Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Dil ve Konuşma Terapisi

Fakülte Sayfası

BİRİNCİ YIL

1. Yarıyıl

 

Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
ANA 101 Temel Anatomi Z 3 0 3 3
FZY 101 Temel Fizyoloji Z 2 0 2 2
FİZ 151 Fizik Z 2 0 2 2
DKT 101 Akustik Fiziği ve Fonetik Prensipler Z 2 0 2 2
DKT 103 Dil Bilime Giriş Z 2 0 2 2
PDR 155 Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri Z 2 0 2 2
İNG123* Okuma Becerileri Z 2 0 2 2
TKD 103 Türk Dili I Z 2 0 2 2
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 17 3 18 20
       
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 101 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
MİK 109 Mikrobiyoloji S 2 3 3 5
IYD 104 İlk Yardım S 2 3 3 5
FAR 115 Farmakoloji S 3 3 3 5
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı
10
1. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS

30

2. Yarıyıl

 

Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
DKT 102 Temporal Kemik Klinik Anatomisi Z 2 0 3 3
DKT 104 İşitme Fizyolojisi Z 2 0 2 2
DKT 106 İşitme, Konuşma ve Yutma Nöroanatomisi Z 2 0 2 2
DKT 108 Konuşma ve Dil Terapisine Giriş Z 2 3 3 3
PSİ 102 Temel Psikoloji Z 2 0 2 2
FİZ 152 Biyofizik Z 2 0 2 2
PDR 156 Kişilerarası İlişkilerde İletişim Z 2 0 2 4
İNG 124* Konuşma Becerileri Z 2 0 2 2
TKD 104 Türk Dili II Z 2 0 2 2
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 18 3 19 22
       
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 102 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
BİS 102 Bilgisayar Bilimi S 2 2 3 5
PDR 158 Gelişim Psikolojisi S 2 0 2 3
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı

8
2. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS

30

 

İKİNCİ YIL

3. Yarıyıl

 

Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
AİT 203 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 2 2
DKT 201 Konuşma Bilimine Giriş Z 2 3 3 3
DKT 203 Bireylerarası İletişimin Dilbilimsel Temelleri Z 3 0 3 3
DKT 205 Enstrumantasyon ve Kalibrasyon Z 2 0 2 4
DKT 207 Dil ve Konuşma Gelişimi Z 2 2 3 4
DKT 209 Psikodilbilim Z 2 0 2 2
DKT 211 Odituar Sistem Hastalıkları Z 2 0 2 2
DKT 213 İşitsel Algı Süreçleri Z 2 0 2 2
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 17 5 19 22
       
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 201 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
MEB 201 Tıbbi Biyoloji ve Genetik S 3 0 3 4
DKT 215 Dil ve Konuşma Biliminde Araştırma Teknik. S 2 0 2 4
DKT 217 Tıbbi Etik ve Deontoloji S 2 0 2 2
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı

8
3. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS

30

4. Yarıyıl

 

Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
AİT 204 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Z 2 0 2 2
DKT 202 Ses Tasarımı Z 2 0 2 4
DKT 204 Odyolojik Tanı Yöntemleri Z 2 3 3 3
DKT 206 Konuşma ve Yutma Nörofizyolojisi Z 2 0 2 2
DKT 208 Konuşma Akustiği ve Fonetik Z 4 0 4 4
DKT 210 Aerodigestiv Sistem Hastalıkları Z 4 0 4 2
DKT 212 İşitme Kayıplılarda Konuşma ve Dil Gelişimi Z 2 0 2 2
DKT 214 DKT Stajı -I Z 0 35 9 6
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 18 38 28 25
       
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 202 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
DKT 216 İletişim Bozukluklarında Aile Danışmanlığı S 2 0 2 4
DKT 218 Kognitif Nörobilim S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı

5
4. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS
30

 

ÜÇÜNCÜ YIL

5. Yarıyıl

 

Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
DKT 301 Akıcılık Bozuklukları Z 2 3 3 5
DKT 303 İşitme Taraması Teknikleri Z 2 0 2 4
DKT 305 Yenidoğan-Çocukluk Dönemi Dil Bozukluğu Z 2 3 3 4
DKT 307 Artikülasyon ve Fonolojik Bozukluklar Z 2 3 3 4
DKT 309 Türk İşaret Dili-1 Z 2 0 2 2
DKT 311 Nörojenik Dil Bozuklukları Z 2 3 3 4
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 12 12 16 23
       
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 301 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
BİS 335 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri S 2 0 2 4
HUK 323 Sağlık Hukuku S 2 0 2 3
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı

7
5. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS

30

6. Yarıyıl

 

Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
DKT 302 Okul Çağı Adölesanlarda Dil Bozuklukları Z 3 0 3 3
DKT 304 İşitme Engelli Çocuk. Gelişimsel Öz.ve Rehb. Z 3 0 3 3
DKT 306 Türk İşaret Dili-2 Z 2 0 2 2
DKT 308 Ses Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi Yöntemi Z 2 3 3 5
DKT 310 Psikobilim Z 3 0 3 3
DKT 312 DKT Stajı -II Z 0 35 9 6
BİS 302 Biyoistatistik Z 3 0 3 5
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 16 38 26 27
       
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 302 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
PDR 356 Zaman Yönetimi S 2 0 2 4
BİS 306 Sağlık Bilişimi S 2 3 3 3
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı

3
6. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS

30

 

DÖRDÜNCÜ YIL

7. Yarıyıl

 

Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
DKT 401 Proje Planlama İlkeleri Z 0 2 1 1
DKT 403 Seminer Hazırlama Z 0 2 1 1
DKT 405 Yutma Bozuklukları Stajı Z 0 14 6 7
DKT 407 Eğitim Konuşma ve Dil Terapisi Stajı Z 0 14 6 7
DKT 409 İletişim Bozukluklarında Nörolojik Temeller Z 2 3 3 4
DKT 411 Oyun ve Dil Gelişimi Z 2 1 3 3
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 4 36 20 23
       
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 401 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
DKT 413 Meslekte Marka Yaratmak S 2 0 2 4
DKT 415 Sağlık Bilimlerinde Etik S 2 0 2 2
DKT 417 İşitme Kaybı ve Artikülasyon Bozuklukları S 3 0 3 3
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı

7
7. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS

30

8. Yarıyıl

 

Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
DKT 402 Proje Çalışması Z 0 3 2 5
DKT 404 Seminer Sunumu Z 0 2 1 3
DKT 406 İşitme ve Konuşma Bozukluklarında İlt.Yön. Z 2 0 2 2
DKT 408 Baş-Yüz Anomalilerinde Değ. Terapi Yaklaş. Z 2 0 2 2
DKT 410 Ses Bozuklukları Uygulaması Z 0 14 6 7
DKT 412 Konuşma Bozuklukları Uygulaması Z 0 14 6 7
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 4 33 19 26
       
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 402 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
DKT 414 Endüstriyel Odyoloji S 3 0 3 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı

4
8. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS

30


PROGRAM AKTS ÖZETI
Tüm yıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi
188
Tüm yıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi
52
Programdan Mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı
240

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ANA 101 Temel Anatomi

Z

3

0

3

Amaç ve Hedefler

Genel insan anatomisinin ve işitme-konuşma organları anatomisinin sistematik ve fonksiyonel olarak teorik derslerle verilmesi.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
FZY 101 Temel Fizyoloji

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Dersin temel amacı bütün tıbbi fizyoloji konularında öğrencilerin temel düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamak, bu bilgileri kullanarak literatür hakimiyeti kazanıp ders, seminer, makale hazırlama, araştırma planlama, hazırlama becerilerini kazandırmaktır.  

YUKARI

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
FİZ 151 Fizik

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Fiziğin mekanik ve elektromanyetizma alanındaki temel kavramları ve kanunları öğretmek.  

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 101 Akustik Fiziği ve Fonetik Prensipler

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Özellikle konuşma-dil-işitme bilimi ile ilgilenen kişilere akustiğin temel kavramlarını öğretmek Konuşma-dil-işitme bilim dalının öğrencileri, daha ileri bir çalışma yapmadan önce akustiğin unsurlarının son derece ayrıntılı bir şekilde anlayıp kavramalıdırlar. Ses, sesin oluşumu, sesin parametreleri, sesin yayılımı, sesin algılanması.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 103 Dil Bilime Giriş

Z

2

3

3

Amaç ve Hedefler

Dil ve konuşma terapisi mesleğinin tanımı, dil-konuşma terapistinin görev, yetki ve sorumluluklarının etik prensipler çerçevesinde öğretilmesi, Mesleğin uygulama alanları ve çalışma konuları hakkında temel bilgilerin öğretilmesi.  

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
PDR 155 Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

İletişimin tanımı, iletişim süreci ve öğeleri, iletişimin sınıflandırılması, kişiler arası iletişim: bireyler neden birbirleri ile iletişim kurarlar, kişiler arası iletişimin doğası, kişiler arası iletişimi diğer iletişim tiplerinden ayıran faktörler; kişiler arası iletişim: kişiler arası iletişimin tanımı, iletişim modelleri, kişiler arası iletişimin unsurları ve özellikleri, etkili konuşma ve dinleme, iletişimde çatışma.

YUKARI

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
İNG 123 Okuma Becerileri

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Bu ders öğretim dili İngilizce olan ve İngilizce Hazırlık Programı izleyen fakülte ve bölümlerin birinci sınıf öğrencileri için açılmış ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce okuma  ve okuduğunu anlama becerilerini geliştiren bir program izlenmektedir.

YUKARI

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
TKD 103 Türk Dili I

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Yazım kuralları, ses bilgisi, biçimbilim, söz dizimi, dil bilgisini kavrama ve anlama

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BED 101 Beden Eğitimi S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
MİK 109 Mikrobiyoloji S 2 3 3
Amaç ve Hedefler

Bu ders kapsamında virüsler, bakteriler, mantarlar gibi mikroorganizmaların çeşitleri, işitme üzerine etki eden tipleri, laboratuvar ortamında değerlendirilme yöntemleri, hastalıkların oluşmasında yarattıkları etkiler gibi konular ele alınacaktır. 

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
IYD 104 İlk Yardım S 2 3 3
Amaç ve Hedefler

İlk yardımın temel kapsamlarının işleneceği bu derste acil durumlarda ilk yapılması gereken müdahaleler üzerinde durulacaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
FAR 115 Farmakoloji S 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Farmakoloji ve toksikolojideki temel kavramları, doku ve organ sistemlerine etkili ilaçların farmakolojik özellikleri ve yan etkileri öğretmek. 

YUKARI

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 102 Temporal Kemik ve Klinik Anatomisi Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

İşitmede önemli rol oynayan temporal kemiğin anatomik yapısının detaylı incelenmesi ve öğrenilmesi.

YUKARI


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 104 İşitme Fizyolojisi Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Kulak fizyolojisi ile ilgili temel kavramlar, kulak fizyolojisi ve işlevleri, işitme testleri ve işitme bozukluklarının anlatılması ve merkezi sinir sisteminin fizyolojik yapıları hakkında genel bilgi verilmesi.

YUKARI

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 106 İşitme, Konuşma ve Yutma Nöroanatomisi Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Kulak, işitme yolları,  konuşma ve yutma ağırlıklı olarak, genel insan nöroanatomisinin sistematik ve fonksiyonel olarak açıklanması.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 108 Konuşma ve Dil Teparisine Giriş Z 2 3 3
Amaç ve Hedefler

Dil ve konuşma terapisi mesleğinin tanımı, dil-konuşma terapistinin görev, yetki ve sorumluluklarının etik prensipler çerçevesinde öğretilmesi, Mesleğin uygulama alanları ve çalışma konuları hakkında temel bilgilerin öğretilmesi.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
PSİ 102 Temel Psikoloji Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Dersin temel amacı psikoloji'nin ne olduğu, temel konuları, kavramları, ilgi alanları hakkında bir anlayış oluşturmaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
FİZ 152 Biyofizik Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı sistem biyofiziği ve moleküler biyofizik hakkında öğrencilere temel bilgileri edindirmek ve dil ve konuşma terapisindeki önemini öğretmeyi sağlamaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
PDR 156 Kişilerarası İlişkilerde İletişim Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Kişilerarası iletişimin farklı disiplinlerle ilişkisini açıklar. Kişilerarası iletişimi tanımlar. Kişilerarası iletişimle ilgili farklı yaklaşımları ve modelleri tanır. Temel iletişim becerilerini açıklar. İletişimi sosyal becerilere indirgeyen bakış açısının sınırlılıklarını eleştirir. Kişilerarası iletişim sürecinin temel bileşenlerini açıklar. Kişilerarası iletişim sürecinin bileşenleri olarak sosyal bağlam, sosyal kimlik ve sosyal algı arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

YUKARI

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
İNG 154 Konuşma ve Sunum Becerileri Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Bu ders öğretim dili İngilizce olan ve İngilizce Hazırlık Programı izleyen fakülte ve bölümlerin birinci sınıf öğrencileri için açılmış ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce konuşma ve sunum becerileri geliştiren bir program izlenmektedir.

YUKARI

.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
TKD 104 Türk Dili II Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Dil aileleri, ağız ve diyalektler, sözlü ve yazılı anlatım.

YUKARI

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BED 102 Beden Eğitimi S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BİS 102 Bilgisayar Bilimi S 2 2 3
Amaç ve Hedefler

Öğrenciye bilgisayar hakkında temel kavramları öğretmek, işletim sistemi kavramını vermek, Windows işletim sisteminin işlevlerini öğretmek, Windows Programlarından Word, Excell ve Power Point ile ileriki yaşamlarında gereksinim duyacakları uygulamaları yapabilecek düzeye getirmek.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
PDR 158 Gelişim Psikolojisi S 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Doğumdan ölüme kadar insanın geçirdiği evreler, gelişim basamakları ve özellikleri.

YUKARI

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
AİT 203 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Devrimin amacı ve bağlantılı konular, Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileme ve yıkılması, Birinci Dünya Savaşı, Mondros ve Sevr Anlaşmaları, Mustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşı'nın örgütlenmesi, Son Osmanlı Meclisi ve Misak-ı Milli sınırlarının ilanı, TBMM'nin kuruluşu.

YUKARI

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 201 Konuşma Bilimine Giriş Z 2 3 3
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı öğrencinin normal ve patolojik konuşma ve dil gelişimine bir giriş yapmasına yönelik olarak planlanmıştır. 

YUKARI

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 203 Bireylerarası İletişimin Dilbilimsel Temelleri Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Dilbilimi çalışmalarının temel amaçları; dil edinimi; dil ve beyin ilişkisi (psiko-dilbilim); dilbilimsel çalışmaların iletişim-dil-konuşma bozuklukları ve terapisi alanına katkıları ve önemi; modern dilbiliminin çalışma alanı ve konuları hakkında temel bilgiler: sesletim (fonetik) ve sesbilgisi (fonoloji); biçimbilgisi (morfoloji).

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 205 Enstrumasyon ve Kalibrasyon Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, odyoloji kliniğinde kullanılan cihazlar (odyometre, immittansmetre, otoakustik emisyon, işitsel beyin sapı cevapları gibi) ve kalibrasyon yöntemleri hakkında temel bilgileri vermektir.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 207 Dil ve Konuşma Gelişimi Z 2 2 3
Amaç ve Hedefler

Kendini ifade etme ve başkalarıyla iletişim kurma, yetersizliği olan çocukların en önemli gereksinimlerinden biridir. Dil ve Konuşma Gelişimi dersi ile bu çocukların Türkçe'yi doğru kullanarak; duygularını, düşüncelerini, isteklerini dile getirmeleri ve çevreleriyle iletişim sağlamaları amaçlanmıştır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 209 Psikodilbilim Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Karmaşık bir insan etkinliği olarak dili bilişsel, sinirsel ve sosyal yönleri ile incelemek.

YUKARI

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 211 Odituar Sistem Hastalıkları Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Odituar sistem ile ilgili hastalıkların detaylı bir şekilde incelenmesi amaçlanmaktadır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 213 İşitsel Algı Süreçleri S 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Bu ders kapsamında periferik ve merkezi işitme sisteminin anatomi ve fizyolojisi, artikülasyon, rezonans, solunum, yutma sistemlerinin anatomi ve fizyolojisi ile dil ve konuşma algısı için önemli olan fizyolojik olarak ele alınacaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BED 201 Beden Eğitimi S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
MEB 102 Tıbbi Biyoloji ve Genetik S 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Bu ders kapsamında temel genetik bilgileri, genetik işitme kaybına neden olan mutasyonlar, kromozom bozuklukları, genetik tanılama gibi konular ele alınacaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 215 Dil ve Konuşma Biliminde Araştırma Teknikleri S 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Bilim, pozitivist ve pozitivist ötesi bilim yaklaşımları, bilimsel araştırmalarda kullanılan temel kavramlar, bilimsel araştırma süreci ve aşamaları, eleştirel kaynak incelemesi, araştırmalarda hata kaynakları, araştırmalarda ölçüm, ölçek türleri, geçerlik  ve güvenirlik, örnekleme, araştırma yaklaşımları, anket, mülakat ve gözlem yöntemleri ve türleri.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 217 Tıbbi Etik ve Deontoloji S 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Tıp ahlakı, hasta sağlık çalışanı arasındaki ilişkiler, hasta hakları gibi konular tartışılacak.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
AİT 204 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Kurtuluş Savaşı, Doğu ve Batı Cepheleri, Mudanya Anlaşması ve Saltanatın Sona Ermesi, Lozan Barış Konferansı ve Cumhuriyet'in Kuruluşu, Yeni Cumhuriyet, Muhalefet, Eğitim ve Kültürde Yenilikler.

YUKARI

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 202 Ses Tasarımı Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Öğrencinin işitme ve konuşma bozukluklarının teşhis ve tedavisinde kullanılan sesleri bilgisayar ortamında analiz ve sentezini yapmayı öğrenmesidir.  

YUKARI

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 204 Odyolojik Tanı Yöntemleri Z 2 3 3
Amaç ve Hedefler

Dil ve konuşma terapistlerine işitme kaybı ve dereceleri konusunda bilgi sahibi olmaları

ve işitmenin değerlendirilmesi için gerekli olan sesin özellikleri, kulağın anatomik ve fizyolojik yapısı ile odyometrik ve immitansmetrik ölçüm cihazları konusunda bilgi verilmektedir. 

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 206 Konuşma ve Yutma Nörofizyolojisi Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Dil ve konuşma süreçlerinin anatomik, fizyolojik, nörolojik ve nöroanotomik temelleri; merkezî ve çevresel sinir sistemi: beynin bölgeleri ve işlevleri; merkezî ve periferik organlar; sinir sinyalinin işlenmesi, nöron iletişimi, nörotransmitterler ve işlevleri, nöral ağ bağlantıları, istemli ve istemsiz motor kontrol mekanizması, korteks üstü ve altı yapılar ve işlevleri, beyin işlevlerinde lokalizasyon lokalizasyoncu ve bütünselci bakışlarla dil ve konuşma fonksiyonları; periferik organların konuşma düzeneğindeki işlevleri, fonksiyonel asimetri; nöroplastisite; ayrık beyin çalışmaları, klinik örneklerle dil ve konuşma bozukluklarına sinirbilimsel yaklaşım.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 208 Konuşma Akustiği ve Fonetik Z 4 0 4
Amaç ve Hedefler

Konuşulan dilin, konuşma mekanizmasını ve linguistik özelliklerini öğretmek. Konuşmaya ait özelliklerin fiziksel ve biyolojik boyutlarını incelemek.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 210 Aerodigestiv Sistem Hastalıkları Z 4 0 4
Amaç ve Hedefler

Üst solunum yolları, faringeal ve laringeal sistemler, osefagus fonksiyon bozuklukları ile seyreden kulak burun boğaz hastalıkları tartışılacaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 212 İşitme Kayıplılarda Konuşma ve Dil Gelişimi Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Doğumdan ergenliğe dil gelişim örüntüsü. Bebek ve çocuklarda konuşma ve dil bozuklukları

riskine sebep olan koşullar. Normal dil gelişiminin paternleri, dil bozukluklarına sahip işitme

kayıplı çocukların değerlendirilmesi ve tedavi süreci.

YUKARI

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 214 DKT Stajı I Z 0 35 9
Amaç ve Hedefler

Bölüm öğrencilerinin bugüne kadar olan teorik derslerinin pratik uygulamaya dökülmesi.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BED 202 Beden Eğitimi S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 216 İletişim Bozukluklarında Aile Danışmanlığı S 2 0 2
Amaç ve Hedefler

İletişim bozukluğu olan bireyler ve ailelerine yapılacak danışmanlık ve bilgilendirme yöntemleri, danışmanlık teorileri ve yöntemleri, amaç belirleme, hastalar ve aileleriyle yapılan stratejik görüşmeler.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 218 Kognitif Nörobilim S 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Bu ders kapsamında kognitif nörobilimin çalışma alanlarına giren bilinç, hafıza, işitsel hafıza gibi konular ele alınacaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 301 Akıcılık Bozuklukları Z 2 3 3
Amaç ve Hedefler

Akıcı konşma önündeki engeller, tanı ve tedavi teknikleri tartışılacaktır. Bu amaçla anlatım, tartışma, soru-yanıt, gözlem, alan gezisi, takım/grup çalışması, rol oynama/dramatize etme, rapor hazırlama ve/veya sunma, gösteri, deney, uygulama-alıştırma, örnek olay incelemesi, sorun/phroblem çözme, beyin fırtınası, proje tasarımı/yönetimi teknikleri ve akışı kullanılacaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 303 İşitme Taraması Teknikleri Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

İşitme cihazları ve koklear implant firmaları ile hastanelerin KBB servislerinin işitme ve denge bozuklukları hastalarının tanısında gerekli olduğu düşünülen, subjektif, objektif işitme ve denge testlerinin uygulanması, işitme cihazı ve koklear implantların çalışma şekilleri ve uyarlanması gibi konularda öğrencilerimiz için eğitim hedefleri arasında yer almaktadır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 305 Yenidoğan-Çocukluk Dönemi Dil Bozukluğu

Z

2

3

3

Amaç ve Hedefler

Bu derste öğrencilerin, bebek, erken çocukluk ve okul öncesi çocukluk döneminde görülen dil gecikmesi/bozukluklarının dil bozukluklarını formal ve informal yöntemler kullanarak değerlendirme ve terapi yaklaşımlarını öğrenmeleri amaçlanmıştır. Dil gelişiminde gecikme/bozukluklar ve risk faktörleri, normal ve anormal dil gelişimi paternleri, dil gelişimi ve dil gelişimi ile bağlantılı diğer gelişimsel süreçler, 0-5 yaş arası çocuklarda formal ve informal dil değerlendirme yöntemleri, 0-5 yaş arası dil gecikmesi/bozukluğu olan çocuklarda terapi prensipleri, kanıta dayalı terapi uygulamaları yapılır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 307 Artikülasyon ve Fonolojik Bozukluklar

Z

2

3

3

Amaç ve Hedefler

Öğrencinin, artikülasyon ve fonolojik bozuklukları önleme, değerlendirme ve tedavi yöntemlerini öğrenmesi sağlanır. Konuşma sesleri ile ilgili temel bilgiyi kullanır. Konuşma üretiminin anatomik-fizyolojik temellerini açıklar, normal konuşma gelişimini öğrenir.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 309 Türk İşaret Dili I

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Bu ders kapsamında Türk işaret dilinin temel özellikleri, gramatik yapısı, uygulama şekilleri, parmak alfabesi gibi konular pratik uygulama şeklinde ele alınacaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 311 Nörojenik Dil Bozuklukları

Z

2

3

3

Amaç ve Hedefler

Nörolojik sebeplere bağlı olarak görülen dil bozukluklarının kökeni, nedeni ve tedavileri bu derste işlenecektir.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BED 301 Beden Eğitimi S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BİS 335 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri S 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Bu ders kapsamında temel biyoistatistik uygulamaları, terminolojisi, kullanılan değerlendirme yöntemleri ve araştırma yöntemleri gibi konular yüksek lisansa temel olması amacıyla verilecektir.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HUK 323 Sağlık Hukuku S 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Sağlık ve hukuk kavramları, birbirlerine etkileri ve ilişkileri, sağlık hukuku kavramı, sağlık hukukunun kamu hukuku ve özel hukuk içerisindeki yeri ve önemi, özel yasalarla düzenlenmiş sağlık konularının tahlil ve hukuki nitelikleri, sağlık kurum ve kuruluşlarının sorumlulukları, sağlık personelinin hukuki ve cezai sorumlulukları, hakları ve ödevleri, özel yasalarımızla düzenlenen hukuki ve cezai sorumluluklar, yetki ve sorumluluklar, hukuki nitelikleri, aile planlaması, kan nakli, organ nakli, tıbbi tahliye gibi konuların hukuksal tahlilleri, ötenazi, ötenazi kavramlarının hukuksal vasıfları,  milletlerarası anlaşmalarla kabul edilmiş genel kural ve prensiplerin sağlık hukuku açısından değerlendirilmesi.

YUKARI

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 302 Okul Çağı Adölesanlarda Dil Bozuklukları

Z

3

0

3

Amaç ve Hedefler

Bu derste öğrencilerin, okul çağı çocuklarda ve adölesanlarda konuşma dili ve yazı dilinin gelişim aşamaları, bu çoçğlarda görülen dil bozuklarının özelliklerii, dil bozukluklarını değerlendirme ve terapi yaklaşımlarını öğrenmeleri amaçlanmıştır.  

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 304 İşitme Engelli Çocuklarda Gelişimsel Özellikleri ve Rehabilitasyon

Z

3

0

3

Amaç ve Hedefler

Bu dersin kapsamında öğrenciler; işitme engelli çocukların gelişimsel özellikleri, İşitsel re/habilitasyon prensipleri, eğitsel değerlendirme, işitme kaybı derecelerine göre eğitim prensipleri hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır. 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 306 Türk İşaret Dili II

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Bu ders kapsamında Türk işaret dilinin temel özellikleri, gramatik yapısı, uygulama şekilleri, parmak alfabesi gibi konular pratik uygulama şeklinde ele alınacaktır.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 308 Ses Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi Yöntemi

Z

2

3

3

Amaç ve Hedefler

Öğrencilerin, ses patolojilerini, ses terapi temellerini, çocuk ve yetişkinler için uygulanan terapi yaklaşımlarını öğrenmesi sağlanır. Öğrenciler, elde edilen verileri tanı ve tedavide kullanır. 

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 310 Psikodilbilim

Z

3

0

3

Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı psikodilbilimin temel kavram ve prensiplerini tanıtmak, dil olgusunun altında yatan psikolojik ve biyolojik mekanizmaları incelemek, dilin algılanması ve bunu olanaklı kılan bilişsel süreçleri, konuşma üretimi ve dilin çocuklar tarafından edinim süreçlerini ayrıntılarıyla ortaya koymak. 

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 312 DKT Stajı II

Z

0

35

9

Amaç ve Hedefler

Bölüm öğrencilerinin bugüne kadar olan teorik derslerinin pratik uygulamaya dökülmesi.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BİS 302 Biyoistatistik

Z

3

0

3

Amaç ve Hedefler

İstatistik ve biyoistatistiğin tanımı, kullanım alanları., veri toplama yöntemleri ve toplanan verinin istatistiksel analiz için işlenmesi., özet (tanımlayıcı) ölçüler ve grafikler, tablo oluşturulması, olasılık ve olasılık dağılışları, hipotez testleri, regresyon ve korelasyon çözümlemesi.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BED 302 Beden Eğitimi S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
PDR 356 Zaman Yönetimi S 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Zaman ve zaman yönetimine giriş. Zaman kaybettiriciler. Öncelik ve aciliyet belirleme. Zaman ve enerji kullanımı. Uzun  ve kısa vadeli hedef belirleme teknikleri.

YUKARI

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BİS 306 Sağlık Bilişimi

S

2

3

3

Amaç ve Hedefler

Bilişim ve sağlık bilişimi kavramı / bilişim araçları (donanım, yazılım, internet), sağlık bilişimi kaynakları, sağlık verileri, elektronik kayıt sistemi (EKS) / bilgiyi hastalarla paylaşmak için bilgisayarlardan nasıl yararlanılır / konsultasyonların etkin kullanımı / hasta takibi / ICD 10 / bilişim teknolojilerinin tıp uygulamalarındaki yeri / kişisel bilgiye erişim olanakları / bilginin yönetilmesine katkı sağlayabilecek teknolojik araçlar / bilgi üretimi / bilginin paylaşımı, tıbbi karar destek sistemi / veri-bilgi, bilgi- iletişim, veri işleme, veri tabanı yönetimi / hasta kayıtları,  medikal görüntüleme sistemleri / merkezi hasta enformasyon sistemleri / klinik raporlama sistemleri / eczane sistemleri / Hemşirelik bilgi sistemleri / kalite sistemleri / stratejik analizler / yönetim enformasyon sistemi oluşumu / enformasyon sisteminin güvenliği / uluslararası alanlarda enformasyon sisteminin uygulanması.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 401 Proje Planlama İlkeleri

Z

0

2

1

Amaç ve Hedefler

Proje yazılımının adım adım planlanması ve ikinci dönem yapılacak proje çalışması dersi için gerekli hazırlıkların yapılması.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 403 Seminer Planlama Z 0 2 1
Amaç ve Hedefler

Dil ve konuşma terapisi ile ilintili güncel konularda yapılmış araştırmaların danışman ile birlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi ve sunulması.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 405 Yutma Bozuklukları Stajı Z 0 14 6
Amaç ve Hedefler

Yutma bozukluklarının tedavi planı ve klinik uygulaması yapılır.  Mesleki konuda bilgi ve beceriyi arttırma, öğrenilen bilgileri uygulama.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 407 Eğitim Konuşma ve Dil Terapisi Stajı Z 0 14 6
Amaç ve Hedefler

Bu ders kapsamında işitme engelli bireylerin sınıf ortamında, iş ortamında ya da ev ortamında işitsel algı becerilerini iyileştirecek çevresel düzenlemeler, yardımcı dinleme cihazları, alternatif iletişim stratejileri gibi konuların uygulanması ele alınacaktır. 
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 409 İletişim Bozukluklarında Nörolojik Temeller Z 2 3 3
Amaç ve Hedefler

Konuşma, dil, ve işitmenin nöroanatomik ve nörofizyolojik mekanizmaların öğrenilmesinin amaçlar.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 411 Oyun ve Dil Gelişimi Z 2 1 3
Amaç ve Hedefler

Bu kursun amacı erken çocukluk eğitim programlarını, müfredatlarındaki gelişim alanlarına (ör. sanat, muzik, bilim, matematik, okuma-yazma, dil, duyusal oyun) vurgu yaparak öğrenmektir.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BED 401 Beden Eğitimi S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 413 Meslekte Marka Yaratmak S 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Marka kavramı ve tanımı,ürün ve marka ayrımı, marka yaratma sürecinin temel ögeleri, marka kişiliği kavramı ve temel boyutları, marka yaratma ve yönetme stratejileri, marka ismi oluşturma stratejileri.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 415 Sağlık Bilimlerinde Etik S 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Etik anlayış ve prensipleri, sağlık bakımında etik,Beslenmeciler ve diyetisyenler için etik kurallar, etik kararlar alma.

YUKARI

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 417 İşitme Kaybı ve Artikülasyon Bozuklukları S 3 0 3
Amaç ve Hedefler

İşitme kaybı ile birlikte hasta tarafından duyulamayan birtakım fonemler, zamanla konuşmanın artikülayonunda da bozulmalara neden olacaktır. Bu derste ayrıntılı olarak artikülasyon sorunları üzerinde durulacaktır.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 402 Proje Çalışması Z 0 3 2
Amaç ve Hedefler

Bu ders kapsamında öğrencilerden Konuşma ve Dil Terapisi alanında yapacakları bilimsel bir proje ile eğitimlerini hem teorik hem de pratik açıdan pekiştirmeleri ve olası akademik kariyerlerine ilk adımlarını atmaları hedeflenmektedir.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 404 Seminer Sunumu Z 0 2 1
Amaç ve Hedefler

Dil ve konuşma tepapisi ile ilintili güncel konularda yapılmış araştırmaların danışman ile birlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi ve sunulması.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 406 İşitme ve Konuşma Bozukluklarında İletişim Yönetimi Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

İşitme ve Konuşma bozukluklarında kullanılan iletişim yöntemleri ile ilgili temel konuların öğrenilmesinin sağlanmasıdır. İşitme ve konuşma bozukluklarında kullanılacak iletişim yöntemini belirleme, hasta yakınlarına bu konu ile ilgili bilgi verme becerisini kazanma.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 408 Baş-Yüz Anomalilerinde Değerlendirme Terapi Yaklaşımları Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Baş-yüz anomalilerinin konuşma gelişimi üzerine olan etkilerini açıklamak. Konuşma, rezonans ve velofarengeal fonksiyonun interdisipliner yaklaşım ile değerlendirilmesi ve tedavisinin önemini açıklamak ve göstermek. Beslenme problemlerini ve tedavi yaklaşımlarını tartışmak.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 410 Ses Bozuklukları Uygulaması Z 0 14 6
Amaç ve Hedefler

Öğrencilerin, ses bozukluklarına yönelik, önceki teorik bilgi ve becerilerini klinik çalışmaya transfer edebilmesine katkıda bulunmak, vakaya özel klinik problem çözme, karar verme becerilerini geliştirmek ve bu konuda rehabilitasyon alanındaki interdisipliner çalışma tutumlarının gelişmesine katkıda bulunmaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 412 Konuşma Bozuklukları Uygulaması Z 0 14 6
Amaç ve Hedefler

Öğrencilerin, konuşma bozukluklarına yönelik, önceki teorik bilgi ve becerilerini klinik çalışmaya transfer edebilmesine katkıda bulunmak, vakaya özel klinik problem çözme, karar verme becerilerini geliştirmek ve bu konuda rehabilitasyon alanındaki interdisipliner çalışma tutumlarının gelişmesine katkıda bulunmaktır. 

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BED 402 Beden Eğitimi S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 414 İşitsel Algı Süreçleri S 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Bu ders kapsamında periferik ve merkezi işitme sisteminin anatomi ve fizyolojisi, artikülasyon, rezonans, solunum, yutma sistemlerinin anatomi ve fizyolojisi ile dil ve konuşma algısı için önemli olan fizyolojik olarak ele alınacaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
DKT 414 Endüstriyel Odyoloji S 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Bu ders kapsamında kognitif nörobilimin çalışma alanlarına giren bilinç, hafıza, işitsel hafıza gibi konular ele alınacaktır.
I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi