Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Fakülte Sayfası


1. Yıl

I. Yarıyıl (Güz)

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
ISG 101 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş-I Z 3 0 3 3
ISG 103 İş Psikolojisi I Z 3 0 3 4
ISG 105 ISG de Toplam Kalite Yönetimi Z 3 0 3 5
MAT 117 Temel Matematik Z 3 0 3 3
KIM 101 Temel Kimya Z 3 0 3 3
HAS 102 Halk Sağlığına Giriş Z 2 0 2 2
ING 123 Okuma Becerileri Z 2 0 2 2
TKD 103 Türk Dili-I Z 2 0 2 2
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 21 0 21 24

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
BED 101 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
BİS 101 Bilgisayar Bilimi S 2 2 3 5
ISG 105 Çevre Sağlığı S 2 0 2 2
PDR 155 Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 6
1. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

II. Yarıyıl (Bahar)

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
ISG 102 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş-II Z 3 0 3 3
ISG 104 İş Psikolojisi II Z 3 0 3 4
ISG 106 İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Z 2 3 3 5
FİZ 102 Fizik Z 2 0 2 2
MEB 102 Genel Biyoloji Z 2 0 2 2
İNG 124 Konuşma Becerileri Z 2 0 2 2
TKD 104 Türk Dili-II Z 2 0 2 2
MAK 102 Teknik Resim Z 2 2 3 5
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 18 5 20 25

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
BED 102 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
IYD 104 İlk Yardım S 2 3 3 5
PDR 156 Kişilerarası İlişkilerde İletişim S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 5
2. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

2. Yıl

III. Yarıyıl (Güz)

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
AIT 203 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Z 2 0 2 2
HUK 201 Temel Hukuk Z 2 0 2 2
ISG 201 Toksikoloji Z 2 1 3 4
ISG 203 Anatomi Z 2 0 2 2
ISG 205 İSG Sosyolojisi Z 3 0 3 3
ISG 207 Üretimde ve Lojistikte İş Güvenliği Z 3 0 3 3
ISG 209 Ergonomi Z 3 0 3 3
ISG 211 Kişisel Koruyucu Donanım Z 3 0 3 5
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 20 1 21 24

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
BED 201 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
ISG 213 Sağlık Politikaları S 2 0 2 2
BES 201 Beslenme ve Sağlıklı Yaşam S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 6
3. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

IV. Yarıyıl (Bahar)

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
AIT 204 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Z 2 0 2 2
ISG 202 İş Hukuku Z 3 0 3 3
ISG 204 Uygulamalı İSG Mevzuatı Z 2 2 3 3
ISG 206 İş Fizyolojisi Z 3 0 3 3
ISG 208 Acil Durum Yönetimi Z 3 0 3 3
ISG 210 Yapı Sağlığı ve Güvenliği Z 2 0 2 2
ISG 212 ISG Stajı-I Z 0 14 6 7
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 15 16 22 23

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
BED 202 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
BİS 202 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri S 2 0 2 4
ISG 214 Türkiye ve Avrupa Sosyal Güvenlik Sistemi S 3 0 3 3
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 7
2. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

3. Yıl

V. Yarıyıl (Güz)

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
ISG 301 İş Hijyeni-I Z 2 0 2 2
ISG 303 Yangın/ Yangına Müdahale Teknikleri Z 0 3 1 2
ISG 305 Kurtarma Teknikleri Z 0 3 1 2
ISG 307 ISG de Risk Analizi Z 2 0 2 2
ISG 309 Meslek Hastalıkları-I Z 3 0 3 3
ISG 311 ISG Maliyet Analizi Z 3 0 3 3
ISG 313 İşyerinde Tehlike Etkenleri Z 3 0 3 3
BİS 301 Biyoistatistik Z 3 0 3 5
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplam 2 0 2 9

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
BED 301 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
ISG 315 Çalışanlara Egzersiz Eğitimi S 2 1 2 4
ISG 317 Gıda Güvenliği S 3 0 3 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 8
1. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

VI. Yarıyıl (Bahar)

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
ISG 302 İş Hijyeni-II Z 2 0 2 2
ISG 304 Çevre Hukuku Z 2 0 2 2
ISG 306 Elektrik İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Z 2 0 2 2
ISG 308 Maden İşletmelerinde İSG Z 2 0 2 2
ISG 310 Meslek Hastalıkları-II Z 3 0 3 3
ISG 312 ISG de Risk Yönetimi Z 2 0 2 2
ISG 314 İşletmelerde Bakım OnarımUygulaması Z 3 0 3 3
ISG 316 ISG Stajı-II Z 0 14 6 7
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplam 16 14 22 23

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
BED 302 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
ISG 318 Güvenlik Mühendisliği Uygulamaları S 2 0 2 2
BİS 306 Sağlık Blişimi S 3 0 3 5
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 7
1. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

4. Yıl

VII. Yarıyıl (Güz)

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
ISG 401 Proje Planlama İlkeleri Z 0 2 1 1
ISG 403 Seminer Hazırlama Z 0 2 1 1
ISG 405 Yapı İşlerinde İSG Z 3 0 3 3
ISG 407 İşyerinde Sağlık Yönetimi Z 2 0 2 2
ISG 409 İSG Yönetim Sistemleri Z 3 0 3 3
ISG 411 Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler Z 3 1 3 3
ISG 413 Tehlikeli Maddeler ve Atık Yönetimi Z 3 0 3 3
ISG 415 ISG Stajı III Z 0 14 6 7
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 14 19 22 23

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
BED 401 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
ISG 417 İSG Veritabanı Hazırlanması S 2 1 2 4
ISG 419 Girişimcilik S 2 0 2 2
ISG 421 İSG’de Endüstriyel Ürünler S 3 0 3 3
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 7
7. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

VIII. Yarıyıl (Bahar)

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
ISG 402 Proje Çalışması Z 0 3 2 5
ISG 404 Seminer Sunumu Z 0 2 1 3
ISG 406 Kaza Analizi Z 1 1 2 2
ISG 408 Radyasyonda Çalışmalarda İSG Z 2 0 2 2
ISG 410 Metal İşlerinde İSG Z 2 0 2 2
ISG 412 Yalın Yönetim/uluslararası Standartlar Z 2 0 2 2
ISG 414 ISG Stajı IV Z 0 14 6 7
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 7 20 17 23

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
BED 402 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
ISG 416 Küresel Farkındalık ve İşyeri Kültürü S 2 0 2 4
ISG 418 Mesleki Gelişim ve Meslek Etiği S 0 0 3 3
Makine ve İnsan S 3 0 3 3
HAS 401 İSG’de Bilimsel Araştırma- Uygulama S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınmas ıgereken AKTS toplamı 7
8. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30


PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 187
Tüm yıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 53
Programdan Mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı 240


Fakülte/Bölüm/Programda yer alan tüm derslerin içeriğini, izlenecek ders kitabı ile yardımcı kitapların açıklaması

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 101 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş-I Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

İş sağlığı ve güvenliği kavramı, iş sağlığı ve güvenliğine bütünsel yaklaşım; iş yerinde risk önleme kültürü; güvenlik kültürünün önemi ve günlük yaşamdaki yeri; güvenlik kültürünün oluşturulması ve devamlılığının sağlanması; iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensipleri; iş sağlığı ve güvenliğinin işletme yönetimindeki yeri, sağlıklı ve güvenli yaşam.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 103 İş Psikolojisi I Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Beyin doğru algılama, iletişimde tutum davranışlar, motivasyonu etkileyen etmenler (gürültü vb) ve doğru karar verme: motivasyonu azaltan ve arttıran durumların yaşam tarzına ve karar mekanizmasına etki etmesi, kişinin kendini bulunduğu işe ait hissetmesi, benimsemesi, çalışma ve iletişim sınırlarının belirlenmesi, doğru hedef seçimi ve iş yaşantısını zora sokmadan dikkat sürdürmedeki zorluklarla başa çıkma, liderin özellikleri ve sağlıklı yönetim, mobbing, iş kazaları ve meslek hastalıklarında empati, iş stresi ve yönetimi, grup dinamikleri.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 105 ISG de Toplam Kalite Yönetimi Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Toplam Kalite Yönetiminin amacı başarımıza katkıda bulunan, başarımızdan yarar bekleyen herkes; kendimiz, ailemiz, şirketimiz, yan sanayiimiz, müşterilerimiz, hissedarlarımız ve genel olarak ülkemiz için mutluluk sağlamaktır, dolayısıyla sürekli iyileştirme çabalarında sosyal paydaşlar ile birlikte düşünülmelidir. Kuruluş içinde tutarlı, dürüst, açık ilişkilerin kurulması Toplam Kalite Yönetimi'nin verilere dayalı,katılımcı ve işbirliğini temel alan işleyiş tarzının gereği olup, bu ilişkileri iyileştirmek tüm çalışanların önceliği olmalıdır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
MAT 117 Temel Matematik Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Kümeler, kümeler üzerinde bağıntılar, fonksiyonlar,üslü-köklü çokluklar, logaritma, permütasyon, kombinasyon ve binom teoremi, matrisler, determinantlar ve doğrusal denklem sistemleri.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
KİM 101 Temel Kimya Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Madde-Özellikleri ve ölçümü, atomlar ve atom kuramı, kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler, sulu çözelti tepkimeleri, gazlar, atomun elektron yapısı, periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri, kimyasal bağlar.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HAS 102 Halk Sağlığına Giriş Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Halk sağlığının temel kavramları, toplum sağlığını etkileyen ve toplumda görülen önemli hastalıkların önlenmesinde halk sağlığının rolü ve hastalıklardan korunma, birey, aile ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik halk sağlığı yaklaşımı, Türkiye'de, KKTC'deve dünyada sağlık düzeyi, sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, uluslar arası sağlık örgütleri, Epidemiyolojinin tanımı ve bilimsel araştırma yöntemleri, enfeksiyonların önlenmesinin temelleri ve kişisel hijyen

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
İNG 123 Okuma Becerileri Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Bu ders öğretim dili İngilizce olan ve İngilizce Hazırlık Programı izleyen fakülte ve bölümlerin birinci sınıf öğrencileri için açılmış ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce okuma ve okuduğunu anlama becerilerini geliştiren bir program izlenmektedir.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
TKD 103 Türk Dili I Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür ilişkisi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi evreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe'de sesler, seslerin sınıflandırılması, Türkçe'nin ses özellikleri, hece bilgisi, vurgu, yazım kuralları, noktalama işaretleri, yapım ekleri, çekim ekleri, zarfların ve edatların kullanılışı.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BED 101 Beden Eğitimi S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BİS 101 Bilgisayar Bilimi S 2 2 3
Amaç ve Hedefler

Bilgisayar ve bilgisayar bölümleri. Hardware and software. İşletim sistemleri. Windows işletim sistemi . Windows uygulamaları: Microsoft Word, Excell,and Power Point.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 105 Çevre Sağlığı S 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Çevre korumanın kısa tarihçesi, Çevreyi kirleten etmenler, Katı ve sıvı atıkların tanımı ve sınıflandırılması, Sanayi atıkları, arıtma ve geri kazanım tesisleri, Atmosfer kirliliği, Çevre kirliliği ve kontrolü, Çevre sağlığı ve etkili faktörler, İş yeri ortamı çevresel faktörler (kimyasal, fiziksel, biyolojik), Fiziki çevre faktörleri (su kirliliği, hava kirliliği, atıklar, radyasyon), Toplumsal çevre.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
PDR 155 Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri S 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Kendini tanıma, kendini tanıma yolları, kendini tanıma pratiği, iddialı davranış, pasif davranış, değiştirilebilir davranış, empati, empatik iletişim, insan ve bilişsel özellikler, bilişsel değişim, stres ve stresle başa çıkma, problem çözümü, hasta-diyetisyen ilişkisi, bireyler arası iletişim çekişmesi ve çözümü.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 102 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş-II Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

İş sağlığı ve güvenliği kavramı, tanımı, kapsamı ve amaçları; tehlike ve risk kavramları; iş kazası ve meslek hastalığı tanımları; iş kazalarının maliyeti, iş kazalarının nedenleri; tehlikeli hareketler ve tehlikeli durumlar, mesleki riskler; önleyici iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı; çalışma ortamı gözetimi; işyeri örgütlenmesi; sağlık gözetimi ve işyeri hekimliği; işveren, işveren vekili ve iş güvenliği uzmanlarının iş kazasındaki sorumluluğu

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 104 İş Psikolojisi-II Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Beyin doğru algılama, iletişimde tutum davranışlar, motivasyonu etkileyen etmenler (gürültü vb) ve doğru karar verme: motivasyonu azaltan ve arttıran durumların yaşam tarzına ve karar mekanizmasına etki etmesi, kişinin kendini bulunduğu işe ait hissetmesi, benimsemesi, çalışma ve iletişim sınırlarının belirlenmesi, doğru hedef seçimi ve iş yaşantısını zora sokmadan dikkat sürdürmedeki zorluklarla başa çıkma, liderin özellikleri ve sağlıklı yönetim, mobbing, iş kazaları ve meslek hastalıklarında empati, iş stresi ve yönetimi, grup dinamikleri.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 106 İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Z 2 3 3
Amaç ve Hedefler

İş sağlığı ve güvenliği anlamında güncel gelişmeleri sektöre aktarmak ve tam donanımlı bir iş güvenliği uzmanı olmalarına katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
FİZ 102 Fizik Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Fiziksel nicelikler, standartlar, üniteler, hareket, iş ve güç, enerji dönüşümü, Elektrik, manyetik alan, statik alan, radyasyonlar, vb.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
MEB 102 Genel Biyoloji Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Giriş, Sitoloji, Hücrenin kimyasal yapısı, Anorganik bileşikler, Organik bileşikler, Proteinler, Lipidler, Karbonhidratlar, Nükleik asitler, Enzimler, Vitaminler.

Yukarı

.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
İNG 124 Konuşma Becerileri Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Bu ders öğretim dili İngilizce olan ve İngilizce Hazırlık Programı izleyen fakülte ve bölümlerin birinci sınıf öğrencileri için açılmış ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce konuşma becerileri geliştiren bir program izlenmektedir.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
TKD 104 Türk Dili II Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Dil aileleri, ağız ve diyalektler, sözlü ve yazılı anlatım

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
MAK 102 Teknik Resim Z 2 2 3
Amaç ve Hedefler

Devrimin amacı ve bağlantılı konular, Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme ve yıkılması, Birinci Dünya Savaşı, Mondros ve Sevr Anlaşmaları, Mustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşı’nın örgütlenmesi, Son Osmanlı Meclisi ve Misak-ı Milli sınırlarının ilanı, TBMM’nin kuruluşu.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BED 101 Beden Eğitimi S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
IYD 104 İlk Yardım S 2 3 3
Amaç ve Hedefler

İlk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme, yetişkinlerde temel yaşam desteği, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, dış ve iç kanamalar, yara ve yara çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, acil taşıma teknikleri, kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
PDR 156 Kişilerarası İlişkilerde İletişim S 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Kişilerarası iletişimin farklı disiplinlerle ilişkisini açıklar. Kişilerarası iletişimi tanımlar. Kişilerarası iletişimle ilgili farklı yaklaşımları ve modelleri tanır. Temel iletişim becerilerini açıklar. İletişimi sosyal becerilere indirgeyen bakış açısının sınırlılıklarını eleştirir. Kişilerarası iletişim sürecinin temel bileşenlerini açıklar. Kişilerarası iletişim sürecinin bileşenleri olarak sosyal bağlam, sosyal kimlik ve sosyal algı arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
AIT 203 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Devrimin amacı ve bağlantılı konular, Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileme ve yıkılması, Birinci Osmanlı Meclisi ve Dünya Savaşı, Mondros ve Sevr Anlaşmaları, Mustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşı'nın örgütlenmesi, Son Misak-ı Milli sınırlarının ilanı, TBMM'nin kuruluşu.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HUK 201 Temel Hukuk Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Hukuk kavramı, hukukun belli başlı alanları, pozitif hukukun kaynakları, pozitif hukukun ayrımları, hukukun uygulanması, hak kavramı, hukukta sorumluluk ve sorumluluğun işletilmesi.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 201 Toksikoloji Z 2 1 3
Amaç ve Hedefler

Toksikolojiye giriş ve temel kavramların tanımları, toksik etki, toksitite testleri, toksisiteyi etkileyen faktörler, toksik etkinin sınıflandırılması, genotoksik etki, ilaç alerjisi.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 203 Anatomi Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

İnsan vücudunda yer alan iskelet, kas, solunum, dolaşım, sindirim, boşaltım, üreme, endokrin ve sinir sistemleri ile bu sistemleri oluşturan organların normal yapısı, komşulukları ve fonksiyonları.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 205 ISG Sosyolojisi Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Sosyoloji tarihi, Genel sosyoloji teorisi, Sosyoloji araştırma metodolojisi, Sosyal bilgi toplama sosyolojisi, Sosyolojide matematik, Örnek araştırma oluşturulması, Sosyal bilimler istatistikleri, Sosyal yapı, Sosyal sınıflar, Sosyal sistemler, Sosyolojide eğitim.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 207 Üretimde ve Lojistikte İş Güvenliği Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Üretim ve lojistik esnasında oluşabilecek tehlikeler ve güvenlik önlemleri, Üretimde kullanılan cihaz ve makinelerin bakım onarımında iş güvenliği, Üretimde kullanılan yardımcı ekipmanlarda (kaynak, elektrik, el aletler gibi) güvenlik, Üretimde kapalı ve açık alanlarda iş güvenliği, Üretimde iş güvenliği yönünden yapılması gerekli işlerin tanımı, Üretimde ve lojistikte vardiyalı çalışmada iş güvenliği.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 209 Ergonomi Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Ergonominin doğuşu, ergonominin yaklaşımı, antropometrik, fizyolojik, psikolojik açıdan çalışma yeri düzenleme, enformasyon tekniği ve bu tekniğe dayalı iş yeri düzenleme, güvenlik tekniği ve güvenlik tekniğine dayalı iş yeri düzenleme, iş etüdü.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 211 Kişisel Koruyucu Donanım Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Kişisel koruyucu donanımların önemi, çeşitleri, fonksiyonları, kullanım yerleri ve ilgili mevzuat.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BED 201 Beden Eğitimi S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 213 Sağlık Politikaları S 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Bu ders ile genel ve sağlık politikalarının sağlık hizmetlerine ve toplum sağlık düzeyine etkisini değerlendirmek için gerekli bilgi ve tutumu kazandırmak amaçlanmıştır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BES 207 Beslenme ve Sağlıklı Yaşam S 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Obezite, kardiyovasküler hastalıklar, tip-2 diyabet ve kanser gibi beslenme ile ilintili kronik hastalıklara yakalanma riski ile yaşam süresi ilişkisi. Diyet kalitesi, yaşam kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılan ölçekler.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
AIT 204 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 202 İş Hukuku Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Evrensel iş hukuku ilkelerine, T.C. 4857 sayılı İş Kanunu'na ve KKTC ilgili mevzuatına göre işçi, işveren, iş görme, iş sözleşmesi, stajyerlik, ücret, iş görme borcu vb. kavram ve kurallar, bunların tanımları ve işlerliği.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 204 Uygulamalı ISG Mevzuatı Z 2 2 3
Amaç ve Hedefler

İş sağlığı ve Güvenliği konusunda Uluslararası sözleşmeler; Avrupa Birliği ortak kararları; İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Anayasa hükümleri, Çalışanın çalışma
hayatındaki sosyal hakları ile ilgili yasalar ve yasalara bağlı tüzükler ve yönetmelikler. Yasalar karşısında çalışan ve çalıştıran sorumlulukları, Çalışma koşulları nedeniyle zarar gören çalışanların yasal hakları, maluliyet değerlerinin hesaplanması ve tazminatları.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 206 İş Fizyolojisi Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Solunum fizyolojisi, kas ve sinir fizyolojisi, beslenme fizyolojisi, duyu fizyolojisi, egzersiz fizyolojisi, Üreme, boşaltım fizyolojisi, Enerji metabolizması, Kuvvet uygulaması gibi iş sağlığı ve güvenliği açısından önemli fizyolojik bilgiler. Solunum fizyolojisi, kas ve sinir fizyolojisi, beslenme fizyolojisi, duyu fizyolojisi, egzersiz fizyolojisi, Üreme, boşaltım fizyolojisi, Enerji metabolizması, Kuvvet uygulaması.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 206 Acil Durum Yönetimi Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Afet ve acil durum kavramları, afet ve acil durum yaratan olaylar, afet yönetim sistemi evreleri, acil durum (kriz) ve risk yönetimi kavramları, acil durum öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken çalışmalar, acil durum yönetim sisteminin oluşturulması, acil durum politikası ve planlama ekibinin oluşturulması, mevcut mevzuatların incelenmesi, yetkilendirme, acil durum planlarının hazırlanması, acil durum müdahale prosedürleri, eğitim, tatbikat ve diğer faaliyetler, örnek acil durum planları, acil durum yönetiminde önem taşıyan hususlar, iletişim, can ve mal güvenliğinin sağlanması, yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yardımlaşma, acil durum sonrası tesisin yeniden faaliyete geçirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 210 Yapı Sağlığı ve Güvenliği Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Şantiyelerde genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları; açık ve kapalı alanlarda iş sağlığı ve güvenliği kuralları; iş makinelerinde güvenlik; inşaat işlerinde meslek hastalıkları; genel iş sağlığı ve güvenliği; yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin farkı; şantiyelerde kayıtların saklanma sorumluluğu; inşaat yerlerinde iş kazaları maliyetinin belirlenmesi teknikleri.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 212 ISG Stajı-I Z 0 14 6
Amaç ve Hedefler

Öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri gerçek şartlarda uygulama, gözlemleme ve tecrübe kazanmalarına imkân hazırlamak ve ayrıca üniversite ile sektörler arasında bir köprü görevi oluşturarak, sosyal ilişkilerin gelişmesine de katkıda bulunmak.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BED 202 Beden Eğitimi S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BİS 202 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri S 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Bilim, sağlık bilimi, araştırma, yöntem ve teknik, bilimsel araştırma ve onun yöntem ve tekniği ile ilgili temel kavramlar ve tanımlar, bilimsel araştırma sürecinin aşamaları, bilimsel araştırmalarda, özellikle sağlık bilimleri araştırmalarında sorunlar ve bu sorunların çözümüne yaklaşımlar, sağlık bilimleri araştırmalarında sorunların çözümünde araştırma yöntemlerinin ve tekniklerinin önemi, sağlık bilimlerinde bilimsel araştırma yöntemleri: sağlık bilimlerinde veri toplama teknikleri. Bu dersteöğrenciler tarafından bilimsel bir calışma denemesi yapılmış olacaktır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 214 Türkiye ve Avrupa Sosyal Güvenlik Sistemi S 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Türkiye ve Avrupadaki sosyal güvenlik sisteminin mevcut durumu ile sorunlarına değinilerek çözüm için bazı öneriler ileri sürmek.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 301 İş Hijyeni-I Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Hijyenin tanımı ve önemi, bakteriler, mayalar, küfler, virüsler ile ilgili bilgiler, yararlı patojenle; iş ortamlarında hijyen; araç, gereç, malzeme, koruyucu ekipman ve teçhizatta hijyen, etkileri ve mücadele yolları; gerekli malzeme, madde ve sistemler; cildin yapısı, ciltte hastalık yapabilen zararlı kimyasallara karşı korunma; mikroorganizmalar; mikrobik çoğalma, çapraz bulaşma; kişisel hijyen, el hijyeni, tuvalet hijyeni.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 303 Yangın\Yangına Müdahale Teknikleri Z 0 3 1
Amaç ve Hedefler

Yangının tanımı ve nedenleri; patlamalar ve nedenleri; yangın yönetmeliğinin incelenmesi; yangında organizasyon; haberleşme teknikleri; yangından korunma yöntemleri; ilk üç dakikanın önemi; yangın güvenliği uygulamaları.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 305 Kurtarma Teknikleri Z 0 3 1
Amaç ve Hedefler

Çeşitli tehlikeli durumlarda kurtarma, triaj ve taşıma bilgi ve becerileri.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 307 ISG’de Risk Analizi Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Risk ve tehlike kavramı, risklerinin tespiti ve değerlendirilmesi, risk analizi metotları, metotların kullanım alanları, örnekler üzerinden risk analizi uygulamaları yapma.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 309 Meslek Hastalıkları-I Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Meslek hastalığının bilimsel ve yasal tanımı, ülkemizdeki meslek hastalıkları ve nedenleri, meslek hastalıklarının oluşmaması için çalışma ortamında alınması gereken önlemler. Önlemlerin açıklanması , Kimyasal ,Fiziksel, Biyolojik, Ergonomik nedener, Mesleki bulaşıcı hastalıkların detaylı incelenmesi.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 311 ISG Maliyet Analizi Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi ve Maliyet Yönetimi Kavramları, Maliyet Analizlerine Giriş: Maliyet kavramları, Maliyetlerin Sınıflandırılması, Maliyet dağıtımları, Sipariş maliyeti sistemleri, Safha maliyeti sistemleri, Stok Değerleme Yöntemleri, Maliyet Yönetim Sistemleri, Geleneksel Maliyetleme, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 313 İş Yerinde Tehlike Etkenleri Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

İşyerinde hastalık ve kaza riski taşıyan etkenler, çeşitleri, belirlenmesi ve korunma.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BİS 301 Biyoistatistik Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

İstatistik ve biyoistatistiğin tanımı, kullanım alanları., veri toplama yöntemleri ve toplanan verinin istatistiksel analiz için işlenmesi., özet (tanımlayıcı) ölçüler ve grafikler, tablo oluşturulması, olasılık ve olasılık dağılışları, hipotez testleri, regresyon ve korelasyon çözümlemesi.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BED 301 Beden Eğitimi S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 315 Çalışanlara Egzersiz Eğitimi S 2 1 2
Amaç ve Hedefler

Egzersiz fizyolojisine genel bakış. Terapatik egzersiz reçetesinin prensipleri. Normal eklem hareket açıklığı egzersizleri. Kardiyovasküler uygunluk egzersizler. Kas kuvvetini arttıran egzersizler. Kassal endurans egzersizleri. Esneklik ve kısalık egzersizleri. Postür ve stabilizasyon egzersizleri. Proprioseptif egzersizler. Çeviklik ve pliometrik egzersizler. Grup egzersizleri. Akut-kronik durumlarda egzersizler.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 317 Gıda Güvenliği S 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Gıda katkı maddeleri. Gıda katkı maddelerinin toksisitesi. Gıdalardaki toksik kalıntılar. Gıdalarda mikrotoksin. Mikotoksin toksisitesi. Tarımsal gıdalarda bulunabilen doğal toksinler. Halk arasında tıbbi amaçla kullanılan doğal toksinler. Mantarlarda bulunan doğal toksinler. Gıdalarda bulunabilen toksik metaller. Türkiye'de ve Avrupa'daki yönetmelikler. Gıdalarda bulunabilen mikrobiyal toksinler. Gıda güvenliği.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 302 İş Hijyeni-II Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Hijyenin tanımı ve önemi, bakteriler, mayalar, küfler, virüsler ile ilgili bilgiler, yararlı patojenle; iş ortamlarında hijyen; araç, gereç, malzeme, koruyucu ekipman ve teçhizatta hijyen, etkileri ve mücadele yolları; gerekli malzeme, madde ve sistemler; cildin yapısı, ciltte hastalık yapabilen zararlı kimyasallara karşı korunma; mikroorganizmalar; mikrobik çoğalma, çapraz bulaşma; kişisel hijyen, el hijyeni, tuvalet hijyeni.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 304 Çevre Hukuku Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Çevre kolluk faaliyetlerinin uygulama alanı ile ilgili temel kavramlar, çevre kirliliği ve türleri, idarenin müdahale yolları, çevre kolluğu ve çevresel kamu düzeni, çevre kolluğunun adli kolluk – idari kolluk ve genel idari kolluk – özel idari kolluk ayrımları içindeki yeri, çevre kolluk faaliyetlerinin amacı olarak kamu düzeni ve unsurları, çevresel kamu düzenini bozan kişi olarak çevreyi kirleten, çevre kolluk işlemleri ve hakim olan ilkeler, kollukların yarışması, izin ve bildirim usulü, aykırı davranışlar olarak idari ve adli çevre suçları ile öngörülen yaptırımlar.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 306 Elektrik İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Elektriğin oluşumu ve özellikleri; alçak gerilim, küçük gerilim, orta gerilim, yüksek gerilim; kofra ve ana dağıtım tablosu; topraklama, akım devresi, aktif ve pasif kısım, yıldız noktası, faz, nötr, artı, koruma iletkeni, anahtar, otomatik anahtar, güç anahtarı, kesici; izolasyon hatası, kısa devre, hat teması; elektriğin insan vücudundaki etkileri; elektrik tesisatlarında ve elektrikli cihazlarda güvenlik önlemleri; elektrik çarpmasında ilk yardım.

Yukarı
Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 308 Maden İşletmelerinde ISG Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Yeraltı ve yerüstü maden işyerlerinde oluşabilecek riskler, tehlike, hastalık ve kazalar, çalışan işçilerin sağlık ve güvenliğinin korunması için uyulması gereken koşullar.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 310 Meslek Hastalıkları-II Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Meslek hastalığının bilimsel ve yasal tanımı, ülkemizdeki meslek hastalıkları ve nedenleri, meslek hastalıklarının oluşmaması için çalışma ortamında alınması gereken önlemler. Önlemlerin açıklanması , Kimyasal ,Fiziksel, Biyolojik, Ergonomik nedener, Mesleki bulaşıcı hastalıkların detaylı incelenmesi.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 312 ISG’de Risk Yönetimi Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

İş Güvenliği Tarihçesi. Legal Mevzuat, Denetim Kontrol ve Yorumlama. İş Kazası Zinciri. İş Güvenliği aksiyonları. İş Güvenliğinde Yöntem. Makine Koruyucuları Ergonomi. İş Güvenliği organizasyonu. Hastalıkları meslek. İş kazaları hukuki Süreci. Fiziksel Kimyasal faktörler. Yangın Elektrik Güvenliği. Kişisel Koruyucular. Felaket bazlı acil durumların tanımı. Doğa - İnsan faktörü. Ateş - Toprak - Hava - İklim - su. Küresel Isınmanın Sonuçları. Mücadele Yöntemleri. Tatbikatlar, Risk Analizleri, Risk Analiz raporlarının hazırlanması. Planlama Bütçeleme. Denetim formlarının hazırlanması. Kurulların oluşturulması. Raporlama. İş Kazaları. Bilirkişilik.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 314 İşletmelerde Bakım Onarım Uygulamaları Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Bakım-onarım sırasında ortaya çıkabilecek riskler ve bu riskler karşısında alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirmektir. Bina, tesis veya makine bakımında ortaya çıkabilecek tehlikeler. Bakım-onarım işlerinde ortaya çıkabilecek risklerle ilgili alınması gereken tedbirler. Makine, elektrik, bina veya tesislerin bakımı/onarımı. Bakım onarım işlerinde ortaya çıkabilecek tehlikeler ve dikkat edilecek hususlar. İlgili mevzuat.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 316 ISG Stajı-II Z 0 14 6
Amaç ve Hedefler

Öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri gerçek şartlarda uygulama, gözlemleme ve tecrübe kazanmalarına imkân hazırlamak ve ayrıca üniversite ile sektörler arasında bir köprü görevi oluşturarak, sosyal ilişkilerin gelişmesine de katkıda bulunmak.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BED 302 Beden Eğitimi S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 318 Güvenlik Mühendisliği Uygulamaları S 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Güvenlik ve kaza önleme yönetimine giriş, işyerinde tehlikelerin tanımlanması, güvenlik analizi, uygulamalı güvenlik mühendisliği prensipleri, kaza önlemede senaryo uygulamaları, acil durum planlaması, güvenlik standartları ve güvenlik kodları, tehlikesi ortamların inşasında mühendislik problemleri, korunma politikaları konuları anlatılacaktır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BİS 306 Sağlık Bilişimi S 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Sağlık bilişimin tanımı, teorisi, uygulama alanları, Sağlık bilişimine ilişkin temel kavramlar, Bilgi ve bilgi teknolojilerinin Sağlık Yönetimindeki önemi,Teknolojinin e-sağlık ve telesağlık mobil sağlık uygulamalarını tartışır,Veri bütünlüğü, bilgi ve belge yönetimi,Sağlık Bilgi Standartlarının önemi, Elektronik sağlık kaydında uygulamaların önemi, Karar destek sistemleri, Kodlama ve sınıflama sistemleri, Bilgi sistemlerinde bilgi güvenliği ve etik konuları.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 401 Proje Planlama İlkeleri Z 0 2 1
Amaç ve Hedefler

Yapılacak olan proje çalışmasına yönelik olarak proje yapmanın aşamalarının, nelere dikkat edilmesi gerektiğinin öğretilmesi amaçlanmıştır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 403 Seminer Hazırlama Z 0 2 1
Amaç ve Hedefler

İş sağlığı ve güvenliği ile ilintili güncel konularda yapılmış araştırmaların danışman ile birlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi ve sunulması.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 405 Yapı İşlerinde ISG Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Yapı işlerinde alınacak güvenlik tedbirleri, Kazı işlerinde alınacak güvenlik tedbirleri, Yapı iskelelerinde ve merdivenlerinde alınacak güvenlik tedbirleri, Betonarme kalıbı yapımı ve sökümünde alınacak güvenlik tedbirleri, Merdivenlerde alınacak güvenlik tedbirleri, Yıkım işlerinde alınacak güvenlik tedbirleri, Yapı işlerinde kullanılan makina ve teçhizatta alınacak güvenlik tedbirleri, Açık ve kapalı alanlarda İSG kuralları, İnşaat işlerinde meslek hastalıkları, Genel İSG ve yapı işlerinde İSG'nin farkı, Şantiyelerde kayıtların saklanma sorumluluğu, İnşaat yerlerinde iş kazaları maliyetinin belirlenmesi teknikleri.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 407 İş Yerinde Sağlık Yönetimi Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

İş sağlığının sosyal boyutu, işyerinde tutulması zorunlu sağlık raporları ve belgeler, çalışma ortamı gözetimi, işyerinde meslek hastalıklarını oluşturan fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörler, İSG mevzuatında işçi sağlığı, işyeri ve ortak sağlık ve güvenlik birimi, gürültünün, titreşimin sağlığa etkileri ve önlemler, işyerinde gürültü haritasının düzenlenmesi, iş ortamında bulunan kimyasal ve organik tozlar, gazlar ve etkileri, işyerinde hijyen ve temizlik, iş hijyeni, enerji ve ağırlık kontrolü, dengeli beslenme ve yaşam boyu spor.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 409 ISG Yönetim Sistemleri Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği politikası geliştirme, plan ve programı hazırlama; iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin unsurları, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği örgütlenmesi, ortak sağlık ve güvenlik birimleri; iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin görev, yetki ve sorumlulukları; iş sağlığı ve güvenliği kurulları, görev, yetki ve sorumlulukları; işçi temsilcileri, işçi temsilcisi ve sendika temsilcisinin hakları ve görevleri; iş sağlığı ve güvenliği denetimi.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 411 Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler Z 3 1 3
Amaç ve Hedefler

İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken her türlü kontroller ve düzenlenmesi gereken belgelerin örneklerlegösterilmesi ve açıklanması.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 413 Tehlikeli Maddeler ve Atık Yönetimi Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Katı ve tehlikeli atık yönetiminin prensipleri, Tehlikeli atıkların yönetimi ve tanımlanması, Tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, depolanması ve arıtım prosesleri, Yakma, Hacim azaltılması, Katılaştırma, Depolama teknikleri, Tehlikeli atık dökülen alanlarda ıslah çalışmaları, Tehlikeli atıklardan enerji kazanımı, Tehlikeli atık yönetiminin kanun ve yönetmeliklerdeki yeri.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 415 ISG Stajı III Z 0 14 6
Amaç ve Hedefler

Öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri gerçek şartlarda uygulama, gözlemleme ve tecrübe kazanmalarına imkân hazırlamak ve ayrıca üniversite ile sektörler arasında bir köprü görevi oluşturarak, sosyal ilişkilerin gelişmesine de katkıda bulunmak.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BED 401 Beden Eğitimi S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 417 ISG Veritabanı Hazırlanması S 2 1 2
Amaç ve Hedefler

Veri tabanı parametrelerinin belirlenmesi, veri tabanının seçimi, veri elde etmede kullanılan sorgulama (veri) formlarının hazırlanması, verilerin veri tabanına işlenmesi ve veri tabanının oluşturulması. İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde ölçme ve değerlendirme, veri tabanına işlenecek olan sonuç parametreler, sonuç parametreler arasındaki ilişkiler.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 419 Girişimcilik S 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Öğrenci merkezli, gerçek hayat hedefleri belirleme ile ilgili tüm akademisyenleri bir araya getirme, yeni şeyler keşfetme, problem çözme, zaman yönetimi becerileri ve toplum hizmeti konularını içermektedir.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 421 İSG’de Endüstriyel Ürünler S 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Ürün tasarım ve üretimi safhasındaki tehlikelere karşı alınacak güvenlik önlemleri, üretim tesislerinin tanımlanması, tesis güvenliğinin ekonomik boyutları, tesis güvenliği metodolojisi, tesis/ürün güvenlik yönetimine dair konular işlenecektir.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 402 Proje Çalışması Z 0 3 2
Amaç ve Hedefler

Tez veya makale örneklerinin incelenmesi, Öğrencilerle birlikte alanla ilgili farklı araştırma konuları belirlemek, Belirlenen araştırma konularında araştırma planı yapmak, Yapılan araştırmalarla ilgili uygulamaların tartışılması, Yapılan araştırmaların raporlanması.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 404 Seminer Sunumu Z 0 2 1
Amaç ve Hedefler

İş sağlığı ve güvenliği ile ilintili güncel konularda yapılmış araştırmaların danışman ile birlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi ve sunulması.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 406 Kaza Analizi Z 1 1 2
Amaç ve Hedefler

Kaza nedenlerinin soruşturulması ve sorgulanması, veri toplama, iş kazalarının ekonomik boyutları, iş güvenliği mühendisliğinin endüstriyel kaza önleme sistemleri tasarımında kullanılması, kaza önleyici teknolojilerin takip ve temin edilmesi ile tesislere entegrasyonu, kişisel ve genel koruyucu donanım ve sistemler konularının işlenmesi.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 408 Radyasyonda Çalışmalarda İSG Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Radyasyon sağlığı, radyasyon maruziyetine ilişkin temel kavramlar, riskler, korunma tedbirleri ve radyasyon ile sağlık arasındaki ilişki, radyoaktivite, elektromanyetik radyasyon, radyasyonun canlı hücre üzerine etkileri, radyasyon ölçme teknikleri, radyasyon kontrol önlemleri, radyasyonla çalışılan yerlerin planlanması ve çalışırken kullanılacak donanım. Koruyucu giysiler, maksimum radyasyon miktarları.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 410 Metal İşlerinde İSG Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Demir, çelik, pirinç ve bronz gibi sık kullanılan döküm metallerinin kullanım aşamaları sırasında ortaya çıkan tehlikeler, hastalıklar ve kazalar ve bunların önlenmesi.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 412 Yalın Yönetim\Uluslarası Standartlar Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Malzeme ve bilgi akışı, ilerleyen kalite güvencesi, standart iş, sürekli iyileştirme, görsel yönetim ve yalın liderlik de dahil olmak üzere felsefelerin, sistemlerin ve dünya standartlarındaki üreticiler ve hizmet organizatörleri tarafından kullanılan ve "yalın yönetim"e odaklanan uygulamaların yorumu. Pratik örneklemeler ve sınıf içi alıştırmalar kavramları hayata geçirir. Yalın yönetim ile ilgili uluslararası düzeyde kabul görmüş olan standartların tanımlanması ve uygulanmasına yönelik faaliyetler.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 414 ISG Stajı IV Z 0 14 6
Amaç ve Hedefler

Öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri gerçek şartlarda uygulama, gözlemleme ve tecrübe kazanmalarına imkân hazırlamak ve ayrıca üniversite ile sektörler arasında bir köprü görevi oluşturarak, sosyal ilişkilerin gelişmesine de katkıda bulunmak.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BED 402 Beden Eğitimi S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 416 Küresel Farkındalık ve İş Yeri Kültürü S 2 0 2
Amaç ve Hedefler

İşletmelerde iş sağlığı bilincinin oluşturulmasında küresel ve toplumsal farkındalıklar, işyeri kültürünün oluşturulması yöntemleri ve yararları.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ISG 418 Mesleki Gelişim ve Meslek Etiği S 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Mesleğin dayandığı temel ilkeler, Meslekler arası işbirliği, İletişimde yaşanan etik sorunlar, Sağlık çalışanlarının hakları, Etik Kavramı, Mesleki Etik, İş yerinde Etik ortam sağlamak, Etik Liderlik, Sağlık Hizmetlerinde Etik Tartışmaya yol açabilecek konular, Etik ve ahlak kavramları, Etik ve ahlak ilişkisi, Ahlaki değerler, Ahlaki gelişim süreci, Etik kuralları, Etik toplum ilişkisi, Etik değerlere uygun davranışların sonuçları, Bireyde etik davranışı etkileyen faktörler, Etik sistemleri, Amaçlanan sonuç etiği, Toplumsal sözleşme etiği, Kişisel etik, Sosyal yaşam etiği, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler, Kültür, normlar, değerler.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
Makine ve İnsan S 3 0 3
Amaç ve Hedefler

İnsan-makine sistemlerinin temel öğeleri, ergonomik problemlerin sınıflandırılması, kassal çalışma, çalışma ile ilgili temel fizyolojik veriler, antropometrik tasarım, insan-makine sisteminde çevre koşullarının incelenmesi: ışık, renk, titreşim, gürültü, zehirli gaz ve tozlar, sosyal çevre, insan ve psikolojik ortamın özellikleri, üretim ve hizmet sektöründe insan faktörü, zihinsel çalışma, makro ergonomi, iş basitleştirme, metot analizi ve geliştirme.

YukarıYukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HAS 401 ISG’de Bilimsel Araştırma ve Uygulama S 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Bilgi okur-yazarlığı, Araştırmacıda olması gereken temel nitelikler, Bilim insanlarının sorumlulukları, Bilimsel yöntem (gözlem, hipotez, kanun ve gerçek, tahmin, kontrollü deneyler), Bilimsel metotta izlenecek yollar, Araştırmanın temelleri, Literatür taraması, Referans kaynaklara ulaşmak, Problemin seçimi ve yapısı, Konu seçimi, Literatür inceleme, Bilimsel yazımın gelişimi, Bilim dilinin gelişimi, Bilimsel araştırma yapma ilkeleri, Bilimsel araştırmada etik, Bilimsel yazım kuralları, Bilimsel sonuçların yazımı, Araştırmanın yazımındaki vurguların önemi, Yayınlarda bulunması gereken temel bölümler (başlık, yazarlar, kısa özet, anahtar kelimeler, giriş, materyal ve yöntemler, sonuçlar, tartışma, teşekkür, kaynakça), Tez hazırlama aşaması, Tezin kısımları ve tez yazım aşamaları, Bilimsel projelerin hazırlanması ve sunumu (temel kriterler ve bilimsel proje hazırlama basamakları).

Yukarı

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi