Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Ergoterapi

Fakülte Sayfası

1.YIL

1.Yarıyıl

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
ANA 101 ANAtomi Z 3 0 3 5
ERG 101 Ergoterapiye Giriş Z 3 0 3 5
ERG 103 Ergoterapi ve Etik Prensipler Z 2 0 2 2
ERG 105 Sağlıklı Yaşam Stratejileri Z 2 0 2 3
ERG 107 Büyüme ve Gelişme Z 2 0 2 2
ING 153* Z 2 0 2 2
TKD 103 Türk Dili I Z 2 0 2 2
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 16 0 16 22
 
Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
BED 101 BEDen Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
ERG 109 Drama S 1 2 2 1
ERG 111 Sanat Terapi S 1 2 2 4
ERG 113 Yaşam Kalitesi S 2 1 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı
8
1. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS
30

1.YIL

2.Yarıyıl

*Ders ingilizce olarak verilmektedir
• İNG 153 alınmadan İNG 154 alınamaz

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
FZY 102 Fizyoloji Z 3 0 3 4
ERG102 Ergoterapide Aktiviteler Z 2 2 3 4
IYD 104 İlk Yardım Z 2 2 3 5
PSİ 102 Temel Psikoloji Z 2 0 2 2
PDR 154 Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri Z 2 0 2 4
ING 154* Sözlü İletişim Becerileri Z 2 0 2 2
TKD 104 Türk Dili II Z 2 0 2 2
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 15 4 17 23
 
Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
BED 102 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
ERG 104 Sağlık ve Yaşam S 2 0 2 2
ERG 106 Müzik-Algılama-İletişim S 2 1 2 3
PDR 156 Kişilerarası İlişkilerde İletişim S 2 0 2 4
ERG 108 Şiddete Maruz Kalanlarda Rehabilitasyon S 2 0 2 3
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı
7
2. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS
30

2.YIL

1.Yarıyıl

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
AİT 203 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Z 2 0 2 2
ERG 201 Performans Alanları Duyu, Algı, Motor Z 2 3 3 4
ERG 203 Performans Alanları Psikososyal Z 3 2 4 4
ERG 205 Performans Alanları Kognitif Z 2 2 4 4
ERG 207 Nöroanatomi Z 2 0 2 2
ERG 209 Ergoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme Z 2 3 3 4
ERG 211 Kinezyoloji ve Biyomekanik Z 2 0 2 2
İNG 223* Akademik Yazma Becerileri Z 3 0 3 3
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 18 10 23 25
 
Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
BED 201 BEDen Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
ERG 213 Engellilik ve Sağlık Politikaları S 2 0 2 3
ERG 215 Yeme Bozuklukları S 2 1 2 2
ERG 217 Stigma ve Ergoterapi S 2 0 2 2
ERG 219 Müzik Terapi I S 2 0 2 3
MTB 217 Türk İşaret Dili I S 1 2 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı
5
3. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS
30

2.YIL

2.Yarıyıl

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
AİT 204 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Z 2 0 2 2
ERG 202 El Rehabilitasyonu ve Ergoterapi Z 2 2 2 3
ERG 204 Günlük Yaşam Becerileri Z 2 3 3 3
ERG 206 Psikiyatrik Bozukluklarda Ergoterapi Z 2 3 3 3
ERG 208 Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Ergo Z 1 2 2 2
BİS 234 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Z 2 0 2 2
İNG 224* Sözlü İletişim Becerileri Z 3 0 3 3
ERG 210 ERG Stajı-I Z 3 0 3 3
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 14 45 26 24
 
Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
BED 202 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
ERG 212 Plastik Sanat Uygulamaları S 1 2 2 4
ERG 214 Eleştirel Düşünme Becerileri S 2 0 2 4
ERG 216 Müzik Terapi II S 2 2 3 3
MTB 218 Türk İşaret Dili II S 1 2 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı
6
4. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS
30

3.YIL

1.Yarıyıl

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
ERG 301 Koruyucu Ergoterapi Çalışmaları Z 2 3 3 4
ERG 303 Günlük Yaşam Becerileri Z 2 3 3 4
ERG 305 Ergoterapide Bilgi ve Belge Yönetimi Z 2 3 3 3
ERG 307 Nörogelişimsel Bozukluklar Z 2 0 2 2
ERG 309 Geriatrik Rehabilitasyon Z 2 2 3 4
BİS 301 Biyoistatistik Z 3 0 3 5
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 14 8 17 23
 
Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
BED 301 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
ERG 311 Plastik Sanat Uygulamaları S 3 0 3 3
ERG 313 Engellilerde Spor ve Rekreasyon S 2 0 2 4
ERG 315 Rehabilitasyonda İnterdisipliner Yaklaşım S 2 0 2 3
ERG 317 Özel Eğitimde Multidisipliner Yaklaşımlar S 2 0 2 4
BES 315 Sağlıklı Beslenme S 2 0 2 2
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı
7
5. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS
30

3.YIL

2.Yarıyıl

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
ERG 302 Topluma Dayalı Rehabilitasyon Z 2 3 3 4
ERG 304 Mesleki Rehabilitasyon Z 2 3 3 4
ERG 306 Nörogelişimsel Bozukluklarda Ergoterapi Z 2 3 3 3
ERG 308 Ortez Protez ve Rehabilitasyon Z 2 0 2 2
ERG 310 ERG Stajı-II Z 2 2 3 4
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 9 47 22 21
 
Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
BED 302 BEDen Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
ERG 312 Engellilik ve Sağlık Politikaları S 2 0 2 3
ERG 314 Mental Sağlık Problemlerinde Mesleki Rehabilitasyon S 1 2 2 3
ERG 316 Yeni Doğanda Duyu Bütünlüğü S 1 2 2 3
ERG 318 Dans ve Hareket Tedavisi S 1 2 2 3
ERG 320 Sağlıklı Beslenme S 2 2 3 3
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı
9
6. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS
30

4.YIL

1.Yarıyıl

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
ERG 401 Proje Planlama İlkeleri Z 0 2 1 1
ERG 403 Seminer Hazırlama Z 0 2 1 1
ERG 405 Klinik Eğitim I Z 0 14 6 7
ERG 407 Klinik Eğitim II Z 0 14 6 7
ERG 409 Kanıta Dayalı Ergoterapi Uygulamaları Z 3 0 3 5
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 3 32 17 21
 
Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
BED 401 BEDen Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
ERG 411 Engellilik ve Sağlık Politikaları S 2 1 3 4
ERG 413 Mental Sağlık Problemlerinde Mesleki Rehabilitasyon S 1 1 2 4
ERG 415 Yeni Doğanda Duyu Bütünlüğü S 2 1 3 5
ERG 417 Dans ve Hareket Tedavisi S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı
9
7. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS
30

4.YIL

2.Yarıyıl

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
ERG 402 Proje Çalışması Z 0 3 1 5
ERG 404 Seminer Sunumu Z 0 2 1 3
ERG 406 Klinik Eğitim III Z 0 14 6 7
ERG 408 Klinik Eğitim IV Z 0 14 6 7
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 0 33 15 22
 
Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
BED 402 BEDen Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
ERG 410 Pulmoner Rehabilitasyonda Ergoterapi S 1 2 2 4
ERG 412 Rehabilitasyonda Sanal Gerçeklik S 1 2 2 4
ERG 414 Çalışma Ergonomisi ve İşle İlgili Risk Faktörleri S 2 0 2 2
ERG 416 Afetler ve Toplumsal Katılım S 1 1 2 2
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı
9
8. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS
30


PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 182
Tüm yıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 58
Programdan Mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı 240
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ANA 101 Anatomi

Z

3

0

3

Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencinin iskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite, solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diaphragma, burun ve larynx trachea, akciğerler ve plevra. Dolaşım sistemi: kalp (atria ve ventricles), pericardium, damarlar. Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: pharynx, oesophagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve urethra-kadın ve erkek genital organları. Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sakı- cerebellum ve cranial sinirler – otonom sinir sistemi. Endokrin sistem. Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yolları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 101 Ergoterapiye Giriş Z 3 0 3
Ergoterapinin tarihçesini, Ergoterapinin holistik yaklaşımlarını, üretmek ve anlamlı yaşamın psikososyal ve fiziksel görünüşünün bütünleşmesini öğretmek .


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 103 Ergoterapi ve Etik Prensipler Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Etik, ahlak ve deontoloji kavramlarını, Ergoterapi etik kurallarını ve uygulama standartlarını, klinik ve araştırma etiğini öğretip benimseterek öğrencilerin bir Ergoterapist olarak profesyonel etik davranış göstermesini sağlamaktır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 105 Sağlıklı Yaşam Stratejileri Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Sağlık, iyi olma ve sağlıklı yaşam stratejileri hakkında bilgi sahibi olmak ve stratejiler geliştirebilmek


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 107 Büyüme ve Gelişme Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Normal hareketin gelişimi, gelişimsel biomekanik, spinal eğrilerin gelişimi, sinir sistemi, refleksler, duyu ve algının gelişimi, kardiyovasküler ve pulmoner sistemlerin gelişimi, oromotor gelişim, düzeltici, koruyucu ve denge reaksiyonları, hareket disfonksiyonlarını öğretmektir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
İNG 153 Okuma Becerileri

Z

3

0

3

Amaç ve Hedefler

Bu ders öğretim dili İngilizce olan ve İngilizce Hazırlık Programı izleyen fakülte ve bölümlerin birinci sınıf öğrencileri için açılmış ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce okuma becerileri geliştiren bir program izlenmektedir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
TKD 103 Türk Dili I

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Yazım kuralları, ses bilgisi, biçimbilim, söz dizimi, dil


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BED 101 Beden Eğitimi

S

1

2

2

Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar

S

1

2

2

Amaç ve Hedefler

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 109 Drama

S

1

2

2

Amaç ve Hedefler

Kendini geliştirmek, bağımsız düşünme, iş birliği, yaratıcılık ve estetik gelişim kazandırmak, kendine güven duyma, karar verme becerilerini geliştirmek, sözel olmayan iletişimin öğrenilmesi, beden dilini anlayıp artırmak, yaşama ilişkin durumları etkili biçimde değerlendirme becerisini geliştirmektir. Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel farklılıklarını diğer öğrencilerle paylaşmalarına ortam hazırlamaktır


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 111 Sanat Terapi

S

1

2

2

Öğrencilerin sanatın doğası ve görsel düşüncenin önemini, sezgi, yaratıcılık ve Ergoterapide yaratıcılık arasındaki ilişkileri yorumlayabilme yetilerini geliştirmek için eğitim vermektir. Bölümde programın, amaçlarına ulaşabilmesini sağlayacak desen, resim, özgün baskı resim ve duvar resmi atölyeleri vardır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 113 Yaşam Kalitesi

S

2

1

2

Amaç ve Hedefler

Yaşam kalitesi kavramını, farklı problemlerde yaşam kalitesini ve yaşam kalitesinde ve etkinliğini öğretmek


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
FZY 102 Fizyoloji Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

İnsan fizyolojisi, doku, organ ve organ sistemlerinin işleyiş mekanizmaları, organizmada canlılığın devamı için meydana gelen biyolojik olaylar, biyokimyasal reaksiyonlar, bu olayların kontrol ve koordinasyonu işlenmektedir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 102 Ergoterapide Aktiviteler Z 2 2 3
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı kendine bakım, üretim ve boş zaman aktivitelerinde performansı artırmaya yönelik olarak aktiviteye ait kavramlar, aktivitenin sağlıkla ilişkisi, aktiviteyi etkileyen faktörler, terapatik aktivite seçiminde aktivite analizinin rolü, aktivitenin terapatik kullanımı ve Ergoterapi alanında kullanılan sıcak ve soğuk tedavi modalitelerini incelemektir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 104 İlk Yardım Z 2 2 3
Amaç ve Hedefler

Hastane öncesi acil müdahale, ardından hasta ve yaralıların esas tedavisi yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde gerekli merkezlere uygun koşullar ile taşınması, yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahale olanakları anlatılır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
PSİ 102 Temel Psikoloji

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Psikolojide temel kavramlar, gelişim, öğrenme ve belleğin ilkeleri, dil ve iletişim, dürtüler ve güdüler, genel uyarılmışlık hali ve farkındalık, duygu ve heyecanlar, duyumlar ve algı, kişilik, davranış bozuklukları ve tedavisi, tutumlar ve önyargı, sosyal davranışlar irdelenecektir. İnsan yaşamının çocuklukta başlanarak her evrede psikolojik davranışları tartışılacaktır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
PDR 154 Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

İletişimin tanımı, iletişim süreci ve öğeleri, iletişimin sınıflandırılması, kişiler arası iletişim: bireyler neden birbirleri ile iletişim kurarlar, kişiler arası iletişimin doğası, kişiler arası iletişimi diğer iletişim tiplerinden ayıran faktörler; kişiler arası iletişim: kişiler arası iletişimin tanımı, iletişim modelleri, kişiler arası iletişimin unsurları ve özellikleri, etkili konuşma ve dinleme, iletişimde çatışma.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
İNG 154 Konuşma ve Sunum Becerileri Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Bu ders öğretim dili İngilizce olan ve İngilizce Hazırlık Programı izleyen fakülte ve bölümlerin birinci sınıf öğrencileri için açılmış ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce konuşma ve sunum becerileri geliştiren bir program izlenmektedir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
TKD 104 Türk Dili II Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Dil aileleri, ağız ve diyalektler, sözlü ve yazılı anlatım


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BED 102 Beden Eğitimi S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar

S

0

1

1

Amaç ve Hedefler

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 104 Sağlık ve Yaşam

S

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Sağlık nedir? Yaşam tarzının sağlık üzerine etkileri, fiziksel aktivite, bulaşıcı hastalıklar, beslenme ve sağlık konuları incelenecektir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 106 Müzik-Algılama-İletişim

S

2

1

2

Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı; müziğin insan yaşamında ve zihinsel gelişimde etkileri, sosyal yaşamda özgüvenli birey olmada katkılarını öğretmek; emosyonel iyilik hali ve yaşam kalitesini artırmak için müziğin farklı hastalıklarda tedavi amaçlı kullanımını incelemek ve farklı müzik deneyimlerinin emosyonel algılaması konusunda öğrenciye bilgi ve beceri kazandırmaktır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
PDR 156 Kişilerarası İlişkilerde İletişim S 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Kişilerarası iletişimin farklı disiplinlerle ilişkisini açıklar. Kişilerarası iletişimi tanımlar. Kişilerarası iletişimle ilgili farklı yaklaşımları ve modelleri tanır. Temel iletişim becerilerini açıklar. İletişimi sosyal becerilere indirgeyen bakış açısının sınırlılıklarını eleştirir. Kişilerarası iletişim sürecinin temel bileşenlerini açıklar. Kişilerarası iletişim sürecinin bileşenleri olarak sosyal bağlam, sosyal kimlik ve sosyal algı arasındaki ilişkiyi değerlendirir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 108 Şiddete Maruz Kalanlarda Rehabilitasyon

S

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Sağlık nedir? Yaşam tarzının sağlık üzerine etkileri, fiziksel aktivite, bulaşıcı hastalıklar, beslenme ve sağlık konuları incelenecektir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
AİT 203 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Devrimin amacı ve bağlantılı konular, Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme ve yıkılması, Birinci Dünya Savaşı, Mondros ve Sevr Anlaşmaları, Mustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşı’nın örgütlenmesi, Son Osmanlı Meclisi ve Misak-ı Milli sınırlarının ilanı, TBMM’nin kuruluşu.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 201 Performans Alanları Duyu, Algı, Motor Z 2 3 3
Amaç ve Hedefler

Duyu sistemlerini ve bunların günlük yaşamla ilişkisini açıklama, duyu bütünlüğünün teori ve teknikleri ile ilgili temel prensipleri, klinik değerlendirme ve tedavi yaklaşımları temeline dayalı olarak inme, motor bozukluklar, duyu bozukluklarının ve algı bozukluklarının değerlendirilmesi ve Ergoterapi prensipleri konularında bilgi beceri ve davranış geliştirilir


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 203 Performans Alanları Psikososyal Z 3 2 4
Amaç ve Hedefler

Psikososyal problemlere yol açabilecek sağlık sorunlarında Ergoterapi yaklaşımlarını planlamayı öğretmek ve uygulama becerisi kazandırmak


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 205 Performans Alanları Kognitif Z 2 2 4
Amaç ve Hedefler

Kognitif fonksiyonları, beyin yapıları ile olan ilişkileri ve bu nöroanatomik yapıların işlev bozuklukları sonucunda gelişebilecek fonksiyon bozukluklarını ayırt edebilme yeterliliği kazandırılarak değişik hastalıklarda Ergoterapi müdahale yöntemlerini öğretmektir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 207 Nöroanatomi Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Merkezi ve periferik sinir sistemini oluşturan yapılar hakkında temel düzeyde tanımlamak, bu yapıların birbiri ile olan ilişkilerini anlamak ve bu merkezlerin hasarı sonucu ortaya çıkabilecek klinik bulguları yorumlayabilmektir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 209 Ergoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme Z 2 3 3
Amaç ve Hedefler

Kişilerin çeşitli nedenlerle etkilenen rol performanslarını artırmak için planlanacak olan müdahale programlarının biçimlendirilmesinde yararlanılan temel değerlendirme yöntemlerini öğretmek


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 211 Kinezyoloji ve Biyomekanik Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Biyomekanik prensiplerin, üst ve alt ektremite ve kolumna vertebralisin fonksiyonel kinezyolojisinin ve hareket analizinin öğretilmesi.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
İNG 223 Akademik Yazma Becerileri Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Bu ders öğretim dili İngilizce olan ve İngilizce Hazırlık Programı izleyen fakülte ve bölümlerin ikinci sınıf öğrencileri güz dönemi için açılmış ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce yazma becerileri geliştiren bir program izlenmektedir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BED 201 Beden Eğitimi S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar

S

1

2

2

Amaç ve Hedefler

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 213 Engellilik ve Sağlık Politikaları

S

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Türkiye’de ve gelişmiş ülkelerde engellilere yönelik sağlık politikalarını incelemek, politikaları etkileyebilecek kanıta dayalı bilgilere ulaşma yollarını kavramak, engellilerin toplumsal katılımı için Ergoterapi bilgilerini, politika yapanlarla işbirliği ve ortaklık kurma becerisi sağlamak üzere tanıtmaktır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 215 Yeme Bozuklukları

S

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Yeme bozuklukları kavramını, yeme bozukluklarında Ergoterapi değerlendirmelerini ve yeme bozukluklarında Ergoterapi müdahalelerini öğretmek.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 217 Stigma ve Ergoterapi

S

2

1

2

Amaç ve Hedefler

Kas iskelet sisteminde yetersizliğe yol açabilecek problemlerin tanımını yapmak, ortaya çıkan klinik özellikleri özetlemek, bu problemlerin occupational performans ve kişiye ait faktörler yönünden değerlendirilmesi ve Ergoterapi yaklaşımları ve aktiviteler aracılığıyla müdahale planlama bilgi ve becerisini geliştirmektir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 219 Müzik Terapi I

S

2

2

3

Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı; müziğin insan yaşamında ve zihinsel gelişimde etkileri, sosyal yaşamda özgüvenli birey olmada katkılarını öğretmek; emosyonel iyilik hali ve yaşam kalitesini artırmak için müziğin farklı hastalıklarda tedavi amaçlı kullanımını incelemek ve farklı müzik deneyimlerinin emosyonel algılaması konusunda öğrenciye bilgi ve beceri kazandırmaktır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
MTB 217 Türk İşaret Dili I

S

1

2

2

Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, işitme engellilerin kendi aralarında iletişim kurarken, el hareketlerini ve yüz mimiklerini kullanarak oluşturdukları görsel bir dil olan işaret dilini, işitme engeli bulunmayan kişilere de anlatmak ve öğretmektir. Her ülkenin ayrı bir işaret dili vardır. Dünya tarihinin en eski kayıtlı işaret dili olan Türk İşaret Dili’nin (TİD) yapısı, Türkçeden çok farklıdır. En büyük problemi iletişim olan işitme engelli bireylerin farklı yapıdaki gramerlerini, sözcüklerini ve metotlarını öğrencilere öğretip,iletişim konusunda işitme engelli bireylere yardımcı olabilecek temel düzeyde “işaret dili tercümanları” yetiştirmektir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
AİT 204 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Kurtuluş Savaşı, Doğu ve Batı Cepheleri, Mudanya Anlaşması ve Saltanatın Sona Ermesi, Lozan Barış Konferansı ve Cumhuriyet’in Kuruluşu, Yeni Cumhuriyet, Muhalefet, Eğitim ve Kültürde Yenilikler.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 202 El Rehabilitasyonu ve Ergoterapi Z 2 2 2
Amaç ve Hedefler

Falanks ve metakarp kırıkları, karpal kırıklar, instabiliteler, ulnar köşe sorunları, el bileği artroskopisi distal radius kırıkları, tendon yaralanmaları, sinir yaralanmalaları, kombine yaralanmalar ve replantasyonlar,  kompresyon nöropatileri,  doğumsal brakiyal pleksus felci,  serebral paralizi, inme, travmatik beyin hasarı ve tetrapleji,  tendon transferleri, vasküler ve lenfatik sorunlar, dupuytren hastalığı, sert el,yanıklar, enfeksiyonlar, romatoid artrit ve diğer romatolojik snovit/tenosnovitler osteoartrit, kompleks bölgesel ağrı sendromu, ağrı tedavisi, splintleme prensipleri ve teknik ayrıntılar çalgısal müzikte el sorunları, ergonomi ve el, amputasyonlar, el ve üst ekstremite protezleri sistemik hastalıklarda el sorunlarına çözüm oluşturur.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 204 Günlük Yaşam Becerileri Z 2 3 3
Amaç ve Hedefler

Aktivite performans alanlarına göre farklı problemleri olan kişiler için temel ve yardımcı günlük yaşam aktiviteleri ile ilgili değerlendirme ve müdahale yaklaşımlarını öğretmektir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 206 Psikiyatrik Bozukluklarda Ergoterapi Z 2 3 3
Amaç ve Hedefler

Çocuk, adolesan ve erişkin bireylerde demans, duygu durum bozuklukları, madde kullanımı, yeme problemleri, kişilik bozuklukları, şizofreni ve kafa travması sonrası oluşan davranış bozuklukları gibi mental sağlığın etkilendiği durumlarda sosyal ve kişilerarası ilişkilerle ilgili üretkenlik ve toplumsal katılımı analiz etmek ve müdahale programını planlamak.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 208 Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Ergo Z 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Yaşlıların istihdamı, yaşlılar için çevre faktörleri, yaşlılar için sosyal güvenlik sistemleri, yaşlı sosyal hizmetleri, ölüm ve doğum tabloları, yaşlıların gelir, eğitim, ve beslenme durumları.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BİS 234 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Bilim, pozitivist ve pozitivist ötesi bilim yaklaşımları, bilimsel araştırmalarda kullanılan temel kavramlar, bilimsel araştırma süreci ve aşamaları, eleştirel kaynak incelemesi, araştırmalarda hata kaynakları, araştırmalarda ölçüm, ölçek türleri, geçerlik ve güvenirlik, örnekleme, araştırma yaklaşımları, anket, mülakat ve gözlem yöntemleri ve türleri.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
İNG 224 Sözlü İletişim Becerileri Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

İletişim, iletişim becerileri, sözlü iletişim becerileri.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 210 ERG Stajı-I Z 0 35 9
Amaç ve Hedefler

Farklı staj alanlarında, derslerde kazanılan teorik ve pratik bilgileri, staj sırasında pekiştirmek ve aktivite performans, modeller, referans çervelerinde ve bütün müdahale yöntemlerini uygulama konusunda öğrenciye gerekli bilgi, beceri ve tutumu kazandırmaktır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BED 202 Beden Eğitimi S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar

S

1

2

2

Amaç ve Hedefler

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 212 PlastikSanat Uygulamaları

S

1

2

2

Amaç ve Hedefler

Sanatın üç temel elemanı olan çizgi, ışık-gölge ve renge dair teorik ve pratik bilgiler verilir. Kişiye yönelik olarak hazırlanacak terapi programına uygun resim, heykel, seramik sanatlarından uygulamalar öğretilir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 214 Eleştirel Düşünme Becerileri

S

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Eleştirel düşünme yerine kimi zaman tartışma mantığı ya da biçim dışı (enformel) mantık terimleri de kullanılmaktadır. Eleştirel düşünme sağduyu ve bilimsel kanıtlarla uyuşan net hükümlere varmak için somut veya soyut konular üzerinde düşünme süreçlerini de içermektedir. Bu yönüyle diğer bir düşünme biçimi olan yaratıcı düşünmeyi tamamlamaktadır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 216 Müzik Terapi II

S

2

2

3

Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı; müziğin insan yaşamında ve zihinsel gelişimde etkileri, sosyal yaşamda özgüvenli birey olmada katkılarını öğretmek; emosyonel iyilik hali ve yaşam kalitesini artırmak için müziğin farklı hastalıklarda tedavi amaçlı kullanımını incelemek ve farklı müzik deneyimlerinin emosyonel algılaması konusunda öğrenciye bilgi ve beceri kazandırmaktır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 301 Koruyucu Ergoterapi Çalışmaları

Z

2

3

3

Amaç ve Hedefler

Koruyucu Ergoterapi kavramları, bireyin rol performansını etkileyen ergonomik risk faktörleri, kişilerin çevresinde karşılaşabileceği engeller ve engelleri kaldırmaya yönelik uygun düzenlemeler öğretmektir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 303 Probleme Dayalı Ergoterapi Uygulamaları

Z

2

3

3

Amaç ve Hedefler

Gerçek vaka çalışmaları ve/veya senaryo ile öğrencilere aktivite-rol performans problemleri ve bunların çözümü için gerekli olan bilgileri kazandırmak ve Ergoterapi alanında uygulamalarda problem çözme becerisini geliştirmektir


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 305 Ergoterapide Bilgi ve Belge Yönetimi

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Öğrencilere basılı ve elektronik ortamda yer alan tüm bilgi kaynaklarını tanıtmak ve bu kaynaklar aracılığıyla nasıl ve ne tür bilgiye erişileceğini öğretmektir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 307 Nörogelişimsel Bozukluklar

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Farklı nörogelişimsel bozuklukların etyolojisi, patolojisi, epidemiyolojisi ve klinik bulgularını öğretmektir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 309 Geriatrik Rehabilitasyon

Z

2

2

3

Amaç ve Hedefler

Yaşlı mobilizasyonunu sağlama, Yatağa bağlı yaşlı bakımı, Terminal dönemde yaşlı bakımı, Yaşlıda O2 tedavisi ve aspirasyon uygulaması, Sıvı-elektrolit dengesi, Yaşlıda ayak sorunları ve ayak bakımı, Yaşlıda dermatolojik sorunlara yönelik uygulamalar, Kardiyovasküler sistem sorunları ve uygulamaları, Solunum sistemine ait sorunlar ve uygulamaları.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BİS 301 Biyoistatistik

Z

3

0

3

Amaç ve Hedefler

İstatistik ve biyoistatistiğin tanımı, kullanım alanları., veri toplama yöntemleri ve toplanan verinin istatistiksel analiz için işlenmesi., özet (tanımlayıcı) ölçüler ve grafikler, tablo oluşturulması, olasılık ve olasılık dağılışları, hipotez testleri, regresyon ve korelasyon çözümlemesi.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BED 301 Beden Eğitimi S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar

S

1

2

2

Amaç ve Hedefler

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 311 Engelli Bireylerin İnsan Hakları

S

3

0

3

Amaç ve Hedefler

Engelli bireylerde insan hakları kavramını öğretme Sağlıkta ulaşılabilir en yüksek standart" hakkının ne anlama geldiğini anlama Sağlık ve engelilik arasındaki ilişkiyi tanımlama Sağlık bakım hizmetleri ve rehabilitasyon hizmetleri arasındaki ayrımı tanımlama Engelli bireyler için sağlık kaynaklarına eşit erişimin önemini anlama ve başkalarına anlatma Sağlık hakkı ve diğer insan hakları arasındaki ilişkiyi anlama En yüksek ulaşılabilir sağlık standartları için engelli bireylerin hakkını destekleme Engelli haklarına İlişkin BM sözleşmesindeki sağlık ile ilgili hükümleri anlama


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 313 Engellilerde Spor ve Rekreasyon

S

2

2

3

Amaç ve Hedefler

Sporun engelli bir birey için önemini tanımlamak, engelli bireylerin yapabileceği çeşitli spor dallarını örneklendirebilmek, engelli sporcuyu kişisel ve çevresel faktörler açısından değerlendirmek ve spora yönlendirilebilmesi için çeşitli çözüm önerileri geliştirebilmektir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 315 Rehabilitasyonda İnterdisipliner Yaklaşım

S

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı rehabilitasyonla ilgili meslek elemanlarının görev ve sorumluluklarının incelenmesi ve rehabilitasyon uygulamalarında interdisipliner çalışmayla ilgili öğrenciye bilgi kazandırmaktır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 317 Özel Eğitimde Multidisipliner Yaklaşımlar

S

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Özel eğitime ihtiyacı olan kişilerin disiplinler arası yaklaşımlar tedavisinin öğrenilmesi
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BES 315 Sağlıklı Beslenme

S

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Sağlıklı beslenmenin öğrenilmesi, besin tüketiminin sağlık ile ilişkisinin öğrenilmesi


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 302 Topluma Dayalı Rehabilitasyon

Z

3

3

4

Amaç ve Hedefler

Topluma dayalı rehabilitasyonu, uygulama alanlarını, rehabilitasyona ihtiyacı olan hem bireylere hem de yetkililere ulaşmanın yollarını ve rehabilitasyon uygulamalarında ekipte yer alarak Ergoterapi değerlendirme ve müdahale yöntemlerini uygulamasını öğretmektir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 304 Mesleki Rehabilitasyon

Z

2

3

3

Amaç ve Hedefler

Dersin amacı öğrencilere meslekli rehabilitasyon kavramı ve prensipleri konusunda bilgi ve beceri vermektir


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 306 Nörogelişimsel Bozukluklarda Ergoterapi

Z

2

3

3

Amaç ve Hedefler

Pediatrik Ergoterapide kullanılan değerlendirme yöntemleri ve müdahale yaklaşımlarını referens çerçevesinde öğretmektir


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 308 Ortez Protez ve Rehabilitasyon

Z

2

3

3

Amaç ve Hedefler

Üst ekstremite problemlerinde kullanılan ortezlerin genel anlamda biomekanik prensiplerini, kullanımını ve yapımını öğrenmektir


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 310 ERG Stajı-II

Z

0

35

9

Amaç ve Hedefler

Farklı staj alanlarında, derslerde kazanılan teorik ve pratik bilgileri, staj sırasında pekiştirmek ve aktivite performans, modeller, referans çervelerinde ve bütün müdahale yöntemlerini uygulama konusunda öğrenciye gerekli bilgi, beceri ve tutumu kazandırmaktır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BES 302 Beden Eğitimi S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar

S

1

2

2

Amaç ve Hedefler

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 312 Engellilik ve Sağlık Politikaları

S

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Türkiye’de ve gelişmiş ülkelerde engellilere yönelik sağlık politikalarını incelenir, politikaları etkileyebilecek kanıta dayalı bilgilere ulaşma yollarını kavratılır, engellilerin toplumsal katılımı için Ergoterapi bilgileri, politika yapanlarla işbirliği ve ortaklık kurma becerisi öğretilir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 314 Mental Sağlık Problemlerinde Mesleki Rehabilitasyon S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Mental sağlık problemi olanlarda sosyal katılımı destekleme, ayrımcılıkla mücadele etme, iş analizi, eğitim ve diğer aktiviteler için ihtiyaçları tanımlama konularında yönlendirme sağlamak, mesleki rehabilitasyonla iş fırsatlarına ulaşma konusunda bilgi ve beceri geliştirmektir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 316 Yeni Doğanda Duyu Bütünlüğü S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Prematüre bebeklerde duyu bütünlüğü kavramını öğretmek, duyu bütünlüğü problemlerinde Ergoterapi değerlendirme ve müdahaleleri.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 318 Dans ve Hareket Tedavisi S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Hareketin psikomotor gelişim, emosyonel ve davranışsal paternlerle ilişkisi, vücudun potansiyel hareketlerini ortaya çıkarma, dansın ve farklı hareket tedavilerinin farklı durumlarda kullanımını öğretmektir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 320 Özel Gereksinimli Çocuk ve Bağımsız Yaşam S 2 2 2
Amaç ve Hedefler

Özel gereksinimi olan çocuklarda performans alanlarına göre aktiviteleri ve bağımsız yaşama etkisini açıklamak, aile ve bakım verenlerle kişiye özel değerlendirme ve müdahalelerin temel özelliklerinin kavranmasını sağlamak ve günlük yaşam aktiviteleri, kavrama/el becerileri ve oyun alanlarındaki uygulamaya yansıtmaktır


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 401 Proje Planlama İlkeleri

Z

0

2

1

Amaç ve Hedefler

Proje planlamanın Önemi, Tanımı. Proje Gereksinimleri; Proje Yönetim Organizasyonu ve ilişkileri, Proje Paydaşları; Proje Planı, Yönetim Süreci ve Proje Yaşam Çevrimi; Fikir Geliştirme, Proje Başlatma ve Planlama, İşin Alt Bölümlere Ayrılması, Kontrol ve İzleme; Proje Çizelgesi: a) Sıralama ve Süreç Tasarımı, b) Süre - Maliyet Dengelemesi ve Bütçe Oluşturulması; Risk Yönetimi, Tedarik Yöntemi, İnsan Kaynaklan Yönetimi; Proje Başarı Kriterleri ve Projenin Sonuçlandırılması; Tübitak,DPT ve benzeri Ulusal Proje destekleri ve Değerlendirme kriterleri; Uluslar arası proje destekleri, destek kriterleri ve örnek proje uygulamaları


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 403 Seminer Hazırlama

Z

0

2

1

Amaç ve Hedefler

Ergoterapi ile ilintili güncel konularda yapılmış araştırmaların danışman ile birlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi ve sunulması.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 405 Klinik Eğitim I

Z

0

14

6

Amaç ve Hedefler

Öğrenilen değerlendirme ve tedavi stratejilerinin Ergoterapinin farklı alanlarında uygulamasını yapmaya fırsat sağlamak.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 407 Klinik Eğitim II

Z

0

14

6

Amaç ve Hedefler

Öğrenilen değerlendirme ve tedavi stratejilerinin Ergoterapinin farklı alanlarında uygulamasını yapmaya fırsat sağlamak.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 409 Kanıta Dayalı Ergoterapi Uygulamaları

Z

3

0

3

Amaç ve Hedefler

Araştırma kanıtını Ergoterapinin değişik alanlarında kullanma, klinik uzmanlığıaraştırma kanıtı olarak uygulamalarda kullanma, karar verme sürecinde kişi merkezli çalışma, mevcut kaynaklara göre sağlık bakım kararlarını verme konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BED 401 Beden Eğitimi S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar

S

1

2

2

Amaç ve Hedefler

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 411 Sürücü Rehabilitasyonu

S

2

1

3

Amaç ve Hedefler

Bireylerde araba kullanma sırasında gerekli olan becerileri ve bu becerilerin etkilendiği rahatsızlıklarda Ergoterapiye ait değerlendirme ve müdahale yöntemlerini öğretmektir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 413 Yutma Bozukluklarında Ergoterapi

S

1

1

2

Amaç ve Hedefler

Yutma bozukluğu tedavisinde interdisipliner sağlık ekibi içinde Ergoterapinin katkısını keşfetmek Sağlık profesyonelleri arasında işbirliğini teşvik etmek amacıyla kanıta dayalı yutma bozukluğu yaklaşımları için gerekli koşulları tanımlamak Yutma bozuklu değerlendirme ve müdahalelerinde ortak ilkeler keşfetmek.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 415 Kardiyak Rehabilitasyonda Ergoterapi

S

2

1

3

Amaç ve Hedefler

Kardiovasküler sistem problemleri nedeniyle oluşabilecek problemlerin tanımını yapmak, bu problemlerin fiziksel fonksiyon ve aktiviteye olan etkilerini anlamak, değerlendirmek ve bağımsızlığın devam ettirilmesini sağlamak için uygun Ergoterapi yaklaşımlarını uygulamak.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 417 Meslekte Marka Yaratmak

S

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Marka kavramı ve tanımı,ürün ve marka ayrımı, marka yaratma sürecinin temel ögeleri, marka kişiliği kavramı ve temel boyutları, marka yaratma ve yönetme stratejileri, marka ismi oluşturma stratejileri


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 402 Proje Çalışması

Z

0

3

2

Amaç ve Hedefler

Ergoterapi ile ilintili güncel konularda bireysel araştırmaların planlanması ve yürütülmesi. Öğrencinin danışmanının denetiminde seçtiği konuda, tez çalışmasının planlaması, literatür araştırması, sonuçlar, tartışma, özet ve referansların belirtilmesi ile rapor halinde sunulması süreçlerini içerir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 404 Seminer Sunumu

Z

0

2

1

Amaç ve Hedefler

Ergoterapi ile ilintili güncel konularda yapılmış araştırmaların danışman ile birlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi ve sunulması.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 406 Klinik Eğitim III

Z

0

14

6

Amaç ve Hedefler

Öğrenilen değerlendirme ve tedavi stratejilerinin Ergoterapinin farklı alanlarında uygulamasını yapmaya fırsat sağlamak.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 408 Klinik Eğitim IV

Z

0

14

6

Amaç ve Hedefler

Öğrenilen değerlendirme ve tedavi stratejilerinin Ergoterapinin farklı alanlarında uygulamasını yapmaya fırsat sağlamak.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BES 402 Beden Eğitimi Z 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar

S

1

2

2

Amaç ve Hedefler

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 410 Pulmoner Rehabilitasyonda Ergoterapi

S

1

2

2

Amaç ve Hedefler

Solunum sistemi anotomisi ve fizyolojisi ve solunum sistemi hastalıkları ve bu problemlerin aktivite performansı ve kişiye ait faktörler yönünden değerlendirilmesi ve Ergoterapi yaklaşımları konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 412 Rehabilitasyonda Sanal Gerçeklik

S

1

2

2

Amaç ve Hedefler

Sanal gerçeklik uygulamalarının rehabilitasyondaki yeri üzerinde durmak ve farklı yöntemler konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 414 Çalışma Ergonomisi ve İşle İlgili Risk Faktörleri

S

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, işle ilgili kas iskelet sistemi problemleri ve risk faktörlerini incelemek, çalışma çevresinin çalışanların iş performansı üzerine etkilerini analiz etmek, iş analizi, iş yerinde yaralanma, kaza ve yorgunluğun önlenmesi amacıyla ergonomik yaklaşımlar konusunda bilgi kazanmaktır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ERG 416 Afetler ve Toplumsal Katılım

S

1

1

2

Amaç ve Hedefler

Depremin sonuçlarını çok boyutlu anlamak, kişilerin toplumsal katılımının sağlanması için stratejileri öğrenmek.


I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi