Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Makaleler

Yazar: Yilmaz, H. G.
Makale Adı: Clinical and scanning electron microscopy evaluation of the Er,Cr:YSGG laser therapy for treating dentine hypersensitivity: short-term, randomised, controlled study
Yayıncı: Wıley Blackwell,
Baskı: 2014
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1111/joor.12156>

Yazar: Kalender, Atakan.
Makale Adı:
CBCT evaluation of multiple idiopathic internal resorptions in permanent molars: case report
Yayıncı: Bıomed Central Ltd,
Baskı: 2014
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1186/1472-6831-14-39>

Yazar: Bayraktar, Yusuf.
Makale Adı:
JAK2V617F mutation in patients with portal vein thrombosis
Yayıncı: Springer,
Baskı: 2008
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/s10620-008-0225-y>

Yazar: Karaalp, C.
Makale Adı:
The essential oil composition of aerial parts of Anthemis tricolor Boiss. from Cyprus
Yayıncı: Taylor & Francıs Ltd
Baskı: 2014
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1080/14786419.2013.867857>

Yazar: Taşar, Simge.
Makale Adı:
Microshear bond strength according to dentin cleansing methods before recementation
Yayıncı: Korean Acad Prosthodontıcs
Baskı: 2014
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.4047/jap.2014.6.2.79>

Yazar: Çavuşoğlu, Çise,
Makale Adı:
Functions of Turkish complementary schools in the UK: Official vs. Insider discourses
Yayıncı: Educatıon Assoc South Afrıca,
Baskı: 2014

Yazar: Shorbagi, Ali.
Makale Adı: Occult hepatitis B is not necessarily an infection
Yayıncı: Lippincott Williams & Wilkins,
Baskı: 2008
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1097/MCG.0b013e3180544962>

Yazar: Simsek, Halis.
Makale Adı:
What is the optimum dose of adefovir in the treatment of chronic hepatitis B infection?
Yayıncı: Elsevier science bv.,
Baskı: 2008
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2008.06.013>

Yazar: Shorbagi, Ali.
Makale Adı:
Primary sclerosing cholangitis - What is the difference between east and west?
Yayıncı: W. J. G. Press,
Baskı: 2008
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.3748/wjg.14.3974>

Yazar: Balaban, Y. H.
Makale Adı:
Tumor markers in familial Mediterranean fever and their correlation with the frequency of attacks
Yayıncı: Clinical & Exper rheumatology
Baskı: 2008

Yazar: Buyukasik, Yahya.
Makale Adı: Evidence for higher red blood cell mass in persons with unconjugated Hyperbilirubinemia and Gilbert's syndrome
Yayıncı: Lippincott Williams & Wilkins,
Baskı: 2008

Yazar: Altinbas, Akif.
Makale Adı: Intrathecal Methotrexate and Acute Neurotoxicity: A Painful Experience
Yayıncı: Akad doktorlar yayinevi,
Baskı: 2008

Yazar: Eshghi, Mandi.
Makale Adı: Laplace Transformation Approach to the Spin Symmetry of the Mie-Type Potential with a Coulomb Tensor Interaction
Yayıncı: Verlag Z Naturforsch,
Baskı: 2014
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.5560/ZNA.2013-0081>

Yazar: Akbulut, Nihat.
Makale Adı:
Evaluation of Foramen Tympanicum Using Cone- Beam Computed Tomography in Orthodontic Malocclusions
Yayıncı: Lıppıncott Wıllıams & Wılkıns,
Baskı: 2014
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1097/SCS.0000000000000440>

Yazar: Kurt, Mevlut.
Makale Adı:
Warfarin-induced skin necrosis and leukocytoclastic vasculitis in a patient with acquired protein C and protein S deficiency
Yayıncı: Lippincott Williams & Wilkins,
Baskı: 2007

Yazar: Sahin, Z.
Makale Adı: Dynamic Hedgehog signalling pathway activity in germline stem cells
Yayıncı: Wıley Blackwell,
Baskı: 2014
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1111/j.2047-2927.2014.00187.x>

Yazar: Kaya, Baris.
Makale Adı:
Non-invasive management of acute recurrent puerperal uterine inversion with Bakri postpartum balloon
Yayıncı: Sprınger Heıdelberg,
Baskı: 2014
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/s00404-013-2993-7>

Yazar: Kurt, Hakan.
Makale Adı:
Evaluation of the superior semicircular canal morphology using cone beam computed tomography: a possible correlation for temporomandibular joint symptoms
Yayıncı: Elsevıer Scıence Inc,
Baskı: 2014
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.oooo.2014.01.011>

Yazar: Pilanci, Aktuerk.
Makale Adı:
A new record of Tegolophus hassani (Keifer, 1959) (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea) from Cyprus
Yayıncı: Taylor & Francıs Inc
Baskı: 2014
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1080/01647954.2014.895043>

Yazar: Yavuz, H. U.
Makale Adı:
Herbs Potentıally Enhancıng Sports Performance
Yayıncı: New Century Health Publıshers,
Baskı: 2014

Yazar:Ozden, Sevgi
Danışman: Prof. Dr. Nedime SERAKINCI
Makale Adı:Expression of TRF2 and its prognostic relevance in advanced stage cervical cancer patients
Yayıncı:Socbıolgıa Chıle
Baskı:2014
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1186/0717-6287-47-61
Yazar:Serakinci, Nedime
Danışman: Prof. Dr. Nedime SERAKINCI
Makale Adı:Mesenchymal stem cells, cancer challenges and new directions
Yayıncı:Elsevıer Scı Ltd,
Baskı:2014
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.ejca.2014.02.011
Yazar:Kızılkanat, Meral
Danışman: Prof. Dr. Nedime SERAKINCI
Makale Adı:Vitamin D reseptör (VDR) geni polimorfizmlerinin metabolik hastalıklarda biyomarker olarak rolü
Yayıncı:Near East University
Baskı:2015
Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6343823357.pdf
Yazar:
Danışman: Terin ADALI
Makale Adı:Biomedical applications of silk fibroin films and 3D-scaffolds
Yayıncı:Near East University
Baskı:2012
Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6293016121.pdf
Yazar:Bentaleb, Ali M.
Danışman:Terin ADALI
Makale Adı:Conformational changes and spectroscopic study of polyethylene glycol and calf thymus DNA complex
Yayıncı:Near East University
Baskı:2012
Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6293831129.pdf
Yazar:Ünalan, İrem.
Danışman:Terin ADALI
Makale Adı:Non-thrombogenic silk fibroin scaffolds and nanoparticles
Yayıncı:Near East University
Baskı:2013
Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6311200806
Yazar:Ali, Safwan, Mohammad.
Danışman:Terin ADALI
Makale Adı:Non-thrombogenic silk fibroin/n,n'-methylene-di-acrylamide blended scaffolds
Yayıncı:Near East University
Baskı:2013
Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6316148829.pdf
Yazar:Almansor, Ali Faisal M.
Danışman:Terin ADALI
Makale Adı:Synthesis and Characterization of non-thrombogenic silk fibroin/N, N'-methylene diacrylamide biofilms
Yayıncı:Near East University
Baskı:2013
Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6318321912/
Yazar:Aktunç, Buket.
Danışman:Terin ADALI
Makale Adı:Modüler eğitim sistemi'nin çoklu zeka kuramı ile uygulanması: okulöncesi eğitim
Yayıncı:Near East University
Baskı:2011
Yazar:Sözgün, Zenal.
Danışman:Terin ADALI
Makale Adı:Yaratıcı örgüt kültürünü oluşturan yönetici tutumları (KKTC örneği)
Yayıncı:Near East University
Baskı:2010
Yazar:Emuakpeje, George.
Danışman:Terin ADALI
Makale Adı:Application of pulse electric field techniques in food processing
Yayıncı:Near East University
Baskı:
Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6314550925.docx
Yazar:Özgöçmen, Cemre.
Danışman:Terin ADALI
Makale Adı:Bioreactors and insulin production
Yayıncı:Near East University
Baskı:
Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6317682931.doc
Yazar:Kavalcı, Eyyup.
Danışman:Terin ADALI
Makale Adı:Electrically conductive silk fibroin/glycerine/polypyrrole biofilms for biomedical applications
Yayıncı:Near East University
Baskı:
Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/
Yazar:Soytürk, Sema.
Danışman:Terin ADALI
Makale Adı:Infant incubator with temperature & humidity control system
Yayıncı:Near East University
Baskı:
Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6341094091.pdf
Yazar:Zencir, Öztürk Hakan.
Danışman:Terin ADALI
Makale Adı:Citosan-graft-silk fibroin hydrogels for biomedical applications
Yayıncı:Near East University
Baskı:2014
Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6345223090.pdf
Yazar:Kurt, İlke.
Danışman:Terin ADALI
Makale Adı:Silk fibroin nanoparticles for molecular imaging
Yayıncı:Near East University
Baskı:2014
Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6349593089.pdf
Yazar:Bayramoğlu, Murat Emre.
Danışman:Terin ADALI
Bionic hand
Yayıncı:Near East University
Baskı:2014
Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6341491098.pdf
Yazar:Oymen, Beste.
Danışman: Terin ADALI
Makale Adı:Pesticide residues in ground water of Northern Cyprus
Yayıncı:Near East University
Baskı:
Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6345526206.pdf
Yazar:
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ
Makale Adı:Öğretmenin karar verme sürecine katılımı konusunda ilkokul öğretmenleri ile yöneticilerin görüşleri (Gazimağusa örneği)
Yayıncı:Near East University
Baskı:2012
Yazar:Çaltıkuşu, Çilem.
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ
Makale Adı:Lisansüstü eğitim programlarında öğrenim gören öğrencilerin araştırma öz-yeterliliklerinin değerlendirilmesi
Yayıncı:Near East University
Baskı:2012
URL:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6292814132.doc
Yazar:Erişmen, Şebnem
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ
Makale Adı:Öğrenci görüşlerine göre ailelerin psikolojik yapısının değerlendirilmesi ve akademik başarı ile ilişkisinin incelenmesi
Yayıncı:Near East University
Baskı:2012
Yazar:Baykent, Nadir
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ
Makale Adı:Okuma yazmaya hazırlık temelinde okulöncesi ve ilköğretim 1. sınıf öğretmenlerinin yazı-çizgi çalışmalarına ilişkin görüşleri
Yayıncı:Near East University
Baskı:2013
URL:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6315558788.doc
Yazar:Tokur, Salih
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ
Makale Adı:Türkçe ile Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeylerinin incelenmesi (KKTC örneği)
Yayıncı:Near East University
Baskı:2013
URL:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6319680818.doc
Yazar:Zeki, Canan Perkan
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ
Makale Adı:Student Teachers' Perceptions about Their Experiences in a Student Centered Course
Yayıncı:Near East University
Baskı:2014
Yazar:Zeki, Canan Perkan
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ
Makale Adı:Student teachers' perceptions about their experiences in a student centered course
Yayıncı:Near East University
Baskı:2014-03
Yazar:Güneyli, Ahmet
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ
Makale Adı:Turkish Language and History Candidate Teachers' Use of Metaphors in Their Perception of a Computer
Yayıncı:Anı yayıncılık
Baskı:2013
Yazar:Güneyli, Ahmet
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ
Makale Adı:Metaphors Regarding the Concept of Book (Near East University Case)
Yayıncı:EDAM
Baskı:2012
Yazar:Güneyli, Ahmet
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ
Makale Adı:Analysis of students' perceptions about the language of instruction in higher education
Yayıncı:Hacettepe Üniversitesi
Baskı:2012
Yazar:Kiraz, Aşkın
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ
Makale Adı:Effect of science and technology learning with foreign langauge on the attitude and success of students
Yayıncı:Elsevier Science bv
Baskı:2010
URL:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.652
Yazar:Güneyli, Ahmet
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ
Makale Adı:Computer Use in Foreign Language Teaching: A Case Study from North Cyprus
Yayıncı:Anı yayıncılık
Baskı:2009
Yazar:Güneyli, Ahmet
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ
Makale Adı:Evaluation of Turkish prospective teachers' attitudes towards teaching profession
Yayıncı:Elsevier Science bv
Baskı:2009
URL:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2009.01.059
Yazar:Güneyli, Ahmet
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ
Makale Adı:The analysis of the Turkish Cypriot fairy tale entitled "Incircinin Dedigi" from the perspective of interpersonal communication conflict
Yayıncı:Milli folklor dergisi
Baskı:2008
Yazar:Taşar, Simge
Danışman: Gökçe MERİÇ
Makale Adı:Tekrarlayan rezin simantasyon öncesinde dentin yüzeyinin hazırlanmasında kullanılan yöntemlerin bağlantı dayanımına etkileri
Yayıncı:Near East University
Baskı:2014
Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6349024067.pdf
Yazar:Doğan Gökhan
Danışman: Doç. Dr. Şerife Zihni EYÜPOĞLU
Makale Adı:Human Resource Management Recruitment and Selection
Yayıncı:Yakın Doğu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Baskı:2004
Yazar:Güvenir Güven
Danışman: Doç. Dr. Şerife Zihni EYÜPOĞLU
Makale Adı:Human resource Management the Contribution of The Human Resource Department to Organization
Yayıncı:Near East Universıty
Baskı:2004
Yazar:Direkli Mehmet
Danışman:Doç. Dr. Şerife Zihni EYÜPOĞLU
Makale Adı:Human Resource Planning at NEU Security Services
Yayıncı:Near East Universıty
Baskı:2005
Yazar:Doç. Dr. Salih GÜCEL
Danışman:Doç. Dr. Salih GÜCEL

Makale Adı:Kuzey Kıbrıs Orkideleri
Baskı:2003
Yazar:Doç. Dr. Salih GÜCEL
Danışman:Doç. Dr. Salih GÜCEL

Makale Adı:Language of The Heart
Yayıncı:Northstone
Baskı:1998
Yazar:Doç. Dr. Salih GÜCEL
Danışman:Doç. Dr. Salih GÜCEL

Makale Adı:Mushrooms of North Cyprus
Yayıncı:NEU
Yazar:Doç. Dr. Salih GÜCEL
Danışman:Doç. Dr. Salih GÜCEL

Makale Adı:Water in Cyprus 2007/08/
Yayıncı:Unit of Environmental Studies
Baskı:2008
Yazar:Doç. Dr. Salih GÜCEL
Danışman:Doç. Dr. Salih GÜCEL

Makale Adı:The Origins of Virtue
Yayıncı:Penguin
Baskı:1997
Yazar:Doç. Dr. Salih GÜCEL
Danışman:Doç. Dr. Salih GÜCEL

Makale Adı:Cambridge Encyclopedia of Life Sciences
Yayıncı:Cambridge University Press
Baskı:1985
Yazar:Doç. Dr. Salih GÜCEL
Danışman:Doç. Dr. Salih GÜCEL

Makale Adı:The marriage of Cadmus and Harmony
Yayıncı:Vintage
Baskı:1994
Yazar:Doç. Dr. Salih GÜCEL
Danışman:Doç. Dr. Salih GÜCEL

Makale Adı:How to Get What You Want and Want What You Have
Yayıncı:Vermilion
Baskı:1999
Yazar:Doç. Dr. Salih GÜCEL
Danışman:Doç. Dr. Salih GÜCEL

Makale Adı:The Collins Encyclopedia of Animal Evolution
Yayıncı:Collins
Baskı:1986
Yazar:Mullen, Fiona
Danışman:Doç. Dr. Ulaş YAVUZ
Makale Adı:Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Futbol Hakemlerinde Tespit Edilen Spor Yaralanmaları
Yayıncı:Near East University
Baskı:2013

Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6319343796
Yazar:Erdağ, Deniz
Danışman:Doç. Dr. Ulaş YAVUZ
Makale Adı:Arkadan ve Öndem Yarım Squat Hareketlerinin EMG ve Kinematik Analizlerinin Karşılaştırılması
Yayıncı:Near East University
Baskı:2014

Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6342737399.pdf
Yazar:Doç. Dr. Ulaş YAVUZ
Danışman:Doç. Dr. Ulaş YAVUZ

Makale Adı:KKTC Lefkoşa Bölgesi 15-18 Yaş Lise Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Durumlarının Belirlenmesi
Yayıncı:Near East University
Baskı:2014

Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6345612408.pdf
Yazar:Özpaşa, Osman
Danışman:Doç. Dr. Ulaş YAVUZ
Makale Adı:Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Futbol Hakemlerinde Tespit Edilen Spor Yaralanmaları
Yayıncı:Near East University
Baskı:2013

Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6319343796
Yazar:Erdağ, Deniz
Danışman:Doç. Dr. Ulaş YAVUZ
Makale Adı:Arkadan ve Öndem Yarım Squat Hareketlerinin EMG ve Kinematik Analizlerinin Karşılaştırılması
Yayıncı:Near East University
Baskı:2014

Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6342737399.pdf
Yazar:Memiş, Furkan
Yazar:Doç. Dr. Ulaş YAVUZ
Danışman:Doç. Dr. Ulaş YAVUZ

Makale Adı:KKTC Lefkoşa Bölgesi 15-18 Yaş Lise Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Durumlarının Belirlenmesi
Yayıncı:Near East University
Baskı:2014

Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6345612408.pdf
Yazar:Günel, Reşat Volkan
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Volkan Günel
Makale Adı:Açık Semalar Antlaşmaları Sürecinde Uluslararası Havacılık Hukuku
Yayıncı:Beta
Baskı:2010
Yazar:Varol, Seçkin
Danışman:Doç. Dr. Evren HINCAL
Makale Adı:Predator-prey model with time delay
Yayıncı:Near East University
Baskı:2010
Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/4955894090/
Yazar:Sancar, Nuriye
Danışman:Doç. Dr. Evren HINCAL
Makale Adı:Bessel Differential Equation and Applications of Bessel Functions
Yayıncı:Near East University
Baskı:2012
Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6251148728.pdf
Yazar:Saner Tülen
Danışman: Doç. Dr. Tülen SANER
Makale Adı:Job satisfaction of public sector managers in the Turkish Republic of Northern Cyprus / (Saner Tülen)
Yayıncı:Yakın Doğu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Baskı:2006
Yazar:Takar Ulaş
Danışman: Doç. Dr. Tülen SANER
Makale Adı:Leadership style in TRNC service sector
Yayıncı:Yakın Doğu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Baskı:2004
Yazar:Çalışkan Murat
Danışman: Doç. Dr. Tülen SANER
An application of Maslow's hierarchy of needs
Yayıncı:Yakın Doğu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Baskı:2004
Yazar:Güray Hikmet Gökçe
Danışman: Doç. Dr. Tülen SANER
Makale Adı:Needs of Garanti Bank employees
Yayıncı:Yakın Doğu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Baskı:2005
Yazar:Atakan Çağdal
Danışman: Doç. Dr. Tülen SANER
Makale Adı:Motivation of Ermataş employees
Yayıncı:Yakın Doğu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Baskı:2005
Yazar:Muşlu Barış
Danışman: Doç. Dr. Tülen SANER
Makale Adı:Development of fast-food dranchise in Turkey and Mc Donald's
Yayıncı:Yakın Doğu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Baskı:2003
Yazar:Fikretler Lamia
Danışman: Doç. Dr. Tülen SANER
Makale Adı:Motivation in relation with the Herzberg's two-factor theory in TRNC
Yayıncı:Yakın Doğu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Baskı:2004
Yazar:Takar Ulaş
Danışman: Doç. Dr. Tülen SANER
Makale Adı:Leadership style in TRNC servicesector
Yayıncı:Yakın Doğu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Baskı:2004
Yazar:Korkut Serdar
Danışman: Doç. Dr. Tülen SANER
Makale Adı:Multinational corporations and McDonald's corporation as a successful corporation
Yayıncı:Yakın Doğu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Baskı:2003
Yazar:Şen Seden
Danışman: Doç. Dr. Tülen SANER
Makale Adı:Supervision in the directing process and training conditions in some cases of North Cyprus
Yayıncı:Yakın Doğu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Baskı:2004
Yazar:Tunç Deniz
Danışman: Doç. Dr. Tülen SANER
Makale Adı:Leadership in T.R.N.C.
Yayıncı:Yakın Doğu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Baskı:2003
Yazar:Sırtmaç Sevil
Danışman: Doç. Dr. Tülen SANER
Makale Adı:Gender differences in the job satisfaction of university lecturers at the Near East University
Yayıncı:Yakın Doğu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Baskı:2007
Yazar:Ertalu Özge
Danışman: Doç. Dr. Tülen SANER
Makale Adı:Effect of motivation on employees in TRNC
Yayıncı:Yakın Doğu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Baskı:2004
Yazar:Atakan Çağdal
Danışman: Doç. Dr. Tülen SANER
Makale Adı:Motivation of Ermataş employees
Yayıncı:Yakın Doğu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Baskı:2005
Yazar:Özburak Tülen
Danışman: Doç. Dr. Tülen SANER
Makale Adı:Leadership styles in TRNC in private organisation
Yayıncı:Yakın Doğu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Baskı:2003
Yazar:Çubukcuoğlu Sevil
Danışman: Doç. Dr. Tülen SANER
Makale Adı:Effectiveness of equity theory on motivation / (Çubukcuoğlu Sevil)
Yayıncı:Yakın Doğu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Baskı:2002
Yazar:Çalışkan Murat
Danışman: Doç. Dr. Tülen SANER
Makale Adı:An application of maslow's hierarchy of needs motivation theory
Yayıncı:Yakın Doğu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Baskı:2004
Yazar:Güray Hikmet Gökçe
Danışman: Doç. Dr. Tülen SANER
Makale Adı: Needs of Akdeniz Garanti Bank employees
Yayıncı:Yakın Doğu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Baskı:2005
Yazar:Dalkan, C.
Makale Adı:High prevalence of allergy in North Cypriot children
Yayıncı:Maney Publıshıng
Baskı:2014.

Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1179/2046905513Y.0000000074
Yazar:Rasmussen, Finn,
Makale Adı:Mechanisms of obesity in asthma
Yayıncı:Rasmussen, Finn,
Baskı:2014.
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1097/ACI.0000000000000024
Yazar:Yildirim, Yagmur D.
Makale Adı:Evaluation of Mandibular Lingual Foramina Related to Dental Implant Treatment With Computerized Tomography: A Multicenter Clinical Study
Yayıncı:Lıppıncott Wıllıams & Wılkıns,
Baskı:2014.

Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1097/ID.0000000000000012
Yazar:Saribas, Z.
Makale Adı:Can dupA gene be accepted as an informative marker of duodenal ulcer?
Yayıncı:Blackwell publishing,
Baskı:2007.
Yazar:Hamzavi, Majid.
Makale Adı:Dirac bound states of anharmonic oscillator in external fields
Yayıncı:Academıc Press Inc Elsevıer Scıence, ,
Baskı:2014.

Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.aop.2013.12.003
Yazar:Kurt, Mevlut.
Makale Adı:Mucosa associated lymphoid tissue lymphoma of the sub-mandibular gland presenting with relapse in the lacrimal gland
Yayıncı:Taylor & Francis ltd.,
Baskı:2006.

Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1080/10428190600709705
Yazar:Ikhdair, Sameer M.
Makale Adı:Bound states of spatially dependent mass Dirac equation with the Eckart potential including Coulomb tensor interaction
Yayıncı:Sprınger Heıdelberg,
Baskı:2014.

Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1140/epjp/i2014-14001-y
Yazar:Onal, IK.
Makale Adı:Cauda equina syndrome as a rare manifestation of leukemia relapse during postallograft period
Yayıncı:Natl med assoc,
Baskı:2006.
Yazar:Seyman, Derya.
Makale Adı:Soluble TRAIL levels decreased in chronic hepatitis C treatment with pegylated interferon alpha plus ribavirin: association with viral responses
Yayıncı:E-Century Publıshıng Corp,
Baskı:2014.
Yazar:Halil, M.
Makale Adı:Elderly patient with delirium after myocardial infarction
Yayıncı:Natl med assoc,
Baskı:2006.
Yazar:Acar, Nuray.
Makale Adı:Expression of nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2) and peroxiredoxin 6 (Prdx6) proteins in healthy and pathologic placentas of human and rat
Yayıncı:Elsevıer Gmbh, Urban & Fıscher Verlag,
Baskı:2014.

Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.acthis.2014.07.012
Yazar:Harman, Ferhat.
Makale Adı:A Fatal Case of Multiple Nocardial Brain Abscesses Mistaken For Metastatic Brain Tumor
Yayıncı:Journal Neurologıcal Scıences,
Baskı:2014.
Yazar:Çavuş, Nadire,
Makale Adı:Learning management systems use in science education
Yayıncı:Elsevıer Scıence,
Baskı:2014.

Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.429
Yazar:Çavuş, Nadire,
Makale Adı:A Comparison Of Open Source Learning Management Systems
Yayıncı:Elsevıer Scıence,
Baskı:2014.

Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.430
Yazar:Turan, Burcu.
Makale Adı:Smart Board In Mathematics Education, The Use Of Cartoon Characters Impact On Student Success
Yayıncı:Elsevıer Scıence,
Baskı:2014.

Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.481
Yazar:Tiryakioglu, Özlem.
Makale Adı:Content Analysis Of The Articles Published In The Ankara University Special Education Journal Within The Years 2004-2013
Yayıncı:Elsevıer Scıence,
Baskı:2014.

Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.572
Yazar:Tezer, Murat,
Makale Adı:Examination of Teacher Reviews on Advantages of Active Learning Model in Preschool Educational Institutions
Yayıncı:Elsevıer Scıence,
Baskı:2014.

Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.575
Yazar:Uzunboylu, Hüseyin
Makale Adı:Assessment Of The Studies On Problem Based Learning Studies Through The Content Analysis
Yayıncı:Elsevıer Scıence,
Baskı:2014.

Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.576
Yazar:Nuri, Elçin.
Makale Adı:Evaluation of School Development Approaches by Administrators at TRNC State Primary Schools, According To Administrators, Teachers, and Parents
Yayıncı:Elsevıer Scıence,
Baskı:2014.

Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.05.180
Yazar:Kurt, M.
Makale Adı:Capecitabine-induced severe hypertriglyceridemia: Report of two cases
Yayıncı:Harvey whitney books co.
Baskı:2006.

Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1345/aph1G348
Yazar:Cankurtaran, M.
Makale Adı:Serum vitamin-E levels and its relation to clinical features in nonalcoholic fatty liver disease with elevated ALT levels
Yayıncı:Acta gastro-enterologica belgica,
Baskı:2006.
Yazar:Beyazit, Yavuz.
Makale Adı:Acute pericarditis and renal failure complicating acute hepatitis A infection
Yayıncı:Lippincott Williams & Wilkins,
Baskı:2006.

Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1097/01.smj.0000197037.94756.be
Yazar:Turan, Burcu.
Makale Adı:The Opinions Of Teachers On The Use Of Cartoon Character In The Mathematics Lesson
Yayıncı:Elsevıer Scıence,
Baskı:2014.

Url: http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.05.239
Yazar:Kurt, M.
Makale Adı:Possible association between Budd-Chiari syndrome and gemtuzumab ozogamicin treatment in a patient with refractory acute myelogenous leukemia
Yayıncı:Wiley-Liss,
Baskı:2005.

Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1002/ajh.20432
Yazar:Haksiz, Meltem.
Makale Adı:Investigation of Tablet Computer Use in Special Education Teachers' Courses
Yayıncı:Elsevıer Scıence,
Baskı:2014.

Url: http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.05.240
Yazar:Uzunboylu, Hüseyin
Makale Adı:Investigation of Tablet Computer Use in Special Education Teachers' Courses
Yayıncı:Elsevıer Scıence,
Baskı:2014.

Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/1016/j.sbspro.2014.05.343
Yazar:Bicen, Hüseyin.
Makale Adı:Student Opinions Regarding Twitter Usage with Mobile Applications for Educational Purposes
Yayıncı:Elsevıer Scıence,
Baskı:2014.

Url: http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.05.345
Yazar:Uzunboylu, Hüseyin
Makale Adı:Research in Physics Education: A Study of Content Analysis
Yayıncı:Elsevıer Scıence,
Baskı:2014.

Url: http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.05.353
Yazar:Dogan, S.
Makale Adı:Gastrointestinal involvement in POEMS syndrome: a novel clinical manifestation
Yayıncı:B M J Publishing group,
Baskı:2005.

Url:
Yazar:Ulu, Ezgi.
Makale Adı:Science Education and Cognitive Development in Updated 2012 Pre-School Curriculum
Yayıncı:Elsevıer Scıence,
Baskı:2014.

Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.05.354
Yazar:Halil, M.
Makale Adı:No alteration in the PFA-100 in vitro bleeding time induced by the Ginkgo biloba special extract, EGb 761, in elderly patients with mild cognitive impairment
Yayıncı:Lippincott Williams & Wilkins,
Baskı:2005.

Url:http://library.neu.edu.tr/cgi-bin/koha/10.1097/01.mbc.0000172695.62363.57%20http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/
Yazar:Lupu, Elena.
Makale Adı:Self - Expressing One's Feelings And The Impact Of Physical Activities Over Them
Yayıncı:Elsevıer Scıence,
Baskı:2014.

Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.05.358
Yazar:Lupu, Elena.
Makale Adı:A Study About Self And Criticism And The Physical Acts Involved In Their Education
Yayıncı:Elsevıer Scıence,
Baskı:2014.

Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.05.359
Yazar:Shorbagi, A.
Makale Adı:Successful salvage therapy of resistant gestational trophoblastic disease with ifosfamide and paclitaxel
Yayıncı:Academic press inc elsevier science,
Baskı:2005.

Url: http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.ygyno.2005.02.009
Yazar:Onal, IK.
Makale Adı:Bone marrow embolism after bone marrow aspiration and biopsy
Yayıncı:Wiley-liss,
Baskı: 2005.

Url: http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1002/ajh.20061
Yazar:Erden, Hale.
Makale Adı:Educational Professionals' Perceptions regarding Impediments and Impediments' Frequencies in Initial Teacher Training
Yayıncı:Elsevıer Scıence,
Baskı:2014.
Yazar:Guven, GS.
Makale Adı:Highly active antiretroviral therapy in Turkey: Should we follow the international guideline or is a modified plan warranted? The jury is still out
Yayıncı:Lippincott Williams & Wilkins,
Baskı:2004.

Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1097/00126334-200412150-00024
Yazar:Ipekdal, H. Ilker.
Makale Adı:Occipital neuralgia as an unusual manifestation of herpes zoster infection of the lesser occipital nerve: a case report
Yayıncı:Springer Heidelberg,
Baskı:2013.

Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/s13760-012-0126-x
Yazar:Kaptanoglu, Asli F.
Makale Adı:Vasculitic Skin Eruption Due To Rivastigmine Patch: A Case Report
Yayıncı:Journal neurological sciences,
Baskı:2011.
Yazar:Kalyoncu, Umut.
Makale Adı:Familial Mediterranean Fever and Central Nervous System Involvement A Case Series
Yayıncı:Lippincott Williams & Wilkins,
Baskı:2010.

Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1097/MD.0b013e3181d5dca7
Yazar:Karatas, Hulya.
Makale Adı:L-2-Hydroxyglutaric Aciduria Report of Four Turkish Adult Patients
Yayıncı:Lippincott Williams & Wilkins,
Baskı:2010.

Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1097/NRL.0b013e31819f9556
Yazar:Kalender, Atakan.
Makale Adı:Influence of the Quality of Endodontic Treatment and Coronal Restorations on the Prevalence of Apical Periodontitis in a Turkish Cypriot Population
Baskı:2013.

Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1159/000341753
Yazar:Orhan, Kaan.
Makale Adı:Low-level laser therapy of dentin hypersensitivity: a short-term clinical trial
Baskı:2011.

Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/s10103-010-0794-9
Yazar:Orhan, Kaan.
Makale Adı:Cone-Beam Computed Tomographic Evaluation of Spontaneously Healed Root Fracture
Baskı:2010.

Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.joen.2010.04.004
Yazar:(Morus alba L.) cultivars (Ahmad, Parvaiz.)
Makale Adı:Effect of sodium carbonate-induced salinity-alkalinity on some key osmoprotectants, protein profile, antioxidant enzymes, and lipid peroxidation in two mulberry
Yayıncı:Taylor & Francıs Ltd,
Baskı:2014.

Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1080/17429145.2013.855271
Yazar:Boynukalin, F. K.
Makale Adı:C-Met expression pattern in uterine leiomyoma
Yayıncı:I r o g Canada, Inc
Baskı:2014.
Yazar:Yilmaz, Hasan Guney.
Makale Adı:Use of Mineral Trioxide Aggregate in the Treatment of Invasive Cervical Resorption: A Case Report
Baskı:2010.

Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.joen.2009.07.002
Yazar:Orhan, Kaan.
Makale Adı:Cone-beam CT evaluation of morphology, location, and course of mandibular incisive canal: considerations for implant treatment
Baskı:2014.

Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/s11282-013-0138-0
Yazar:Yavuz, H. U.
Makale Adı:Pre-Exercıse Argınıne Supplementatıon Increases Tome To Exhaustıon In Elıte Male Wrestlers
Yayıncı:Inst Sport, Trylogıı
Baskı:2014.

Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.5604/20831862.1111436
Yazar:Orhan, Kaan.
Makale Adı:Cone Beam CT Evaluation of Maxillary Sinus Septa Prevalence, Height, Location and Morphology in Children and an Adult Population
Baskı:2013.

Url: http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1159/000339849
Yazar:Orhan, Kaan.
Makale Adı:Numb Chin Syndrome as a Manifestation of Possible Breast Cancer Metastasis Around Dental Implants
Baskı:2011
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1097/SCS.0b013e31820fe1af
Yazar:Keceli, Huseyin Gencay.
Makale Adı:Use of Platelet Gel With Connective Tissue Grafts for Root Coverage: a Randomized-Controlled Trial
Baskı:2008
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-051X.2007.01181.x
Yazar:Demir, Becen.
Makale Adı:Clinical Evaluation of Platelet-rich Plasma and Bioactive Glass in The Treatment of Intra-bony Defects
Baskı:2007
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-051X.2007.01108.x
Yazar:Ikhdair, Sameer M.
Makale Adı:Relatıvıstıc Bound States ın a Pseudoharmonıc Oscıllator Vıa Laplace Transform
Yayıncı:Edıtura Acad Romane,
Baskı:2014
Yazar:Aras, Hamit.
Makale Adı:Effect of Systemically Administered Naproxen Sodium on Clinical Parameters and Myeloperoxidase and Elastase-like Activity Levels in Gingival Crevicular Fluid
Baskı:2007
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1902/jop.2007.060412
Yazar:Turan, Burcu.
Makale Adı:Museum Guide Mobile App: The Case Of The Near East University Classical Car Museum
Yayıncı:Elsevıer Scıence Bv,
Baskı:2014
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.117
Yazar:Hatipoglu, Hasan.
Makale Adı:Impact of the Distinct Sampling Area on Volumetric Features of Gingival Crevicular Fluid
Baskı:2007
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1902/jop.2007.060331
Yazar:Kennedy, Curtis.
Makale Adı:Big Data, Open Source Tools, and Clinical Decision Support in a Pediatric ICU
Baskı:2014
Yazar:İşlek, Didem.
Makale Adı:Evaluation of Critical Thinking Studies In Terms of Content Analysis
Baskı:2014
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.119
Yazar:Thompson, Kathleen.
Makale Adı:Histopathologic Analysis of Autopsy Findings of Children With Esld Awaiting Transplantation
Baskı:2014
Yazar:Özdamlı, Fezile
Makale Adı:Parents' Views Towards Improve Parent-School Collaboration With Mobile Technologies
Yayıncı:Elsevıer Scıence Bv,
Baskı:2014
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.130
Yazar:Huersen, Cigdem
Makale Adı:Determination of Critical Thinking Dispositions of the University Students In Terms of Demographic Features
Yayıncı:Elsevıer Scıence Bv,
Baskı:2014
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.131
Yazar:Arrington, Amy S.
Makale Adı:The Safety of Therapeutic Plasma Exchange in Pediatric End Stage Liver Disease
Baskı:2014
Yazar:Arikan, Ayse Akcan.
Makale Adı:Traditional Prognostic Factors do not Differentiate Between Survivors and Non-survivors in Pediatric Liver failure Patients on Renal Support
Baskı:2014
Yazar:Arikan, Ayse Akcan.
Makale Adı:Gentamicin Use in Goal Directed Sepsis Bundle Is Not Associated With Pediatric Acute Kidney Injury
Baskı:2013
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1097/01.ccm.0000439229.44038.05
Yazar:Philip, Joseph.
Makale Adı:Etiology Is Crucial in Survival in Extra Corporeal Life Support in Cardiopulmonary Resuscitation
Baskı:2013
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1097/01.ccm.0000439636.87283.3b
Yazar:Arikan, Ayse Akcan.
Makale Adı:Fluid Overload is Associated With Impaired Oxygenation and Morbidity in Critically ill Children
Baskı:2012
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1097/PCC.0b013e31822882a3
Yazar:Karagozoglu, Serife.
Makale Adı:The Fatigue and Self-care Agency Levels of the Elderly People Staying in Rest Homes and the Relation Between These Two Conditions
Baskı:2012
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.archger.2012.02.009
Yazar:Moran, Ana.
Makale Adı:IL-6-Mediated Activation of Stat3 alpha Prevents Trauma/Hemorrhagic Shock-Induced Liver Inflammation
Baskı:2011
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0021449
Yazar:Arikan, Ayse Akcan.
Makale Adı:Pediatric Shock
Baskı:2008
Yazar:Washburn, Kimberly K.
Makale Adı:Urinary Interleukin-18 is an Acute Kidney Injury Biomarker in Critically ill Children
Baskı:2008
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1093/ndt/gfm638
Yazar:Moran, Ana.
Makale Adı:Prevention of Trauma and Hemorrhagic Shock-Mediated Liver Apoptosis by Activation of Stat3 Alpha
Baskı:2008
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1093/ndt/gfm638
Yazar:Zappitelli, Michael.
Makale Adı:Urine Neutrophil Gelatinase-associated Lipocalin is an Early Marker of Acute Kidney Injury in Critically ill Children: a Prospective Cohort Study
Baskı:2007
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1186/cc6089
Yazar:Naipaul, Amrita.
Makale Adı:Fluid Overload is Associated With Worse Oxygenation in Critically ill Children.
Baskı:2006
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1097/00003246-200612002-00015
Yazar:Akpinar, S.
Makale Adı:Complications of Endovascular Teatment in Acute Stroke Patients: Results From a Tertiary Referral Center
Baskı:2014
Yazar:Kaymakamzade, Bahar.
Makale Adı:Pupillary Involvement in Miller Fisher Syndrome
Baskı:2013
Url:http://library.neu.edu.tr/cgi-bin/koha/10.3109/01658107.2013.792356%20http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/
Yazar:Kaymakamzade, Bahar.
Makale Adı:LGI1 Related Limbic Encephalitis and Response to Immunosuppressive Therapy
Baskı:2011
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/s00415-011-6044-7
Yazar:Kaymakamzade, Bahar.
Makale Adı:Evaluation of Axonal Damage Markers in Progressive Multiple Sclerosis Patients: Preliminary Results
Baskı:2011
Yazar:Ozcem, Barcin.
Makale Adı:A Case of Radial Arteriovenous Fistula During Coronary Angiography
Baskı:2014
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.5152/akd.2014.5318
Yazar:Yasa, H.
Makale Adı:Comparison of Two Surgical Techniques for Carotid Endarterectomy: Conventional and eversion
Baskı:2011
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.neuchi.2013.12.003
Yazar:Ozcem, Barcin.
Makale Adı:Propofol-related Infusion Syndrome in a Geriatric Patient Following the Use of Propofol in Low Doses and Short Duration, During and After Cardiac Surgery
Baskı:2014
Yazar:Yurekli, Ismail.
Makale Adı:Effect of Preoperative Renal Function on Long-term Survival After Cardiac Surgery
Baskı:2014
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.jtcvs.2013.07.084
Yazar:Yurekli, Ismail.
Makale Adı:About Contrast-induced Nephropathy
Baskı:2013
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.5152/akd.2013.241
Yazar:Gokalp, Orhan.
Makale Adı:Effect of Systemic Inflammation in The Cardiac Surgery Performed on Elderly
Baskı:2013
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.5152/akd.2013.119
Yazar:Bozok, Sahin.
Makale Adı:Tips and Pearls For "True" Dextroposition of The Aorta in Tetralogy of Fallot
Baskı:2013
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1017/S1047951112001102
Yazar:Gunes, Tevfik.
Makale Adı:Alpha-Tocopherol and Ascorbic Acid in Early Postoperative Period of Cardiopulmonary Bypass
Baskı:2012
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.2459/JCM.0b013e328356a2dc
Yazar:Bayrak, Serdar.
Makale Adı:Chronic Venous Insufficiency Cases in The Practice of External Banding
Baskı:2012
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.5606/tgkdc.dergisi.2012.155
Yazar:Gokalp, Orhan.
Makale Adı:Femorofemoral Bypass in Addition to Femoropopliteal Bypass
Baskı:2012
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.avsg.2012.03.004
Yazar:Gunes, Tevfik.
Makale Adı:A Comparison of Open Conventional and Endovascular Surgical Therapies in Abdominal Aortic Aneurysm Repair
Baskı:2012
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.5606/tgkdc.dergisi.2012.099
Yazar:Kestelli, Mert.
Makale Adı:Are All Antegrade Cerebral Perfusion Techniques Equal?
Baskı:2012
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1093/ejcts/ezr218
Yazar:Gokalp, O.
Makale Adı:Factors Affecting the Development of Renal Failure after Abdominal Vascular Surgery
Baskı:2012
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.ejvs.2012.02.021
Yazar:Bayrak, Serdar.
Makale Adı:Assessment of Protective Effects of Methylprednisolone and Pheniramine Maleate on Reperfusion Injury in Kidney After Distant Organ Ischemia: A Rat Model
Baskı:2012
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.avsg.2012.01.006
Yazar:İbrahim, Doğan.
Makale Adı:A New Approach for Teaching Microcontroller Courses to Undergraduate Students
Yayıncı:Elsevıer Scıence Bv,
Baskı:2014
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.139
Yazar:Bayrak, Serdar.
Makale Adı:Port Catheter Implantation Under Scopy in Hybrid Operation Rooms
Baskı:2012
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.5606/tgkdc.dergisi.2012.052
Yazar:Kestelli, Mert.
Makale Adı:What Else Could Be Done Beside Aortic Repair?
Baskı:2010
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.ejcts.2010.03.058
Yazar:Koepruelue, Nur.
Makale Adı:What Else Could Be Done Beside Aortic Repair?
Yayıncı:Routledge Journals,
Baskı:2014
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1080/13537121.2014.922803
Yazar:Tetik, Omer.
Makale Adı:True Brachial Artery Aneurysm
Baskı:2010
Yazar:Ozbey, Ozlem.
Makale Adı:True Brachial Artery Aneurysm
Yayıncı:Elsevıer Gmbh,
Baskı:2014
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.acthis.2014.01.004
Yazar:Gurbuz, Ali.
Makale Adı:Perforation of The Mitral Valve Due to Brucella Endocarditis as a Late Complication Diagnosed Perioperatively
Baskı:2009
Yazar:Nazli, Ece.
Makale Adı:The expression Pattern of PARP-1 and PARP-2 in The Developing and Adult Mouse Testis
Yayıncı:Elsevıer Gmbh,
Baskı:2014
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.acthis.2014.03.010
Yazar:Kestelli, Mert.
Makale Adı:The Role of Inflammation in Atrial Fibrillation/The Comparison Between the Efficiency of Different Anti-arrhythmic Agents in Preventing Postoperative Atrial Fibrillation After Open Heart Surgery
Yayıncı:Elsevıer Gmbh,
Baskı:2014
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.448
Yazar:Kestelli, Mert.
Makale Adı:The Role of Inflammation in Atrial Fibrillation/The Comparison Between the Efficiency of Different Anti-arrhythmic Agents in Preventing Postoperative Atrial Fibrillation After Open Heart Surgery
Yayıncı:Elsevıer Gmbh,
Baskı:2014
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.448
Yazar:Danju, İpek.
Makale Adı:The Comparison Between successful and Unsuccessful Countries in PISA 2009
Yayıncı:Elsevıer Scıence Bv
Baskı:2008
Yazar:Tetik, Omer.
Makale Adı:Atypically Located at the Left Brachial Region
Baskı:2008
Yazar:İşlek, Didem.
Makale Adı:The Reconstructions at Pre-service Teacher Training Systems in Turkey (1998-2012)
Yayıncı:Elsevıer Scıence Bv,
Baskı:2014
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1003
Yazar:İşlek, Didem.
Makale Adı:The Evaluation of Students' Views Concerning the Teacher Qualifications for the Total Quality Implementations )
Yayıncı:Elsevıer Scıence Bv,
Baskı:2014
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1034
Yazar:Hürsen, Çiğdem
Makale Adı:Are the Teachers Lifelong Learners?
Yayıncı:Elsevıer Scıence Bv,
Baskı:2014
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1069
Yazar:Uyanik, Lokman Onur.
Makale Adı: Periorbital emphysema during dental treatment: a case report
Baskı:2011
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.tripleo.2011.05.036
Yazar: Komurcu, Erkam.
Makale Adı: Effect of surgical closing in total knee arthroplasty at flexion or extension: a prospective, randomized study
Baskı:2014
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/s00167-014-2896-6
Yazar: Abiyev, Rahib Hidayat. .
Makale Adı:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1155/2014/460916
Yazar: Oniz, Yesim.
Makale Adı: Spiking Neural Networks for the Control of a Servo System.
Yayıncı: IEEE
Baskı:2013
Url: http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1109/ICMECH.2013.6518517
Yazar: Abiyev, Rahib Hidayat.
Makale Adı: A type-2 fuzzy wavelet neural network for system identification and control.
Yayıncı: Elsevier Ltd.
Baskı:2013
Url: http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.jfranklin.2013.04.020
Yazar: Abiyev, Rahib Hidayat.
MakaleAdı:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1109/ICSCCW.2009.5379454
Yazar: Kayacan, Erdal.
MakaleAdı: http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1109/FUZZY.2010.5584629
Yazar: Oniz, Yesim.
MakaleAdı: http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1109/IECON.2010.5675372
Yazar: Aras, Ayse Cisel.
Makale Adı: http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1109/ISIE.2010.5637706
Yazar: Kalkan, Rasime.
Makale Adı: http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.gene.2014.10.027
Yazar: Blackler, Rory W.
MakaleAdı: http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.coph.2014.05.008>
Yazar: Stokes, K. L.
Makale Adı:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1111/acv.12128>
Yazar:Kurtulmus-Yilmaz, Sevcan.
Makale Adı:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.jdent.2014.10.008>
Yazar:Erin, B.
Makale Adı:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.064>
Yazar:Abiyev, Rahib Hidayat.
Makale Adı:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.2316/Journal.206.2014.1.206-3788>
Yazar:Abiyev, Rahib Hidayat.
Makale Adı:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1109/ICMECH.2013.6518517>
Yazar:Abiyev, Rahib Hidayat.
Makale Adı:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1109/AIM.2012.6265983>
Yazar:Kayacan, Erdal.
Makale Adı:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.asoc.2011.03.008>
Yazar:Kilic, Kemal Ihsan.
Makale Adı:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.sigpro.2011.04.018>
Yazar:Abiyev, Rahib Hidayat.
Makale Adı:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/s00521-010-0414-4>
Yazar:Guler, Omer Tolga.
Makale Adı:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.5455/apd.172033>
Yazar:Gemici, Burcu.
Makale Adı:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.jss.2014.08.048>
Yazar:İbrahim, Doğan.
Makale Adı:Videolaryngostroboscopy versus microlaryngoscopy for the diagnosis of benign vocal cord lesions: a prospective clinical study
Yayıncı:SPRINGER
Baskı:2015
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/s00405-014-3181-5>
Yazar:Oniz, Yesim.
Makale Adı:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1109/IECON.2011.6119372>
Yazar:Abiyev, Rahib Hidayat.
Makale Adı:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.asoc.2010.04.011>
Yazar:Abiyev, Rahib Hidayat.
Makale Adı:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1109/TIE.2010.2043036>
Yazar:Abiyev, Rahib Hidayat.
Makale Adı:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.advengsoft.2010.08.001>
Yazar:Ozden, Sevgi.
Makale Adı:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1186/0717-6287-47-61>
Yazar:Abiyev, Rahib Hidayat.
Makale Adı:The Effect of Thermal Variance on the Phenotype of Marine Turtle Offspring
Yayıncı:Unıv Chıcago Press
Baskı:2014
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1086/678238>
Yazar:Abiyev, Rahib Hidayat.
Makale Adı:Is attenuated COBRA treatment strategy (COBRA-light) non-inferior or not non-inferior than original COBRA strategy?
Yayıncı:Clınıcal & Exper Rheumatology
Baskı:2014
Yazar:Abiyev, Rahib Hidayat.
Makale Adı:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1017/S0890060409000018>
Yazar:Eshghi, Mahdi.
Makale Adı:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1002/mma.3018>
Yazar:Abiyev, Rahib Hidayat.
Makale Adı:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/s12555-009-0103-1>
Yazar:Abiyev, Rahib Hidayat.
Makale Adı:Inhibition of mammalian target of rapamycin signaling pathway decreases retinoic acid stimulated gene 8 expression in adult mouse testis
Yayıncı:Elsevıer Scıence Inc
Baskı:2014
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.fertnstert.2014.08.004
Yazar:Abiyev, Rahib Hidayat.
Makale Adı:Fuzzy wavelet neural networks for identification and control of dynamic plants - A novel structure and a comparative study
Yayıncı:IEEE
Baskı:2008
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1109/TIE.2008.924018>
Yazar:Kaya, Baris.
Makale Adı:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1515/jpm-2013-0336>
Yazar:Kurtulmus-Yilmaz, Sevcan.
Makale Adı:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.3109/00016357.2014.913195>
Yazar:Songur, C. Murat.
Makale Adı:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1532/HSF98.2014400>
Yazar:Sayili, Ayse.
Makale Adı:Fuzzy approach to portfolio selection using genetic algorithms
Baskı:2008
Yazar:Kaymakamzade, B.
Makale Adı:Identification and Control of Dynamic Plants Using Fuzzy Wavelet Neural Networks
Yayıncı:IEEE
Baskı:2008
Yazar:Abiyev, Rahib Hidayat.
Makale Adı:Nonlinear neuro-fuzzy network for channel equalization
Yayıncı:Springer-Verlag Berlin
Baskı:2007.
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-72432-2_33>
Yazar:Abiyev, Rahib Hidayat.
Makale Adı:The Walsh functions based method for reactive power measurement
Yayıncı:IEEE
Baskı:2007.
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1109/IECON.2007.4460057>
Yazar:Akpinar, S.
Makale Adı:Hepatitis B Virus Genotype E Infection in Turkey: The Detection of the First Case
Yazar:Abiyev, Rahib Hidayat.
Makale Adı:Neural network based biometric personal identification
Yayıncı:IEEE
Baskı:2007
Yazar:Kurtulmus-Yilmaz, Sevcan.
Makale Adı:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.4047/jap.2014.6.5.415>
Yazar:Yilmaz, O.
Makale Adı:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.nmd.2014.06.371>
Yazar:Kurtulmus-Yilmaz, Sevcan.
Makale Adı:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1089/pho.2014.3780>
Yazar:Tuten, Abdullah.
Makale Adı:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.3109/09513590.2014.926324>
Yazar:Lessel, Davor.
Makale Adı:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1002/ajmg.a.36664>
Yazar:Kaya, Baris.
Makale Adı:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/s00404-014-3385-3
Yazar:Özmenoğlu, M.
Makale Adı:Symptoms and quality of life in cancer patients undergoing chemotherapy
Yayıncı:Elsevıer Scı Ltd
Baskı:2014
Yazar:İbrahim, Doğan.
Makale Adı:Dynamic analysis of non-planar coupled shear walls with stiffening beams using Continuous Connection Method
Yayıncı:Elsevıer Scı Ltd
Baskı:2014
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.tws.2014.03.018>
Yazar:Basaranlar, G.
Makale Adı:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/s11062-014-9454-1
Yazar:Basaranlar, G.
Makale Adı:Fuzzy genetic system for modelling investment portfolio
Yayıncı:Springer-Verlag Berlin
Baskı:2006
Yazar:Altinbas, Burcin.
Makale Adı:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1139/cjpp-2014-0043>
Yazar:Koer, G.
Makale Adı:Neuro-fuzzy network for adaptive channel equalization
Yayıncı:IEEE
Baskı:2005
Yazar:Abiyev, Rahib Hidayat.
Makale Adı: Effect Of Endogenous Orexin-A On Carrageenan-Induced Inflammation
Yayıncı:Tokyo
Baskı:2009.
Yazar:Bulbul, Mehmet.
Makale Adı:Endogenous orexin-A modulates gastric motility by peripheral mechanisms in rats
Yayıncı:New York
Baskı:2010.
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.peptides.2010.03.007>
Yazar:Burgul, Nazım Serkan,
Makale Adı:Beden eğitimi ve spor bilimlerine ilişkin
Yayıncı:Yakın Doğu Üniversitesi,
Yazar:Burgul, Nazım Serkan,
Makale Adı:The Importance And The Roles Of Informatıon Technologıes In Preschool Educatıon
Yayıncı:Yakın Doğu Üniversitesi,
Yazar:Burgul, Nazım Serkan,
Makale Adı:Students Comments On Physıcal Educatıon Courses Whıch Are Admınıstered In The Prımary Schools Of Trnc
Yayıncı:Near East University,
Yazar:Burgul, Nazım Serkan,
Makale Adı:The Descriptive And Structional Analysıs Of Teachers General Profıle Who Executes Physıcal Educatıon Lessons
Yayıncı:Near East University,
Yazar:Tınazcı, Cevdet,
Makale Adı:Kktc 7-11 Yaş Kız Ve Erkek İlkokul Öğrencilerinin Eurofit Test Bataryası Değerlendirilmesi
Yayıncı:Near East University,
Baskı:2003
Yazar:Gemici, Burcu.
Makale Adı:Expressions of Inducible Nitric Oxide Synthase and Cyclooxygenase-2 in Gastric Ischemia-Reperfusion: Role of Angiotensin II
Baskı:2010.
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.jss.2009.07.018>
Yazar:Matyar, Fatih.
Makale Adı:Antibiotic and heavy metal resistance in Gram-negative bacteria isolated from the Seyhan Dam Lake and Seyhan River in Turkey
Yayıncı:Sprınger
Baskı:2014.
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/s13213-013-0740-8>
Yazar:V. Nimet, Izgut-Uysal.
Makale Adı:Effect of orexin-A on phagocytic activity of peritoneal macrophage in starved rats
Baskı:2011.
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.cellimm.2011.06.005>
Yazar:Sumengen, Melis.
Makale Adı:Production and Characterization of Phytase from Lactobacillus plantarum
Yayıncı:Taylor & Francıs Inc
Baskı:2013.
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1080/08905436.2013.781507>
Yazar:Ozsoy, Ozlem.
Makale Adı:The Effect of Docosahexaenoic Acid on Visual Evoked Potentials in a Mouse Model of Parkinson's Disease: The Role of Cyclooxygenase-2 and Nuclear Factor Kappa-B
Yayıncı:New York
Baskı:2011.
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/s12640-011-9238-y>
Yazar:Bulbul, Mehmet.
Makale Adı:Central apelin contributes to stress-induced impaired gastric motility in rats
Baskı:2013
Yazar:Ustunel, Ismail.
Makale Adı:The effects of water immersion and restraint stress on the expressions of apelin, apelin receptor (APJR) and apoptosis rate in the rat heart
Baskı:2014.
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.acthis.2013.12.004>
Yazar:Sumengen, Melis.
Makale Adı:Phytase production from Lactobacillus brevis
Yayıncı:Tubıtak Scıentıfıc & Technıcal Research Councıl Turkey,
Baskı:2012.
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.3906/biy-1111-2>
Yazar:Ozen, Asli Emine.
Makale Adı:Fluid intake from beverages across age groups: a systematic review.
Yayıncı:British Dietetic Association Ltd,
Baskı:2014.
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1111/jhn.12250>
Yazar:Ozen, Asli Emine.
Makale Adı:Adherence to the Mediterranean diet and consumption of functional foods among the Balearic Islands' adolescent population
Yayıncı:Cambrıdge Unıv Press,
Baskı:2015.
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1017/S1368980014000809>
Yazar:Bicen, Hüseyin.
Makale Adı:The Impact of Social Networks on Undergraduate Students Learning Foreign Language
Yayıncı:Near East University,
Baskı:2014.
Yazar:Sadikoglu, Saide.
Makale Adı:Evaluation of university students' opinions about learning Russian language
Yayıncı:Elsevıer Scıence Bv,
Baskı:2014.
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1071>
Yazar:Gazi, Zehra Altınay,
Makale Adı:Practıce Of Connectıvısm As Learnıng Theory: Enhancıng Learnıng Process Through Socıal Networkıng Sıte (Facebook)
Yayıncı:Near East University,
Baskı:2013
Yazar:Gazi, Zehra Altınay,
Makale Adı:The Practice of Being Self-Leaders in Online Learning Environment
Yayıncı:Near East University,
Baskı:2012
Yazar:Bahçelerli, Nesrin Menemenci.
Makale Adı:Dıstance Educatıon Admınıstratıon: Polıcy, Strategy, Evaluatıon
Yayıncı:Near East University,
Baskı:2011
Yazar:Sözgün, Zenal.
Makale Adı:Crıtıcal Revıew: The Model For Dıstance Educatıon Management And Admınıstratıon
Baskı:2011
Yazar:Dağlı, Gökmen,
Makale Adı:Metaphorıc Interpretatıons Of Adult Learners On Lıfe Long Learnıng
Baskı:2011
Yazar:Acar, Nuray.
Makale Adı:Expression of nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2) and peroxiredoxin 6 (Prdx6) proteins in healthy and pathologic placentas of human and rat
Baskı:2014.
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.acthis.2014.07.012>
Yazar:Aksal, Fahriye Altınay.
Makale Adı:Araştırmacı Öğrenenlerin Bilgi ve Bilişim Çağına Yönelik Metaforik Algılarının Değerlendirilmesi
Yayıncı:Near East University,
Baskı:2015.
Yazar: Ulker, S.
Makale Adı: Effect of swimming exercise on CO pathway of resistance and conduit arteries in chronic NOS inhibition induced hypertensive rats
Yayıncı: Wıley-Blackwell
Baskı:2014
Yazar: Abiyev, Rahib Hidayat.
Makale Adı: Contribution of Capsaicin-sensitive sensory nerves and nitric oxide to the protective action of Orexin-A against ischemia/reperfusion-induced gastric mucosal injury in rats
Yayıncı: Wıley-Blackwell
Baskı:2014
Yazar: Abiyev, Rahib Hidayat.
Makale Adı: Neuro fuzzy system for channel noise equalization
Yayıncı: C S R E A Press
Baskı: 2004
Yazar: Abiyev, Rahib Hidayat.
Makale Adı: Student Teachers' Perceptions about Their Experiences in a Student Centered Course
Yayıncı: Education assoc South Africa
Baskı:2014
Yazar: Zeki, Canan Perkan.
Makale Adı: Student teachers' perceptions about their experiences in a student centered course
Yayıncı: Education Association of South Africa (EASA)
Baskı: 2014-03
Yazar: Güneyli, Ahmet.
Makale Adı: Turkish Language and History Candidate Teachers' Use of Metaphors in Their Perception of a Computer
Yayıncı: Anı yayıncılık,
Baskı: 2013
Yazar: Güneyli, Ahmet.
Makale Adı: Metaphors Regarding the Concept of Book (Near East University Case)
Yayıncı: EDAM,
Baskı: 2012
Yazar: Güneyli, Ahmet
Makale Adı: Analysis of students' perceptions about the language of instruction in higher education
Yayıncı: Hacettepe Üniversitesi
Baskı: 2012
Yazar: Kiraz, Aşkın,
Makale Adı: Effect of science and technology learning with foreign langauge on the attitude and success of students
Yayıncı: Elsevier Science bv
Baskı: 2010
Yazar: Güneyli, Ahmet.
Makale Adı: Computer Use in Foreign Language Teaching: A Case Study from North Cyprus
Yayıncı: Anı yayıncılık
Baskı: 2009
Yazar: Güneyli, Ahmet.
Makale Adı: Evaluation of Turkish prospective teachers' attitudes towards teaching profession
Yayıncı: Elsevier Science bv
Baskı: 2009
Yazar: Güneyli, Ahmet.
Makale Adı: The analysis of the Turkish Cypriot fairy tale entitled "Incircinin Dedigi" from the perspective of interpersonal communication conflict
Yayıncı: Milli folklor dergisi
Baskı: 2008
Yazar: Odemis, Bülent.
Makale Adı: Evaluation of Turkish prospective teachers' attitudes towards teaching profession
Yayıncı: Mosby-elsevier
Baskı: 2014
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.gie.2013.12.001>
Yazar: Altinbas, Akif.
Makale Adı: Risk Factors for Intensive Care Unit Acquired Nasal Colonization of MRSA and Its Impact on MRSA Infection
Yayıncı: John Wiley & Sons inc
Baskı: 2013
Yazar: Odemis, Bülent.
Makale Adı: What is the future of research for hereditary hemochromatosis in Turkey?
Yayıncı: Mosby-Elsevier
Baskı: 2013
Yazar: Simsek, Halis.
Makale Adı: The analysis of the Turkish Cypriot fairy tale entitled "Incircinin Dedigi" from the perspective of interpersonal communication conflict
Yayıncı: Turkish Soc Gastroenterology
Baskı: 2013
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org10.4318/tjg.2013.0579/>
Yazar: Efe, Cumali.
Makale Adı: Budd-Chiari syndrome as a rare complication of sarcoidosis
Yayıncı: Springer Heidelberg
Baskı: 2012.
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/s00296-011-2129-y>
Yazar: Ozseker, Burak.
Makale Adı: Controlling of upper gastrointestinal bleeding associated with severe immune thrombocytopenia via topical adjunctive application of Ankaferd blood stopper
Yayıncı: Lippincott Williams & Wilkins
Baskı: 2012
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1097/MBC.0b013e328346a3ef>
Yazar: Shorbagi, Ali.
Makale Adı: Gastrointestinal: An unexpected cause of refractory iron deficiency anemia; Taenia SPP. on capsule endoscopy
Yayıncı: Wiley-Blackwell
Baskı: 2012
Yazar: Ozseker, Burak.
Makale Adı: Abdominal tuberculosis leading to portal vein thrombosis, mimicking peritoneal carcinomatosis and liver cirrhosis
Yayıncı: Acta clinica belgica
Baskı: 2012
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.2143/ACB.67.2.2062646>
Yazar: Efe, Cumali.
Makale Adı: Liver fibrosis may reduce the efficacy of budesonide in the treatment of autoimmune hepatitis and overlap syndrome
Yayıncı: Elsevier Science bv
Baskı: 2012
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.autrev.2011.09.006>
Yazar: Turhan, Nesrin.
Makale Adı: evaluation of a haemostatic agent in rabbits
Yayıncı: Evaluation of a haemostatic agent in rabbits
Baskı: 2011
Yazar: Bicen, Hüseyin.
Makale Adı: Online and blended learning approach on instructional multimedia development courses in teacher education
Yayıncı: Routledge Journals
Baskı: 2014
Yazar: Laursen, Christian B.
Makale Adı: Point-of-care ultrasonography in patients admitted with respiratory symptoms: a single-blind, randomised controlled trial
Yayıncı: Elsevıer Scı Ltd
Baskı: 2014
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/S2213-2600(14)70135-3>
Yazar: Karakas, Fatma Pehlivan.
Makale Adı: Isolation of an oleanane-type saponin active from Bellis perennis through antitumor bioassay-guided procedures
Yayıncı: Informa Healthcare
Baskı: 2014
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.3109/13880209.2013.874461>
Yazar: Karakas, Fatma Pehlivan.
Makale Adı: Isolation of an oleanane-type saponin active from Bellis perennis through antitumor bioassay-guided procedures
Yayıncı: Informa Healthcare
Baskı: 2014
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.3109/13880209.2013.874461>
Yazar: Purnak, Tugrul.
Makale Adı: A novel fungal pathogen under the spotlight - Acremonium spp. associated fungaemia in an immunocompetent host
Yayıncı: Wiley-Blackwell
Baskı: 2011
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1111/j.1439-0507.2009.01762.x>
Yazar: Bilgili, Hasan.
Makale Adı: Oral Systemic Administration of Ankaferd Blood Stopper Has No Short-Term Toxicity in an In Vivo Rabbit Experimental Model
Yayıncı: Sage publications inc
Baskı: 2010
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1177/1076029609335912>
Yazar: Shorbagi, Ali.
Makale Adı: Successful management of a difficult case of radiation proctopathy with Ankaferd Blood Stopper: a novel indication
Yayıncı: Mosby-Elsevier
Baskı: 2010
Yazar: Ozkan, L.
Makale Adı: Case report: multiple keratocystic odontogenic tumour in a non-syndromal pediatric patient
Yayıncı: Arıesdue Srl,
Baskı: 2014
Yazar: Tuten, Abdullah.
Makale Adı: Copeptin is associated with the severity of endometriosis
Yayıncı: Sprınger Heıdelberg,
Baskı: 2014
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/s00404-014-3163-2>
Yazar: Kurt, Mevlut.
Makale Adı: Endoscopic topical application of Ankaferd Blood Stopper for neoplastic gastrointestinal bleeding: A retrospective analysis
Yayıncı: Elsevier science inc,
Baskı: 2010
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.dld.2009.05.006>
Yazar: Koldas, Umut.
Makale Adı: Playıng ın the dıscursıve backyard of the state: turkısh natıonal press dıscourse towards the antı-jewısh ıncıdents of 1934
Yayıncı: Jewısh Hıstorıcal Inst,
Baskı: 2014
Yazar: Shorbagi, Ali.
Makale Adı: Experience of a single center with congenital hepatic fibrosis: A review of the literature
Yayıncı: W. J. G. Press,
Baskı: 2010
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.3748/wjg.v16.i6.683>
Yazar: Shorbagi, Ali.
Makale Adı: Fitting the Pieces of the POEMS Syndrome Jigsaw Puzzle-Guillain-Barre Syndrome in a Patient with Refractory Ascites: Case Report
Yayıncı: Ortadoğu ad press & publ co.,
Baskı: 2010http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.5336/medsci.2008-8193">http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.5336/medsci.2008-8193>
Yazar: Arıkan, Çiğdem
Makale Adı: MTOR Inhibitors and Longitudinal Growth of Pediatric Liver Transplant Recipients
Yayıncı: Wıley-Blackwell,
Baskı: 2014
Yazar: Ciftci, Zafer.
Makale Adı: A new horizon in the treatment of biofilm-associated tonsillitis
Yayıncı: Sage publications inc
Baskı: 2014
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1177/1753465814529177>
Yazar: Gulsen, Kamil.
Makale Adı: An interesting steal case
Yayıncı: Aves,
Baskı: 2010
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.5152/akd.2014.5315>
Yazar: Buhara, Oğuz.
Makale Adı: Active Implant Periapical Lesions Leading to Implant Failure: Two Case Reports
Yayıncı: Allen Press Inc
Baskı: 2014
url:ttp://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1563/AAID-JOI-D-11-00127>
Yazar: Kurt, Mevlut.
Makale Adı: Do metabolic alterations serve as biochemical markers in the diagnosis of malignant biliary obstruction? An observational study
Yayıncı: Lippincott Williams & Wilkins,
Baskı: 2010
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1097/MEG.0b013e32833036c3>
Yazar: Koepruelue, Nur.
Makale Adı: Jordan since the Uprisings: Between Change and Stability
Yayıncı: Wıley-Blackwell,
Baskı: 2014
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1111/mepo.12075>
Yazar: Yalcin-Cakmakli, Gul.
Makale Adı: Hyponatremic Encephalopathy after Excessive Water Ingestion Prior to Pelvic Ultrasound: Neuroimaging Findings
Yayıncı: Japan soc internal medicine
Baskı: 2010
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.2169/internalmedicine.49.3395>
Yazar: Çakıcı, Ebru.
Makale Adı: The prevalances and risk factors of substance use among university students in Turkish Republic of Northern Cyprus
Yayıncı: Cumhurıyet Unv Tıp Fak Psıkıyatrı Anabılımdalı,
Baskı: 2014
Yazar: Turhan, Nesrin.
Makale Adı: Topical Ankaferd Blood Stopper Administration to Bleeding Gastrointestinal Carcinomas Decreases Tumor Vascularization
Yayıncı: Nature publishing group,
Baskı: 2009
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1038/ajg.2009.431>
Yazar: Eker, Amber.
Makale Adı: Acute Onset of Intracerebral Hemorrhage due to Autonomic Dysreflexia
Yayıncı: Korean Neurosurgıcal Soc,
Baskı: 2014
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.3340/jkns.2014.55.5.277>
Yazar: Ozcem, Barcin.
Makale Adı: An excellent collateralization between left internal mammary artery to left external iliac artery
Yayıncı: Aves,
Baskı: 2014
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.5152/akd.2014.5299>
Yazar: Kaymakamzade, B.
Makale Adı: Evaluation of neurofilament heavy chain levels in progressive multiple sclerosis patients: preliminary results
Yayıncı: Sprınger Heıdelberg,
Baskı: 2014
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1177/1076029609335912>
Yazar: Erkul, E.
Makale Adı: Effects of indoor swimming pools on the nasal cytology of pool workers
Yayıncı: Cambrıdge Unıv Press,
Baskı: 2014
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1017/S0022215114000784>
Yazar: Serakinci, Nedime.
Makale Adı: Mesenchymal stem cells, cancer challenges and new directions
Yayıncı: Elsevıer Scı Ltd,
Baskı: 2014
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.ejca.2014.02.011>
Yazar: Ozcakir, O.
Makale Adı: Comparison of E-test, Real-Time PCR and Fluorescent In Situ Hybridization for the Detection of Clarithromycin Resistance in H. pylori
Yayıncı: Wiley-Blackwell publishing,
Baskı: 2009
Yazar:Bilgili, Hasan.
Makale Adı: Hemostatic Efficacy of Ankaferd Blood Stopper (R) in a Swine Bleeding Model
Yayıncı: Karger,
Baskı: 2009
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1159/000204344>
Yazar: Kav, Taylan.
Makale Adı: Clinical utility of capsule endoscopy in small intestinal diseases, experience of single referral center with 125 cases
Yayıncı: Termedia publishing house ltd.
Baskı: 2009
Yazar: Tuten, Abdullah.
Makale Adı: Serum YKL-40 levels are altered in endometriosis
Yayıncı: Informa Healthcare,
Baskı: 2014
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.3109/09513590.2014.887671>
Yazar: Bahçelerli, Nesrin Menemenci.
Makale Adı: The Role of the Demographic Characteristics on the Perception of Sustainable Tourism, A case of Büyükkonuk, North Cyprus
Yayıncı: Near East University, School of Tourism & Hotel Management
Baskı: 2015
Yazar: Izgut-Uysal, V. Nimet.
Makale Adı: The protective effect of apelin against water-immersion and restraint stress-induced gastric damage
Yayıncı: Tokyo
Baskı: 2014
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/s12576-014-0317-8>
Yazar: Sucuoğlu, Esen.
Makale Adı: A Study of Compliment Responses in English at Pragmatic Transfers
Yayıncı: Elsevier Science,
Baskı: 2015
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.995>
Yazar: Yildirim, Fatos Belgin.
Makale Adı:Mechanism of the beneficial effect of melatonin in experimental Parkinson's disease
Baskı: 2014
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.neuint.2014.09.005>
Yazar: Yuksel, Dervis.
Makale Adı: The Importance Of Karpasıa Penınsula As A Potentıal Communıty Based Tourısm Destınatıon
Yayıncı: Near East University,
Baskı: 2010
Yazar: Tok, Mustafa.
Makale Adı: Giant right atrial myxoma mimicking hepatic cirrhosis: A case report
Baskı: 2007
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1532/HSF98.20061173>
Yazar: Acil, Tayfun.
Makale Adı: Effects of acute exercise on fibrinolysis and coagulation in patients with coronary artery disease
Baskı: 2007
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1536/ihj.48.277>
Yazar: Laursen, Christian B.
Makale Adı: Screening for Patients with Mild Alzheimer Disease Using Frequency Doubling Technology Perimetry
Yayıncı: Amer Coll Chest Physıcıans,
Baskı: 2013
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1378/chest.13-0882>
Yazar: Oezer, Necla.
Makale Adı: Determination of left ventricular filling pressure by new echocardiographic methods in patients with coronary artery disease
Baskı: 2008
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/s10554-007-9238-4>
Yazar: Ucakturk, Ebru.
Makale Adı: Quantitative analysis of ezetimibe in human plasma by gas chromatography-mass spectrometry
Yayıncı: Wiley-V C H Verlag Gmbh,
Baskı: 2009
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1002/jssc.200900078>
Yazar: Aykan, Umit.
Makale Adı: Screening for Patients with Mild Alzheimer Disease Using Frequency Doubling Technology Perimetry
Yayıncı: Informa Healthcare,
Baskı: 2013
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.3109/01658107.2013.830627>
Yazar: Ikhdair, Sameer M.
Makale Adı: Klein-Gordon Solutions for a Yukawa-like Potential
Yayıncı: Verlag Z Naturforsch,
Baskı: 2013
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.5560/ZNA.2013-0045>
Yazar: Karabulut, Mehmet
Makale Adı: Self-expanding Metallic Stents in Acute Mechanical Intestinal Obstructions Resulting from Colorectal Malignancies
Yayıncı: Southeastern Surgıcal Congress,
Baskı: 2013
Yazar: Kabakci, Giray.
Makale Adı: The Efficacy And Safety Of Irbesartan In Primary Hypertension Even If A Dose Is Missed: Results From The No Problem Study
Yayıncı: Sprınger Heıdelberg,
Baskı: 2010
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.3109/08037050903444099>
Yazar: Mehmet Ali N., Sendur.
Makale Adı:Higher Resistin Levels Are Associated With Poor Blood Pressure Response In New Onset Stage I Hypertension
Baskı: 2011
Yazar: Citak, Serhat.
Makale Adı: Neuropsychological Assessment in Patients with Paranoid and Non-Paranoid Schizophrenia
Yayıncı: Kure Iletısım Grubu A S,
Baskı: 2014
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.5455/bcp.20131213040431>
Yazar: Avsever, Hakan.
Makale Adı: Comparison of intraoral radiography and cone-beam computed tomography for the detection of horizontal root fractures: an in vitro study
Yayıncı: Sprınger Heıdelberg,
Baskı: 2014
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/s00784-013-0940-4>
Yazar: Akil, Aybala.
Makale Adı: Concurrent endometrial adenocarcinoma and an early pregnancy loss
Baskı: 2012
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/s00404-012-2400-9>
Yazar: Yagci-Kupeli, B
Makale Adı: Tissue Doppler and myocardial deformation imaging to detect myocardial dysfunction in pediatric cancer patients treated with high doses of anthracyclines
Yayıncı: Wiley-Blackwell,
Baskı: 2012
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1111/j.1743-7563.2012.01566.x>
Yazar: Hamzavi, Majid.
Makale Adı: Relativistic symmetries of fermions in the background of the inversely quadratic Yukawa potential with Yukawa potential as a tensor
Yayıncı: Canadıan Scıence Publıshıng
Baskı: 2014
url:Effect of Er, Cr:YSGG Laser Irradiation with Radial Firing Tips on Candida albicans in Experimentally Infected Root Canals
Yayıncı: Hındawı Publıshıng Corporatıon,
Baskı: 2014
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1155/2014/938245>
Yazar: Evranos, Banu.
Makale Adı:Predictors of atrial fibrillation recurrence after atrial fibrillation ablation with cryoballoon
Yayıncı: Via Medica,
Baskı: 2013
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.5603/CJ.2013.0075>
Yazar: Akdogan, Ali.
Makale Adı:Pulmonary Hypertension in Systemic Lupus Erythematosus Pulmonary Thromboembolism Is the Leading Cause
Yayıncı: Lippincott Williams & Wilkins,
Baskı: 2013
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1097/RHU.0000000000000037>
Yazar: Danju, İpek.
Makale Adı:The East Asian Model of Economic Development and Developing Countries
Yayıncı: Elsevıer Scıence Bv,
Baskı: 2014
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.606>
Yazar: Özcan Deniz
Makale Adı:Which Programme?
Yayıncı: Elsevıer Scıence Bv,
Baskı: 2014
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1099>
Yazar: Kaya, Baris.
Makale Adı:Balloon tamponade for the management of postpartum uterine hemorrhage
Yayıncı: Walter De Gruyter gmbh,
Baskı: 2014
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1515/jpm-2013-0336>
Yazar: Özdamlı, Fezile
Makale Adı:Effects of training on Cloud Computing Services on M-Learning Perceptions and Adequacies
Yayıncı: Elsevıer Scıence Bv,
Baskı: 2014
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1083>
Yazar: Sadikoglu, Saide.
Makale Adı:Evaluation of university students' opinions about learning Russian language
Yayıncı: Elsevıer Scıence Bv,
Baskı: 2014
url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1071>
I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi