Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Molekuler Biyoloji Ve Genetik

Bölümler | Fakülte Sayfası | Akademik Kadro | Dersler

Bölüm ismi
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Fakülte
Fen ve Edebiyat Fakültesi
Bölüm bilgisi
Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2014 yılında Prof. Dr. Nedime Serakıncı bölüm başkanlığında kurulmuştur. Moleküler Biyoloji ve Genetik dalı yüzyılımızın en hızlı ilerleyen bilim dallarından biri olup biyokimya, hücre biyolojisi ve genetik ortak gelişimi ile ortaya çıkmış bir bilim dalıdır. 2003 yılında İnsan Genom Projesi’nin tamamlanması ve buna paralel olarak farklı disiplinlerdeki hızlı gelişmeler ile üretilen bilgi; sağlıktan, çevreye, tarım, hayvancılık ve enerji dahil pek çok sektörde önemli ilerici bir güç haline gelmiştir. Modern biyoteknolojik ürünlerin tümü moleküler biyolojideki bilgi birikimine ve genetik mühendisliği uygulamalarına dayanmaktadır.
Amaç ve Hedefler:
Yakın Doğu Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, genetiğin ve genomiğin temel prensipleri ve hastalıklara uygulanabilirliğini öğretmeyi hedefleyen bir bölümdür. Hali hazırda var olan Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerden farklı olarak, bölümümüzde insan genetiği ve insan biyolojisi ağırlık kazanırken hastalıkların moleküler temeli ile genetik mekanizmaları ve klinik ile temel bilimler arasında ilişki kuran eğitim ve öğretimi hedeflemektedir.
Misyon
Globalleşen dünyada, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümüyle üniversiteler arası bilgi alışverişi ve işbirliği içinde bulunmayı amaçlayan araştırmacıların yetiştirilmesini hedeflemekteyiz. Genetik, popülasyon genetiği, kanser genetiği, nörogenetik, nutrigenetik ve kişiselleştirilmiş tıp, monogenik kompleks hastalıklar, genetik epidemiyoloji, genomik, biyoinformatik, kök hücre, doku mühendisliği, gelişim genetiği ve daha birçok konuları içeren, staj ve bitirme projesiyle geniş bir eğitim programı ile mezunlarının hem uygulamada hem de araştırmada multidisipliner bakış açısına sahip olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır.
Vizyon
Eğitimini tamamlayan öğrenciler, üniversiteler ve ya araştırma merkezleri gibi tüzel ve özel kuruluşlarda araştırma yaparak alanlarında yeni bilgiler kazandırmayı ilke edinmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini ve Yakın Doğu Üniversitesini dünyada bu bölüm ile söz ettirerek ayrıcalık yaratmayı hedef almıştır.

BİRİNCİ YIL

I.DÖNEM

Ders Kodu Ders Adı Ders Saati/Hafta Lab/Etüt Saat/Hafta Kredi
MOBG101 Genel Biyoloji ve Hücre Biyolojisi 3 3 4
MOBG102 Bilişim Teknolojileri: Moleküler biyolog 2 2 4
MOBG103 Akademik İngilizce 3 0 3
CHEM104 Genel Kimya 3 2 4
PHY101 Genel Fizik 3 0 3
AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 0
TUR 101 Türkçe I 2 0 0
Toplam 18 7 18

II.DÖNEM

Ders Kodu Ders Adı Ders Saati/Hafta Lab/Etüt Saat/Hafta Kredi
MOBG104 Moleküler Hücre Biyolojisi 2 2 4
MOBG105 Temel Genetik 2 2 4
MOBG106 Organik Kimya 3 0 3
MOBG107 Biyoistatistik 3 0 3
AIT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 0
TUR 102 Türkçe II 2 0 0
Toplam 14 4 14

 

İKİNCİ YIL

III.DÖNEM

Ders Kodu Ders Adı Ders Saati/Hafta Lab/Etüt Saat/Hafta Kredi
MOBG201 Kromozom Dinamiği 2 2 4
MOBG202 Gen ve Kalıtım 3 0 3
MOBG203 Anatomi ve Fizyoloji 3 0 3
MOBG204 Biyokimya 3 0 3
MOBG205 Biyoteknoloji Teknikleri 2 2 4
Toplam 13 4 17

 

I V.DÖNEM

Ders Kodu Ders Adı Ders Saati/Hafta Lab/Etüt Saat/Hafta Kredi
MOBG206 Mikrobiyoloji 3 2 4
MOBG207 İnsan Genetiği ve Genomik 2 2 4
MOBG208 Embriyoloji, Gelişim Genetiği ve Teratoloji 3 0 3
MOBG209 Biyofizik 3 0 3
MOBG210 Farmakolojiye Giriş 3 0 3
Toplam 14 4 17

 

ÜÇÜNCÜ YIL

V.DÖNEM

Ders Kodu Ders Adı Ders Saati/Hafta Lab/Etüt Saat/Hafta Kredi
MOBG301 Tıbbi Genetik 4 0 4
MOBG302 Gen Regülasyonu ve Epigenetik 3 0 3
MOBG303 Popülasyon Genetiği ve Genetik Epidemiyoloji 3 0 3
MOBG304 Biyoenformatik 2 2 4
Seçmeli Ders (Liste #1) 3 0 3
Seçmeli Ders (Liste #1) 3 0 3
Toplam   18 2 20

 
VI.DÖNEM

Ders Kodu Ders Adı Ders Saati/Hafta Lab/Etüt Saat/Hafta Kredi
MOBG305 Nörogenetik ve Endokrin Genetiği 3 0 3
MOBG306 Evrim Genetiği 4 0 4
MOBG307 Protein Yapısı ve Görevi 4 0 4
MOBG308 Üreme ve Rejeneratif Tıp 3 0 3
Seçmeli Ders (Liste #1) 3 0 3
Seçmeli Ders (Liste #1 ve #2) 3 0 3
Toplam   18 0 20

DÖRDÜNCÜ YIL

VII.DÖNEM

Ders Kodu Ders Adı Ders Saati/Hafta Lab/Etüt Saat/Hafta Kredi
MOBG401 Bitirme Projesi I 0 4 4
MOBG402 Kanser Genetiği 3 0 3
MOBG403 Prenatal Genetik Tanı ve Genetik Danışmanlık 3 0 3
MOBG404 İmmünogenetik 3 0 3
MOBG405 Akademik İngilizce Yazı Teknikleri I 3 0 3
Seçmeli Ders (Liste #1 ve #2) 3 0 3
Seçmeli Ders (Liste #1 ve #2) 3 0 3
Toplam   18 4 22

 
VIII.DÖNEM

Ders Kodu Ders Adı Ders Saati/Hafta Lab/Etüt Saat/Hafta Kredi
MOBG406 Bitirme Projesi II 0 4 4
MOBG407 Biyoetik 3 0 3
MOBG408 Genetik ve Doku Mühendisliği 3 0 3
MOBG409 Akademik İngilizce Yazı Teknikleri II 3 0 3
Seçmeli Ders (Liste #1 ve #2) 3 0 3
Seçmeli Ders (Liste #1 ve #2) 3 0 3
Seçmeli Ders (Liste #1 ve #2) 3 0 3
Toplam   18 4 22

Liste #1
MOBG501 Enzimoloji

MOBG502 Viroloji

MOBG503 Yaşlanma

MOBG504 Nutrigenetik, Nutrigenomik ve Kişiye Özel Beslenme

MOBG505  Davranış Genetiği

MOBG506  Adli genetik

MOBG507 Moleküler Biyolojide İleri Bilişim Teknolojileri

Liste #2


MOBG508 Nanoteknoloji ve Sistemler Biyolojisinde Modelleme

MOBG509 Gen Terapi

MOBG510 Kök Hücre Biyolojisi

MOBG511 Farmakogenetik ve Kişiselleştirilmiş Tıp

MOBG101 Genel Biyoloji ve Hücre Biyolojisi

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati: 3 + 3

Ders Tanımı: Bu derste öğrencilere organizmalar ve biyolojik yapılarının temel kavramları sunulacaktır. Bu ders aynı zamanda organelleri, hücre iletişimi ve hücre iskeleti de dahil olmak üzere, hücre biyolojisini sunacaktır. Ayrıca nükleik asitlere kısa bir giriş yapılacaktır.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: 1) The Molecular Biology of the Cell, Alberts et al. 2008. 2) Medical Cell Biology, Steven R Goodman, 2008. 3) Moleküler Hücre Biyolojisi, Hasan Veysi Gunes, 2003. 4) Moleküler Biyoloji, Nihat Dilsiz, 2009.

Ders Değerlendirmesi: Vize ve final

MOBG102 Bilişim Teknolojileri: Moleküler biyolog

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati: 2 + 2

Ders Tanımı Bu derste moleküler biyologlar için farklı programların kullanımı da dahil olmak üzere öğrencilerin bilişim teknoloji temel becerilerini geliştirmek ve aritmetik becerilerini ve deney verilerini değerlendirmeyi öğretecektir.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: 1) Practical Computing for Biologists, Haddock and Dunn, 2011. 2) Biyologlar için biyoenformatik, Pavel Pevzner.
Ders DeğerlendirmesiVize ve final

MOBG103 Akademik İngilizce

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati:3

Ders Tanımı :Bu dersin amacı öğrencilerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek, gramer düzeyini yükseltmek ve kelime haznesini geliştirmek, güncel ve akademik metinleri anlayıp, yorumlamalarını sağlamak, bir iletişim sistemi olarak bu dili işleyip gerekli dil yetilerini kazandırmaktır.

Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: 1) Academic Writing: A Handbook for International Students, third edition, Stephen Bailey, 2011. 2) Academic Vocabulary in Use with Answers, Michael McCarthy and Felicity O'Deli, 2008. 3) Cambridge Academic English Advanced Student's Book, Martin Hewings,  Craig Theine, Michael McCarthy, 2012.

Ders Değerlendirmesi: Vize ve final

CHEM104 Genel Kimya

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati:3 + 2

Ders Tanımı Bu derste öğrencilere madde sınıflandırılması ve özellikleri, standart birimler, atom ve atomik teori, kimyasal bileşenler ve kimyasal tepkimelerde miktar ilişkisi, sulu çözeltilerin  özellikleri ve tepkimeleri, elektrokimyasal tepkimeler ve piller, gazlar ve gaz kanunları, termokimya, enerji ve bağ enerjileri sunulacaktır.

Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: 1) General Chemistry, Enhanced Edition, Darrell Ebbing, Steven D. Gammon, 2007. 2) Genel Kimya, Ahmet Sürücü, Mehmet Tuncel, Mustafa Doğru, 2013.

Ders Değerlendirmesi: Vize ve final

PHY101 Genel Fizik

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati:3

Ders Tanımı: Bu derste öğrencilere ölçme, vektörler, kinematik, dinamik-Newton kanunları, Newton kanunlarının uygulanması, iş ve enerji, enerjinin korunumu, doğrusal momentumun korunumu, çarpışmalar, yuvarlanma hareketi, tork, açısal momentum, açısal momentumun korunumu ve statik denge sunulacaktır.

Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: 1) Introduction to Physics in Modern Medicine, Suzanne Amador Kane, 2003. 2) Genel Fizik-1, Mustafa Yılmazlar. 2010.

Ders Değerlendirmesi: Vize ve final
 
AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati: 2

Ders Tanımı: Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik kültürel ve sosyo-psikolojik sorunlar karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve imparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu ele alınmaktadır.

Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: Duyurulacak

Ders Değerlendirmesi: Duyurulacak

 

TUR 101 Türkçe I

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati:2

Ders Tanımı: Bütün Fakülte öğrencilerine sunulan Türk Dili ve kompozisyon dersi sunulacaktır.

Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: Duyurulacak

Ders Değerlendirmesi: Duyurulacak

 

MOBG104 Moleküler Hücre Biyolojisi

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati: 2 + 2

Ders Tanımı: Bu derste öğrencilere nükleik asitlerin yapısı ve fonksiyonu, gen ifadesi, hücre bölünmeleri ve rekombinasyon konuları öğretilecektir.

Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: 1) Molecular Biology of the Cell, 5E, Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis and Martin Raff, 2008. 2) Molecular Cell Biology: International Edition, Harvey Lodish, Arnold Berk, Chris A. Kaiser, Monty Krieger, Anthony Bretscher, Hidde Ploegh, Angelika Amon and Matthew P. Scott, 2012. 3) Moleküler Hücre Biyolojisi, Hasan Veysi Güneş, 2003.

Ders Değerlendirmesi: Vize ve final

 

MOBG105 Temel Genetik

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati:2 + 2

Ders Tanımı: Bu derste öğrencilere Mendel ve non-Mendel genetiği, mutasyonlar ve polimorfizm, immünogenetik, kanser genetiği ve popülasyon genetiğinin temel prensipleri öğretilecektir.

Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: 1) Principles of Genetics, Sunstad and Simmons 2012. 2) Genetik, Kathleen Simpson, 2009.

Ders Değerlendirmesi: Vize ve final

 

MOBG106 Organik Kimya

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati:: 3

Ders Tanımı: Bu derste öğrencilere organik kimyaya giriş, temel kavramlar, fonksiyonel gruplar, alkanlar, alkenler, alkinler, aromatiklik, benzen ve alkoller ile ilgili temel bilgileri öğretilecektir.

 

Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: 1) Organic Chemistry, Jonathan Clayden, Nick Greeves, Stuart Warren, 2012. 2) Organic Chemistry, William Brown, Christopher Foote, Brent Iverson, Eric Ansly, 2012. 3) Organik Kimya Yapı ve İşlev, Peter Vollhardt Neil Schore, Fatma Sevin Düz, 2011.

Ders Değerlendirmesi: Vize ve final

 

MOBG107 Biyoistatistik

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati: 3

Ders Tanımı: Bu derste öğrencilere biyoistatistik uygulamalar ile çözüm üretme teknikleri,  genetik deneyler ve klinik denemeler ile ilgili hesaplama algoritmaları ve veri çalışmaları öğretilecektir.

Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar1) Bioistatistics, Norman & Streiner, third edition, 2008 2) Medical istatistics, Betty Kirkwood and Jonathan Sterne, 2003. 3) Biyoistatistik, Nüket Akalın Bingöl, İsmail Kocaçalışkan, 2011.

Ders Değerlendirmesi: Vize ve final

 

AIT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati:2

Ders Tanımı: Lozan Barış Antlaşmasından itibaren dış devletlerle olan ilişkiler ve antlaşmalar, hukukî, siyasal, sosyal, eğitim-öğretim ve kültür alanlarında yapılan inkılaplar, Mustafa Kemal dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri ve bütünleyici ilkelerin ve Atatürkçü düşüncenin genç nesillere aktarılması Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılâpları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi.

Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: Duyurulacak

Ders Değerlendirmesi: Duyurulacak

TUR 102 Türkçe II

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati: 2

Ders Tanımı: Bu derste öğrencilere sözlü anlatım ve konuşmanın insan hayatındaki önemi, doğru ve etkili konuşma yöntemleri, diksiyon ve önemi, sözlü anlatım türlerine giriş, önemli günler için konuşma hazırlama, tartışma, münazara konuları öğretilecektir.

Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: Duyurulacak. Ders Değerlendirmesi: Duyurulacak

 

MOBG201 Kromozom Dinamiği

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati:2 + 2

Ders Tanımı: Bu derste öğrencilere kromozom yapısı ve fonksiyonunun temel bilgileri, genom organizasyonu, kalıtsal bozukluklar ve kromozom anormallikleri konularını öğretilecektir.

Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: 1) Chromosome Biology, Rudi Appels, Rosalind Morris, Bikram S. Gill, Cedric E. May 1998 2) Chromosome Abnormalities and Genetic Counseling (Oxford Monographs on Medical Genetics), R.J. M. Kinlay Gardner, Grant R. Sutherland, Lisa G. Shaffer, 2011. 3) Tıbbi Genetik, Thompson ve Thompson, 2005.

Ders Değerlendirmesi: Vize ve final

 

MOBG202 Gen ve Kalıtım

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati: 3

Ders Tanımı: Bu derste öğrencilere otozomal dominant ve resesif kalıtım, mitokondri kalıtım ve anomalileri, kompleks anomaliler ve prenatal tanı öğretilecektir.

Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: 1) Lewin's Genes XI, Jocelyn E. Krebs, Elliot S. Goldstein, Stephen T. Kilpatrick, 2013. 2) Genome, Matt Ridley, 2000. Gen, Genetik Değişim ve Hastalıklar, Abdullah Ekmekçi, 2006.

Ders Değerlendirmesi: Vize ve final

 

MOBG203 Anatomi ve Fizyoloji

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati: 3

Ders Tanımı: Bu derste öğrencilere anatomi ve fizyolojide genel kavramlar öğretilecektir.

Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: 1) Principles of Anatomy and Physiology International Student Version, Gerard J. Tortora and bryan H. Derrickson, 2011. 2) Medical Physiology, 11E, Guyton and Hall, 2005. 3) Anatomi ve Fizyoloji, Abdurrahman Aktümsek.

Ders Değerlendirmesi: Vize ve final

MOBG204 Biyokimya

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati: 3

Ders Tanımı: Bu derste öğrencilere nükleik asitler, proteinler, lipidler, karbohidratlar ve bunların katıldığı reaksiyonlar öğretilecektir.

Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: 1) Lehninger Principle of Biochemistry, 6E, David L. Nelson and Michael M. Cox,  2013 2) Clinical Biochemistry, Nessar Ahmed, 2010 3) Biochemistry, 7E, Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko and Lubert Stryer, 2011

Ders Değerlendirmesi: Vize ve final. 3) Biyokimya, Nigel Hooper, David Hames, Hikmet Geçkil, Mehmet Karataş, Yusuf Tutar, 2013.

 

MOBG205 Biyoteknoloji Teknikleri

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati: 2 + 2

Ders Tanımı: Bu derste öğrencilere nükleik asit ve proteinlerin incelenmesi için biyoteknolojide kullanılan farklı metodlar öğretilecektir.

Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: 1) Molecular Biology Techniques, Susan Carson, Heather Miller, D. Scott Witherow, 2007. 2) Techniques for Molecular Biology, D. Tagu and C. Moussard, 2006. 3) Principles and Techniques Biochemistry and Molecular Biology, 6E, Keith Wilson and John Walker, 2005.

Ders Değerlendirmesi: Vize ve final

 

MOBG206 Mikrobiyoloji

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati: 3 + 2

Ders Tanımı: Bu derste mikrobiyolojiye giriş, bakteri hücresinin yapısı, metabolizması, üretilmeleri, genetiği, bakteriyel infeksiyonların patogenezi, insan vücudunun normal florası, sterilizasyon, antisepsis ve dezenfeksiyon, antibiyotikler ve etki mekanizmaları, antibiyotik direnç mekanizmaları, ve enfeksiyonlar öğretilecektir.

Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: 1) Medical Microbiology, F.H. Kayner, K. A. Bienz, J. Eckert, R. M. Zinkernagel, 2005 2)  Medical Microbiology, William Irwing,  Tim Boswell, Dlawer Ala'Aldeen, 2005. 3) Mikrobiyoloji, Jane Nicklin, Simon Baker, Caroline Griffiths, 2013.

Ders Değerlendirmesi: Vize ve final

MOBG207 İnsan Genetiği ve Genomik

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati:2 + 2

Ders Tanımı: Bu derste öğrencilere genetik varyasyon, genomik teknoloji, genomik yapı ve fonksiyonunu öğretilecektir. Bu ders aynı zamanda DNA hasar ve onarım mekanizmalarınıda konu alacaktır.

Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: 1) Lewin's Genes XI, Jocelyn E. Krebs, Elliot S. Goldstein, Stephen T. Kilpatrick, 2013. 2) Genome, Matt Ridley, 2000. 3) Human Molecular Genetics, 4E, Tom Strachan and Andrew Read, 2010. 4) Human Genetics, 2E, A. Gardner and T. Davies, 2009. 5) Tıbbi Genetik, Thompson ve Thompson, 2005.

Ders Değerlendirmesi: Vize ve final

 

MOBG208 Embriyoloji, Gelişim Genetiği ve Teratoloji

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati: 3

Ders Tanımı: Bu derste öğrencilere embriyoloji, gelişim genetiği ve gelişim esnasında oluşabilecek olan hastalıklar öğretilecektir.

Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: 1) Developmental Genetics, Gurbachan S. Miglani, 2007. 2) Principles of Developmental Genetics, Sally A Moody, 2007. 3) Before We Are Born: Essentials of Embryology and Birth Defect, Moore et al. 4) Medikal Embriyoloji, Sadler ve Can Başaklar.

Ders Değerlendirmesi: Vize ve final

 

MOBG209 Biyofizik

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati: 3

Ders Tanımı: Bu derste öğrencilere biyolojik yapı ve fonksiyon analizinde mikroskopik ve sub-mikroskopik yöntemler; tıbbi görüntüleme teknikleri; radyasyon fiziği; membranların moleküler organizasyonu ve dinamiği öğretilecektir.

Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: 1) An Introduction Biophysics, 2E, Roland Graser, 2012. 2) Biophysics, William Bialeck, 2012. 2) Biyofizik, Ferit Pehlivan.

Ders Değerlendirmesi: Vize ve final

MOBG210 Farmakolojiye Giriş

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati:3

Ders Tanımı: Bu derste öğrencilere farmakolojiye giriş, temel farmakokinetik ve farmakodinamik kavramlar öğretilecektir.

Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: 1) Introduction to Pharmacology, Mary Kane Asperheim, Justin P. Favaro, 2011. 2) Roach's Introductory Clinical Pharmacology, Susan M. Ford, Sally S. Roach. 3) Introduction to Clinical Pharmacology, Marylin W. Edmunds, 2009. 4) Farmakoloji, Mycek Howlan.

Ders Değerlendirmesi: Vize ve final

 

MOBG301 Tıbbi Genetik

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati:4

Ders Tanımı: Bu derste öğrencilere tıbbi genetik temel ilkeleri ve klinik uygulamaları, genom yapısı, mutasyonlar, Mendel ve kalıtsal bozukluklar ve risk değerlendirmelerinin klinik önemi öğretilecektir.

Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: 1) Essential Medical Genetics, Edward Tobias, Michael Connor, Malcolm Ferguson-Smith, 2011. 2) Medical Genetics, G. Bradley Schaefer, James N. Thompson Jr., 2014. 3) Thompson & Thompson Genetics in Medicine, Robert Nussbaum, Roderick R. Mclnnes, Huntinton F. Willard, 2007. 4) Tıbbi Genetik, Thompson ve Thompson, 2005.

Ders Değerlendirmesi: Vize ve final

 

MOBG302 Gen Regülasyonu ve Epigenetik

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati: 3

Ders Tanımı: Bu derste öğrencilere RNA işleme mekanizmaları, gen ifadesini düzenlemek için etkileşim, genel ve spesifik transkripsiyon faktörleri, ökaryotlarda gen ifade ve düzenleme ve epigenetik mekanizmalarına temel giris konuları öğretilecektir.

Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: 1) Lewin's Genes XI, Jocelyn E. Krebs, Elliot S. Goldstein, Stephen T. Kilpatrick, 2013. 2) Regulation of Gene Expression, Gary H. Perdew, Jack P. Vanden Heuvel, Jeffrey M. Peters, 2006. 3) Gene Regulation, 5E, David Latchman, 2005. 4) Regulation of Gene Expression, K. E. Chapman, 2001. 4) Epigenetics: A Reference Manual, Jeffrey Craig, Nicholas C. Wong, 2011.

Ders Değerlendirmesi: Vize ve final

 

MOBG303 Popülasyon Genetiği ve Genetik Epidemiyoloji

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati: 3

Ders Tanımı: Bu derste öğrencilere popülasyonlardaki genetik varyasyonun dağılımında rol alan etkenler, Hardy-Weinberg prensibi, rekombinasyon, doğal seleksiyon, çeşitlilik ve genetik faktörlerin aile ve toplum üzerindeki etkisi öğretilecektir.

Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: 1) Population Genetics, Matthew Hamilton, 2011. 2) An Introduction to Genetic Epidemiology, Lyle J. Palmer, George Davey Smith, Paul R. Burton, 2011. Ders Değerlendirmesi: Vize ve final

 

MOBG304 Biyoenformatik

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati: 2 + 2

Ders Tanımı: Bu derste öğrencilere DNA, RNA, protein gibi biyolojik verilerin nasıl analiz edildiği, dizi analizi, fonksiyonel etkiler, tıp uygulamaları ve hastaklıklarda erken tanı üzerine çalışmalar anlatılacaktır.

Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: 1) Bioinformatics: Tools and Applications, David Edwards, Jason Stajich, David Hansen, 2009. 2) Bioinformatics: A Practical Guide to the Analysis of Genes and Proteins, Andreas D. Baxevanis, B. F. Francis Ouellette, 2004. 3) Biyoenformatik 1 Dizi Kıyaslamaları, Censallmer, 2012.

Ders Değerlendirmesi: Vize ve final

 

MOBG305 Nörogenetik ve Endokrin Genetiği

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati: 3

Ders Tanımı: Bu derste öğrencilere nörolojik ve endokrinolojik koşulların genetikle nasıl bir ilişkisi olduğunu ve tanımlanan genlerden nöroloji ve endokrinoloji ile ilgi neler öğrenebileceğimiz anlatılacaktır.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: 1) Neurogenetics: A Guide for Clinicians, Nicholas Wood, 2013. 2) Molecular Endocrinology, Third Edition (Human Molecular Genetics Human Molecular Genetics)
Ders Değerlendirmesi: Vize ve final
 

MOBG306 Evrim Genetiği

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati: 4

Ders Tanımı: Bu derste öğrencilere evrim, toplumlarda genetik varyasyon çalışmaları ile evrim sürecini açıklama ve doğal seleksiyonun evrimdeki rolü konuları anlatılacaktır.

Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: 1) Human Evolutionary Genetics, Second Edition, Mark Jobling, Edward Hollox, Matthew Hurles, Toomas Kivisild, Chris Tyler-Smith, 2013. 2) Human Evolutionary Genetics: Origins, Peoples & Disease, Mark Jobling, Matthew Hurles, Chris Tyler-Smith, 2004. 3) Çözümlü Genetik Problemleri, Cemal Erensayın, 2000.

Ders Değerlendirmesi: Vize ve final

 

MOBG307 Protein Yapısı ve Görevi

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati: 4

Ders Tanımı: Bu derste öğrencilerimize proteinlerin yapısal organizasyonu, protein görevi ve protein yapısını incelemek için kullanılan biyofiziksel yöntemler konuları öğretilecektir.

Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: 1) Fundamentals of Protein Structure and Function, Engelbert Buxbaum, 2007. 2) From Protein Structure to Function with Bioinformatics, Daniel John Rigden, 2012. 3) Introduction to Proteins: Structure, Function, and Motion, Amit Kessel, Nir Ben-Tal, 2012.

Ders Değerlendirmesi: Vize ve final

 

MOBG308 Üreme ve Rejeneratif Tıp

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati: 3

Ders Tanımı: Bu derste öğrencilere üreme, üremeye yol açan hastalıklar ve bunun için uygulanabilecek tıbbi ve farmakolojik yöntemler konuları sunulacaktır.

Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: Human Reproductive Biology, 4E, Richard E. Jones, Kristin H. Lope, 2013.

Ders Değerlendirmesi: Vize ve final

 

MOBG402 Kanser Genetiği

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati: 3

Ders Tanımı: Bu derste öğrencilere kanserin oluşumunda rol alan genomik çalışmalar, kanser ile ilişkilendirilen yeni belirlenen genler ve moleküler genetik tekniklerinin bu alandaki yeri anlatılacaktır.

Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: 1) Cancer Genetics, Boris Pasche, 2010. 2) Mitochondrial Genetics and Cancer, Gabriel D. Dakubo, 2010. 3) Principles of Clinical Cancer Genetics: A Handbook from the Massachusetts General Hospital, Daniel C. Chung, Daniel A. Haber, 2010. 4) Tıbbi Genetik, Thompson ve Thompson, 2005.

Ders Değerlendirmesi: Vize ve final

 

MOBG403 Prenatal Genetik Tanı ve Genetik Danışmanlık

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati: 3

Ders Tanımı: Bu derste öğrencilere prenatal tanı, endikasyonları, genetik göstergeler,  konvansiyonel sitogenetik, moleküler sitogenetik, mutasyon analizi, biyokimyasal tanı, mozaisizm, chimaerism ve ayrıca genetik danışma konularını anlatılacaktır.

Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: 1) Atlas of Genetic Diagnosis and Counseling, Harold Chen, 2006. 2) Preimplantation Genetic Diagnosis, Joyce C. Harper, Joy D. A. Delhanty, Alan H. Handyside, 2003. 3) Genetic Counselling: Practice and Principles, Angus Clarke, 2006. 4) Tıbbi Genetik, Thompson ve Thompson, 2005.
Ders Değerlendirmesi: Vize ve final
 

MOBG404 Immünogenetik

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati: 3

Ders Tanımı: Bu derste öğrencilere bağışıklık sistemlerine temel giriş, B ve T-hücrelerinin savunma sistemleri ve inflamasyon konuları öğretilecektir.

Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: Immunology, Thao Doan, Roger Melvold, Susan Viselli, Carl Valtenbaug, 2012

Ders Değerlendirmesi: Vize ve final

 

MOBG405 Akademik İngilizce Yazı Teknikleri I

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati: 3

Ders Tanımı: Bu derste öğrencilere akademik raporların ve bilimsel makalelerin yazım teknikleri öğretilecektir.

Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: Writing Scientific Research Articles: Strategy and Steps, Margaret Cargill , Patrick O'Connor

Ders Değerlendirmesi: Vize ve final
 

MOBG407 Biyoetik

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati: 3

Ders Tanımı: Bu derste biyoloji bilimlerinde ortaya çıkan etik konular işlenecektir. Özellikle mikroplarda, bitki ve hayvanlarda klonlama, kök hücre ve genetik mühendislik alanları üzerine yoğunlaşılacaktır.

Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: 1) Bioethics, Nancy Jecker, Albert R. Jonsen, Robert A. Pearlman, 2011. 2) Biyoetik Terimler Sözlüğü, Deniz Kırımsoy Kucur, 2005.g

Ders Değerlendirmesi: Vize ve final

 

MOBG408 Genetik ve Doku Mühendisliği

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati: 3

Ders Tanımı: Bu derste öğrencilere in vitro ve in vivo doku ve organların rejenerasyonu için seçilen hücreler, regülatörler ya da genler ve kültür koşulları hakkında temel konular sunulacaktır. Farklılaşmış hücre türleri ve kök hücre karşılaştırılacak ve genetik ve doku mühendisliğindeki yerleri işlenecektir. Güncel klinik uygulamalar analiz edilecektir.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: 1) Principles of Tissue Engineering, Robert Lanza, Robert Langer, Joseph P. Vacanti, 2013 2) Fundamentals of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, Ulrich Meyer, Thomas Meyer, Jörg Handschel, Hans Peter Wiesmann, 2009. 3) Biotechnology and Genetic Engineering, Kathy Wilson, 2010
Ders Değerlendirmesi: Vize ve final
 

MOBG409 Akademik İngilizce Yazı Teknikleri II

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati: 3

Ders Tanımı: Bu derste öğrencilere akademik raporların ve bilimsel makalelerin yazım teknikleri öğretilecektir.

Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: Writing Scientific Research Articles: Strategy and Steps, Margaret Cargill , Patrick O'Connor

Ders Değerlendirmesi: Vize ve final

 

MOBG501 Enzimoloji

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati: 3

Ders Tanımı: Bu derste biyolojik sistemlerde enzimlerin ve katalitik mekanizmaların moleküler temeli işlenecektir. Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: Enzymology, T. Devasena, 2010 Ders Değerlendirmesi: Vize ve final

MOBG502 Viroloji

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati: 3

Ders Tanımı: Bu derste virüs yapısı, viral replikasyon mekanizması, hücresel sinyal yolları, hastalık ve patogenez konuları işlenecektir.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: 1) Principles of Molecular Virology, Alan Cann, 2012. 2) Fundamentals of Molecular Virology, Nicholas Acheson, 2011. 3) Genel Viroloji, Şemsettin Ustaçelebi, Ayşe Dürdal Us.
Ders Değerlendirmesi: Vize ve final

 

MOBG503 Yaşlanma

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati: 3

Ders Tanımı: Bu derste yaşlanmanın biyolojisi, hücresel yaşlanma, telomerler ve kanser, evrimsel yaşlanma teorileri ve yaşlanma için tedavi konuları işlenecektir.Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: 1) Handbook of the Biology of Aging, Edward J. Masoro, Steven N. Austad, 2011 2) Molecular Biology of Aging, Leonard Guarente, Linda Partridge, Douglas C. Wallac, 2008

Ders Değerlendirmesi: Vize ve final

 

MOBG504 Nutrigenetik, Nutrigenomik ve Kişiye Özel Beslenme

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati: 3

Ders Tanımı: Bu derste beslenme ile ilişkili olan fizyolojik, genetik ve biyokimyasal faktörler ile ilgili temel konular işlenecektir.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: 1) Nutrigenetics and Nutrigenomics, Artemis P. Simopoulos, J. M. Ordovas, 2004 2) Nutrigenetics: Applying the Science of Personal Nutrition, Martin Kohlmeier, 2012 3) Recent Advances in Nutrigenetics and Nutrigenomics, Claude Bouchard, J. M. Ordovas, 2012
Ders Değerlendirmesi: Vize ve final

 

MOBG505 Davranış Genetiği

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati: 3

Ders Tanımı: Bu derste temel insan davranış genetik prensipleri, genetik faktörlerin insan davranışsal boyutlarındaki yeri işlenecektir.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: Principles of Behavioral Genetics, Robert RH Anholt, Trudy, F. C. Macka, 2009 Ders Değerlendirmesi: Vize ve final
MOBG506 Adli genetik
Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati: 3

Ders Tanımı: Bu derste adli DNA analizi, kısa tandem tekrarları (STRs), tek nukleotid polimorfizmi, DNA veritabanları, ve kimlik saptamada kullanılan teknikler (mitokondriyal DNA, tek nükleotid polimorfizmleri (SNP) ve Y-STR profilleme) işlenecektir.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: Forensic DNA Typing: Biology, Technology, and Genetics of STR Markers, John M. Butler, 2005
Ders Değerlendirmesi: Vize ve final
 
MOBG507 Moleküler Biyolojide İleri Bilişim Teknolojileri
Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati: 3

Ders Tanımı: Bu derste moleküler biyologların kullandığı farklı programlar öğretilecektir.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: 1) Practical Computing for Biologists, Haddock and Dunn, 2011
Ders Değerlendirmesi: Vize ve final

 

MOBG508 Nanoteknoloji ve Sistem Biyolojisinde Modelleme

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati: 3

Ders Tanımı: Bu derste moleküler ve kuantum yöntemleri kullanarak sistem biyolojisinde modelleme konuları işlenecektir.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: 1) Modeling Biological Systems: Principles and Applications, James W. Haefner, 2005. 2) Nucleic Acid Nanotechnology (Nucleic Acids and Molecular Biology), Jorgen Kjems, Elena Ferapontova, 2013
Ders Değerlendirmesi: Vize ve final
 

MOBG509 Gen Terapi

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati: 3

Ders Tanımı: Bu derste gen terapi ve klinik geçmişi, gen terapisi uygulanabilecek hastalıklar, etik konular ve hızla gelişen bu alandaki son gelişmeler anlatılacaktır.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: Gene Therapy, Mauro Giacca, 2010
Ders Değerlendirmesi: Vize ve final
 
MOBG510 Kök Hücre Biyolojisi

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati: 3

Ders Tanımı: Bu derste kök hücre biyolojisi, hücre farklılaşmasında rol alan moleküler ve genetik faktörler, embriyonik ve kanser kök hücreleri, uyarılmış pluripotent kök hücreler, kök hücre tedavisine etik yaklaşım ve yeni araştırma konuları işlenecektir.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: 1) Essentials of Stem Cell Biology, Robert Lanza, Anthony Atala, 2013. 2) Kök Hücre Biyolojisi ve Klinik Uygulamalar.
Ders Değerlendirmesi: Vize ve final
 

MOBG511 Farmakogenetik ve Kişiselleştirilmiş Tıp

Dersin Haftalık Ders ve Uygulama Saati: 3

Ders Tanımı: Bu derste farmakokinetik ve farmakodinamikte temel konular, ilaçlara yanıt mekanizmaların genetik incelenmesi, terapötik ve klinik uygulamaları işlenecektir.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar: 1) Principles of Pharmacogenetics and Pharmacogenomics, Russ B. Altman, David Flockhart, David B. Goldstein, 2012 2) Pharmacogenetics and Individualized Therapy, Anke-Hilse Maitland-van der Zee, Ann K. Daly, 2012

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi