Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Kamu Yönetimi

Bölümler | Fakülte Sayfası

BIRINCI YIL

1.Yariyil

Dersin Kodu Dersin Adi T U K
TAR103 Uygarlik Tarihi 4 0 3
EKON 101 Ekonomiye Giris I 4 0 3
ING 101 Ingilizce I 4 0 3
SIY 101 Siyaset Bilimi I 4 0 3
SOS 100 Sosyoloji 4 0 3
ATA 101 Atatürk Ilkeleri I 2 0 0
TOPLAM 15

2.Yariyil

Dersin Kodu Dersin Adi T U K
ING 102 Ingilizce II 4 0 3
SIY 102 Siyaset Bilimi II 4 0 3
HUK 106 Hukuka Giris 4 0 3
EKON 102 Ekonomiye Giris II 4 0 3
SIY 111 Siyasal Düsünce Tarihi I 4 0 3
ATA 102 Atatürk Ilkeleri II 2 0 0
TOPLAM 15

IKINCI YIL

1.Yariyil

Dersin Kodu Dersin Adi T U K
SIY 210 Siyasal Düsünce Tarihi II 4 0 3
KAM 201 Kamu Yönetimi 4 0 3
HUK 205 Anayasa Hukuku 4 0 3
ING 204 Siyasete Yönelik Ingilizce 4 0 3
UI 207 Uluslararasi Iliskiler I 4 0 3
TOPLAM 15

2.Yariyil

Dersin Kodu Dersin Adi T U K
ING 205 Akademik Ingilizce Yazimi 4 0 3
ARA 202 Arastirma Yöntemleri 4 0 3
TAR 205 Siyasal Tarih 4 0 3
KAM 206 Yerel Yönetim 4 0 3
SIY 205 Siyaset Psikolojisi 4 0 3
TOPLAM 15

ÜÇÜNCÜ YIL

1.Yariyil

Dersin Kodu Dersin Adi T U K
MAN 310 Örgütsel Davranis 4 0 3
EKON 305 Ekonomik Düsünce Tarihi 4 0 3
TAR 308 Osmanli Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Yapisi I 4 0 3
SIY 312 Karsilastirmali Siyaset 4 0 3
KAM 303 Kamu Politikasi 4 0 3
TOPLAM 15

2.Yariyil

Dersin Kodu Dersin Adi T U K
EKON 307 Kamu Maliyesi 4 0 3
TAR 309 Osmanli Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Yapisi II 4 0 3
MAN 304 Insan Kaynaklari Yönetimi 4 0 3
SIY 306 Türk Siyasal Yasami 4 0 3
KAM 313 Bürokrasi Kuramlari 4 0 3
TOPLAM 15

DÖRDÜNCÜ YIL

1.Yariyil

Dersin Kodu Dersin Adi T U K
Seçmeli 4 0 3
Seçmeli 4 0 3
Seçmeli 4 0 3
Seçmeli 4 0 3
Seçmeli 4 0 3
TOPLAM 15

2.Yariyil

Dersin Kodu Dersin Adi T U K
Seçmeli 4 0 3
Seçmeli 4 0 3
Seçmeli 4 0 3
Seçmeli 4 0 3
Seçmeli 4 0 3
TOPLAM 15

SEÇMELI DERSLER

KAM 401 Karsilastirmali Kamu Yönetimi>
KAM 402 Kentlesme ve Çevre Sorunlari
KAM 407 Yönetsel Reform
KAM 410 Yerel Yönetimler ve Kent Politikalari
POL 403 Devlet Kuramlari
POL 403 Sosyal Hizmet ve Güncel Sorunlar
POL 414 Uluslararasi Enonomi Politik
POL 400 Kibris Sorunu
POL 425 Postmodernizm
POL 459 Siyaset Sosyolojisi
POL 462 Çokkültürcülük
POL 470 Güç ve Hegemonya

DERS IÇERIKLERI

Uygarlik Tarihi

Bu ders, 2.5 milyon yila kadar geriye giden pre-historik dönemden, günümüze kadarki inasan yasamindaki ana gelismeler içermektedir. Sözkonusu ders, esas itibariyla kültürel degisim süreçlerine ve uygarligin olusumu üzerine yogunlasmaktadir..Bu çerçevede neolitik devrim (10000 yil önce) uygarliklarin yükselisi (5500 yil önce) rönesans (1350-1520) ve modernizmin dogusu üzerinde durulmaktadir.
YUKARI

Ekonomiye Giris I

Bu ders, genel olarak ekonominin genel ilkeleri ve agirlikli olarak mikroekonomi konularini kapsamaktadir. Bu baglamda kitlik, maliyet ve tercihler, arz ve talep, esneklik, üretici ve tüketici davranislari ile marjinal analizler, serbest (rekabetci) piyasada fiyat olusumlari ve diger konular incelenmektedir.
YUKARI

Ingilizce I

Bu ders ögerncilere, özellikle sözcük hazinelerini zenginlestirme olanagi saglayarak, okuduklarini daha iyi anlayabilme ve anladiklarini sözlü veya yazili olarak anlatabilme yetenegini kazandirmayi amaçlamaktir.
YUKARI

Siyaset Bilimi I

Bu temel ders, esas itibariyla siyaset fenomenini bilimsel olarak özellikle betimleyici ve açiklayici düzeylerde analiz yapabilmeyi amaçlamaktadir. Bu çerçevede
siyaset olgusu, bilimsel yöntem, siyaset biliminin alt dallari ve diger sosyal bilimlerle olan iliskileri, siyasal bilgi türleri, temel siyasal kavramlar, siyasal inanç sistemleri ve modern ideolojiler üzerinde durulmaktadir.
YUKARI

Hukuka Giris

Bu ders, hukuk alanina giris yaparak, ögrencilere genel bir hukuk nosyonu kazandirmayi amaçlamaktadir. Hukukun niteligi ve sistemleri, hukukun gelisimi, mahkemelerin yapilari ve çalismalari, tüzel kisilik ve "kapasite" kavramlari, Avrupa Birligi Hukuku ve Kurumlari, sirketler hukuku vb. Konular, dersin kapsamina girmektedir.
YUKARI

Ingilizce II

Bu dersin temel amaci, ögrenclerin daha once kazandiklari becerileri ileriye tasiyarak, özelikle Ingilizce okuma ve kavrama becerlerini gelistirmektir.
YUKARI

Siyaset Bilimi II

Bu temel ders, siyasetin daha çok yapisal ve davranissal boyutlari üzerinde yogunlasmaktadir. Bu baglamda özellikle siyasal sosyallesme süreçleri, devlet ve kurumlari, bürokrasi ve kamu yönetimi, siyasal sistemler, siyasal partiler, çikar gruplari, seçim ve seçim sistemleri, ve uluslararsi iliskiler gibi konular incelenmektedir.
YUKARI

Sosyoloji

Bu derste sosyoloji alanindaki temel teorik yaklasimlar ele alinmaktadir.Sosyoloji teorilerinin bireye, gruba, sosyal kurumlara, sosyal tabakalara, deger ve normlara yaklasimi ve yapi ve sistem analizi konulari üzerinde durulmaktadir.
YUKARI

Ekonomiye Giris II

Bu derste, milli gelirin tanimi; hesaplama yöntemleri; tüketim ve yatirim fonksiyonlari; enflasyon ve enflasyon hesaplari; para ve mali politikalar; istihdam ve büyüme problemleri; toplam arz ve talep modeli; gelisme politikalari ve trendler gibi konular üzerinde durulmaktadir.
YUKARI

Atatürk Ilkeleri I ve II

Iki dönem içerisinde verilecek olan bu derste Atatürk ilkeleri analitik ve tarihsel olarak incelenmektedir.
YUKARI

Siyasal Düsünceler Tarihi I

Bu derste, esas itibariyla antik dönemden erken modern döneme kadarki öndegelen siyasal düsünürleri ve düsünceleri tarihsel olarak incelenmektedir. Bu çerçevede Antik Yunan düsünürlerinden Plato, Aristo, Helenistik düsünce, Antik Roma düsünürlerinden Polybius ve Cicero, Ortaçag düsünürlerinden Saint Augustine ve John of Salisbury, Hümanizm ve Rönesans düsüncesi, Machiavelli, Thomas Hobbes ve John Locke gibi düsünürler üzerinde durulmaktadir.

Anayasa Hukuku

Ders Anayasa Hukukuna genel bir girisi amaçlamaktadir. Anayasanin Dogasi, Siniflandirilmasi, Güçler Ayirimi Doktrini, Hukukun Üstünlügü, ve Parlementonun Üstünlügü kavramlari ile Ifade Özgürlügü , Kisilikler , Mülk , Birlikler, Dogal Adalet, Kanun Yapma Hakkinin Devri, Idare Hukuku gibi konular bu dersin kapsaminda ele alinmaktadir.
YUKARI

Kamu Yönetimi

Bu dersin amaci ögrencilerin kamu yönetiminin temel kavramlari ile tanismasini saglamaktir. Öncelikle kamu yönetiminin iki temel kavrami, yönetim ve örgüt kavramlari bir örgütün islerligi çerçevesinde irdelenecek ve daha sonra kamu kapsaminda degerlendirilecektir. Bu analiz yapilirken yönetim ve örgüt arasindaki karsilikli bagimlilik vurgulanacak ve bu bagimlilik iliskisinin kamu yönetimine özgü özellikleri ana hatlari ile tartisilacaktir. Tartismalarin bir bölümünde Türk Kamu Yönetiminin örgütlenmesi ve isleyisine de yer verilecektir.
YUKARI

Siyasete Yönelik Ingilizce

Dersin amaci akademik nesirleri (düzyazi) anlama tekniklerini gelistirme ve uluslararsi iliskiler metinlerini anlamayi saglamaktir.Ögrenciler metin yapilarini ögrenmekte ve akademik düzyazilarin kelime terminolojisini analamaktadirlar.Derste ögrencilerin bir metnin özünü-anafikrini anlamlari, özet çikarabilme ve ilgili yazinin anlamini baska kelimelerle ifade etmeleri beklenmektedir.
YUKARI

Siyasal Düsünceler Tarihi II

Bu derste özellikle 16.yüzyildan 20. yüzyila kadar olan dönem içerisinde ortaya atilan siyasal düsünceler ve teoriler incelenmektedir.
YUKARI

Yerel Yönetimler

Yerel yönetim olgusunun detayli br sekilde irdelenecegi bu ders su sorulara tatmin edici yanitlar vermeye çalismaktadir: Yerel yönetim nedir? Yerel yönetimler ulusal yönetimden farkli midir? Yerel yönetimlerin kurulmasina neden ihtiyaç vardir? Yerel yönetimler ile ulusal (merkezi) yönetim arasindaki iliskilerin niteligi nedir?
YUKARI

Örgütsel Davranis

Derste, motivasyon, iletisim, karar verme, liderlik, örgütsel yapi, ahlak, yetenek gibi konulari kisisel ve örgütsel performans açisindan inceleme; örgütsel faktörlerin bireysel davranislar üzerindeki etkileri gibi konular üzerinde durulmaktadir.
YUKARI

Bürokrasi Kuramlari

Bu derste, özellikle bürokrasi kavrami üzerinde durulmakta vebu çerçevede bürokrasinin tanimi ve tarihsel süreç içinde gelisimi ele alinarak, çesitli bürokrasi kuramlari irdelenmektedir.
YUKARI

Kamu Maliyesi

Bu ders, esas itibariyla pazar kaybi, hükümetin müdahale metodlari, program ve proje degerlendirilmesi, hükümetlerin yerel vergileri ve etkileri, mali iletisimler, Hükümetin, üretim ve bireylere dagitim rolleri, ayrica politika plan iletisiminin, etik ve ekonomik yönü, ekonomik refah, kamu mallarinin teorisi, maliyet fayda analizi, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Sosyal Sigorta primlerinin Genel Vergiler içerisindeki esitlik ve verimlilik analizi konulari üzerinde durmaktadir.
YUKARI

Iktidadi Düsünce Tarihi

Bu ders esasen insanlarin yasamlarini sürdürmeleri için içine girdikleri ekonomik etkinliklere iliskin farkli kuram ve yaklasimlari tarihsel açidan ele almaktadir.
YUKARI

Siyasi Tarih

Bu derste genel olarak 20.yüzyil siyasi tarhi incelenecektir. Derste, dünyanin son yüzyil içerisinde geçirdigi hizli degisimin yarattigi siyasi gelismeler teorik çerçeve içerisinde tartisilacaktir.Bu çerçevede, Birinci ve Ikinci Dünya Savaslarinin nedenleri ve sonuçlari, Soguk Savas döneminin ve sonrasiniin siyasi gelismeleri özelliklle incelenecektir.
YUKARI

Uluslararasi Iliskilere Giris

Uluslararasi iliskilere giris dersi olup, uluslararasi iliskilerdeki temel kavram ve teoriler üzerinde durulmaktadir..Uluslararasi iliskilerdeki degisim, problemler, sorunlar ve bunlarin dünya düzen ve güvenligine etkileri gibi konular ele alinmaktadir.
YUKARI

Akademik Ingilizce Yazimi

Açiklayici-Yorumlayici yazma çalismalari dersin ilgi alanidir. Ögrenci yazmayi bir süreç olarak algilar ve kendi düsüncelerini akademik bir dille, açik ve kesin bir sekilde ifade etmeyi ögrenir ögrenciler, akademik yazim öncesinde örnek metinleri okur ve analiz eder. Yazim öncesi aktiviteleri ögrencilere beyin firtinasi çalismalariyla fikirlerini organize ettirir ve bir metin çerçevesini olusturur. Ögrenciler yazdiklari metinleri, egitmenin yorumlari (önerileri) dogrultusunda düzeltir ve yeniden yazar.
YUKARI

Arastirma Yöntemleri

Dersin ana amaci ögrencilere bir arastirmanin gerektigi konusunda fikir vermek, bir makalenin nasil yazilacagini, küçük bir projenin nasil hazirlanip nasil bitirilecegini göstermektir.Bilindigi üzere üniversite ögrencileri için kompozisyonlar yazmak, makaleler hazirlamak yada arastirmalar yapmak kaçinilmaz sorumluluklardir ama ayni zamanda da üstesinden gelinmesi zor ödevlerdir. Arastirma metodlari dersi bu zor ödevleri ögrenciler için daha kolay bir hale getirmeyi ve bunu yaparken de onlara metot biliminin arastirmalardaki öneminin alistirma yapamak, deneyim sahibi olmak kadar önemli oldugunu analtmayi hedeflemektedir.
YUKARI

Osmanli Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Yapisi I

Kabile örgütlenmesinden ve Osmanlilarin kökenlerinden baslayarak Osmanli Imparatorlugu’nun bütünsel degerlendirilmesi yönünde, uc beyliginin devlet’e dönüsümü, Osmanlilari harekete geçiren ve gelistiren iktisadî ve toplumsal etkenler, 15.Yüzyil’in idarî ve askerî müesseseleri, Töre/Törü ve Yasa/Yasak’in degisimi incelenmektedir.
YUKARI

Karsilastirmali Siyasal Sistemler

Siyasal sistemlerin karsilastirilmasi siyasal analizlerin ana konularindandir. Geleneksel siniflandirmalar yaninda günümüzdeki yaygin siniflandirmalar dersin kapsamini olusturmaktadir. Ayrica ögrenciden farkli ülkelerden birini, karsilastirmali siyaset bilimi açisindan incelemesi beklenmektedir.
YUKARI

Siyaset Psikolojisi

Bu derste esas itibariyla siyasal davranis üzerinde yogunlasip, siyasal davranisi etkileyen iç ve dis faktörler ele alinmaktadir. Bu çerçevede kisilik, inançlar, degerler, tutumlar, duygular, oy verme, medyanin rolü, hosgörü, irkçilik psikolojisi, etnik çatisma, milliyetçilik, terörizm ve uluslararasi güvenlik psikolojileri gibi konular üzerinde durulmaktadir.
YUKARI

Kamu Siyaseti

Kamu politikalari olusturma süreci; bu süreçte iktidarin, siyasi partilerin, aydinlarin ve sivil toplum örgütlerinin rolü, merkezi otorite ile yerel yönetimler arasindaki iliiskiler vs.
YUKARI

Osmanli Ekonomik, Sosyal, Siyasal Yapisi II

Osmanli Devleti’nin ilk asamasindan imperium çagina geçisin dinamikleri, hukukî sistemin agirligi; Osmanli ‘Yönetici Sinif’i ve saray teskilâti, memleket/eyâlet yapisi; merkezî idâre ve genel olarak müesses nizâmin restorasyonu, Avrupa’da güç dengesini farklilastiran gelismeler, iktisadî ve mâlî temel degisimler, geleneksel çizgideki islahat çagi, Jön Türk Devrimi ve dahilî tepkiler, hükm’ün yeniden kavramsallastirilmasi incelenmektedir.
YUKARI

Türk Siyasi Hayati

Bu derste öncelikle Osmanli Imparatorlugu’ndaki siyasal yapi ile siyasal partiler incelenecektir. Bunun ardindan, 1923’ten 1946 yilina kadar olan süreç içerisinde Türk siyasal yapisindaki gelismelere deginilecektir. 1946’dan günümüze Türkiye’deki siyasal gelismeler incelendikten sonra, özellikle 1980’den sonra siyasal yasamda karsilasilan sorunlar tartisilacaktir.
YUKARI

Insan Kaynaklari Yönetimi

Insan kaynaklari yönetimine giris, temel kavramlar, isletmedeki yeri ve önemi, personel islevinin geleneksel yapisi, insan kaynaklari yönetimi konusu ve ugras alani, insan kaynaklari bölümünün örgütlenmesi, insan kaynaklari politikasi, insan kaynaklari politikasinin tanimi, ilkeleri ve içerigi, isgören politikasinin amaç ve araçlari, is gücü planlamasi, isgören politikasinin uygulanmasinda karsilasilan güçlükler, is analizi ve tanimi, is gören bulma ve seçme, is gören egitimi ve gelisimi, ücretleme, çalisma kosullarinin düzenlemesi, performans degerlendirme.
YUKARI

SEÇMELI DERSLER

Devlet Kuramlari

Bu ders farkli devlet anlayislarini kuramsal açidan incelemektedir. Özellikle devlet ile sivil toplum arasindaki iliskinin nasil kurgulandigi ele alinmaktadir.Bu çerçevede, klasik liberalizm, elit kuramlari, siyasal çogulculuk, neo-Marksizm, ve Feminizm gibi normatif kuramlardan hareketle, çesitli devlet görüsleri üzerinde yogunlasilmaktadir.
YUKARI

Uluslararasi Ekonomi Politik

Bu ders Uluslararasi Politik Ekonomi’nin birçok farkli yönüne deginen bir derstir.Uluslararasi Politik Ekonomi alani birçok farkli alanin biraraya gelmesi ve bu alanlarin arasindaki baglardan olusan bir bölümdür.Bu alanlar baslica ekonomi, politika, tarih, sosyoloji ve buna benzer sosyal alanlardir.Bu çerçevede politik ekonominin üç ana perspektifleri olan merkantilizm, liberalizm ve yapisalcilik üzerinde durulmaktadir.
YUKARI

Kibris Sorunu

Kibris adasi, yüzölçümüyle ters orantili olarak, geçmiste ve günümüzde bölgesel politikalar üzerinde çok büyük bir etki yaratmistir.Bu gerçekten hareketle, söz konusu derste öncelikle Kibris sorununun tarihsel bir analizi yapilacak, ardindan da sorunun bölgesel politikalar ile Türk-Yunan iliskilerindeki rolü tartisilacaktir. Dersin son bölümünde ise, özellikle Güney Kibris Rum Yönetimi’nin tüm ada adina Avrupa Birligi’ne üye olduktan sonra sorunun aldigi yeni biçim hem hukuksal, hem de siyasal açilardan tartisilacaktir.
YUKARI

Postmodernizm

Bu ders, postmodernizmle ilgili tartismalari önde gelen birtakim figürler üzerinden çözümlemektedir.Sözkonusu ders, postmodernizmin tarihsel gelisimini genel hatlariyla ele alarak, konuyla ilgili tartismalari sosyal bilimlerin özellikle sosyoloji, felsefe ve politika alanlarina odaklanmaktadir. Bu çerçevede Jean Baudrillard, Fredric Jameson, Jean Foucault, Jean-François Lyotard and Jacques Derrida gibi düsünürler ve postmodernizmin temel parametreleri incelenmektedir.
YUKARI

Çokkültürlülük ve Kimlik Politikasi

Bu ders, çokkültürlülük ve kimlik politikasini hem kuramsal hem de uygulama bakimindan incelemektedir. Bir yandan, Çokkültürlülügün kuramsal kurulusu ve unsurlari üzerinde durulmakta ve kimlik, kültür, millet, irk, etniklik ve toplumsal cinsiyet gibi konuyla ilgili birtakim kavramlar ve fikirler ele alinmaktadir. Diger yandan da çokkültürlülüge iliskin deneyimler ve uygulamalar, vakia incelemesi olarak bazi Batili ülkeler örneginde incelenmektedir.
YUKARI

Siyasette Güç ve Hegemonya

Bu derste siyaseteki güç iliskileri ve siyasal ve toplumsal bir denetim sekli olarak hegemonik iliskilerin nasil insa edildigi üzerinde durulmaktadir. Bu baglamda hegemonya kuramlari hem yerel hem de uluslararasi düzeylerde incelenmektedir.
YUKARI

Siyaset Sosyolojisi

Bu derste modern devletin gelisimi ile devlet-toplum iliskileri incelendikten sonra, modern siyasi örgütlenmelerin yapilari ve karar alma süreçleri incelenecektir.
YUKARI

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi