Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikerliği

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Bölüm Sayfası | Akademik Kadro | Dersler

Programın Amacı:

Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de nüfusun hızla artması, artan enerji talebi, sanayi, tıp ve bilişim teknolojilerinin gelişimi, kentleşme ve yapılaşma gibi etkenlere paralel olarak imalat, inşaat, enerji sektörleri de hızlı bir gelişim ve değişim göstermektedir. Günümüzde bir çok yeni hizmet alanlarının kurulması ve hizmete açılması, üretim teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşması iş sağlığı ve güvenliği alanında eleman ihtiyacını arttırmıştır. Ayrıca günümüzde, iş sağlığı ve güvenliği yasal bir sorumluluktan öte çalışma hayatının temelini oluşturmaktadır. İş yerlerinde iş kazalarının ve meslek hastalığı risklerinin artması, bu konulardaki sorunları çözmede kalifiye eleman açığını ortaya koymaktadır. İş sağlığı ve güvenliğine bilimin ve teknolojinin getirileriyle beraber artı değer katarak iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yeterlikleri arttırmak ve bu etkinin devamlılığını sağlamak gerekmektedir. Programın genel amacı iş sağlığı ve güvenliği eğitimine güncel yaklaşımlar getirmek; öğrencilerimize Avrupa standartlarında iyi bir eğitim vermek; mezun olduklarında ve işletmelerde görev aldıkça iş yerinde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmalarına yardımcı olmak; çalışanı, işvereni ve çalışma ortamını olumsuz etkileyen riskleri ortadan kaldırarak ya da zararları en aza indirerek ülke ekonomisine katkıda bulunacak mezunlar yetiştirmektir. Programda verilmesi planlanan teorik ve uygulamalı eğitimler ile, iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturulması, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı gerekli önlemlerin alınması, oluşabilecek risklerin minimize edilmesi, üretimin belirlenen sağlık ve güvenlik kurallarına uygun koşullarda yapılması, iş yeri acil durum planlarının oluşturulması, bu işlemlerin bilimsel yöntem ve analizlere dayanarak yüksek bir doğrulukla yapılması, tehlikelerin kaynağından yok edilmesi, çalışanların çalışma ortamlarını daha olumlu kılabilmek için insan piskolojisi ve sosyolojisi göz önünde tutularak çevrenin düzenlenmesine yardımcı olacak fiziksel çevre birimlerinin oluşturulması hedeflenmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikerliği Bölümü’nden mezun olacak öğrencilerin istihdam alanları ;

  1. T.C. ve KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları iş sağlığı ve güvenliği birimleri
  2. T.C. ve KKTC kamu kuruluşları ilgili birimler ve üretim tesisleri
  3. T.C. ve KKTC özel sektör ilgili birimler ve üretim tesisleri
I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi