Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Gerontoloji

Fakülte Sayfası

1.Yıl

1.Yarıyıl

Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
GRT 101 Gerontolojiye Giriş Z 2 0 2 2
GRT 103 Biyolojik Yaşlanma Teorileri I Z 3 0 3 5
GRT 105 Sosyolojik Yaşlanma Teorileri I Z 3 0 3 5
ANA 101 ANAtomi Z 2 0 2 2
SOS 101 Sosyoloji Z 3 0 3 3
ING 123 Okuma Becerileri Z 2 0 2 2
TKD 103 Türk Dili I Z 2 0 2 2
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 17 0 17 21
 
Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
BED 101 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 0 1 1 1
PDR 155 Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri S 2 0 2 4
GRT 107 Yaşam Kalitesi 3 0 3 5
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı
9
1. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS
30

1.Yıl

2.Yarıyıl

Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
GRT 102 Biyolojik Yaşlanma Teorileri II Z 3 0 3 5
GRT 104 Sosyolojik Yaşlanma Teorileri II Z 3 0 3 5
FZY 102 Fizyoloji Z 2 0 2 2
PSİ 102 Psikoloji Z 3 0 3 3
HUK 102 Hukukun Temel Kavramları Z 2 0 2 2
ING 124 Konuşma Becerileri Z 2 0 2 2
TKD 104 Türk Dili II Z 2 0 2 2
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 17 0 17 21
 
Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
BED 102 BEDen Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 0 1 1 1
BİS 102 Bilgisayar Bilimi S 2 2 3 5
PDR 156 Kişilerarası İlişkilerde İletişim S 2 0 2 4
GRT 106 Sağlık ve Yaşam 2 0 2 3
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı
9
2. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS
30

2.Yıl

1.Yarıyıl

Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
AİT 203 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 2 2
GRT 201 Yaşlı Hastanın Değerlendirilmesi Z 3 0 3 5
GRT 203 Sağlık Ekonomisi Z 3 0 3 3
GRT 205 Sağlık Psikolojisi Z 3 0 3 3
GRT 207 Toplum Sağlığı Sorunu Olarak Yaşlılık Z 3 0 3 3
GRT 209 Geriatride İlaç Tedavisinin Temel İlkeleri Z 3 0 3 5
HUK 201 SOSyal Hukuk Z 3 0 3 3
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 20 0 20 24
 
Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
BED 201 BEDen Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
GRT 211 Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi S 2 0 2 3
GRT 213 Gerontolojide Aktiviteler S 2 2 3 3
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı
6
1. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS
30

2.Yıl

2.Yarıyıl

Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
AİT 204 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 2
GRT 202 Gerontolojide Yönetim ve Organizasyon Z 3 0 3 5
GRT 204 Psikolojik Yaşlanma Teorileri Z 3 0 3 5
GRT 206 Yaşlılarda Serbest Zaman Z 3 0 3 3
GRT 208 Sosyal Gerontoloji Z 3 0 3 2
GRT 210 Gerontolojik Rehabilitasyon Z 3 0 3 3
HUKUK 202 Miras Hukuku Z 3 0 3 3
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 20 0 20 24
 
Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
BED 202 BEDen Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
GRT 212 Gerontoloji ve Sağlık Politikaları S 2 0 2 2
BİS 202 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı
6
4. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS
30

3.Yıl

1.Yarıyıl

Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
GRT 301 Yaşlılık ve Beslenme Z 3 0 3 5
GRT 303 Yaşlılık ve Beslenme Z 2 0 2 2
GRT 305 Yaşlanma ve İmmünoloji Z 2 0 2 3
GRT 307 Gerontolojide Etik ve Yasal Konular Z 2 0 2 3
GRT 309 Bakıma Muhtaçlık ve Yaşlı Bakımı Z 2 2 3 5
BİS 301 Biyoistatistik Z 3 0 3 5
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 14 2 15 23
 
Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
BED 301 BEDen Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
GRT 311 Yaşlılıkta Fiziksel Aktivite ve Sağlık S 2 0 2 4
GRT 313 Sosyal Gerontoloji S 3 0 3 3
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı
7
5. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS
30

3.Yıl

2.Yarıyıl

Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
GRT 302 Yaşlılık Hastalıkları II Z 3 0 3 5
GRT 304 Yaşlı Bakım Modellleri Z 2 0 2 2
GRT 306 Engelli Yaşlılarda Spor ve Yaşam Kalitesi Z 2 1 3 3
GRT 308 GRT Stajı Z 0 35 9 6
GRT 310 Yaşlılıkta Ağrı Z 2 0 2 2
BİS 306 Sağlık Bilişimi Z 3 0 3 5
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 12 36 22 23
 
Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
BED 302 BEDen Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
GRT 312 Geriatride Öz Yönetim S 2 0 2 3
PDR 356 Zaman Yönetimi S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı
7
6. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS
30

4.Yıl

1.Yarıyıl

Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
GRT 401 Proje Planlama İlkeleri Z 0 2 1 1
GRT 403 Seminer Hazırlama Z 0 2 1 1
GRT 405 Geriatri/Gerontoloji Stajı I Z 0 14 6 7
GRT 407 Geriatri/Gerontoloji Stajı II Z 0 14 6 7
GRT 409 Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Z 0 35 9 6
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 0 67 23 22
 
Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
BED 401 BEDen Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
GRT 411 Meslekte Marka Yaratmak S 2 0 2 4
GRT 413 Sağlık Bilimlerinde Etik S 2 0 2 3
GRT 415 Gerontolojik Rehabilitasyon 2 0 2 3
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı
8
1. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS
30

4.Yıl

2.Yarıyıl

Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
GRT 402 Proje Çalışması Z 0 3 2 5
GRT 404 Seminer Sunumu Z 0 2 1 3
GRT 406 Geriatri/Gerontoloji Stajı III Z 0 14 6 7
GRT 408 Geriatri/Gerontoloji Stajı IV Z 0 14 6 7
GRT 410 Yaşlı Danışmanlıkları, Planlama ve Organizasyon Z 2 2 3 3
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 2 35 18 25
 
Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
BED 402 S 1 2 2 1
GSM S 1 2 2 1
GRT 412 Gerontolojik Hizmet Sektörü S 3 0 3 5
GRT 414 Geronteknoloji S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı
5
1. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS
30


PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 183
Tüm yıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 57
Programdan Mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı 240

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 101 Gerontolojiye Giriş Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Gerontolojinin tanımı ve kolları, Geriatri ve Gerontoloji, Gerontolojinin Araştırma ve Uygulama alanları, Gerontolojik İntervensiyonlar konuları kapsar.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 103 Biyolojik Yaşlanma Teorileri I Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Yaşam süresiyle ilgili problemler, yaşlanmanın biyolojik süreçleri, biyolojik yaşlanma teorileri, biyolojik yaşlanma süreci, erken yaşlanma, yaşlılıkta uyum davranışları, Deneysel Gerontoloji, uzun ömürlülük, yaşlılık ve çok hastalıklılık arasındaki ilişki ve ölüm üzerine durulan konular


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 105 Sosyolojik Yaşlanma Teorileri I Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Gerontososyoloji (sosyolojik Yaşlanma) Yaşlanma ve yaşlılığın sosyal boyutlarını ele alarak inceler. Yaşlılıkta sosyal yardım hakkı çalışma hayatından sonra ortaya çıkan problemler, yaşlılıkta kuşaklararası aile ilişkileri, toplumsal dayanışma, tekilleşme, kuşaklararası ilişkiler, Desosyalizasyon, İletişim eksilmeleri, yaşam süreçleri hakkında tasavvurlar, toplumdan soyutlanma, bağımlılık, sosyal yaşlılık, yaşlılık davranışları, eş ilişkileri, yaşlanmanın öğrenme süreci olarak anlamı, boş zaman davranışları, sosyal nitelikli yaşlı hareketleri, yaşlı bitkileri, yaşlılık ve yaşlanmanın stensotipleri, kendini idrak etmek, yaşlılıkta sosyal güvence, sosyal hizmetler, Aktivite ve Disengagement davranışları, sosyal nitelikli yaşlı hareketleri, yaşlılık ve yaşlanmanın stereotipleri, kendini idrak etmek, yaşlılıkta sosyal güvence, sosyal hizmetler, Aktivite ve Disengagement Rezerv Teorisi, yaşlılık ve strüktürel değişimler, yaşlılığın yapısal değişimi ve toplum, konut ve çevre ölüm gibi konulardır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ANA 101 Anatomi

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencinin iskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite, solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diaphragma, burun ve larynx trachea, akciğerler ve plevra. Dolaşım sistemi: kalp (atria ve ventricles), pericardium, damarlar. Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: pharynx, oesophagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve urethra-kadın ve erkek genital organları. Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sakı- cerebellum ve cranial sinirler – otonom sinir sistemi. Endokrin sistem. Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yolları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
SOS 101 sosyoloji Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

sosyolojinin tanımı, tarihçesi, konusu, yöntemleri, diğer bilimlerle ilişkisi, amaçları özellikleri, toplumsal olaylar, toplumsal olgular, sosyolojide kullanılan yöntem ve teknikler, sosyolojide kullanılan başlıca araştırma teknikleri.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
İNG 123 Okuma Becerileri

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Bu ders öğretim dili İngilizce olan ve İngilizce Hazırlık Programı izleyen fakülte ve bölümlerin birinci sınıf öğrencileri için açılmış ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce okuma  ve okuduğunu anlama becerilerini geliştiren bir program izlenmektedir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
TKD 103 Türk Dili I

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Yazım kuralları, ses bilgisi, biçimbilim, söz dizimi, dil
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BED 101 Beden Eğitimi

S

1

2

2

Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilere BEDen eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği
ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, dopING ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar

S

0

1

1

Amaç ve Hedefler

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
PDR 155 Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

İletişimin tanımı, iletişim süreci ve öğeleri, iletişimin sınıflandırılması, kişiler arası iletişim: bireyler neden birbirleri ile iletişim kurarlar, kişiler arası iletişimin doğası, kişiler arası iletişimi diğer iletişim tiplerinden ayıran faktörler; kişiler arası iletişim: kişiler arası iletişimin tanımı, iletişim modelleri, kişiler arası iletişimin unsurları ve özellikleri, etkili konuşma ve dinleme, iletişimde çatışma.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 107 Yaşam Kalitesi S 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Toplumsal açıdan nitelikli bir yaşamın öznel ve nesnel koşulları ile bunların etkilerini inceleyebilme


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 102 Biyolojik Yaşlanma Teorileri II Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Maximal Vitalite ve Hayflick teorilerinin derinlenmesine ele alınacağı, Yaşam süresiyle ilgili problemler, yaşlanmanın biyolojik süreçleri, biyolojik yaşlanma teorileri, moleküler ve supramoleküler alanda cereyan eden yaşlanma süreçleri, yaşlanmaya ve yaşam süreçlerine eksojen etkilenme, biyolojik yaşlanma süreci, erken yaşlanma, yaşlılıkta uyum davranışları, Deneysel Gerontoloji, uzun ömürlülük, yaşlılık ve çok hastalıklılık arasındaki ilişki ve ölüm üzerinde durulan konulardır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 104 sosyolojik Yaşlanma Teorileri II Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Gerontososyoloji (sosyolojik Yaşlanma) Dersin ilk blokunda verilen temel teorileri daha detaylı bir şekilde ele alınmasını kapsar. Öğrenciyi yaşlanma teorileri baz alınarak araştırma alanında tecrübe kazanmaya yöneltir. Ayrıca, yaşlanma ve yaşlılığın sosyal boyutlarını ele alarak inceler. Yaşlılıkta sosyal yardım hakkı, çalışma hayatından sonra ortaya çıkan problemler, yaşlılıkta kuşaklararası aile ilişkileri, toplumsal dayanışma, tekilleşme, kuşaklararası ilişkiler, iletişim eksilmeleri, yaşam süreçleri hakkında tasavvurlar. Toplumdan soyutlanma, bağımlılık, sosyal yaşlılık, yaşlılık davranışları, eş ilişkileri, yaşlanmanın öğrenme süreci olarak anlamı, boş zaman davranışları, sosyal nitelikli yaşlı hareketleri, yaşlı birlikleri, yaşlılık ve yaşlanmanın stereotipleri, kendini idrak etmek, yaşlılıkta sosyal güvence, sosyal hizmetler, rezerv teorisi, yaşlılık strüktürel değişimler, yaşlılığın yapısal değişimi ve toplum, konut ve çevre, ölüm gibi konulardır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
FZY 102 Fizyoloji Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

İnsan fizyolojisi, doku, organ ve organ sistemlerinin işleyiş mekanizmaları, organizmada canlılığın devamı için meydana gelen biyolojik olaylar, biyokimyasal reaksiyonlar, bu olayların kontrol ve koordinasyonu işlenmektedir.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
PSİ 102 Psikoloji

Z

3

0

3

Amaç ve Hedefler

Psikolojide temel kavramlar, gelişim, öğrenme ve belleğin ilkeleri, dil ve iletişim, dürtüler ve güdüler, genel uyarılmışlık hali ve farkındalık, duygu ve heyecanlar, duyumlar ve algı, kişilik, davranış bozuklukları ve tedavisi, tutumlar ve önyargı, sosyal davranışlar irdelenecektir. İnsan yaşamının çocuklukta başlanarak her evrede psikolojik davranışları tartışılacaktır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HUK 102 Hukukun Temel Kavramları

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Yaşlanma ve yaşlılık süreçlerinde ortaya çıkması beklenen hukuksal sorunların sosyal hukuk çerçevesinde detaylıca ele alınacak konuları kapsayacaktır. İş Hukuku, Ticari Hukuk ve Miras Hukuku bu çerçevede ele alınacaktır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
İNG 124 Konuşma ve Sunum Becerileri Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Bu ders öğretim dili İngilizce olan ve İngilizce Hazırlık Programı izleyen fakülte ve bölümlerin birinci sınıf öğrencileri için açılmış ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce konuşma ve sunum becerileri geliştiren bir program izlenmektedir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
TKD 104 Türk Dili II Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Dil aileleri, ağız ve diyalektler, sözlü ve yazılı anlatım


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BED 102 Beden Eğitimi S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilere BEDen eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği
ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, dopING ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar

S

0

1

1

Amaç ve Hedefler

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BİS 102 Bilgisayar Uygulamaları

S

2

2

3

Amaç ve Hedefler

Öğrenciye bilgisayar hakkında temel kavramları öğretmek, işletim sistemi kavramını vermek, Windows işletim sisteminin işlevlerini öğretmek, Windows Programlarından Word, Excell ve Power Point ile ileriki yaşamlarında gereksinim duyacakları uygulamaları yapabilecek düzeye getirmek.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
PDR 156 Kişilerarası İlişkilerde İletişim S 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Kişilerarası iletişimin farklı disiplinlerle ilişkisini açıklar. Kişilerarası iletişimi tanımlar. Kişilerarası iletişimle ilgili farklı yaklaşımları ve modelleri tanır. Temel iletişim becerilerini açıklar. İletişimi sosyal becerilere indirgeyen bakış açısının sınırlılıklarını eleştirir. Kişilerarası iletişim sürecinin temel bileşenlerini açıklar. Kişilerarası iletişim sürecinin bileşenleri olarak sosyal bağlam, sosyal kimlik ve sosyal algı arasındaki ilişkiyi değerlendirir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 106 Sağlık ve Yaşam

S

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Sağlık nedir? Yaşam tarzının sağlık üzerine etkileri, fiziksel aktivite, bulaşıcı hastalıklar, beslenme ve sağlık konuları incelenecektir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
AİT 203 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Devrimin amacı ve bağlantılı konular, Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme ve yıkılması, Birinci Dünya Savaşı, Mondros ve Sevr Anlaşmaları, Mustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşı’nın örgütlenmesi, Son Osmanlı Meclisi ve Misak-ı Milli sınırlarının ilanı, TBMM’nin kuruluşu.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 201 Yaşlı Hastanın Değerlendirilmesi Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Yaşlı hastanın sağlık durumunun bir bütün olarak değerlendirilmesi, sağlıklı olma durumu, yaşlıların organ sistemlerinde meydana gelen fizyolojik değişiklikler sonucu oluşan yaşlanma ile hastalıklara bağlı bulgular birbirinden ayrılması, hastalıklar sık ve atipik seyiri, fonksiyonel değerlendirme. Geriatrik değerlendirmenin bileşenleri; bilişsel fonksiyonlar, duygudurum, fonksiyonel durum, beslenme, mobilite, inkontinans, görme, işitme, bakıcı yükü, sosyal destek ve fiziksel çevre


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 203 Sağlık Ekonomisi Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Sağlık Ekonomisi biliminin konusu, amacı ve yöntemi, temel kavramlar: Arz, talep, ulusal gelir, üretim, bölüşüm, tüketim kavramı, ekonomik sistemler ve bu sistem içerisinde sağlığın ekonomik boyutunun planlanması konularını kapsar. Ayrıca Ekonomi biliminden de faydalanarak teknoloji, gelir dağılımı, tüketim ve farklılaşması, iş bölümü, ulusal ve uluslararası düzeyde Ekonomi ile ilgili karar mekanizmaları ve yapısı, globalleşme ve etkileri ele alınacaktır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 205 Sağlık Psikolojisi Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Sağlık Psikolojisi, Psikolojinin en önemli alt dallarından biridir. Geleceğin gerontologları sağlık, hastalık ve ruhsal yaşam üçgeninde ele alınan konuları detaylıca öğrenecekler, yaşlanma ve yaşlılık süreçlerinde ortaya çıkan psikolojik, sorunları sağlık psikolojisi açısından değerlendirme olanağına kavuşacaklardır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 207 Toplum Sağlığı Sorunu Olarak Yaşlılık Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Bu derste yaşlılık ile bireylerin karşılaştığı sosyakültürel sorunlar, ekonomik sorular, biyolojik sorunlar ve psikolojik sorunlar incelenecektir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 209 Geriatride İlaç Tedavisinin Temel İlkeleri Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Yaşlı bakımında uygun ilaç tedavisini uygulayabilmeleri için gereken bilgilerin verilmesini amaçlayan bu derste; farmakolojinin tanımı, farmakokinetik (emilim, dağılım, biyotransformasyon ve atılım), farmakodinamik (ilaç etkisi, ilaçların birbirleri ile etkileşimleri) tanımları konusunda bilgi kazandırılacaktır. İlaçların toksik etkileri öğretilecektir. Santral sinir sistemi, kardiyovasküler, solunum, sindirim sistemini etkileyen ilaçlar konusunu öğrenecekler. Endokrin sistem farmakolojisi, hormonal kontraseptifler. öğretilecektir. Üriner sistem antiseptikleri, antibakteriyel ilaçlar, antifungal ilaçlar, antiprotozoal ilaçlar, antihelmintik ilaçlar, antiviral ilaçlar, antikanser ilaçlar öğretilecektir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HUK 201 sosyal Hukuk Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Yaşlıların bakım, gözetim ve koruma ihtiyaçlarının karşılanması için uygulanan devlet politikaları, yaşlıların bakımında etik, yaşlılara yönelik sosyal hizmetler


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BED 201 Beden Eğitimi S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilere Beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği
ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar

S

1

2

2

Amaç ve Hedefler

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 211 Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi

S

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Dersinin amacı, gelişim kuramları perspektifinden, psiko-motor, bilişsel, psikososyal-kişilik, ahlak ve dil gelişimi gibi temel gelişim alanlarına göre çocukluk dönemininin gelişimsel doğasını ve özelliklerini incelemektir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 213 Gerontolojide Aktiviteler

S

2

2

3

Amaç ve Hedefler

Yaşa bağlı fonksiyonel kapasite ve aktivite seviyesinde azalma nedeni ile yaşlı bireye özel egzersiz programlarının oluşturulması ve egzersiz örnekleri konusunda bilgi verilmesi.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
AİT 204 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Kurtuluş Savaşı, Doğu ve Batı Cepheleri, Mudanya Anlaşması ve Saltanatın Sona Ermesi, Lozan Barış Konferansı ve Cumhuriyet’in Kuruluşu, Yeni Cumhuriyet, Muhalefet, Eğitim ve Kültürde Yenilikler.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 202 Gerontolojide Yönetim ve Organizasyon Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 204 Psikolojik Yaşlanma Teorileri Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Psişik yaşlanma süreçleri, yaşlanırkenkişilik değişimleri, sosyal risk faktörleri, zihinsel randıman, “Defisit-Model” Davranış bozuklukları, yaşlılıkta yaşantı durumları, yaşam memnuniyeti, yalnızlaşma, rijitik ve esneklik, tutumsal değişimler, intervensiyon Gerontolojisi, problem durumlarının managementi, prevensiyon, rehabilitasyon, meslek hayatı sonrası krizler, emeklilik şoku, emeklilikle ilgili tutumlar, uyum süreçleri, çalışma zamanlarına esneklik kazandırmak, emekliliğe yatay geçiş, aktivite egzersizleri, gelecekle ilgili perspektifler, konut durumu, kurumlaşma efektleridir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 206 Yaşlılarda Serbest Zaman Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Mesleki yaşamdan ayrılma serbest meslek sorununu da beraberinde getirir. Serbest zaman kararının kurumsal ve sosyal tabanda ele alınacağı ve detaylı irdeleneceği uygulama, bilgi akışının oluşacağı bir ders programıdır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 208 sosyal Gerontoloji Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Yaşlıların istihdamı, yaşlılar için çevre faktörleri, yaşlılar için sosyal güvenlik sistemleri, yaşlı sosyal hizmetleri, ölüm ve doğum tabloları, yaşlıların gelir, eğitim, ve beslenme durumları


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 210 Gerontolojik Rehabilitasyon Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Yaşlılarda rehabilitasyon, Yaşlının sosyal yaşamını sürdürmede özgüvenini korumasını sağlama, Yaşlıya günlük yaşam becerileri kazandırma, Ev idaresi, Özel ev egzersiz programları, Hobi ve boş zamanlarını değerlendirme aktiviteleri


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HUK 202 Miras Hukuku Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Yaşlanan bir nüfusa sahip olan ülkemizde miras ve yaşlı bakım hukuku konusunda önemli spesifik bilgilerden oluşacak konuları kapsar. Böylece geleceğin gerontologları miras ve yaşlı bakım hukukunda mesleki yaşamlarında karşılaşacakları sorunlarda bu konu hakkında detaylı bilgiyle donanmış olacaklardır. Ayrıca böylesine spesifik bir konuda ortaya çıkan sorunların araştırılma ve toplumun geneline sunulma olasılığı da artmış olacaktır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BED 202 Beden Eğitimi S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilere BEDen eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği
ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, dopING ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar

S

1

2

2

Amaç ve Hedefler

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 212 Gerontoloji ve Sağlık Politikaları

S

2

0

2

Amaç ve Hedefler
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BİS 202 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri

S

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Bilim, pozitivist ve pozitivist ötesi bilim yaklaşımları, bilimsel araştırmalarda kullanılan temel kavramlar, bilimsel araştırma süreci ve aşamaları, eleştirel kaynak incelemesi, araştırmalarda hata kaynakları, araştırmalarda ölçüm, ölçek türleri, geçerlik ve güvenirlik, örnekleme, araştırma yaklaşımları, anket, mülakat ve gözlem yöntemleri ve türleri.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 301 Yaşlılık Hastalıkları I

Z

3

0

3

Amaç ve Hedefler

Dersin amacı hastalık yapıcı etkenler, akut hastalıklar, hastalıkların sınıflandırılması ve organ sistemlerine göre hastalık bilgilerini kazandırmaktır.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 303  Yaşlılık ve Beslenme

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Yaşlı bakımının en önemli konularından birisi beslenmedir. Yeterli ve dengeli beslenme ile yaşlıların yaşam kalitesi ve sağlık göstergeleri çok daha iyi olacaktır. Bu derste sağlıklı beslenme tanımı, sağlıklı beslenmenin önemi, beslenme ile ilgili sorunlar öğretilecektir. Besin öğeleri; (karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler, su ve mineraller) öğretilecektir. Besin grupları, içecekler ve özellikleri, probiyotikler öğretilecektir. Enerji gereksinimi bilgisi, ideal boy ve kilo hesaplayabilme becerisi kazandırılacaktır. Yaşlı beslenmesinin özellikleri kavratılacaktır. Diyabet, obezite, kardiyovasküler hastalığı olan yaşlılarda beslenme öğretilecektir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 305 Yaşlanma ve İmmünoloji

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Yaşlanmaya bağlı olarak immün cevaplarda meydana gelen değişiklikler, Yaşa bağlı olarak immün sistemdeki değişiklikler, enfeksiyon, kanser, otoimmün hastalıklar ve nörodejeneratif hastalıklar incelenecektir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 307 Gerontolojide Etik ve Yasal Konular

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Bu derste yaşlı bakımının etik boyutu ve yaşlı bakımında yasal konular açıklanacaktır. Yaşlı bireyin bakımına ilişkin etik ve hukuksal konular incelenecektir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 309 Bakıma Muhtaçlık ve Yaşlı Bakımı

Z

2

2

3

Amaç ve Hedefler

Yaşlı mobilizasyonunu sağlama, Yatağa bağlı yaşlı bakımı, Terminal dönemde yaşlı bakımı, Yaşlıda O2 tedavisi ve aspirasyon uygulaması, Sıvı-elektrolit dengesi, Yaşlıda ayak sorunları ve ayak bakımı, Yaşlıda dermatolojik sorunlara yönelik uygulamalar, Kardiyovasküler sistem sorunları ve uygulamaları, Solunum sistemine ait sorunlar ve uygulamaları.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BİS 301 Biyoistatistik

Z

3

0

3

Amaç ve Hedefler

İstatistik ve biyoistatistiğin tanımı, kullanım alanları., veri toplama yöntemleri ve toplanan verinin istatistiksel analiz için işlenmesi., özet (tanımlayıcı) ölçüler ve grafikler, tablo oluşturulması, olasılık ve olasılık dağılışları, hipotez testleri, regresyon ve korelasyon çözümlemesi.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BED 301 Beden Eğitimi S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilere Beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği
ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar

S

1

2

2

Amaç ve Hedefler

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 311 Yaşlılıkta Fiziksel Aktivite ve Sağlık

S

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Yaşlılık fizyolojisi ve yaşlanmanın sistemlere etkisi. Egzersizin sistemler üzerine etkileri,Yaşlıda düzenli fiziksel aktivitenin etkileri,Yaşlılarda fiziksel aktiviteye katılmanın getireceği riskler, Fiziksel aktivite ve kas – iskelet sistemi hastalıkları,Yaşlılarda uygulanacak egzersiz programlarını düzenleme ilkeleri ve teknikleri, Su terapisi ve havuz jimnastiği.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 313 sosyal Gerontoloji

S

3

0

3

Amaç ve Hedefler

Bu ders, gerontolojik sosyal hizmet için gerekli temel bilgi ve becerileri kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders içeriğinde gerontoloji ve gerontolojik sosyal hizmet kavramları; yaşlıları etkileyen biyolojik, psikolojik, sosyolojik, politik ve ekonomik etkenler; yaşlıların karşılaştığı psiko-sosyal sorunlar; gerontolojik sosyal hizmet kapsamında müdahale yöntem ve tekniklerine ilişkin konular yer almaktadır
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 302 Yaşlılık Hastalıkları II

Z

3

0

3

Amaç ve Hedefler

Yaşlılarda kronik hastalıklar, yaşlılarda enfeksiyon hastalıkları, yaşlılarda romatolojik ve nörolojik hastalıklar incelenecektir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 304 Yaşlı Bakım Modelleri

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 306 Engelli Yaşlılarda Spor ve Yaşam Kalitesi

Z

2

1

3

Amaç ve HedeflerDersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 308 GRT Stajı

Z

0

35

9

Amaç ve Hedefler

Bu dersimiz teorik temellerin uygulamaya uyarlanmasını içerir. Öğrencinin, kurumların çalışma alanlarından edindiği tecrübe ve bilgilerin refleksiyonunu yapması ve kurumsal yapıların avantajlarını, ama aynı zamanda problemlerini de algılaması sağlanacaktır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 310 Yaşlılıkta Ağrı

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Yaşlılarda ağrı kontrolü, kronik hastalığı olan yaşlının evde bakımı yara bakımı ve ağrı yönetimi, Yaşlılığa bağlı iskelet sistemi değişiklikleri, osteoporoz ve yaşlılarda kırıklar, bel ağrısı konuları işlenecektir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BİS 306 Sağlık Bilişimi

Z

3

0

3

Amaç ve Hedefler

Bilişim ve sağlık bilişimi kavramı / bilişim araçları (donanım, yazılım, internet), sağlık bilişimi kaynakları, sağlık verileri, elektronik kayıt sistemi (EKS) / bilgiyi hastalarla paylaşmak için bilgisayarlardan nasıl yararlanılır / konsultasyonların etkin kullanımı / hasta takibi / ICD 10 / bilişim teknolojilerinin tıp uygulamalarındaki yeri / kişisel bilgiye erişim olanakları / bilginin yönetilmesine katkı sağlayabilecek teknolojik araçlar / bilgi üretimi / bilginin paylaşımı, tıbbi karar destek sistemi / veri-bilgi, bilgi- iletişim, veri işleme, veri tabanı yönetimi / hasta kayıtları,  medikal görüntüleme sistemleri / merkezi hasta enformasyon sistemleri / klinik raporlama sistemleri / eczane sistemleri / Hemşirelik bilgi sistemleri / kalite sistemleri / stratejik analizler / yönetim enformasyon sistemi oluşumu / enformasyon sisteminin güvenliği / uluslararası alanlarda enformasyon sisteminin uygulanması.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BES 302 BEDen Eğitimi S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilere Beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği
ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar

S

1

2

2

Amaç ve Hedefler

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 312 Geriatride Öz Yönetim

S

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Yaşlanma ve yaşlılığın kurumsal boyutu ile ilintili işletme konularını kapsar. Geleceğin gerontoloğu her türlü işletmeyi idare edebilecek ve sağlıklı bir yönetim bilgisi edinecektir. Burada gelişmiş ülkelerin geronto-managment modelleri detaylıca ele alınacak ve geleceğin gerontologları her türlü donanıma sahip olma imkanına kavuşacaklardır


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
PDR 356 Zaman Yönetimi S 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Zaman ve zaman yönetimine giriş. Zaman kaybettiriciler. Öncelik ve aciliyet belirleme. Zaman ve enerji kullanımı. Uzun ve kısa vadeli hedef belirleme teknikleri.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 401 Proje Planlama İlkeleri

Z

0

2

1

Amaç ve Hedefler

Proje planlamanın Önemi, Tanımı. Proje Gereksinimleri; Proje Yönetim Organizasyonu ve ilişkileri, Proje Paydaşları; Proje Planı, Yönetim Süreci ve Proje Yaşam Çevrimi; Fikir Geliştirme, Proje Başlatma ve Planlama, İşin Alt Bölümlere Ayrılması, Kontrol ve İzleme; Proje Çizelgesi: a) Sıralama ve Süreç Tasarımı, b) Süre - Maliyet Dengelemesi ve Bütçe Oluşturulması; Risk Yönetimi, Tedarik Yöntemi, İnsan Kaynaklan Yönetimi; Proje Başarı Kriterleri ve Projenin Sonuçlandırılması; Tübitak,DPT ve benzeri Ulusal Proje destekleri ve Değerlendirme kriterleri; Uluslar arası proje destekleri, destek kriterleri ve örnek proje uygulamaları


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 403 Seminer Hazırlama

Z

0

2

1

Amaç ve Hedefler

Gerontoloji ile ilintili güncel konularda yapılmış araştırmaların danışman ile birlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi ve sunulması.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 405 Geriatri/Gerontoloji Stajı I

Z

0

14

6

Amaç ve Hedefler

Bu stajın sonunda öğrenciler, geriatrik hastalıklara yaklaşım, korunma, tanı, tedavi, izlem, sevk ve sosyal destek konularında bilgi, beceri kazanacaktır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 407 Geriatri/Gerontoloji Stajı II

Z

0

14

6

Amaç ve Hedefler

Geriatri tanımını açıklayabilme, - Önemli ve sık görülen geriatrik hastalıkları sayabilme - Yaşlanmayı tanımlayabilme - Yaşlanma ile dokularda ve organlarda meydana gelen fonksiyonel değişiklikleri söyleyebilme - Hastaya uygun tedavi yöntemini ve ilacını seçebilmeli, ilaç etkileşimlerini eşlik eden hastalığa göre dikkate alabilme - Geriatrik hastalıkların olası komplikasyonlarını tanımlayabilme - Geriatrik hastalıklarda acil durumları ayırt edebilme - Geriatrik hastalıklara özgü sık görülen ruhsal sorunları tanımlayabilme ve çözümleyebilme - Geriatrik hastalığa özgü hasta, hasta yakını ve hasta gruplarının dikkat etmesi gereken durumları sayabilme


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 409 sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji

Z

0

35

9

Amaç ve Hedefler

Bu dersimiz teorik temellerin uygulamaya uyarlanmasını içerir. Öğrencinin, kurumların çalışma alanlarından edindiği tecrübe ve bilgilerin refleksiyonunu yapması ve kurumsal yapıların avantajlarını, ama aynı zamanda problemlerini de algılaması sağlanacaktır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BED 401 Beden Eğitimi S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilere BEDen eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği
ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, dopING ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar

S

1

2

2

Amaç ve Hedefler

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 411 Meslekte Marka Yaratmak

S

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Marka kavramı ve tanımı,ürün ve marka ayrımı, marka yaratma sürecinin temel ögeleri, marka kişiliği kavramı ve temel boyutları, marka yaratma ve yönetme stratejileri, marka ismi oluşturma stratejileri.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 413 Sağlık Bilimlerinde Etik

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Tıp etiği, araştırma etiği konularında öğrencilerin akademik yaşamlarında gerekli

olan bilgi tutum ve davranışların kazandırılmasıdır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 415 Gerontolojik Rehabilitasyon

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Yaşlılarda rehabilitasyon, Yaşlının sosyal yaşamını sürdürmede özgüvenini korumasını sağlama, Yaşlıya günlük yaşam becerileri kazandırma, Ev idaresi, Özel ev egzersiz programları, Hobi ve boş zamanlarını değerlendirme aktiviteleri


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 402 Proje Çalışması

Z

0

3

2

Amaç ve Hedefler

Gerontoloji ile ilintili güncel konularda bireysel araştırmaların planlanması ve yürütülmesi. Öğrencinin danışmanının denetiminde seçtiği konuda, tez çalışmasının planlaması, literatür araştırması, sonuçlar, tartışma, özet ve referansların belirtilmesi ile rapor halinde sunulması süreçlerini içerir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 404 Seminer Sunumu

Z

0

2

1

Amaç ve Hedefler

Gerontoloji ile ilintili güncel konularda yapılmış araştırmaların danışman ile birlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi ve sunulması.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 406 Geriatri/Gerontoloji Stajı III

Z

0

14

6

Amaç ve Hedefler

Geriatrik hastalıklar konusunda diğer sağlık personeli ile birlikte ekip çalışması yürütülmesi gerekliliğini değerlendirebilme - Geriatrik yaş grubuna bakım hizmeti veren kurumları tanımlayabilme.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 408 Geriatri/Gerontoloji Stajı IV

Z

0

14

6

Amaç ve Hedefler

Geriatrik hastalardan ayrıntılı anamnez alabilme - Geriatrik hastalara fizik muayene yapabilme - Geriatrik yaş grubunun risk grubu olduğunun farkına varabilme - Geriatrik hastanın ailesi ile işbirliği yapabilme


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 410 Yaşlı Danışmanlıkları, Planlama ve Organizasyon

Z

2

2

3

Amaç ve Hedefler

Planlama ve Organizasyonun yaşlı danışmanlıkları açısından kurumlar, belediyeler ve sivil toplum örgütleri bazında yapılanmasının teorik çerçevesinde konuları kapsar


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BES 402 Beden Eğitimi Z 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilere BEDen eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği
ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, dopING ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar

S

1

2

2

Amaç ve Hedefler

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 412 Gerontolojik Hizmet Sektörü

S

3

0

3

Amaç ve Hedefler

Artan Yaşlı Nüfusu ile birlikte yükselen hayat standartları ve uzayan yaşam süresi. Yaşlıların hayattan sosyal izalasyonu da göz önüne alındığında ayrıca Dünya nüfusunda ve Ülkemizin nüfus ortalamasına bakıldığında artan alzheimer, demans, parkinson gibi yaşlılık hastalıkları hem bakan kimseyi hemde yaşlı bireyi fazlaca olumsuzluk yaratmaktadır. Yaşlı bakımında kalitenin arttırılması, var olan durumun iyileştirilmesi için yapılacaklar ankatılacaktır.


Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GRT 414 Geronteknoloji

S

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Teknolojik gelişmeler kullanılarak yaşlılara evde, sosyal yaşamda, hareketlilikte serbest ve özgürce hareket edebileceği alanlar nasıl oluşturulur? Teknolojik gelişmeler yaşlı sağlığının iyileştirilmesinde nasıl kullanılır? Sorularına cevaplar aranacaktır.
I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi