Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Grafik Tasarım

Fakülteler | Enstitüler | Araştırma Merkezleri | Okullar | Yüksekokullar

BİRİNCİ SINIF

1.Yarıyıl

GRTK 101 Mesleki Sanat Eğitimi I 6 0 6
GRTK 103 Bilgisayar Destekli Tasarım I 2 2 3
GRTK 105 Fotoğraf I 2 2 3
GRTK 107 İletişim ve Tasarım 2 0 2
GRTK 109 Teknik Resim Perspektif 2 2 3
GRTK 111 Grafik Tarihi 2 0 2
TRK 161 Türk Dili I 2 0 2
YBD 171 Yabancı Dil I        2 0 2
Toplam:19 Kredi2.Yarıyıl

GRTK 102 Mesleki Sanat Eğitimi II 6 0 6
GRTK 104 Bilgisayar Destekli Tasarım II 2 2 3
GRTK 106 Fotoğraf II 2 2 3
GRTK 108 Matbaa ve Baskıya Hazırlık 2 2 3
GRTK 110 Meslek Etiği       2 0 2
GRTK 112 Teknoloji ve Malzeme  2 0 0
TRK 162 Türk Dili II 2 0 2
YBD 172 Yabancı Dil II 2 0 2
Toplam:19 Kredi


İKİNCİ SINIF

3.Yarıyıl

GRTK 201 Mesleki Grafik Eğitimi I                 6 0 6
GRTK 203 Yazı ve Tipografi I 2 2 3
GRTK 205 Sunum Teknikleri 2 0 2
GRTK 207 Ofset Baskı Sistemleri 3 0 3
GRTK 209 Web Tasarımı I  4 0 4
GRTK 211 Reklam Analizi 2 0 2
Toplam:20 Kredi4.Yarıyıl

GRTK 202 Mesleki Grafik Eğitimi II               6 0 6
GRTK 204 Yazı ve Tipografi II 2 2 3
GRTK 206 Dijital Baskı Sistemleri   3 0 3
GRTK 208 Web Tasarımı II 4 0 4
GRTK 210 Reklam ve Metin Yazarlığı 2 0 2
Toplam:18 Kredi


DERS KUR TANIMLARI

GRTK 101- 102 Mesleki Sanat Eğitimi

Öğrencilerin, sanat ve tasarıma ilişkin temel biçimlendirme problemleri ile karşılaşmalarını, sorunun çözümünde kullanabileceği teknik ve yöntemleri kavramalarını sağlamak, çevreye ve nesneye sanat gözü ile nasıl bakması gerektiğinin farkına vardırmak.                   

GRTK 103 – 104 Bilgisayar Destekli Tasarım

Yazılımlarının kullanılmasına ilişkin uygulama becerilerini geliştirmeye yönelik tasarım projelerinin gerçekleştirilmesi.                

GRTK 105-106  Fotoğraf      

Teknik ve estetik açıdan fotoğraf deneyim ve kültürünü kazandırmak, fotoğrafın işlevsel özelliklerini kavratarak nitelikli üretimlerde bulunmalarını sağlamak.                               

GRTK 107 İletişim ve Tasarım

İletişim ve tasarımın süreç olarak temel etkenleriyle birlikte incelenmesi; ilişkilerinin araştırılması. Grafik tasarımla ilgili sorunların ve alternatif çözümlerin tartışılması.    

GRTK 108 Matbaa ve Baskıya Hazırlık

Temel matbaacılık teknolojisi, bilgi ve yöntemleri.

GRTK 109 Teknik Resim Perspektif

Teknik resmin genel yöntemi ve kuralları, nesnelerden izometrik ve aksonometrik görünüşlerin çizimi, bir ve iki kaçış noktalı perspektif çizimi, perspektif çiziminde gölge problemleri.   

GRTK 110 Meslek Etiği

Etik ve ahlak kavramlarının incelenmesi, etik sistemlerin araştırılması, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörlerin incelenmesi, mesleki yozlaşma ve etik dışı davranışların incelenmesi, sosyal sorumluluk kavramlarının incelenmesi.

GRTK 111 Grafik Tarihi        

İlk çağda başlayan ve günümüze kadar süregelen zaman içinde, grafiğin gelişimi. Sanayi Devrimiyle gelişen Bauhaus Okulu. Yayılan bu okulların getirdiği sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel etkiler. Sanatsal akımlarla birlikte grafik sanatların gelişen çizgisi ve değişen yüzü, tarihsel süreç içindeki iletişim değerleri de göz önüne alınarak işlenir. Grafik sanatlarda yaşanan teknolojik değişim ve dünyadaki kültürel yapılanması, günümüze kadar uzanan bir tarihsel perspektif ışığında irdelenir.                

GRTK 112  Teknoloji ve Malzeme

Sanat ve tasarımın tarihsel gelişim içerisinde teknolojik gelişimi, malzemenin etki ve anlam ilişkisi, farklı malzemelerin kullanımı ve tanınması üzerine incelemeler.          

GRTK 201-202             Mesleki Grafik Eğitimi       

Grafik tasarıma ilişkin temel biçimlendirme sorunları, çözüme yönelik üretme teknik ve yöntem geliştirme çalışmaları.    

GRTK 203-204             Yazı ve Tipografi     

Temel bir grafik eleman olarak yazının tarihsel süreç içerisinde incelenmesi, geleneksel ve sayısal yöntemlerle kaligrafik uygulama çalışmalarının yapılması. Tipografinin temel kuralları üzerine farklı teknik ve malzemeler kullanarak deneysel uygulamalar yapmak, font yapılandırma yazılımları üzerine projeler üretmek.                

GRTK 205 Sunum Teknikleri

Öğrenciye, öğrendiklerinin ışığında, hazırladığı kendi özgün tasarımlarını bir dosya içinde nasıl sunacağının yöntemleri ve malzemeleri öğretilir.

GRTK 206 Dijital Baskı Sistemleri

Dijital baskı sistemini kavratmak, Dijital baskıyı uygulamak, Basılı materyali ürün üzerine aktarmak.                                      

GRTK 207 Ofset Baskı Sistemleri                

Baskıya hazırlık yapma, kağıt akış ayarı yapma, tek renkli baskı yapma, çok renkli baskı yapma, tabaka ofset baskı sorunlarını giderme, kazan ayarları yapmak.         

GRTK 210 Reklam ve Metin Yazarlığı

Medyada kullanılan metin türlerini anlamalarını sağlamak ve profesyonel bir yaklaşım kullanarak medya aygıtlarında kullanılmak üzere gerek yaratıcı gerek işlevsel metinler üretebilmeleri için gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmak..

GRTK 211 Reklam Analizi

Reklam ve reklamcılığın tarihsel süreç içerisinde gelişimi, farklı ortamlar için üretilmiş reklam örneklerinin araştırılması incelenmesi ve analizi.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi