Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Türk Dili Edebiyatı Öğretmenliği

Türk Dili Edebiyatı Öğretmenliği

1.Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
TDE 101 OSMANLI TÜRKÇESİ 1 3 0 3
TDE 103 TÜRKİYE TÜRKÇESİ 1 3 0 3
TDE 105 YENİ TÜRK EDEBİYATI 1 3 0 3
TDE 107 EDEBİYAT BİLGİLERİ 1 3 0 3
TDE 109 TÜRKÇE KOMPOZİSYON1 3 0 3
TDE 111 BATI EDEBİYATI AKIMLARI 1 3 0 3
AİT 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 1 2 0 2
ENG 101 İNGİLİZCE 1 3 0 3

2.Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
TDE 102 OSMANLI TÜRKÇESİ 2 3 0 3
TDE 104 TÜRKİYE TÜRKÇESİ 2 3 0 3
TDE 106 YENİ TÜRK EDEBİYATI 2 3 0 3
TDE 108 EDEBİYAT BİLGİLERİ 2 3 0 3
TDE 110 TÜRKÇE KOMPOZİSYON2 3 0 3
TDE 112 BATI EDEBİYATI AKIMLARI 2 3 0 3
AİT 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 2 2 0 2
ENG 102 İNGİLİZCE 2 3 0 3

3.Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
TDE 201 OSMANLI TÜRKÇESİ 3 3 0 3
TDE 203 TÜRKİYE TÜRKÇESİ 3 3 0 3
TDE 205 YENİ TÜRK EDEBİYATI 3 3 0 3
TDE 207 ESKİ TÜRK EDEBİYATI 1 3 0 3
TDE 209 TÜRK HALK EDEBİYATI 1 3 0 3
FAR 201 FARSÇA 3 0 3
ENG 201 İNGİLİZCE 3 3 0 3
EDS 201 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 3 0 3

4.Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
TDE 202 OSMANLI TÜRKÇESİ 4 3 0 3
TDE 204 TÜRKİYE TÜRKÇESİ 4 3 0 3
TDE 206 YENİ TÜRK EDEBİYATI 4 3 0 3
TDE 208 ESKİ TÜRK EDEBİYATI 2 3 0 3
TDE 210 TÜRK HALK EDEBİYATI 2 3 0 3
ENG 202 İNGİLİZCE 4 3 0 3
EDS 202 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 3 0 3
EDS 204 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 3 0 3

5.Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
TDE 301 TÜRK HALK EDEBİYATI 3 3 0 3
TDE 303 YENİ TÜRK EDEBİYATI 5 3 0 3
TDE 305 ESKİ TÜRK EDEBİYATI 3 3 0 3
TDE 307 TÜRK DİLİ TARİHİ 1 3 0 3
BİL 101 BİLGİSAYAR EĞİTİMİ 1 3 0 3
EDS 301 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 1 2 2
EDS 303 PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM 3 0 3

6.Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
TDE 304 YENİ TÜRK EDEBİYATI 6 3 0 3
TDE 306 ESKİ TÜRK EDEBİYATI 4 3 0 3
TDE 308 TÜRK DİLİ TARİHİ 2 3 0 3
BİL 302 BİLGİSAYAR EĞİTİMİ 2 3 0 3
SEÇMELİ 3 0 3
SEÇMELİ 3 0 3
EDS 302 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3 0 3

7.Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
TDE 401 EDEBİYAT KURAMLARI 3 0 3
TDE 403 DİKSİYON 2 0 2
TDE 405 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ 1 3 0 3
TDE 407 DİLBİLİMİ 1 3 0 3
TDE 409 KIBRIS TÜRK TARİHİ 3 0 3
TDE 411 TÜRK DİLİ TARİHİ 3 3 0 3
EDS 413 SINIF YÖNETİMİ 2 0 2
EDS 401 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I 2 2 3

8.Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
TDE 402 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT 3 0 3
TDE 404 DÜNYA MİTOLOJİSİ 3 0 3
TDE 406 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ 2 3 0 3
TDE 408 DİLBİLİMİ 2 3 0 3
TDE 410 KIBRIS TÜRK
HALKBİLİMİ
3 0 3
SEÇMELİ 3 0 3
EDS 402 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II 2 2 3

9.Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
EDS 501 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 3
EDS 503 OKUL DENEYİMİ 1 4 3
EDS 505 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 0 3
TDE 501 TÜRK DÜNYASI ÇAĞDAŞ EDEBİYATI I 3 0 3
TDE 503 KIBRIS TÜRK EDEBİYATI 1 3 0 3
TDE 505 DİLBİLİMİ 3 3 0 3

10.Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
EDS 502 REHBERLİK 3 0 3
EDS 504 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2 6 5
TDE 502 TÜRK DÜNYASI ÇAĞDAŞ EDEBİYATI I 3 0 3
TDE 504 KIBRIS TÜRK EDEBİYATI 2 3 0 3
TDE 506 BİTİRME PROJESİ 3 0 3
TDE 508 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ 3 0 3

1.YARIYIL

Dersin Kredisi

TDE 101 Osmanlı Türkçesi 1 (3-0-3)

Osmanlı Türkçesinde kullanılan Arap alfabesi, harflerin tanımı ve birleşmeleri ile Türkçe metinlerin okunması çalışmaları yapılacaktır.
Ders Kitabı:

 • Timurtaş, Faruk K.(2011). Osmanlı Türkçesi Grameri. 33.Baskı. İstanbul: Alfa Yayıncılık.
 • Timurtaş, Faruk K.(2011). Osmanlı Türkçesine Giriş.Baskı. İstanbul: Alfa Yayıncılık.

Yukarı

TDE 103 Türkiye Türkçesi 1(3-0-3)

Türk dilinin tarih içindeki yayılma alanları, başlıca yazı dilleri ve bu dillerdeki eserlere genel bakış ve örnekler üzerinde durularak, Türkçenin ses bilgisi (fonetik) özellikleri işlenecektir.
Ders Kitabı:

 • Ergin, M.(2012). Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Bayrak Yayınları.
 • Banguoğlu, T.(2007). Türkçenin Grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Yukarı

TDE 105 Yeni Türk Edebiyatı 1(3-0-3)

1839 Tanzimat Fermanının ilânından sonra Türk edebiyatında görülen yenilikler, Batı edebiyatından giren türler, şekil özellikleri, gazete, tercüme çalışmaları üzerinde durulacaktır.
Ders Kitabı:

 • Akyüz, K.(2010). Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Köprülü, Mehmet F.(2009). Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları.

Yukarı

TDE 107 Edebiyat Bilgileri 1(3-0-3)

“Edebî eser” tanımıyla birlikte, nazım ve nesirde üslûp ve şekil özellikleri, aruz, hece kalıpları örneklerle işlenecektir. Nazımda edebî sanatlar en geniş biçimde verilecek, edebî türler tanıtılacaktır.
Ders Kitabı:

 • Saraç, Y.(2000). Klasik Edebiyat Bilgisi(Biçim, Ölçü, Kafiye). İstanbul:Gökkubbe Yayınları.
 • Kocakaplan, İ.(2007). Açıklamalı Edebi Sanatlar. İstanbul:Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları.

Yukarı

TDE 109 Türkçe Kompozisyon 1 (3-0-3)

Türkçenin genel yapısı gözönüne alınarak kelime ve cümle yapısı, yazım kuralları, noktalama işaretleri, genel kompozisyon kuralları, paragraf yazma teknikleri üzerinde durulacaktır.
Ders Kitabı:

 • Özdemir, E. (2008). Sözlü ve Yazılı anlatım Sanatı Kompozisyon. İstanbul:Remzi Kitabevi.
 • Karaalioğlu, Seyit K.(1999). Kompozisyon Sanatı. İstanbul: İnkılap Kitabevi.

Yukarı

TDE 111 Batı Edebiyatı Akımları 1 (3-0-3)

Batı Edebiyatının hümanizmden başlamak üzere belli başlı edebî akımları, özellikleri, Batı Edebiyatının bazı önemli eserleri ve Türk edebiyatındaki etkileşimler örnek eserler üzerinde değerlendirmelerle incelenecektir.
Ders Kitabı:

 • Kefeli, E.(2009). Metinlerle Batı Edebiyatı Akımları. İstanbul:Akademik Kitaplar.
 • Karaalioğlu, Seyit K.(1971). Edebiyat Akımları. İstanbul: İnkılap ve aka Yayınevi.

Yukarı

AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 (2-0-2)

Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasî, ekonomik, kültürel ve sosya-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı Devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve imparatorluktan millî devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasî olaylar ile Atatürk’ün liderliğinde verilen mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu işlenmecektir.
Ders Kitabı:

 • Özkul, A.E. ve Samani H. İmparatorluktan Cumhuriyete Modern Türkiye’nin Oluşumu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi. Lefkoşa.

Yukarı

ENG 101 İngilizce 1 (3-0-3)

İngilizcede alfabe, to be fiili, possessive adjectives üzerinde durularak uygulamalı çalışmalar yapılacaktır.
Ders Kitabı:

 • Raymond, M.(2007). Essential Grammar in Use. Third Edition.Cambridge.
 • Soars L. And J.(2006). New Headway Elemantary. Third Edition. Oxford.

2.YARIYIL

TDE 102 Osmanlı Türkçesi 2 (3-0-3)

Osmanlı Türkçesinde kullanılan Arapça kelimelerin yapıları, sülasi fiillerin ismi fail, ismi mef’ul vb. şekilleri üzerinde durulacaktır.
Ders Kitabı:

 • Timurtaş, Faruk K.(2011). Osmanlı Türkçesi Grameri. 33.Baskı. İstanbul: Alfa Yayıncılık.
 • Timurtaş, Faruk K.(2011). Osmanlı Türkçesine Giriş.Baskı. İstanbul: Alfa Yayıncılık.

Yukarı

TDE 104 Türkiye Türkçesi 2 (3-0-3)

Türkçenin yapı bilgisi(Morfolojik) özellikleri incelenecek yapım ve çekim ekleri işlenecektir.
Ders Kitabı:

 • Ergin, M.(2012). Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Bayrak Yayınları.
 • Banguoğlu, T.(2007). Türkçenin Grameri. Ankara: Türk Ddil Kurumu Yayınları.

Yukarı

TDE 106 Yeni Türk Edebiyatı 2 (3-0-3)

Bu dönemde Tanzimat dönemi roman ve hikâyesi ile Tanzimat dönemi ana temalarını işleyen romanlar incelenecektir.
Ders Kitabı:

 • Akyüz, K.(2010). Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Köprülü, Mehmet F.(2009). Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları.

Yukarı

TDE 108 Edebiyat Bilgileri 2 (3-0-3)

Edebi sanatlar örnek eserler üzerinde uygulamalarla incelenecektir.
Ders Kitabı:

 • Saraç, Y.(2000). Klasik Edebiyat Bilgisi(Biçim, Ölçü, Kafiye). İstanbul:Gökkubbe Yayınları.
 • Kocakaplan, İ.(2007). Açıklamalı Edebi Sanatlar. İstanbul:Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları.

Yukarı

TDE 110 Türkçe Kompozisyon 2(3-0-3)

Yazılı ve sözlü anlatım türleri üzerinde durulacak ve yazımla ilgili teknik ve estetik bilgiler verilecektir.
Ders Kitabı:

 • Özdemir, E. (2008). Sözlü ve Yazılı anlatım Sanatı Kompozisyon. İstanbul:Remzi Kitabevi.
 • Karaalioğlu, Seyit K.(1999). Kompozisyon Sanatı. İstanbul: İnkılap Kitabevi.

Yukarı

TDE 112 Batı Edebiyatı Akımları 2 (3-0-3)

Batı edebiyatının klasik, romantik, realist, natüralist, sembolizm vb. önemli unsurlarının örnek eserlerle incelenmesi üzerinde durulacaktır.
Ders Kitabı:

 • Kefeli, E.(2009). Metinlerle Batı Edebiyatı Akımları. İstanbul:Akademik Kitaplar.
 • Karaalioğlu, Seyit K.(1971). Edebiyat Akımları. İstanbul: İnkılap ve aka Yayınevi.

Yukarı

ENG 102 İngilizce 2 (3-0-3)

İngilizcedeki Simple Present biçimler üzerinde durularak, saatler, meslek isimleri ve sosyal ifadeler metinlerle uygulanacaktır.
Ders Kitabı:

 • Raymond, M.(2007). Essential Grammar in Use. Third Edition.Cambridge.
 • Soars L. And J.(2006). New Headway Elemantary. Third Edition. Oxford.

Yukarı

AİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2 (2-0-2)

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu çağdaş milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılâpları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasî, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasî olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesidir.
Ders Kitabı:

 • Özkul, A.E. ve Samani H. İmparatorluktan Cumhuriyete Modern Türkiye’nin Oluşumu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi. Lefkoşa.

3.YARIYIL

TDE 201 Osmanlı Türkçesi 3(3-0-3)

Osmanlı Türkçesinde kullanılan Arapça mastarlar ve mastarlardan türemiş kelimeler üzerinde durularak metinler üzerinde uygulamalar yapılacaktır.
Ders Kitabı:

 • Timurtaş, Faruk K.(2011). Osmanlı Türkçesi Grameri. 33.Baskı. İstanbul: Alfa Yayıncılık.
 • Timurtaş, Faruk K.(2011). Osmanlı Türkçesine Giriş.Baskı. İstanbul: Alfa Yayıncılık.

Yukarı

TDE 203 Türkiye Türkçesi 3(3-0-3)

Kelime grupları, Türkçede genel cümle yapısının tanınması, cümlenin öğeleri üzerinde örneklerle durulacaktır.
Ders Kitabı:

 • Ergin, M.(2012). Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Bayrak Yayınları.
 • Banguoğlu, T.(2007). Türkçenin Grameri. Ankara: Türk Ddil Kurumu Yayınları.

Yukarı

TDE 205 Yeni Türk Edebiyatı 3(3-0-3)

Servet-i Fünun dönemi şiiri incelenecektir.
Ders Kitabı:

 • Akyüz, K.(2010). Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Parlatır,İ., Enginün, İ. Ve diğerleri.(2010). Servet-i Fünun Edebiyatı Ankara: Akçağ Yayınları.

Yukarı

TDE 207 Eski Türk Edebiyatı 1 (3-0-3)

Eski Türk Edebiyatı kavramı üzerinde durulacak ve başlangıçtan itibaren Türk edebiyatının metinleri ve yazarları işlenecektir. (8. yy.-12. yy.)
Ders Kitabı:

 • Mengi, M.(2007). Eski Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • İz, F. (2000). Eski Türk Edebiyatında Nazım. 2cilt. Ankara: Akçağ Yayınları.

Yukarı

TDE 209 Türk Halk Edebiyatı 1 (3-0-3)

Türk Halk Edebiyatının destan ve halk hikâyelerinden başlayarak Türk halk şiirine özgü tür ve şekiller tanıtılarak halk edebiyatının genel özelliklerini, temel kavramları ve kaynakları üzerinde durulacaktır.
Ders Kitabı:

 • Boratav, P. N.(2013). 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı. İstanbul: Bilge Su Yayıncılık.
 • Boratav, P. N.(2013). 100 Soruda Türk Folkloru. İstanbul: Bilge Su Yayıncılık.

Yukarı

FAR 201 Farsça(3-0-3)

Farsça-Türkçe arasındaki ilişkiler ve kelime alışverişi, alfabe, cümle kuruluşu, yardımcı fiiller ve şahıs zamirleri ve tamlamaların kuralları, tekil-çoğul (kelime ve cümle), fiiller ve zamanlara göre çekimleri üzerinde durularak özellikle Osmanlı Türkçesindeki Farsça unsurlar Farsça metinler üzerinde uygulamalarla incelenecektir.
Ders Kitabı:

 • Ateş, A. Ve Tarzi, A.(1971). Farsça Grameri. İstanbul: Milli eğitim Basımevi.
 • Kanar, M.(2010). Çözümlü Farsça Metinler. İstanbul: Say Yayınları.

Yukarı

ENG 201 İngilizce 3(3-0-3)

Simple Present ifadelerin yanısıra some/any, prepositions of place, there is/are directions, was, were, can, can not ifadeleri üzerinde metin üzerinde uygulamalarla durulacaktır.
Ders Kitabı:

 • Raymond, M.(2007). Essential Grammar in Use. Third Edition.Cambridge.
 • Soars L. And J.(2006). New Headway Elemantary. Third Edition. Oxford.

Yukarı

EDS 201 Eğitim Bilimine Giriş(3-0-3)

Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.
Ders Kitabı:
Saylan, N. (2010). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık

4.YARIYIL

TDE 202 Osmanlı Türkçesi 4 (3-0-3)

Arapça kelimelerde kemiyet, keyfiyet, izâfet, birleşik şekiller metinler üzerinde uygulamalarla incelenecektir.
Ders Kitabı:

 • Timurtaş, Faruk K.(2011). Osmanlı Türkçesi Grameri. 33.Baskı. İstanbul: Alfa Yayıncılık.
 • Timurtaş, Faruk K.(2011). Osmanlı Türkçesine Giriş.Baskı. İstanbul: Alfa Yayıncılık.

Yukarı

TDE 204 Türkiye Türkçesi 4 (3-0-3)

Türkçede cümle türleri ve öğeleri üzerinde durulacaktır.
Ders Kitabı:

 • Ergin, M.(2012). Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Bayrak Yayınları.
 • Banguoğlu, T.(2007). Türkçenin Grameri. Ankara: Türk Ddil Kurumu Yayınları.

Yukarı

TDE 206 Yeni Türk Edebiyatı 4 (3-0-3)

Servet-i Fünun dönemi romanı incelenecektir.
Ders Kitabı:

 • Akyüz, K.(2010). Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Parlatır,İ., Enginün, İ. Ve diğerleri.(2010). Servet-i Fünun Edebiyatı Ankara: Akçağ Yayınları.

Yukarı

TDE 208 Eski Türk Edebiyatı 2 (3-0-3)

13.- 15. yüzyıllar arası Anadolu’da gelişen Türk edebiyatı yazarları ve eserleriyle incelenecektir.
Ders Kitabı:

 • Mengi, M.(2007). Eski Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • İz, F. (2000). Eski Türk Edebiyatında Nazım. 2cilt. Ankara: Akçağ Yayınları.

Yukarı

TDE 210 Türk Halk Edebiyatı 2 (3-0-3)

15.-19. yüzyıl Türk halk edebiyatı örnekleri, yazarları ve eserleri ile tanıtılacak ve bu eserlerden seçilecek örnekler üzerinde uygulama yapılacaktır. Halk edebiyatı türleri tanımlanıp tahlil edilecektir. Mit, masal, efsane, halk hikâyesi, destan, fıkra, tekerleme, bilmece, atasözü, deyim, dua-beddua vs. türler üzerinde örneklerle durulacaktır.
Ders Kitabı:

 • Boratav, P. N.(2013). 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı. İstanbul: Bilge Su Yayıncılık.
 • Boratav, P. N.(2013). 100 Soruda Türk Folkloru. İstanbul: Bilge Su Yayıncılık.

Yukarı

ENG 202 İngilizce 4 (3-0-3)

Simple Past ve time expressions üzerinde, metin üzerinde uygulamalarla durulacaktır.
Ders Kitabı:

 • Raymond, M.(2007). Essential Grammar in Use. Third Edition.Cambridge.
 • Soars L. And J.(2006). New Headway Elemantary. Third Edition. Oxford.

Yukarı

EDS 202 Gelişim Psikolojisi (3-0-3)

Bu dersin amacı, öğretmen adaylarına eğitim sürecinde öğrencilerin gelişimsel özellikleri ve öğrenme süreçleri hakkında bilgi vermek ve bir anlayış kazandırmaktır.
Ders Kitabı:
ARI, R. (2005). Gelişim ve Öğrenme. Nobel Yayınları. Ankara. ATAMAN, A. (Editör) (). Gelişim ve Öğrenme. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. Ankara. AYDIN, A. (2000). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Alfa yayınları. BACANLI, H. (2000)Gelişim ve Öğrenme. Ankara:Nobel Yayın Dağıtım.
Yukarı

EDS 204 Öğretim İlke ve Yöntemleri(3-0-3)

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın
önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve
etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların
uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada
öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.
Ders Kitabı:
Arslan, M. (2007). Öğretim İlke ve Yötemleri. Ankara: Anı yayıncılık.

5.YARIYIL

TDE 301 Türk Halk Edebiyatı 3(3-0-3)

Halk edebiyatı anlatı türlerinin tanımlanmaya devam edilerek türlerin birbiriyle olan ilişkisi incelenecek, ayrıca âşık edebiyatı ve tasavvuf edebiyatı konuları üzerinde de durulacaktır.
Ders Kitabı:

 • Boratav, P. N.(2013). 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı. İstanbul: Bilge Su Yayıncılık.
 • Boratav, P. N.(2013). 100 Soruda Türk Folkloru. İstanbul: Bilge Su Yayıncılık.

Yukarı

TDE 303 Yeni Türk Edebiyatı 5(3-0-3)

Servet-i Fünun dönemi yazarlar ve şairler ele alınacaktır.
Ders Kitabı:

 • Akyüz, K.(2010). Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Parlatır,İ., Enginün, İ. Ve diğerleri.(2010). Servet-i Fünun Edebiyatı Ankara: Akçağ Yayınları.

Yukarı

TDE 305 Eski Türk Edebiyatı 3(3-0-3)

 1. yüzyıl Türk edebiyatında nazım ve nesirde önemli şair ve yazarların eserleri üzerinde durulur. Fuzuli, Baki, Zâti ve Hayali Bey gibi şairlerin eser ve divanlarından seçilmiş örnekler şerh edilecektir.

Ders Kitabı:

 • Mengi, M.(2007). Eski Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • İz, F. (2000). Eski Türk Edebiyatında Nazım. 2cilt. Ankara: Akçağ Yayınları.

Yukarı

TDE 307 Türk Dili Tarihi 1(3-0-3)

Göktürk ve Uygur dönemi Türk Dili tarihi metinlerle incelenecek Göktürk yazısından başlanarak, yazıtlar üzerinde durulacak, dönemin dil özellikleri verilecektir.
Ders Kitabı:

 • Ercilasun, A.B.(2000). Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi. Ankara: akçağ Yayınları.
 • Caferoğlu, A.(2000). Türk Dili Tarihi. İstanbul: Alfa Yayıncılık.

Yukarı

BİL 101 Bilgisayar Eğitimi 1(3-0-3)

Günlük ve akademik hayatta gerçekleşen yazışmaların daha verimli ve anlaşılabilir olmasını sağlayan Microsoft Word programı öğretilecektir.
Ders Kitabı:
Microsoft Office Word, Excell, Power Point Programları.

Yukarı

EDS 301 Topluma Hizmet Uygulamaları(1-2-2)

Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.
Ders Kitabı:
Şeker, A. (2009). Topluma Hizmet Uygulamaları. Nobel Dağıtım Dağıtım
Yukarı

EDS 303 Program Geliştirme ve Öğretim(3-0-3)

Temel kavramlar, program geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik ve toplumsal temeller ), eğitim programı tasarımı ve modeller, program geliştirme süreci (planlama, tasarı hazırlama, deneme- değerlendirme, programa süreklilik kazandırma ) , eğitim programları ile ilgili yeni yönelimler (etkin öğrenme, çoklu zeka, işbirliğine dayalı öğrenme, yaşam boyu öğrenme, yapılandırmacılık, yaratıcı düşünme, v.b.).
Ders Kitabı:

 • Uzunboylu, H., & Hürsen, Ç. (2008). Eğitim programları ve değerlendirilmesi. Ankara: Öğreti Yayıncılık

6.YARIYIL

TDE304 Yeni Türk Edebiyatı 6(3-0-3)

 1. Meşrutiyet döneminden günümüze kadar şiir ve nesri yazarları ve eserleriyle incelenecektir.

Ders Kitabı:

 • Akyüz, K.(2010). Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Köprülü, Mehmet F.(2009). Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları.

Yukarı

TDE 306 Eski Türk Edebiyatı 4 (3-0-3)

 1. ve 18. yüzyıl Türk Edebiyatının nazım ve nesirde önemli şair ve yazarlarının eserleri üzerinde durulacak, Nefi, Nabi, Nedim, Şeyh Galip gibi şairlerin şiirleri şerh edilecek, dönemin edebî eserleri ile tanıtılacaktır.

Ders Kitabı:

 • Mengi, M.(2007). Eski Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • İz, F. (2000). Eski Türk Edebiyatında Nazım. 2cilt. Ankara: Akçağ Yayınları.

Yukarı

TDE 308 Türk Dili Tarihi 2(3-0-3)

Orta Türkçe, Doğu Türkçesi(Karahanlı, Harezm, Çağatay) üzerinde durulacak, metinler üzerinde dil incelemeleri yapılacaktır.
Ders Kitabı:

 • Ercilasun, A.B.(2000). Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi. Ankara: akçağ Yayınları.
 • Caferoğlu, A.(2000). Türk Dili Tarihi. İstanbul: Alfa Yayıncılık.

Yukarı

BİL 102 Bilgisayar Eğitimi 2 (3-0-3)

Günlük ve akademik hayatta gerekli olan hesaplama ve sunu hazırlama çalışmalarının daha verimli ve anlaşılabilir olmasını sağlayan Microsoft Excel ve PowerPoint programlarının öğretimi.
Ders Kitabı:
Microsoft Office Word, Excell, Power Point Programları.


Yukarı

EDS 302 Ölçme ve Değerlendirme(3-0-3)

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.
Ders Kitabı:

 • Atılgan, H. (Ed.) (2007). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.

7.YARIYIL

TDE 401 Edebiyat Kuramları (3-0-3)

Bilimsel ve edebi bir eleştirinin niteliklerini saptama, kuram-yöntem ve eleştiri sistemini birbirine bağlama, eleştiri türlerine göre metin değerlendirme üzerinde durulacaktır.
Ders Kitabı:

 • Moran, B. (2000). Edebiyat Kuramları ve Eleştiri. İstanbul: İletişim Yayıncılık.

Yukarı

TDE 403 Diksiyon(2-0-2)

Doğru ve düzgün bir şekilde ifade edebilmeyi öğrenme üzerinde durularak, dilin ses kurallarının konuşmaya yansıması uygulamalarla çalışılacaktır.
Ders Kitabı:

 • Kaplan, M.(2013). Diksiyon, 10 Derste Güzel Konuşma Sanatı. İstanbul: Çanakkale Kitaplığı.
 • Gürzap, C.(2006). Söz Söyleme ve Diksiyon. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Yukarı

TDE 405 Çağdaş Türk Lehçeleri 1(3-0-3)

Çağdaş Türk Lehçelerinde ses değişikliği ve benzerlikleri, (Altayca, Hakan, Kerkük, Kırgız, Tuna; Yolut grupları arasında) ünlü sistemleri, bu lehçeleri kullanan halklar metinler üzerinde uygulamalarla anlatılacaktır.
Ders Kitabı:

 • Ercilasun, A.B.(2007). Türk Lehçeleri Grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Ölmez, M. Ve Tekin, T.(1999). Türk Dilleri. İstanbul: Simurg Yayınları.

Yukarı

TDE 407 Dilbilimi 1(3-0-3)

Dilbilimin tarihçesi, göstergebilim ve dil, dilbilimin dalları (sesbilim, fonoloji, biçim bilgisi, dizim bilgisi, anlambilim, sözlük bilgisi, lehçebilim v.b.) yabancı dillerle mukayeseli olarak işlenecektir.
Ders Kitabı:

 • Aksan, D.(2000). Her Yönüyle Dil. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Üçok, N.(2004). Genel Dilbilim(Lengüistik). İstanbul: Multilingual/Dilbilm Dizisi.

Yukarı

TDE 409 Kıbrıs Türk Tarihi(3-0-3)

Kıbrıs tarihinin başlangıç döneminden Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethi kadar giriş, Kıbrıs’ta Türk hâkimiyeti ve 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar tarihî olaylar ve tarihî eserler incelenecektir.
Ders Kitabı:

 • Özkul, A.E.(2010). Kıbrıs’ın Sosyo Ekonomik Tarihi, 1726-1750. Ankara: Dipnot Yayınları.

Yukarı

TDE 411 Türk Dili Tarihi 3(3-0-3)

Kıpçak Türkçesi ve Eski Anadolu Türkçesinin dil özellikleri metinlere dayalı olarak incelenecektir.
Ders Kitabı:

 • Ercilasun, A.B.(2000). Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi. Ankara: akçağ Yayınları.
 • Caferoğlu, A.(2000). Türk Dili Tarihi. İstanbul: Alfa Yayıncılık.

Yukarı

TDE 413 Sınıf Yönetimi(2-0-2)

Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).
Ders Kitabı:

 • Aydın, A. (2010). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Yukarı

EDS 401 Özel Öğretim Yöntemleri I(2-2-3)

Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.
Ders Kitabı:

 • Alkan, C, & Kurt, M. (2007). Özel Öğretim Yöntemleri I-II. Ankara: Anı Yayıncılık

8.YARIYIL

TDE 402 Karşılaştırmalı Edebiyat(3-0-3)

Genel olarak edebiyat kavramı üzerinde durularak genel biçimin dışında doğu ve batı edebiyatları arasında önemli eserler üzerinden incelemeler yapılacaktır.
Ders Kitabı:

 • Kefeli, E. (2000). Karşılaştırmalı Edebiyat İncelemeleri. İstanbul: Kitabevi.
 • Enginün, İ. (2011). Mukayeseli Edebiyat. İstanbul: Dergah Yayınları.

Yukarı

TDE 404 Dünya Mitolojisi(3-0-3)

Mitoloji ile ilgili temel kavramlar, mitolojik okullar ve teorilerin yanısıra Sümer, Hitit, Babil ve Eski Mısır, Yunan, Roma, Hint, Çin ve Türk mitolojileri incelenecektir. Bu mitolojilerde yer alan önemli anlatılar-destanlar incelenirken Türk mitolojisinde önemli yeri olan sayı, renk, hayvan gibi kimi unsurlar üzerinde de durulacaktır. Ders, bir ulusun en önemli kültür hazinelerinden olan mitoloji kavramını ve bu konuda yapılan önemli çalışmalara değinmeyi; oldukça zengin malzemeye sahip olan Dünya ve Türk mitolojisinin ana hatlarını kavramayı ve mitolojiyi oluşturan önemli noktaların yanı sıra bazı önemli mitolojik metinler üzerinde bilgi sahibi olmayı amaçlamaktadır.
Ders Kitabı:
Rosenberg, D.(2003). Dünya Mitolojisi. Ankara:İmge Kitabevi.
Yukarı

TDE 406 Çağdaş Türk Lehçeleri 2(3-0-3)

Doğu Türk dili ve lehçeleri, Aral-Hazar , Kıpçak dil ve lehçeleri, Ural-Volga, Kıpçak dil ve lehçeleri, Çuvaşça, Türkmence, Azeri ve Gagavuz, Balkan Türkçeleri üzerinde incelemeler yapılacaktır.
Ders Kitabı:

 • Ercilasun, A.B.(2007). Türk Lehçeleri Grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Ölmez, M. Ve Tekin, T.(1999). Türk Dilleri. İstanbul: Simurg Yayınları.

Yukarı

TDE 408 Dilbilimi 2(3-0-3)

Sesbilimin tarihçesi anlatılarak akustik ve fizyolojik sesbilim irdelenecek, ses organları ve işlevleri üzerinde durulacak ve Türkçedeki sesli-sessiz sesler, tüm özellikleriyle incelenerek bu seslerin tüm özellikleri ve konuşma dilindeki işlevleri anlatılacaktır. Ayrıca ses olaylarının nedenleri, ses değişmeleri, sözlü ve yazılı dil kullanımı ile biçimsel sesbilim üzerinde durulacaktır.
Ders Kitabı:

 • Aksan, D.(2000). Her Yönüyle Dil. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Üçok, N.(2004). Genel Dilbilim(Lengüistik). İstanbul: Multilingual/Dilbilm Dizisi.

Yukarı

TDE 410 Kıbrıs Türk Halkbilimi (3-0-3)

Kıbrıs Türk gelenek ve görenekleri, inançları, uygulamaları, el sanatları, kültürel yapısı, anlatıları (mani, masal, efsane, türkü, destan) vs. bulunmaktadır. Kıbrıs Türk kültürü ve halk biliminin tanıtılması ve incelenmesini amaçlamaktadır
Ders Kitabı:

 • Saracoğlu, E. ve Öznur, Ş.(2013). Kıbrıs Türk Edebiyatı. Ders Notları. Lefkoşa: Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları.
 • Yorgancıoğlu, O.(1980). Kıbrıs Türk Folkloru. Mağusa.

Yukarı

EDS 402 Özel Eğitim Yöntemleri II(2-2-3)

Sosyal bilgiler eğitiminde bilgisayar ve internetten yararlanma, grafik ve tablo okuma becerilerinin geliştirilmesi, görsel materyal ve doküman kullanımı, Cumhuriyet ve Atatürkçülük konularının işlenmesi, sözlü tarih çalışmaları, belirli gün ve haftalardan yararlanma, güncel olayların kullanımı ve katkıları, çevre incelemelerinin planlanması, müze eğitimi, soru sorma ve teknikleri, çağdaş değerlendirme uygulamaları.
Ders Kitabı:

 • Alkan, C, & Kurt, M. (2007). Özel Öğretim Yöntemleri I-II. Ankara: Anı Yayıncılık

9. YARIYIL

EDS 501 Öğretim Teknolojileri ve Materyel Tasarımı(2-2-3)

Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.
Ders Kitabı:
Uzunboylu, H. (Ed.) (2008). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara: Pegem A Yayıncılık
Yukarı

EDS 503 Okul Deneyimi(1-4-3)

Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.
Ders Kitabı:

 • Güneş, H., & Demirtaş, H. (1998). Okul Deneyimi I-II. Ankara: Anı Yayıncılık

Yukarı

TDE 501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri(3-0-3)

Anlatım ve yazım kurallarının genel tekrarıyla, kaynakça, dipnot yazma, mezuniyet ve tez çalışmalarına hazırlık olmak üzere, yapılacak bu tür çalışmalarda kullanılacak tüm araştırma yöntemleri verilecektir.
Ders Kitabı:
Seyidoğlu, H.(2003). Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı.9.baskı. İstanbul.
Yukarı

TDE 501 Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı 1(3-0-3)

Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatlarından örnek metinler üzerinde uygulamalarla incelemeler yapılacaktır. Türk dünyası, Türk dünyasının önemli edebi şahsiyetleri ve eserleri üzerinde durulacaktır.(Azerbeycan, Kırgız, Kazak, Kırım, Türkmen, Özbek....)
Ders Kitabı:

 • Söylemez, O.(2005). Türk Dünyası Edebiyatları I-II. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Kolcu, A.İ.(2013). Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı. Ankara: Salkım söğüt Yayınları.

Yukarı

TDE 501 Kıbrıs Türk Edebiyatı 1(3-0-3)

Kıbrıs Adasının 1571’de Osmanlı idaresine geçmesinden sonra başlayan Türk Edebiyatı tanıtılacak, manzum ve mensur bütün türlerde verilmiş eserleri incelenecektir.
Ders Kitabı:

 • Saracoğlu, E. ve Öznur, Ş.(2013). Kıbrıs Türk Edebiyatı. Ders Notları. Lefkoşa: Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları.
 • Fedai, H.(1997). Batı Tırakya ve Kıbrıs Türk Edebiyatı. Ankara.

Yukarı

TDE 505 Dilbilimi 3(3-0-3)

Dilbilimin bir dalı olan anlambilimi tüm ayrıntılarıyla tanıtılacak, Türk anlambilimi uygulamalarla yabancı dillerle karşılaştırmalı olarak incelenecektir.
Ders Kitabı:

 • Aksan, D.(2000). Her Yönüyle Dil. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Üçok, N.(2004). Genel Dilbilim(Lengüistik). İstanbul: Multilingual/Dilbilm Dizisi.

10.YARIYIL


EDS 502 Rehberlik(3-0-3)

Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.
Ders Kitabı:

 • Engin, D., & Atılgan, E. (2006). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Yukarı

EDS 504 Öğretmenlik Uygulaması(2-6-5)

Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.
Ders Kitabı:

 • Güneş, H., & Demirtaş, H. (1998). Okul Deneyimi I-II. Ankara: Anı Yayıncılık

Yukarı

TDE 502 Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı 2(3-0-3)

Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatlarından örnek metinler üzerinde uygulamalarla incelemeler yapılacaktır. Türk dünyası, Türk dünyasının önemli edebi şahsiyetleri ve eserleri üzerinde durulacaktır.(Azerbeycan, Kırgız, Kazak, Kırım, Türkmen, Özbek....)
Ders Kitabı:

 • Söylemez, O.(2005). Türk Dünyası Edebiyatları I-II. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Kolcu, A.İ.(2013). Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı. Ankara: Salkım söğüt Yayınları.

Yukarı

TDE 504 Kıbrıs Türk Edebiyatı 2 (3-0-3)

Kıbrıs Modern Türk Edebiyatının manzum ve mensur eserleri üzerinde durulacaktır.
Ders Kitabı:

 • Saracoğlu, E. ve Öznur, Ş.(2013). Kıbrıs Türk Edebiyatı. Ders Notları. Lefkoşa: Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları.
 • Fedai, H.(1997). Batı Tırakya ve Kıbrıs Türk Edebiyatı. Ankara.

Yukarı

TDE 506 Bitirme Projesi(3-0-3)

Son sınıf öğrencilerine ilgi alanlarına yönelik araştırma yöntemleri ışığında bilimsel çalışma yapabilme olanağı verilerek, danışmanlar gözetiminde mezuniyet çalışması yaptırılacaktır.
Ders Kitabı:
Alaniçi çalışmalar yapılmaktadır.
Yukarı

TDE 508 Türk Kültür Tarihi(3-0-3)

Kültür ve uygarlık arasındaki fark belirtilerek uygarlıkların kökeni hakkında bazı varsayımlar üzerinde durulacaktır. Daha sonra Türklerin anayurdu ve dünyaya yayılmaları konusu işlenerek çeşitli Türk Devletleri hakkında özlü bilgiler verilecektir. Türklerin Bozkır Kültürü irdelendikten sonra, İslam Türk dönemindeki Türk kültürü işlenerek edebi kültür, sosyal yaşam ve sanat konuları da ele alınacaktır.
Ders Kitabı:

 • Turan, Ş.(2014). Türk Kültür Tarihi. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Kafesoğlu, İ.(1997). Türk Milli Kültürü.İstanbul: Ötüken Yayınları.
I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi