre elemanları kullanılarak kurulan devreler ile gerçekleştirilen deneyler teknolojik ölçüm cihazları aracılığı ile veri toplanması sonucu gerçekleştirilir. Toplanan veriler analiz edilip raporlanarak deney sonuçlandırılır.Güç Elektroniği Laboratuvarı

Güç Elektroniği laboratuvarı öğrencilerin konverter, inverter, güç filtreleri, motor sürücüleri, ve çeşitli güç ve endistüriyel elektronik deneylerinin gerçekleştirilebildiği setlerle donatılmıştır. Bu laboratuvarda toplam 24 değişik deney modüler deney setleri aracılığı ile gerçekleştirilebilmektedir.Yüksek Gerilim Tekniği Laboratuvarı

Laboratuvar 240 kV darbe jeneratörü aracılığı ile gerçekleştirilen deneylerden oluşmaktadır. Darbe jeneratörünün yanısıra 40 kV DC ve 100 kV AC güç kaynakları, yağ test cihazı, elektrodlar ve dielektrik test ekipmanı mevcutdur.Elektrik Ölçme Laboratuvarı

Laboratuvar elektriksel ölçme teori ve tekniklerini öğretme amacı gütmektedir. Öğrenciler ölçüm teknikleri ve ölçü aletlerinin çalışma prensiplerini bu laboratuvar aracılığı ile öğrenmekte ve ölçüm prensiplerini uygulamalı olarak kavramaktadırlar.Mobil İletişim Sistemleri Laboratuvarı

Laboratuvar Hücresel Telefon Sistem modulü (STS - EV) ile gerçekleştirilmektedir.
Dalga şekillerinin analizi, ölçümü, ses ve veri işleme, verici, alıcı işlemleri öğretilmektedir.
Pratik eğitimin yanında GMSK, QPSK, OQPSK π/4QPSK, Avrupada kullanılan sinyaller, Amerikan ve Japon sistemleri MATLAB aracılığı ile üretiliyor ve inceleniyor.Komünikasyon Sistemleri Laboratuvarı

Laoratuvarda 20’den fazla farklı set kullanılmakdadır. Amplitud, faz, frekans puls ve delta modulyasyon sistemler, sinyallerin filtre edilmesi, harmonik analiz, analog dijital çeviriciler ve diger konular incelenmekdedir.Telekomünikasyon Laboratuvarı

Sayısal ve analog iletişim sistemlerinin derinliğine analiz ve pratiğinin yapılmasına imkan vermektedir. İletişim ve Telekomünikasyon modülleri aracılığı ile deneyler gerçekleştirilmektedir. Gerçekleştirilebilen 20 deneyden bazıları Kanal kodlama, hat kodlama, ASK, FSK, PSK ve PSK modulasyon teknikleri, FDM multikanal gibi teknolojik deneylerdir.Uydu İletişimi Laboratuvarı

Uydu İletişim laboratuvarı yüksek teknoloji cihazlar ile donatılmıştır. Öğrenciler uydu iletişimi ile ilgili tüm teorik bilgilerin pratiğini bu laboratuvarda gerçekleştirme şansına sahiptirler.Sinyal ve Sistem Laboratuvarı

Sinyal ve Sistem Laboratuvarı sınıfta verilen teorik bilgilerin öğrenciler tarafından pratik ve gerçek deneyler aracılığı ile pekiştirilmesini sağlamak amacı ile kurulmuştur. Sayısal ve analog sinyallerin davranışları ve sistemler aracılığı ile işlemleri bu laboratuvarda öğrencilere aktarılmaktadır.

Çeşitli sinyalların değerlerinin ölçülmesi, harmonik analiz, sinyalların filtresi, çoğullanması ve diger konular incelenmekdedir.Elektrik Makinaları Laboratuvarı

Laboratuvar tek faz ve üç faz trafo, elektrik makinaları, varyak, ototrafolar gibi cihazlarla donatılmıştır. Yüksek kaliteli güç kaynakları ile donatılmış laboratuvarda tek faz ve üç faz elektrik motor ve jeneratör deneylerinin yanı sıra doğru akım motor ve üreteç deneyleri gerçekleştirilmektedir. Laboratuvar bitirme öğrencilerinin bitirme ödevlerini pratik olarak gerçekleştirmelerinede olanak sağlamaktadır.Makina Atölyesi

Makina Mühendisliği Bölümü bünyesinde bulunan tam teşekküllü atölyede öğrenciler temel üretim yöntemleri ile ilgili deneyim kazanmaktadır. Öğrencilerimiz atölyeyi ders saatleri dışında da uzman teknisyenlerimiz gözetiminde kullanma şansına sahiptirler. Atölyede torna, freze, testere, dikey matkap, planya tezgahları, tesviye takımları, kaynak makinaları, pres ve ısıl işlem fırını ve diğer olanaklar bulunmaktadır.Isı Transferi Laboratuvarı

Temel ısı transferi ölçüm düzenekleri öğrencilere gözterilmektdir. Isıl iletkenlik ve taşınım deney uygulamaları ve ısı değiştirgeçleri deney uygulamaları.Malzeme Testi ve Mukavemet Analizi Laboratuvarı

Malzeme Testi ve Mukavemet Analizi Laboratuvarında öğrenciler malzeme özelliklerinin belirlenmesi ve yapılarının incelenmesi ile ilgili uygulamaların yanısıra değişik yüklemeler altında makina elemanlarının deformasyonlarını gözlemektedir. Üniversal çekme, sertik ölçme, darbe, malzeme yorgunluğu deneylerinin yanısıra metal mikroskobu ile malzemelerin mikroskopik yapılarını inceleme imkanı bulunmaktadırlar.Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı

Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarında öğrenciler akım rejiminin belirlenmesi, farklı akışkanlar için viskozite, akışkanın kapalı bir sistemde hızının ölçülmesi ve Pneumatik eğitim deney düzeneğini kullanarak uygulamalı deneyler yapmaktadırlar.Termodinamik Laboratuvarı

Soğutma çevrimi deney düzenekleri üzerinde uygulamalar yapılmaktadır.İçten Yanmalı Motorlar Laboratuvarı

Motor kesitleri üzerinde içten yanmalı motorların çalışma prensipleri gösterilmekte, içten yanmalı motora ait güç belirleme ve yakıt sarfiyatı deneyleri yapılmaktadır.Güneş Enerjisi Laboratuvarı

Güneş enerji labratuvarı yüksek lisans ve lisans oğrencilerin bitirme porojeleri için kullanılır. Güneş radyosyunu pyranometre ile ölçülüp değerlendirilebilmektedir. Oğrenciler güneş enerjisi ile deneysel olarak su ısıtarak, eğime bağlı verimlilik ve diğer verimlilik testleri yaparlar. Ayrıca güneşin ışıma şiddetini ölçülebilmekte ve Güneş pili ile güneş kollektörü gibi sistemlerin verimliliklerine bakılabilmektedir.Biyomedikal Enstrümantasyon Laboratuvarı

Biyomedikal Enstrimantasyon laboratuvarının amacı, insan vucüdünda oluşan sinyal ve görüntü işleme deneylerinin yapılmasını sağlamaktır. Biyometrik sinyaller, pulse oksimetre, elektrokardioyogram, kan akışı analizi ve daha pek çok sinyal örnek olarak sayılabilir. Bu sinyallerden elde edilen faydalı verilerin çözümleyebilme yetisinin kazandırılması en önemli hedeftir. Buna ilaveten, laboratuvar lisan üstü öğrencileri ve bölüm öğretim üyelerinin, biyomedikal sinyal işleme konusunda ileri araştırmalar yaptıkları laboratuvardır. Kullanılan metodlar, biyoistatistik metodları, görüntü işleme, audio işleme, görüntü tanıma ve biyomedikal algoritma geliştirme konularını kapsamaktadır.Biyokimya Laboratuvarı

Biyokimya laboratuvarı, biyokimya alanında en çok kullanılan deneyleri öğrenciye öğretmeyi hedeflemektedir. Bu deneylerden bazıları, protein saflaştırma ve karakterizasyonu, enzim deneyler, DNA izolasyonu’dur. Ayrıca, biyomedikal öğrencileri bu alanda önemli pek çok cihazı kullanma becerisi geliştirmektedirler.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi