Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Mütercim-Tercümanlık Bölümü

Fakülte Sayfası | Dersler
Amaç ve Hedefler
Mütercim-Tercümanlık bölümünün amacı, öğrencilerin İngilizce ve Türkçe dillerinde dil bilincini geliştirmek; çeviri ve yorumlamadaki teori ve teknikleri öğretmek suretiyle onları yeterli ve yetkin yapmak; her iki dilin kültürü ve kurumları konusunda bilgili, çeviri dalında kuramsal ve eleştirel bilgi birikimine, aynı zamanda uygulama deneyimine sahip kılmak; bir yandan edebiyat, iktisat, hukuk, sosyal bilimler, uluslar arası ilişkiler, fen bilimleri ve tıp, hukuk, teknik konular, medya-iletişim, sosyal bilimler ve diğer güncel konularla ilgili terminoloji, kavramlar, yazma, okuma, anlama ve çevirme ile ilgili bilgiyle donatırken bir yandan da çeviri kuram ve teknikleri ile simultane konferans çevirmenliğinin temel bilgilerine hakim olmalarını sağlamaktır. Eğitim programında İngilizce'nin dışında en az bir yabancı dili daha çeviri yapabilecek düzeyde bilen öğrenciler yetiştirmek de hedeflenmektedir.

İş Olanakları
Mütercim tercümanların iş yelpazesi son derece geniştir: Çevirmenlik, Edebi Çevirmenlik, Konferans, Ulusal ve Uluslararası Kongre Çevirmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Uluslararası Şirketler, Medya, Basın-Yayın, Reklam ve Halkla İlişkiler, Turizm, Diplomasi alanlarında iş bulabilirler. Resmi ve özel kurumlar bu alanlarda istihdam yapmaktadır. Mütercim-Tercümanlar, Dışişleri Bakanlığı’nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ve özel okulları başta olmak üzere, yabancı dil eğitimi veren bütün kurum ve kuruluşlarda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, diplomasi çevirmenliği için yabancı misyon temsilciliklerinde, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi bünyesinde, üniversitelerin ilgili bölümlerinde, İngilizce öğretmeni istihdam eden resmi ve özel kuruluşlarda, uluslararası özel şirketlerde, bankalarda, TRT’de, özel televizyon kuruluşlarında, yayınevlerinde, özel çeviri bürolarında, yerli ve yabancı haber ajanslarında, çeşitli konularda düzenlenen uluslararası konferans ve kongrelerde, turizm sektöründe, yayınevleri editörlüğü görevinde, özel veya yayınevlerine bağlı olarak kitap-belge çevirmenliği işinde, özellikle iş dünyasının ve Avrupa Birliği’nin beklentilerini karşılayabilecek biçimde yazılı ve sözlü çeviri alanlarında görev yaparlar.
Ayrıca, Mütercim Tercümanlık Bölümünden mezun olan öğrenciler, Çeviribilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinde akademik kariyer yapabilirler.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi