Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM)


Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak 23.06.2015 tarihinde kurulan Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezinin (DESAM) temel hedef ve değerleri, insan hayatını ve onurunu her şeyin üstünde tutan, etik kurallara saygılı, evrensel, kaliteli, geçerli ve güvenilir bilgi üreten, yaratıcı ve özgün bireyler yetiştiren,ulusal ve uluslararası disiplinler arasında işbirliğine önem veren ve kurumsallığı benimsemiş bir merkez olmaktır. DESAM’ın kuruluşunda görev alan üyeler Tablo’da belirtilmiştir.

Tablo. DESAM’ın kurucu üyeleri

Unvanı/Adı Soyadı
Kurum
Telefon No ve E-posta

Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ

CBÜ Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Manisa Tel: 05057484316
E-posta: trsanlidag@yahoo.com

Prof. Dr. Nerin Bahçeciler Önder

YDÜ Tıp Fak. Pediatri AD, Lefkoşa Tel: 0533 8764604
E-posta: nerin74@gmail.com

Prof. Dr. Seda Vatensever

CBÜ Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji AD, Manisa Tel: 0532 5730820
E-posta: sedavatansever@yahoo.com

Doç. Dr. Murat Sayan

Kocaeli Üni. Tıp Fak. Tıbbi Genetik AD, Kocaeli Tel: 0533 6479020
E-posta: sayanmurat@hotmail.com

Misyon
Merkezin misyonu, sağlık alanında çalışma yapacak gelişmelere ve yeniliklere açık tüm araştırmacılara temel ve deneysel araştırmalar konusunda eğitimler vermek, sağlık alanlarında yetkinlik kazanarak, yüksek teknolojili tanı ve tedavi sistemlerinin gelişmesi konusunda bilgi aktarımı için ortam sağlamak ve çalışmalar yapmak, klinik kullanıma girmesi planlanan yeni ilaçların etik kuralları her şeyin üstünde tutarak en üst kalitede veri sağlayacak şekilde üretimini gerçekleştirmek, deney hayvanları ve gönüllüler üzerinde uygulanmasını sağlamaktır.

Vizyon
Merkezin Vizyonu, Sağlık bilimleri alanında hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik her türlü araştırmanın en yüksek kalitede yapıldığı, uluslararası ve ulusal düzeyde saygın ve yetkin bir merkez olmaktır.

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

 1. Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma düzeneklerini sağlayarak, Merkez araştırma birimlerinde ortak kullanıma sunmak.
 2. Araştırıcıların araştırma yapmalarına engel oluşturan durumlar varsa ortadan kaldırmaya çalışmak.
 3. Araştırma sonuçlarını duyurmak, araştırma sonuçlarının uygulanmasına yardımcı olmak, gerektiğinde uygulama planları yapmak,
 4. Özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları ile akademisyen ve araştırmacıların talep ettikleri analizleri, karşılaştıkları bilimsel, teknik ve uygulamaya ilişkin sorunları çözmeye yönelik hizmetleri yapmak.
 5. Sağlık alanında, ulusal ve uluslararası ölçekte veri tabanlarının oluşturulmasını sağlamak ve bu amaçla gerekli tüm altyapı (biyoinformatik, donanım) - üstyapı (kurumsal, erişim, paylaşım) önlemlerini almak.
 6. Merkezin çalışma alanına giren konularda konferans, kurs, akademi, okul, seminer, sempozyum, kongre ve sertifikasyon gibi ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantılar düzenlemek.
 7. Yurt içindeki ve dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ve merkezleri ile işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, değişim programları geliştirmek.
 8. Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, yurt içi ve yurt dışından bu amaçlarla gelecek araştırmacılara imkan hazırlamak, öneriler geliştirmektir.

Yönetim Organları
Merkezin yönetim organları;

 1. Müdür
 2. Müdür yardımcısı (ları)
 3. Yönetim Kurulu
 4. Danışma Kurulu’ndan oluşur.

Merkezin yönetim organları Rektörlük tarafından belirlenir.

DESAM Yönetim Kurulu

 1. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ (Başkan)
 2. Prof. Dr. Nerin Bahçeciler Önder (Üye)
 3. Prof. Dr. Seda Vatansever (Üye)
 4. Doç. Dr. Murat Sayan (Üye)
 5. Yard. Doç. Dr. Murat Uncu (Üye)
I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi