Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Odyoloji

Fakülte Sayfası

1. Yıl

I. Yarıyıl (Güz)

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
ANA 101 Anatomi-İşitme ve Konuşma Organları Z 3 0 3 3
FIZ 151 Fizik Z 2 0 2 2
ODP 101 Akustik Fiziği ve Fonetik Prensipler Z 2 0 2 2
ODP 103 Odyolojiye Giriş Z 2 3 3 3
ODP 105 Dil Bilime Giriş Z 2 3 3 3
PDR 155 Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri Z 2 0 2 4
İNG 123* Okuma Becerileri Z 2 0 2 2
TKD 103 Türk Dili I Z 2 0 2 2
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 2 0 2 9

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
BED101 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
ODP 107 Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi S 2 0 2 4
ODP 109 Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi S 2 3 3 5
ODP 111 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 9
1. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

II. Yarıyıl (Bahar)

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
FZY 102 Fizyoloji- (Vestibüler Fizyoloji) Z 3 0 3 3
ODP 102 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Z 3 0 3 5
ODP 104 Konuşma Bilimine Giriş Z 2 3 3 3
FİZ 152 Biyofizik Z 2 0 2 2
PSİ 102 Temel Psikoloji Z 2 0 2 2
PDR 156 Kişilerarası İlişkilerde İletişim Z 2 0 2 4
İNG 124* Konuşma Becerileri Z 2 0 2 2
TKD 104 Türk Dili II Z 2 0 2 2
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 18 3 19 23

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
BED102 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
MEB 102 Tıbbi Biyoloji ve Genetik S 3 0 3 3
MİK 104 Genel Mikrobiyoloji S 2 0 2 3
PDR 158 Gelişim Psikolojisi S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 7
2. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

*Ders ingilizce olarak verilmektedir
İNG 123 alınmadan İNG 124 kodlu ders alınamaz.

2. Yıl

III. Yarıyıl (Güz)

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
AİT 203 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Z 2 0 0 2
ODP 201 Saf Ses ve Konuşma Odyometresi Z 2 3 3 4
ODP 203 Timpanogram Teknikleri Z 2 3 3 4
ODP 205 Enstrümantasyon ve Kalibrasyon Z 2 3 3 4
ODP 207 Dil ve Konuşma Gelişimi Z 2 3 3 4
ODP 209 Psikodilbilim Z 2 0 2 2
ODP 211 Odituar Sistem Hastalıkları Z 2 0 2 2
ODP 213 İşitsel Algı Süreçleri Z 2 0 2 2
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 16 12 18 24

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
BED201 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
ODP 215 Vakalar İle Odyoloji S 2 0 2 3
ODP 217 Kohlear İmplant Seçimi S 2 0 2 3
ODP 219 Geriatrik Odyoloji S 2 0 2 3
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 6
1. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

IV. Yarıyıl (Bahar)

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
AİT 204 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Z 2 0 2 2
ODP 202 Odyometrede Ayırıcı Tanıya Yönelik Testler Z 2 3 3 3
ODP 204 Vestibüler Sistem Fizik Muayene Teknikleri Z 2 3 3 3
ODP 206 Odyometride Simulasyon Test Yöntemleri Z 2 3 3 3
ODP 208 ODP 208 Pediatrik Odyometre Z 2 3 3 3
ODP 210 Vestibüler Sistem Hastalıkları Z 2 0 2 2
ODP 212 İşitme Kayıplılarda Konuşma ve Dil Gelişimi Z 2 0 2 2
ODP 214 ODP Stajı-I Z 0 35 9 6
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 14 47 27 24

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
BED202 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
ODP 216 İşitme ve Konuşma Biliminde Araştırma Teknikleri S 2 0 2 4
ODP 218 İşitme ve Konuşma Bozukluklarında Tarama Teknikleri S 2 0 2 4
ODP 220 Tıbbi Etik ve Deontoloji S 2 0 2 2
ODP 222 Pozitif Psikoloji S 2 0 2 2
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 6
1. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

3. Yıl

V. Yarıyıl (Güz)

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
ODP 301 İşitsel Uyarılmış Potansiyeller Z 2 3 3 4
ODP 303 İşitme Taraması Teknikleri Z 2 3 3 4
ODP 305 Odyometre Yorumlama Z 2 0 2 2
ODP 307 Merkezi İşitsel İşlemleme Bozuklukları Z 2 0 2 2
ODP 309 Türk İşaret Dili I Z 2 0 2 3
ODP 311 İşitme Cihazlarına Giriş Z 2 0 2 4
ODP 313 Kulak Kalıbı Uygulamaları Z 1 2 2 3
ODP 315 Kulak ve Genetik Z 2 0 2 2
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 15 8 18 24

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
BED 301 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
BİS 335 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri S 2 0 2 4
ODP 317 Endüstriyel Odyoloji S 2 0 2 3
ODP 319 Kognitif Nörobilim S 2 0 2 3
ODP 321 Eğitim Ortamlarında Akustik Özellikler S 2 0 2 3
ODP 323 Sağlık Yönetimi S 2 0 2 3
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 6
1. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

VI. Yarıyıl (Bahar)

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
ODP 302 Elektrofizyolojik Vestibüler Testler Z 2 3 3 3
ODP 304 Konvansiyonel İşitme Rehabilitasyonu Z 2 3 3 3
ODP 306 Vestibüler Rehabilitasyon Z 2 0 2 2
ODP 308 Türk İşaret Dili II Z 2 0 2 2
ODP 310 Amplifikasyon ve Yardımcı Cihaz Uygulama Z 2 0 2 2
ODP 312 ODP Stajı II Z 0 35 9 6
BİS 302 Biyoistatistik Z 3 0 3 5
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 13 41 24 23/td>

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
BED 302 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
ODP 314 İletişim Bozukluklarında Aile Danışmanlığı S 2 0 2 4
ODP 316 İşitme Kaybı ve Artikülasyon Bozuklukları S 2 0 2 3
ODP 318 Beyin Dilbilimi S 2 0 2 3
ODP 320 İşitme Engellilerde Müzik Terapi S 2 1 3 3
PDR 356 Zaman Yönetimi S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 7
2. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

ODP 309 alınmadan ODP 310 kodlu ders alınamaz.

4. Yıl

VII. Yarıyıl (Güz)

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
ODP 401 Proje Planlama İlkeleri Z 0 2 1 1
ODP 403 Seminer Hazırlama Z 0 2 1 1
ODP 405 Eğitim Odyolojisi I Z 2 0 2 2
ODP 407 Odyoloji Laboratuvarında Uygulama-I Z 0 14 6 7
ODP 409 Peditrik Odyoloji Stajı Z 0 14 6 7
ODP 411 Yapay İşitme Sistemleri ve Ses İşleme I Z 2 0 2 2
ODP 413 Tinnitus ve Hiperakuzi Z 1 0 1 1
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 5 32 19 21

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
BED 401 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
ODP 415 Meslekte Marka Yaratmak S 2 0 2 4
ODP 417 Sağlık Bilimlerinde Etik S 2 0 2 4
ODP 419 İşitme Kayıplılarda Çoklu Engele Yaklaşım S 2 3 3 5
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 9
3. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

VIII. Yarıyıl (Bahar)

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
ODP 402 Proje Çalışması Z 0 3 2 5
ODP 404 Seminer Sunumu Z 0 2 1 3
ODP 406 Eğitim Odyolojisi II Z 2 2 3 4
ODP 408 Odyoloji Laboratuvarında Uygulama-II Z 0 14 6 7
ODP 410 Vestibüler Laboratuvarında Uygulama Z 0 14 6 7
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 2 35 18 26

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
BED 402 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
ODP 412 Endüstiel Odyoloji S 2 0 2 4
ODP 414 Stres Yönetimi S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 4
4. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

ODP 401 alınmadan ODP 402 kodlu ders alınamaz.
ODP 403 alınmadan ODP 404 kodlu ders alınamaz.

PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 183
Tüm yıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 54
Programdan Mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı 240

Fakülte/Bölüm/Programda yer alan tüm derslerin içeriğini, izlenecek ders kitabı ile yardımcı kitapların açıklaması

Fakülte/Bölüm/Programda yer alan tüm derslerin içeriğini, izlenecek ders kitabı ile yardımcı kitapların açıklaması

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ANA 121 Anatomi-İşitme ve Konuşma Organları Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler
İlgili bölgeler ağırlıklı olmak üzere bölgesel ve fonksiyonel genel insan anatomisi.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
FIZ 151 Fizik Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Fiziğin mekanik ve elektromanyetizma alanındaki temel kavramları ve kanunları öğretmek.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 101 Akustik Fiziği ve Fonetik Prensipler Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Ses, sese ait fiziksel özellikler olan frekans, desibel, dalga boyu, amplitüd, period gibi temel özellikler, sesin psikoakustik algısı, sesin ortamdaki yayılımı, ses yansımaları gibi konular ele alınacaktır. Sesin oluşumu, yayılımı ve temel akustik parametreler, insanlarda ses üreten organlar ile sesi algılayan organların temel yapısı.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 103 Odyolojiye Giriş Z 2 3 3
Amaç ve Hedefler
Bu ders kapsamında Odyoloji biliminin ve odyolog'un tanıtımı, işitme ve denge sistemi temel anatomi ve fizyolojisi, temel odyolojik test bataryası ve temel odyolojik rehabilitatif yaklaşımlar gibi konular giriş seviyesinde ele alınacaktır. Odyoloji bilimine genel bakış, işitmenin ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili temel bilgiler.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 105 Dil Bilime Giriş Z 2 3 3
Amaç ve Hedefler
Bu ders kapsamında dilbilimin temel ilgi alanları, dili oluşturan komponentler, fonoloji, artikülasyon, dil edinim kuramları gibi konular ele alınacaktır. Dilbilimin temel alan ve kavramları büyük ölçekli ve küçük ölçekli dilbilim ayırımı çerçevesinde incelenecektir. Bu derste ayrıca, belli başlı dilbilimcilerin temel nitelikli makalelerinden örnekler incelenecek ve tartışılacaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
PDR 155 Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Kendini tanıma, kendini tanıma yolları, kendini tanıma pratiği, iddialı davranış, pasif davranış, değiştirilebilir davranış, empati, empatik iletişim, insan ve bilişsel özellikler, bilişsel değişim, stres ve stresle başa çıkma, problem çözümü, hasta-diyetisyen ilişkisi, bireyler arası iletişim çekişmesi ve çözümü.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
İNG 123* Okuma Becerileri Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Bu ders öğretim dili İngilizce olan ve İngilizce Hazırlık Programı izleyen fakülte ve bölümlerin birinci sınıf öğrencileri için açılmış ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce okuma becerileri geliştiren bir program izlenmektedir.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
TKD 103 Türk Dili I Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür ilişkisi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi evreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe'de sesler, seslerin sınıflandırılması, Türkçe'nin ses özellikleri, hece bilgisi, vurgu, yazım kuralları, noktalama işaretleri, yapım ekleri, çekim ekleri, zarfların ve edatların kullanılışı.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BED 101 Beden Eğitimi Z 1 2 2
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar Z 1 2 2
Amaç ve Hedefler
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 107 Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Çocuk psikolojisinde temel kavramlar, ruh sağlığı alanında başat kuramlar, çocuğun ruhsal gelişimini etkileyen olumsuz yaşam olayları, travmatik yaşantı geçiren çocukların özellikleri, erken çocukluk döneminde karşılaşılan duygusal ve davranışsal sorunlar, ergenlik döneminde karşılaşılan sorunları ve çözüm önerileri, psikolojik değerlendirme ve tanı, çocukluk çağı ruhsal bozukluklarla ilgili temel sınıflama yaklaşımları ve özellikleri, çocukluk çağı ruhsal bozuklukları değerlendirme ve iyileştirmeye dönük uygulamalar.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 109 Vestibüler Test Yorumlama Z 2 3 3
Amaç ve Hedefler
Vestibüler fizik muayene test bulgularının ve elektrofizyolojik test bulgularının yorumlanması.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 111 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Bu ders kapsamında aslında her sağlık çalışanının bilmesi gerekli temel ilk yardım uygulamaları, afet uygulamaları, çocuklarda dikkat edilmesi gerekli olan noktalar gibi konular ele alınacaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
FZY 101 Fizyoloji- (Vestibüler Fizyoloji) Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler
İlgili bölgeler ağırlıklı olmak üzere bölgesel ve fonksiyonel genel insan fizyolojisi.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 102 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler
Kulak burun boğaz alanında temel bilgiler, anatomik ve fizyolojik özellikler. Kulak burun boğaz patolojileri, patolojilere yaklaşımlar, genel uygulama prensipleri.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 104 Konuşma Bilimine Giriş Z 2 3 3
Amaç ve Hedefler
Temel alan ve kavramları büyük ölçekli ve küçük ölçekli dilbilim ayırımı çerçevesinde incelenecek ve tartışılacaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
FİZ 152 Biyofizik Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Bu ders kapsamında biyofiziğin temel çalışma alanları, işitme biyofiziği, biomekanik, dolaşım sistemindeki biyofiziksel olaylar ve altta yatan temel prensipler gibi konular ele alınacaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
PSİ 102 Temel Psikoloji Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Psikolojinin alt dalları ve yöntemleri. Evrim, genetik ve davranış. Davranışın Gelişimi. Öğrenme İlkeleri. İnsan öğrenmesi ve Bellek. Düşünme ve Problem Çözme. Dil ve İletişim. Dürtüler ve Güdülenme.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
PDR 156 Kişilerarası İlişkilerde İletişim Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Kişilerarası iletişimin farklı disiplinlerle ilişkisini açıklar. Kişilerarası iletişimi tanımlar. Kişilerarası iletişimle ilgili farklı yaklaşımları ve modelleri tanır. Temel iletişim becerilerini açıklar. İletişimi sosyal becerilere indirgeyen bakış açısının sınırlılıklarını eleştirir. Kişilerarası iletişim sürecinin temel bileşenlerini açıklar. Kişilerarası iletişim sürecinin bileşenleri olarak sosyal bağlam, sosyal kimlik ve sosyal algı arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
İNG 124* Konuşma Becerileri Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
ING 123 dersinin ikinci aşaması niteliğinde olan bu ders öğretim dili İngilizce olan ve İngilizce Hazırlık Programı izleyen fakülte ve bölümlerin birinci sınıf öğrencileri için açılmış ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce okuma becerileri geliştiren bir program izlenmektedir.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
TKD 104 Türk Dili II Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Cümle bilgisi, cümle tahlili, yazılı ve sözlü anlatım,anlatım bozuklukları, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar (rapor, makale, tebliğ vb.), Türk ve Dünya edebiyatından seçilmiş örnek metinlere dayanılarak, öğrencinin doğru ve güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili retorik uygulamaları.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BED 102 Beden Eğitimi Z 1 2 2
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar Z 1 2 2
Amaç ve Hedefler
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
MEB 102 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler
Canlılar sistemi, biyomoleküller, hücre yapı ve fonksiyonları, enerji metabolizması, genetik materyalin niteliği, DNA paketlenmesi ve kromozomun yapısı, RNA yapı, sentez ve fonksiyonu, genetik kod ve protein sentezi, kalıtımın temel prensipleri ve insanda tek gen hastalıklarında Mendel kalıtımı, hücre döngüsü ve hücre bölünmesi, mutasyon, kanserin genetik temeli, moleküler genetik temeller.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
MİK 104 Genel Mikrobiyoloji Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Temel mikrobiyoloji ve temel immünoloji.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
PDR 158 Gelişim Psikolojisi Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Gelişim psikolojisi, bireyin kronolojik yaşıyla onun davranışının türü arasındaki ilişkiyi inceler.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
AİT 203 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ele alınmaktadır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 201 Saf Ses ve Konuşma Odyometresi Z 2 3 3
Amaç ve Hedefler
Bu ders kapsamında temel odyolojik test bataryasının en önemli konuları olan saf ses odyometri, konuşma odyometrisi, klinik maskeleme, hem detaylı teorik hem de pratik uygulamalar eşliğinde ele alınacaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 203 Timpanogram Teknikleri Z 2 3 3
Amaç ve Hedefler
Bu ders kapsamında timpanometri cihazının kullanımı, test teknikleri, timpanogram ölçümü, refleks ölçümleri, Eustachian tüp fonksiyonlarının ölçümleri, cihazın teknik alt yapısı, çalışma prensipleri hem teorik, hem pratik çalışmalarla ele alınacaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 205 Enstrümantasyon ve Kalibrasyon Z 2 3 3
Amaç ve Hedefler
Odyoloji alanında kullanılan araç, gereç ve bilgisayar programlarının tanıtılması, kullanma
prensipleri, bu cihazların kalibrasyonlarında kullanılan sound level meter ve ekipmanının
tanıtılması, kalibrasyon sırasında kullanılan standartlar ve uygulama prensipleri.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 207 Dil ve Konuşma Gelişimi Z 2 3 3
Amaç ve Hedefler
Doğumdan ergenliğe dil gelişim örüntüsü. Bebek ve çocuklarda konuşma ve dil bozuklukları riskine sebep olan koşullar. Normal dil gelişiminin paternleri, dil bozukluklarına sahip işitme kayıplı çocukların değerlendirilmesi ve tedavi süreci.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 209 Psikodilbilim Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Psikodilbilim, konuşan birey ile bireyin kullandığı dil arasındaki ilişkileri (dil ve düşünce ilişkisi) çözmeye çalışır. Psikodilbilimin amacı dilin bilimsel betimlemesini yapmak değil, dilin kullanım süreçlerinin betimlemesini yapmaktır. Bu bilim dalı, iletiler ve bu iletileri aktaran yada alan bireyi birbirine bağlayan ilişkilerle ilgilenir.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 211 Odituar Sistem Hastalıkları Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Dış, orta ve iç kulakla ilgili işitme bozukluklarına neden olan hastalıklar, etiyolojileri, patogenezleri ve tedavi prensipleri tartışılacaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 213 İşitsel Algı Süreçleri Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
İşitsel sistem ve psikoakustiğin nörobiyolojik ve fonksiyonel özellikleri, gürlük ve tını tanımları.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BED 201 Beden Eğitimi Z 1 2 2
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar Z 1 2 2
Amaç ve Hedefler
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 215 Vakalar İle Odyoloji Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
İlgili bölümle ilgili vakaların incelenmesi.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 217 Kohlear İmplant Seçimi Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
İmplant seçim kriterleri, temel implant uygulama prensipleri ve implantlı hastayı izleme protokolleri.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 219 Geriatrik Odyoloji Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Normal yaşlanma veya yaşlanma sürecine bağlı değişik patolojilerin eşlik ettiği konuşma, işitme, dil ve bilişsel problemler. Değerlendirme ve tedavi stratejileri.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
AİT 204 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna paralel olarak Tür toplumunu muassır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 202 Odyometrede Ayırıcı Tanıya Yönelik Testler Z 2 3 3
Amaç ve Hedefler
İşitmenin genel klinik değerlendirilmesi, ayırıcı tanı işlemlerinin detaylı olarak uygulaması, odyometrik yorum, işitme kaybı tip ve dereceleri ile odyometrik konfigürasyon bağlantısının yorumlanması.Odyometre cihazı ile kulak şikayetinin altındaki hastalığın etiyolojisinin kohlea kökenli mi, yoksa kohlea gerisine ait patolojilere mi bağlı olduğunun araştırılmasına yönelik teknikler tartışılacaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 204 Vestibüler Sistem Fizik Muayene Teknikleri Z 2 3 3
Amaç ve Hedefler
Vestibüler sistem fonksiyon ve reflekslerinin fizik muayene yoluyla değerlendirilmesine yönelik muayene yöntemleri tartışılacaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 206 Odyometride Simulasyon Test Yöntemleri Z 2 3 3
Amaç ve Hedefler
Simulasyon şüphesi olan hastalar için odyometre tekniğiyle gerçek işitmenin saptanması, simulasyon yapıldığının ortaya konabilmesi için gerekli teknikler tartışılacaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 208 Pediatrik Odyometre Z 2 3 3
Amaç ve Hedefler
Bu ders kapsamında bebeklik ve çocukluk dönemi hastalıkların genel özellikleri, patofizyolojileri, bu dönemde kullanılan özel odyolojik test yöntemleri, kullanılan elektrofizyolojik test yöntemlerinin genel özellikleri hakkında bilgi verilecektir. Pediatrik populasyonda konuşma ve saf ses odyometresinde temel uygulama teknikleri, orta kulak fonksiyon ölçümleri ve test yorumlamaları. İşitme testlerindeki klinik bulguların deneyim ile birlikte yorumlanması . klinik işitmenin elektrofizyolojik ölçüm, işitsel canlandırma ve bir olay anlatma potansiyelleri dahil, otoakustik emisyon, pediatrik populasyondaki işitme bozukluklarında genel klinik protokolleri kullanma becerilerinin geliştirilmesi.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 210 Vestibüler Sistem Hastalıkları Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Baş dönmesi, denge bozukluğu oluşturan vestibüler sistemin etkilendiği periferal ve santral patolojiler, etiyolojik faktörleri, test teknikleri tartışılacaktır. Vestibuler sistem (labirent, proprioseptif sistem, göz-görme yolları, serebellum ve kortex) anatomisi, histoloji-embiryolojisi, fizyolojisi ve vestibuler sistem hastalıkları ve vestibuler semptomların semiyolojisi ile fizyopatolojisi; vestibuler muayene yöntemleri, vestibuler hastalıklara yönelik tedavi alternatifleri.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 212 İşitme Kayıplılarda Konuşma ve Dil Gelişimi Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Doğumdan ergenliğe dil gelişim örüntüsü. Bebek ve çocuklarda konuşma ve dil bozuklukları
riskine sebep olan koşullar. Normal dil gelişiminin paternleri, dil bozukluklarına sahip işitme
kayıplı çocukların değerlendirilmesi ve tedavi süreci.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 214 ODP Stajı-I Z 0 35 9
Amaç ve Hedefler
Bu ders kapsamında öğrenciler öğrendikleri teorik bilgileri klinik ortamda uygulama fırsatı bularak mesleki beceri ve bilgilerini pekiştirmeleri hedeflenmektedir.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BED 202 Beden Eğitimi Z 1 2 2
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar Z 1 2 2
Amaç ve Hedefler
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 216 İşitme ve Konuşma Biliminde Araştırma Teknikleri Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, işitme ve konuşma bozuklukları ve bu bozukluklara yönelik araştırma teknikleri hakkında detaylı bilgi vermektir.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 218 İşitme ve Konuşma Bozukluklarında Tarama Teknikleri Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, işitme ve konuşma bozuklukları ve bu bozukluklara yönelik taramam teknikleri hakkında detaylı bilgi vermektir.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 220 Tıbbi Etik ve Deontoloji Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Tıp ahlakı, hasta sağlık çalışanı arasındaki ilişkiler, hasta hakları gibi konular tartışılacak.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 222 Pozitif Psikoloji Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Mutlu, huzurlu, başarılı olmanın, yaşam doyumunun yüksek olması için bireyin kendi kaynaklarını ve değerlerini fark etmesini mümkün kılan bu yaklaşımdır. Bu değerleri ve kaynakları bireyin amacına uygun ve yaratıcılıkla kullanması, bireye bilinçli secim yaparak, kişisel ve kültürel potansiyelini kullanma imkânı verir. Bu derste öğrenciler, farklı konu ve teorik yaklaşımlara yapılan araştırma ve kavramsal çalışmalarını değerlendirecekler.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 301 İşitsel Uyarılmış Potansiyeller Z 2 3 3
Amaç ve Hedefler
İşitsel yolla uyarılmış potansiyellerin, erken, orta veya geç latanslı olanlarının, klinik uygulamalarınını, ölçüm tekniklerinin, sonuçlarının yorumlanmasının tartışılması.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 303 İşitme Taraması Teknikleri Z 2 3 3
Amaç ve Hedefler
Yenidoğanlarda işitme fonksiyonunun ölçülmesi, işitme kayıplarının erken dönemde tespiti için tarama yöntemleri, test teknikleri, test sonuçlarının yorumlanması tartışılır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 305 Odyometre Yorumlama Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Periferik ve santral işitme bozukluklarında değerlendirme teknikleri, tıbbi ve odyolojik bulguların yorumlanması, tanı sürecinin belirlenmesi. Periferik ve santral işitme bozukluklarındaki ayırıcı tanı için teorik ve deneysel bilgilerin gözden geçirilmesi. Odyometre sonuçları üzereinden test bulgularının yorumlanması, ayırıcı tanı testlerinin belirlenmesi ve muhtemel tanıya giden laboratuvar incelemelerinin planlanması tartışılacaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 307 Merkezi İşitsel İşlemleme Bozuklukları Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Periferik ve santral işlemleme mekanizmasının anatomisi ve fizyolojisi, periferik ve sentral işitme kaybının etyoloji ve patolojisi, işitme kaybının odyolojik ve otolojik tanı ve tedavisi.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 309 Türk İşaret Dili I Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Bu ders kapsamında Türk işaret dilinin temel özellikleri, gramatik yapısı, uygulama şekilleri, parmak alfabesi gibi konular pratik uygulama şeklinde ele alınacaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 311 İşitme Cihazlarına Giriş Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, işitme cihazlarının parçaları, tipleri ve teknolojisi, koklear implantların parçaları, teknolojisi, koklear implantlarda sinyal işlemleme yöntemleri gibi konuları ele alarak koklear implantlar hakkında temel bilgileri öğrenciye vermektir.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 313 Kulak Kalıbı Uygulamaları Z 1 2 2
Amaç ve Hedefler
İşitme cihazı uygulamalarında dış kulak yoluna uygun silikon kalıp uygulamaları teorik ve uygulamalı eğitim ile tartışılacak.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 315 Kulak ve Genetik Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Genetik ve/veya konjenital nedenli kulak anomalileri, sendromlar, klinik görünümler, tanı teknikleri, tedavi prensipleri tartışılacak.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BED 301 Beden Eğitimi Z 1 2 2
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar Z 1 2 2
Amaç ve Hedefler
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BİS 335 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntem Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Bilim, sağlık bilimi, araştırma, yöntem ve teknik, bilimsel araştırma ve onun yöntem ve tekniği ile ilgili temel kavramlar ve tanımlar, bilimsel araştırma sürecinin aşamaları, bilimsel araştırmalarda, özellikle sağlık bilimleri araştırmalarında sorunlar ve bu sorunların çözümüne yaklaşımlar, sağlık bilimleri araştırmalarında sorunların çözümünde araştırma yöntemlerinin ve tekniklerinin önemi, sağlık bilimlerinde bilimsel araştırma yöntemleri: sağlık bilimlerinde veri toplama teknikleri. Bu dersteöğrenciler tarafından bilimsel bir calışma denemesi yapılmış olacaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 317 Endüstriyel Odyoloji Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Gürültü ve insan sağlığına olan etkileri, gürültüden korunma, konservasyon programları, korunma yöntemleri, çevresel etmenler ve gürültü kontrol yöntemleri.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 319 Kognitif Nörobilim Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Son 20–30 yıl içerisinde multidisipliner bir yapı halinde gelişen, zihin/beyin sorununun araştırıldığı/tartışıldığı ana bilimsel platform.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 321 Eğitim Ortamlarında Akustik Özellikler Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
İşitme kaybı ve derecesinin konuşmayı anlama üzerine etkisi, işitme engelli çocuk için sınıf düzenlenmesi, akustik özellikler, sınıf içinde kullanılan işitsel eğitim sistemleri,, sınıf içi çevresel düzenleme ve iletişim becerileri.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 323 Sağlık Yönetimi Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Bilim, pozitivist ve pozitivist ötesi bilim yaklaşımları, bilimsel araştırmalarda kullanılan temel kavramlar, bilimsel araştırma süreci ve aşamaları, eleştirel kaynak incelemesi, araştırmalarda hata kaynakları, araştırmalarda ölçüm, ölçek türleri, geçerlik ve güvenirlik, örnekleme, araştırma yaklaşımları, anket, mülakat ve gözlem yöntemleri ve türleri.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 302 Elektrofizyolojik Vestibüler Testler Z 2 3 3
Amaç ve Hedefler
Vestibüler sistemin elektrofizyojik tekniklerle fonksiyonlarının incelendiği ENG, VENG, kalorik testler, rotasyon sandeyesi ve diğer elektrofizyolojik teknikler tartışıacaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 304 Konvansiyonel İşitme Rehabilitasyonu Z 2 3 3
Amaç ve Hedefler
Değişik derecelerde işitme kaybı olan, iletişim kurmada ciddi ölçüde konuşma bozukluğuna sahip olan ya da hiç konuşamayan kişilerde kullanılan klinik uygulamaların teorik ve pratik özellikleri, grafiklerin uygulanması, işaretler, işitme cihazlarının kullanımı, koklear implantlar, yardımcı aletler, interaktif iletişim davranışlarının geliştirilmesi ve bilgisayar destekli iletişim stratejilerinin kullanımı.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 306 Vestibüler Rehabilitasyon Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
İnsanların dengeyi nasıl sağladıklarını, iç kulağın dengeye katkısını, denge bozukları ve bu problemlerin rehabilitasyonunda uygulanan prensipler.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 308 Türk İşaret Dili II Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Bu ders kapsamında Türk işaret dilinin temel özellikleri, gramatik yapısı, uygulama şekilleri, parmak alfabesi gibi konular pratik uygulama şeklinde ele alınacaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 310 Amplifikasyon ve Yardımcı Cihaz Uygulama Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Değişik derecelerde işitme kaybı olan, iletişim kurmada ciddi ölçüde konuşma bozukluğuna
sahip olan ya da hiç konuşamayan kişilerde kullanılan klinik uygulamaların teorik ve pratik
özellikleri, grafiklerin uygulanması, işaretler, işitme cihazlarının kullanımı, koklear
implantlar, yardımcı aletler, interaktif iletişim davranışlarının geliştirilmesi ve bilgisayar
destekli iletişim stratejilerinin kullanımı.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 312 ODP Stajı II Z 0 35 9
Amaç ve Hedefler
Bu ders kapsamında öğrenciler öğrendikleri teorik bilgileri klinik ortamda uygulama fırsatı bularak mesleki beceri ve bilgilerini pekiştirmeleri hedeflenmektedir.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BİS 302 Biyoistatistik Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler
Bu ders kapsamında temel biyoistatistik uygulamaları, terminolojisi, kullanılan değerlendirme yöntemleri ve araştırma yöntemleri gibi konular yüksek lisansa temel olması amacıyla verilecektir.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BED 302 Beden Eğitimi Z 1 2 2
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar Z 1 2 2
Amaç ve Hedefler
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 314 İletişim Bozukluklarında Aile Danışmanlığı Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
İletişim bozukluğu olan bireyler ve ailelerine yapılacak danışmanlık ve bilgilendirme yöntemleri, danışmanlık teorileri ve yöntemleri, amaç belirleme, hastalar ve aileleriyle yapılan stratejik görüşmeler.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 316 İşitme Kaybı ve Artikülasyon Bozuklukları Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
İşitme kaybı ile birlikte hasta tarafından duyulamayan birtakım fonemler, zamanla konuşmanın artikülayonunda da bozulmalara neden olacaktır. Bu derste ayrıntılı olarak artikülasyon sorunları üzerinde durulacaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 318 Beyin Dilbilimi Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Dil bilimi ile beyin arasında yeni gelişmeleri inceler.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 320 İşitme Engelllilerde Müzik Terapi Z 2 1 3
Amaç ve Hedefler
İşitme engelli bireylerde ritim duygusunun kazandırılması, sentral müzik fonksiyonlarının
nasıl geliştirileceği müzik ve işitme arasındaki temel ilişkiler ve eğitim programlarına
adaptasyon.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
PDR 356 Zaman Yönetimi Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Zaman ve zaman yönetimine giriş. Zaman kaybettiriciler. Öncelik ve aciliyet belirleme. Zaman ve enerji kullanımı. Uzun ve kısa vadeli hedef belirleme teknikleri.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 401 Proje Planlama İlkeleri Z 0 2 1
Amaç ve Hedefler
Proje planlamanın Önemi, Tanımı. Proje Gereksinimleri; Proje Yönetim Organizasyonu ve ilişkileri, Proje Paydaşları; Proje Planı, Yönetim Süreci ve Proje Yaşam Çevrimi; Fikir Geliştirme, Proje Başlatma ve Planlama, İşin Alt Bölümlere Ayrılması, Kontrol ve İzleme; Proje Çizelgesi: a) Sıralama ve Süreç Tasarımı, b) Süre - Maliyet Dengelemesi ve Bütçe Oluşturulması; Risk Yönetimi, Tedarik Yöntemi, İnsan Kaynaklan Yönetimi; Proje Başarı Kriterleri ve Projenin Sonuçlandırılması; Tübitak,DPT ve benzeri Ulusal Proje destekleri ve Değerlendirme kriterleri; Uluslar arası proje destekleri, destek kriterleri ve örnek proje uygulamaları.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 403 Seminer Hazırlama Z 0 2 1
Amaç ve Hedefler
Besin, beslenme ve tıbbi beslenme tedavisi ile ilintili güncel konularda yapılmış araştırmaların danışman ile birlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi ve sunulması.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 405 Eğitim Odyolojisi I Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Bu ders kapsamında işitme engelli bireylerin sınıf ortamında, iş ortamında ya da ev ortamında işitsel algı becerilerini iyileştirecek çevresel düzenlemeler, yardımcı dinleme cihazları, alternatif iletişim stratejileri gibi konular ele alınacaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 407 Odyoloji Laboratuvarında Uygulama-I Z 0 14 6
Amaç ve Hedefler
Mesleki konuda bilgi ve beceriyi arttırma, öğrenilen bilgileri uygulama.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 409 Peditrik Odyoloji Stajı Z 0 14 6
Amaç ve Hedefler
Bu ders kapsamında öğrenciler öğrendikleri teorik bilgileri klinik ortamda uygulama fırsatı bularak mesleki beceri ve bilgilerini pekiştirmeleri hedeflenmektedir.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 411 Yapay İşitme Sistemleri ve Ses İşleme I Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Sayısal Ses İşleme Temelleri, Konuşma Sinyalleri ile İlgili Sayısal Modeller, Zaman Bölgesinde Ses İşleme Modelleri, Ses Dalga Şeklinin Sayısal Gösterimi, İşitme Fizyolojisine Giriş, ABR ve Koklear Implant Tasarımı, Çok Kanallı Koklear Implantlar, Çok Kanallı Koklear Implantlar için Ses İşleme Algoritmaları. Yapay işitme sistemlerinin çalışma prensipleri, kullanım alanları ve matematiksel prensiplerinin öğretilmesi ve ses işleme ile ilgili temel bilgilerin verilmesi. Yapay işitme sistemleri ve ses işitme tekniklerini öğrenerek yeni cihaz tasarımına yönelik gerekli bilgileri elde etmek.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 413 Tinnitus ve Hiperakuzi Z 1 0 1
Amaç ve Hedefler
Bu ders kapsamında tinnitus ve hiperakuziyi açıklamaya çalışan teoriler, altta yatan patofizyolojiler, neden olan faktörler, değerlendirme yöntemleri ile terapi stratejileri gibi konular ele alınacaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BED 401 Beden Eğitimi Z 1 2 2
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar Z 1 2 2
Amaç ve Hedefler
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 415 Meslekte Marka Yaratmak Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Marka kavramı ve tanımı,ürün ve marka ayrımı, marka yaratma sürecinin temel ögeleri, marka kişiliği kavramı ve temel boyutları, marka yaratma ve yönetme stratejileri, marka ismi oluşturma stratejileri.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 417 Sağlık Bilimlerinde Etik Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Etik anlayış ve prensipleri, sağlık bakımında etik,Beslenmeciler ve diyetisyenler için etik kurallar, etik kararlar alma.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 419 İşitme Kayıplılarda Çoklu Engele Yaklaşım Z 2 3 3
Amaç ve Hedefler
Çok engele sahip bireylerin sorunları, toplumsal yaklaşımlar ve temel kavramlar. İşitme kaybı
ile beraber en sık görülen engeller, işitme kaybının yanı sıra bir başka engele sahip olan
bireylere yaklaşım.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 402 Proje Çalışması Z 0 3 2
Amaç ve Hedefler
Güncel konularda bireysel araştırmaların planlanması ve yürütülmesi. Öğrencinin danışmanının denetiminde seçtiği konuda, tez çalışmasının planlaması, literatür araştırması, sonuçlar, tartışma, özet ve referansların belirtilmesi ile rapor halinde sunulması süreçlerini içerir.
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 404 Seminer Sunumu Z 0 2 1
Amaç ve Hedefler
Klinik odyoloji alanlarının kapsamlı analizi, öğrencilerin kendi gelişimlerini örnekleyen farklı çalışmayı içeren bir seminer hazırlaması.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 406 Eğitim Odyolojisi II Z 2 2 3
Amaç ve Hedefler
Bu ders kapsamında işitme engelli bireylerin sınıf ortamında, iş ortamında ya da ev ortamında işitsel algı becerilerini iyileştirecek çevresel düzenlemeler, yardımcı dinleme cihazları, alternatif iletişim stratejileri gibi konular ele alınacaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 408 Odyoloji Laboratuvarında Uygulama-II Z 0 14 6
Amaç ve Hedefler
Mesleki konuda bilgi ve beceriyi arttırma, öğrenilen bilgileri uygulama.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 410 Vestibüler Laboratuvarında Uygulama Z 0 14 6
Amaç ve Hedefler
Vestibüler sistem testleri ENG, VEMP gibi tekniklerin pratik olarak kullanılmasıyla çalışılacak.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BED 402 Beden Eğitimi S 1 2 2
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2
Amaç ve Hedefler
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 412 Endüstriel Odyoloji S 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Bu ders kapsamında kognitif nörobilimin çalışma alanlarına giren bilinç, hafıza, işitsel hafıza gibi konular ele alınacaktır.

YUKARI

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
ODP 414 Stres Yönetimi S 2 0 2
Amaç ve Hedefler
Stres nedir? Fizyolojik ve psikolojik oluşumları ve vücuda etkisi. Üstesinden gelme yöntemleri işlenecektir.
I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi