Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Fakülte Sayfası

BİRİNCİ YIL

1.Yarıyıl

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
AAY101 Temel Afet Bilgisi Z 2 3 3 5
AAY103 Afet ve Acil Durum Yönetimi I Z 2 3 3 5
ANA101 Anatomi Z 2 0 2 2
MİK101 Mikrobiyoloj-Parazitoloji Z 2 3 3 2
İNG123* Okuma Becerileri Z 2 0 2 2
PSI101 Temel Psikoloji Z 2 0 2 2
TKD103 Türk Dili I Z 2 0 2 2
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 2 0 2 9
         
Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
BED101 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
BİS101 Bilgisayar Bilimi S 2 2 3 5
AAY105 Çevre Sağlığı S 2 0 2 5
PDR155 Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 10
1. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30


2.Yarıyıl

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
AAY102 Örgütsel Davranış Z 2 0 2 2
AAY104 Afet ve Acil Durum Yönetimi II Z 2 3 3 5
AAY106 Acil Servis Araçları Eğitimi Z 2 0 2 4
AAY108 Acil Hasta Bakımı I Z 2 3 3 5
HİS102 Histoloji-Embriyoloji Z 2 0 2 2
FZY102 Fizyoloji Z 2 0 2 2
İNG124* Konuşma Becerileri Z 2 0 2 2
TKD104 Türk Dili II Z 2 0 2 2
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 0 0 16 6
         
Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
BED102 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
AAY110 Topluım Sağlığı S 2 0 2 2
PDR 156 Kişilerarası İlişkilerde İletişim S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 6
2. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

İKİNCİ YIL

3.Yarıyıl

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
AİT103 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Z 2 0 2 2
AAY201 Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları I Z 2 3 3 5
AAY203 Kurtarma Araçları Eğitimi Z 2 0 2 4
AAY205 Acil Hasta Bakımı I Z 2 3 3 5
AAY207 Epidemiyoloji Z 2 0 2 3
AAY209 Afetlerde Sağlık Yönetimi Z 2 0 2 4
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 0 0 12 6
         
Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
BED201 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
AAY211 Topluım Sağlığı S 2 0 2 3
PDR 213 Kişilerarası İlişkilerde İletişim S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 7
3. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30


4.Yarıyıl

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
AİT204 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Z 2 0 2 2
AAY202 Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları II Z 2 3 3 5
AAY204 Afetlerde Salgın Hastalıklar Z 2 0 2 4
AAY206 Acil Hasta Bakımı II Z 2 0 3 4
AAY208 Tim Liderliği Z 2 3 3 5
AAY210 AAY Staj-I Z 0 35 9 6
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 0 0 10 41
         
Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
BED202 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
AAY212 Bilgi Yönetimi S 2 0 2 4
AAY214 Yaşam Kalitesi S 2 0 2 2
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 4
4. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

ÜÇÜNCÜ YIL

5.Yarıyıl

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
AAY301 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliğine Giriş Z 2 0 2 3
AAY303 Acil ve Acil Durum Mevzuatı Z 2 0 2 3
AAY305 İtfaiye Araç Malzeme Bilgisi Z 2 0 2 2
AAY307 Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları III Z 2 3 3 5
AAY309 Resussitasyon Z 2 0 2 2
AAY311 İleri Yaşam Desteği Uygulamaları Z 0 14 6 7
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 0 0 10 17
         
Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
BED301 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
BİS335 Bilgi Yönetimi S 2 0 0 4
AAY313 Yaşam Kalitesi S 2 0 0 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 8
5. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30


6.Yarıyıl

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
AAY302 Yangın Güvenliği Z 2 3 3 5
AAY304 Temel Strüktür ve Yapı Bilgisi Z 2 0 2 2
AAY306 Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları IV Z 2 0 3 5
AAY308 Adli Tıp Z 2 3 2 2
BİS302 Biyoistatistik Z 2 0 3 5
AAY310 AAY Staj-II Z 0 35 9 6
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 0 0 10 44
         
Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
BİS306 Sağlık Bilişimi S 2 3 3 5
BED302 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
PDR356 Stres Yönetimi S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 5
6. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30


DÖRDÜNCÜ YIL

7.Yarıyıl

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
AAY401 Proje Planlama İlkeleri Z 0 2 1 1
AAY403 Seminer Hazırlama Z 0 2 1 1
AAY405 Afet ve Acil Durum Yönetimi Stajı I Z 0 14 6 7
AAY407 Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları V Z 2 3 3 5
AAY409 Acil Yardım Organizasyonu ve Rehabiliyasyon Çalışmaları Z 2 0 2 4
AAY411 Travma Z 3 0 3 3
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 0 0 7 21
         
Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
BED401 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
AAY13 Çevre Sağlığı ve Biyogüvenlik S 3 0 3 5
AAY415 Meslekte Marka Yaratmak S 2 0 2 4
AAY417 İşaret Dili S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 9
7. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30


8.Yarıyıl

Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
AAY402 Proje Çalışması Z 0 3 2 5
AAY404 Seminer Sunumu Z 0 2 1 3
AAY406 Afet ve Acil Durum Yönetimi Stajı II Z 0 14 6 7
AAY408 Afetlerden Korunma ve Önleme Teknikleri Z 2 0 2 2
AAY410 Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları VI Z 2 3 3 5
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 0 0 4 22
         
Kodu Dersin Adı
Z/S
T
U
K
AKTS
BED402 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
AAY412 Meslek Etiği S 3 0 3 3
AAY414 Temel Meteoroloji Bilgisi S 2 0 2 4
AAY416 Duyu Bütünleme S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 8
8. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30


PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 183
Tüm yıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 57
Programdan Mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı 240


Ders Açıklamaları

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

AAY101

Temel Afet Bilgisi

Z

2

3

3

Amaç ve Hedefler

Afet tanımı, afet çeşitleri, doğal afetler, insan kaynaklı afetler, yerleşim bölgesi seçimi, belediyelerin yerleşim planı üzerindeki görevleri, mülki idarenin yerleşim planı üzerindeki etkileri, merkezi idarenin yerleşim planı üzerindeki etkileri, doğal kaynakların kullanımı, insan yapımı büyük yapıların afetlerdeki davranışları, afet eğitiminin gerekliliği, risk tablosu, bütünleşik afet yönetimi

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

AAY 103

Afet ve Acil Durum Yönetimi I

Z

2

3

3

Amaç ve Hedefler

Yönetim süreçlerinden motivasyon, liderlik, çatışma yönetimi vb yönetim konularının afetlerde ve acil durum yönetimine uyarlanması ve uygulanmasına yönelik beceriler kazanılacaktır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

ANA 101

Anatomi

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencinin iskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite, solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diaphragma, burun ve larynx trachea, akciğerler ve plevra. Dolaşım sistemi: kalp (atria ve ventricles), pericardium, damarlar. Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: pharynx, oesophagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve urethra-kadın ve erkek genital organları. Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sakı- cerebellum ve cranial sinirler – otonom sinir sistemi. Endokrin sistem. Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yolları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

MİK 101

Mikrobiyoloji-Parazitoloji

Z

2

3

3

Amaç ve Hedefler

Öğrencilere mikrobiyolojinin kapsamı, mikroorganizmaların yapısı ve özellikleri; yaptıkları hastalıklar, korunma yöntemleri, immün sistemin özellikleri ve infeksiyonlar karşısındaki rolü hakkında bilgiler kazandırmaktır.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

PSİ 101

Temel Psikoloji

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Psikolojide temel kavramlar, gelişim, öğrenme ve belleğin ilkeleri, dil ve iletişim, dürtüler ve güdüler, genel uyarılmışlık hali ve farkındalık, duygu ve heyecanlar, duyumlar ve algı, kişilik, davranış bozuklukları ve tedavisi, tutumlar ve önyargı, sosyal davranışlar irdelenecektir. İnsan yaşamının çocuklukta başlanarak her evrede psikolojik davranışları tartışılacaktır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

İNG 123

Okuma Becerileri

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Bu ders öğretim dili İngilizce olan ve İngilizce Hazırlık Programı izleyen fakülte ve bölümlerin birinci sınıf öğrencileri için açılmış ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce okuma  ve okuduğunu anlama becerilerini geliştiren bir program izlenmektedir.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

TKD 103

Türk Dili I

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Yazım kuralları, ses bilgisi, biçimbilim, söz dizimi, dil

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

BED 101

Beden Eğitimi

S

1

2

2

Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

GSM

Güzel Sanatlar

S

1

2

2

Amaç ve Hedefler

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

BİS 101

Bilgisayar Bilimi

S

2

2

3

Amaç ve Hedefler

Temel bilgisayar kavramları, işletim sistemi nedir ve Windows işletim sistemi, Microsoft Word (kelime işlem programı), Microsoft Excel ile çalışmak, klavye kullanımı, kelime işlem programı (Wordpad), denetim masası, windows gezgini, dosya ve klasör kavramları, dosyalar üzerinde işlem yapma, scandisk, defrag, kısayol tuşları.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

AAY 105

Çevre Sağlığı

S

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Çevre Sağlığının temel konuları, tanımı ve bilinci ve çevresel sorumluluklar

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

PDR 155

Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri

S

2

0

2

Amaç ve Hedefler

İletişimin tanımı, iletişim süreci ve öğeleri, iletişimin sınıflandırılması, kişiler arası iletişim: bireyler neden birbirleri ile iletişim kurarlar, kişiler arası iletişimin doğası, kişiler arası iletişimi diğer iletişim tiplerinden ayıran faktörler; kişiler arası iletişim: kişiler arası iletişimin tanımı, iletişim modelleri, kişiler arası iletişimin unsurları ve özellikleri, etkili konuşma ve dinleme, iletişimde çatışma.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

AAY 102

Örgütsel Davranış

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

öğrencinin acil yardım ve afet yönetimi gerektiği durumlarda olay yeri haricindeki birimlerle gerekli iletişimi ve koordinasyonu uyum içinde yapabilmesini sağlamak, müdahale ekipleri arasında koordinasyonu sağlamak, afet yaklaşımını bir çatı altında toplayabilmek, dünyanın diğer afet birimleriyle iletişim halinde olabilmesini sağlamaktır

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

AAY 104

Z

2

3

3

Amaç ve Hedefler

Yönetim süreçlerinden motivasyon, liderlik, çatışma yönetimi vb yönetim konularının afetlerde ve acil durum yönetimine uyarlanması ve uygulanmasına yönelik beceriler kazanılacaktır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

AAY 106

Acil Servis Araçları Eğitimi

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencinin meslek hayatının büyük bir bölümünü geçireceği acil servis, ambulans ve ekipmanlarının klinik senaryolar ve ambulans kullanımı uygulaması ile öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

AAY 108

Acil Hasta Bakımı  I

Z

2

3

3

Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencinin hastalıklar hakkında gerekli temel bilgilere sahip olmasını, temel tedavi ve tanı yöntemlerini kullanabilmesini sağlamak, hastalıklar arasında ayırt edici tanıya ulaşabilmesini sağlamaktır. AHB-1 dersi ile öğrenciye acil sağlık bakımında temel kavramların verilmesi amaçlanmaktadır. Çocuk ve erişkin yaş grubunda temel yaşam desteği, hayati bulguların ölçülmesi, hasta monitorizasyonu, hava yolu teknikleri, ventilasyon ve oksijen desteği, damar yolu, kemik içi yol ve kan alma teknikleri ile ilaç uygulama teknikleri, triyaj, saha yönetimi, temel EKG kavramları hem teorik anlatım hem pratik uygulamalar ile bu ders içinde anlatılacaktır. AHB-2 dersi ile öğrenciye tanı koyma, tedavi önceliklerini belirleme ve uygulama esaslarının verilmesi amaçlanmaktadır. EKG de ritim bozukluklarını tanıma, çocuk ve ileri yaşam desteği, göğüs ağrısı olan hastaya yaklaşım ve tedavi, kalp hastalıklarının yönetimi, elektriksel tedaviler, acil girişimsel işlemler, sindirim sistemi hastalıkları yönetimi, diyabet ilişkili hastalıklar yönetimi ve nörolojik acil durumların yönetimi hem teorik hem pratik uygulamalar ile anlatılacaktır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

HIS 102

Histoloji-Embriyoloji

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, İnsan organizmasındaki temel yapı olan hücreden başlayarak doku organ ve sistemlerin mikroskobik (ışık ve Elektron mikroskobu) moleküler yapıları, bununla bağlantılı olan işlevlerini tanımlamak.Normal yapının oluşumunu sürekliliğini kontrol eden moleküler mekanizmaları açıklamaktır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

FZY 102

Fizyoloji

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

İnsan fizyolojisi, doku, organ ve organ sistemlerinin işleyiş mekanizmaları, organizmada canlılığın devamı için meydana gelen biyolojik olaylar, biyokimyasal reaksiyonlar, bu olayların kontrol ve koordinasyonu işlenmektedir.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

İNG 124

Konuşma ve Sunum Becerileri

Z

3

0

3

Amaç ve Hedefler

Bu ders öğretim dili İngilizce olan ve İngilizce Hazırlık Programı izleyen fakülte ve bölümlerin birinci sınıf öğrencileri için açılmış ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce konuşma ve sunum becerileri geliştiren bir program izlenmektedir.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

TKD 104

Türk Dili II

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Dil aileleri, ağız ve diyalektler, sözlü ve yazılı anlatım

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

BED 102

Beden Eğitimi

S

1

2

2

Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

GSM

Güzel Sanatlar

S

1

2

2

Amaç ve Hedefler

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

AAY 110

Toplum Sağlığı

S

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Toplum sağlığına giriş, toplum sağlığı kavramı, hastalık ve sağlık, sağlık düzeyini belirleyen ölçütler, epidemiyolojik araştırma yöntemleri, demografi-nüfus yapısı, sağlık yönetimi, ana sağlığı, aile planlaması, sağlık eğitimi, bağışıklama, çevre sağlığı, iş sağlığı

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

PDR 156

Kişilerarası İlişkilerde İletişim

S

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Kişilerarası iletişimin farklı disiplinlerle ilişkisini açıklar. Kişilerarası iletişimi tanımlar. Kişilerarası iletişimle ilgili farklı yaklaşımları ve modelleri tanır. Temel iletişim becerilerini açıklar. İletişimi sosyal becerilere indirgeyen bakış açısının sınırlılıklarını eleştirir. Kişilerarası iletişim sürecinin temel bileşenlerini açıklar. Kişilerarası iletişim sürecinin bileşenleri olarak sosyal bağlam, sosyal kimlik ve sosyal algı arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

AİT 203

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Devrimin amacı ve bağlantılı konular, Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileme ve yıkılması, Birinci Dünya Savaşı, Mondros ve Sevr Anlaşmaları, Mustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşı'nın örgütlenmesi, Son Osmanlı Meclisi ve Misak-ı Milli sınırlarının ilanı, TBMM'nin kuruluşu.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

AAY 201

Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları I

Z

2

3

3

Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı öğrenciye, meslek hayatında karşılaşacağı hasta ve yaralılar için kurtarma ve taşıma prensipleri anlatılacaktır. Hasta ve yaralıya uygun pozisyon vermek, kurtarma ve çıkarma teknikleri, saldırgan hastaya müdahale teknikleri ve olay yeri yönetimi teorik ve pratik olarak anlatılacaktır. Ayrıca meslek hayatında karşılaşacağı hasta ve yaralılar için kurtarma ve taşıma prensipleri anlatılacaktır. Su içinden ve enkaz içinden yaralı kurtarma teknikleri, telsiz kullanma, ambulans sürüş teknikleri teorik ve pratik olarak anlatılacaktır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

AAY 203

Kurtarma Araçları Eğitimi

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencinin afet ve acil yardım gereken durumlarda daha önceden edindiği teorik bilgileri eldeki kurtarma malzemesi, tıbbi malzeme ve mevcut insan kaynaklarını kullanarak olaya müdahale etme ve organize edebilme yeteneğine sahip olmasına çalışmaktır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

AAY 205

Acil Hasta Bakımı I

Z

2

3

3

Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencinin hastalıklar hakkında gerekli temel bilgilere sahip olmasını, temel tedavi ve tanı yöntemlerini kullanabilmesini sağlamak, hastalıklar arasında ayırt edici tanıya ulaşabilmesini sağlamaktır. Bu ders ile öğrenciye acil sağlık bakımında temel kavramların verilmesi amaçlanmaktadır. Çocuk ve erişkin yaş grubunda temel yaşam desteği, hayati bulguların ölçülmesi, hasta monitorizasyonu, hava yolu teknikleri, ventilasyon ve oksijen desteği, damar yolu, kemik içi yol ve kan alma teknikleri ile ilaç uygulama teknikleri, triyaj, saha yönetimi, temel EKG kavramları hem teorik anlatım hem pratik uygulamalar ile bu ders içinde anlatılacaktır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

AAY 207

Epidemiyoloji

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, Epidemiyolojinin tanımını, önemi, yöntemlerini ve kullanım alanları, Epidemiyolojiyi ve önemi Epidemiyolojinin gelişme süreci ve tarihçesi Epidemiyolojinin kullanım alanlarını ve veri kaynakları Epidemiyolojideki neden-sonuç ilişkisi ve nedensellik faktörleri Epidemiyolojik araştırma yöntemleri ve araştırma tipleri Tanımlayıcı epidemiyolojik araştırmalar ve özelliklerini kavramaktır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

AAY 209

Afetlerde Sağlık Yönetimi

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencinin afetlerde ve acil durum müdahale ve yönetim kaynaklarını tanımasını ve kullanmasını sağlamaktır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

BED 201

Beden Eğitimi

S

1

2

2

Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

GSM

Güzel Sanatlar

S

1

2

2

Amaç ve Hedefler

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

AAY 211

Halkla İlişkiler

S

1

2

2

Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencinin acil yardım ve afet durumlarında halkla gerekli şekilde iletişim kurabilmek, ihtiyaç duyulan acil durum, yaralı sayısını doğru alabilmek ve durumun ciddiyetini belirlemek, organizasyon gerektiğinde gerekli iletişimi kurmak için yeterli bilgi ve beceriye sahip olmasını sağlayabilmektir.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

PDR 213

Zaman Yönetimi

S

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Zaman ve zaman yönetimine giriş. Zaman kaybettiriciler. Öncelik ve aciliyet belirleme. Zaman ve enerji kullanımı. Uzun ve kısa vadeli hedef belirleme teknikleri.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

AİT 204

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Kurtuluş Savaşı, Doğu ve Batı Cepheleri, Mudanya Anlaşması ve Saltanatın Sona Ermesi, Lozan Barış Konferansı ve Cumhuriyet'in Kuruluşu, Yeni Cumhuriyet, Muhalefet, Eğitim ve Kültürde Yenilikler.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

AAY 202

Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları II

Z

2

3

3

Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı öğrenciye, meslek hayatında karşılaşacağı hasta ve yaralılar için kurtarma ve taşıma prensipleri anlatılacaktır. Hasta ve yaralıya uygun pozisyon vermek, kurtarma ve çıkarma teknikleri, saldırgan hastaya müdahale teknikleri ve olay yeri yönetimi teorik ve pratik olarak anlatılacaktır. Ayrıca meslek hayatında karşılaşacağı hasta ve yaralılar için kurtarma ve taşıma prensipleri anlatılacaktır. Su içinden ve enkaz içinden yaralı kurtarma teknikleri, telsiz kullanma, ambulans sürüş teknikleri teorik ve pratik olarak anlatılacaktır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

AAY 204

Afetlerde Salgın Hastalıklar

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Bu ders afet öncesi ve sonrasında ortaya çıkacak salgın hastalıkları tanımlama, bu hastalıklara yönelik koruyucu önlemleri belirleme ve uygulama, olası sakatlıkları ve ölümleri en aza indirme amaçları doğrultusunda işlenecek bir derstir.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

AAY 206

Acil Hasta Bakımı II

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencinin hastalıklar hakkında gerekli temel bilgilere sahip olmasını, temel tedavi ve tanı yöntemlerini kullanabilmesini sağlamak, hastalıklar arasında ayırt edici tanıya ulaşabilmesini sağlamaktır. Bu ders ile öğrenciye tanı koyma, tedavi önceliklerini belirleme ve uygulama esaslarının verilmesi amaçlanmaktadır. EKG de ritim bozukluklarını tanıma, çocuk ve ileri yaşam desteği, göğüs ağrısı olan hastaya yaklaşım ve tedavi, kalp hastalıklarının yönetimi, elektriksel tedaviler, acil girişimsel işlemler, sindirim sistemi hastalıkları yönetimi, diyabet ilişkili hastalıklar yönetimi ve nörolojik acil durumların yönetimi hem teorik hem pratik uygulamalar ile anlatılacaktır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

AAY 208

Tim Liderliği

Z

2

3

3

Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencinin afet durumlarında kendi meslektaşları ve yardımcı sağlık personeliyle beraber uyum içinde çalışması için gerekli bilgi ve beceriyi edinmesini sağlamak, gerektiği anda kendi ekibini kurabilmesi ve yönetici olarak grupları organize edebilmesi için yeterli özgüveni almasına yardımcı olabilmektir.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

AAY 210

AAY Staj -I

Z

0

35

9

Amaç ve Hedefler

Teorik olarak öğrenilen bilgilerin pratik olarak uygulamaya dökülmesi.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

BED 202

Beden Eğitimi

S

1

2

2

Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

GSM

Güzel Sanatlar

S

1

2

2

Amaç ve Hedefler

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

AAY 212

Bilgi Yönetimi

S

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Bu derste, yeni ve disiplinler arası bir özellik taşıyan bilgi yönetimi alanı, dayandığı disiplinler perspektifinden tartışılmaktadır. Bu bağlamda; yönetim bilimi, enformasyon bilimi, biliş bilimi ve teknoloji biliminin ortak noktasında yer alan bilgi yönetimi, disipliner bir çerçeveden öğrencilere sunulacaktır. Ders kapsamında, bilgi yönetimine benzer diğer disiplinler de açıklanmakta ve farklılıkları uygulamalı ve teorik olarak öğrencilerle tartışılması amaçlanmaktadır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

AAY 214

Yaşam Kalitesi

S

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Bu derste ,Uzun mu yaşamak istersiniz kaliteli mi? Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi nedir? ICF ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesi, Yaşam kalitesini etkileyen faktörler ve bu faktörlerin birbirleri ile etkileşimi, Ağrı ve uykunun yaşam kalitesine etkileri, Fiziksel hareketlilik ve yorgunluğun yaşam kalitesine etkileri, Emosyonel durum, stres ve anksiyetenin yaşam kalitesine etkisi, Yaşam kalitesinin değerlendirilmesi-Genel yaşam kalitesi değerlendirmeleri, Hastalığa özel yaşam kalitesi değerlendirme yöntemleri, Nörolojik hastalıklarda yaşam kalitesi, Ortopedik hastalıklarda yaşam kalitesi, Çocuk ve yaşam kalitesi, Bakım verenlerin yaşam kalitesi, Sağlık çalışanlarının yaşam kalitesi gibi konularda bilgi verilecektir.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
AAY 301 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliğine Giriş

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

İtfaiyecilik temel kanun ve yönetmeliklerinin ilkeleri, İtfaiyecilikte fiziki yeterlilik ve yangın önlemede kullanılan aktif ve pasif önlemler, İtfaiyecilikte yangın kimyasını öğrenip ve teorileri ile ilgili açıklamalar, İtfaiyecilikte ilkyardım ve kurtarma tekniklerini açıklayabilme, uygulayıp uygulatabilme, Yangın önleme ve denetleme çalışmaları yapabilme

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
AAY 303 Afet ve Acil Durum Mevzuatı

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, toplumsal düzen kuralları ve hukuk kuralları, hukuk kurallarının kaynağı ve sınıflandırılması, anayasal ilkeler ve temel hak ve görevler, özel hukuk ve kamu hukuku ayrımı, dalları ve normlar hiyerarşisi, acil durum ve afet yönetimi ile ilgili temel hukuki düzenlemeler hakkında öğrencinin bilgi sahibi olmasını sağlayabilmektir.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
AAY 305 İtfaiye Araç Malzeme Bilgisi

Z

2

0

3

Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilerin afet durumlarında itfaiye birimlerinin kullandığı tüm yardımcı malzemeleri kullanabilecek yeterli bilgi ve beceriye sahip olmasını sağlamaktır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
AAY 307 Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları III

Z

2

3

3

Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı öğrenciye, meslek hayatında karşılaşacağı hasta ve yaralılar için kurtarma ve taşıma prensipleri anlatılacaktır. Hasta ve yaralıya uygun pozisyon vermek, kurtarma ve çıkarma teknikleri, saldırgan hastaya müdahale teknikleri ve olay yeri yönetimi teorik ve pratik olarak anlatılacaktır. Ayrıca meslek hayatında karşılaşacağı hasta ve yaralılar için kurtarma ve taşıma prensipleri anlatılacaktır. Su içinden ve enkaz içinden yaralı kurtarma teknikleri, telsiz kullanma, ambulans sürüş teknikleri teorik ve pratik olarak anlatılacaktır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
AAY 309 Resussitasyon

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencinin, meslek hayatında karşılaşacağı kritik hasta grubunda yapması gereken uygulamaları öğrenmesi amaçlanmaktadır. Resüssitasyon dersi ile öğrenciye kritik hasta grubunda tanı koyma, tedavi önceliklerini belirleme ve uygulama esaslarının verilmesi amaçlanmaktadır. Kanama kontrolü, şok, zehirlenmeler, asid baz dengesi, yanıklar, özel durumlarda resüssitasyon esasları anlatılacaktır. Öğrencinin bilmesi gereken tüm algoritmalar gözden geçirilecektir

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
AAY 311 İleri Yaşam Desteği Uygulamaları

Z

0

14

6

Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilerin, teorik ve pratik derslerde anlatılan uygulamaları gözlemleme ve süpervizör gözetiminde hasta başında uygulama yaparak gerekli bilgi ve becerilere sahip olmasını sağlamaktır. Acil servis, yoğun bakım ünitesi, doğumhane, triyaj ve ambulans servisi arasında rotasyon yapılarak bu uygulama dersi tamamlanacaktır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BED 301 Beden Eğitimi S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar

S

1

2

2

Amaç ve Hedefler

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BİS 335 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri S 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Bilim, pozitivist ve pozitivist ötesi bilim yaklaşımları, bilimsel araştırmalarda kullanılan temel kavramlar, bilimsel araştırma süreci ve aşamaları, eleştirel kaynak incelemesi, araştırmalarda hata kaynakları, araştırmalarda ölçüm, ölçek türleri, geçerlik  ve güvenirlik, örnekleme, araştırma yaklaşımları, anket, mülakat ve gözlem yöntemleri ve türleri.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
AAY 313 Sağlık Hizmetleri Yöntemi S 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Bilim, pozitivist ve pozitivist ötesi bilim yaklaşımları, bilimsel araştırmalarda kullanılan temel kavramlar, bilimsel araştırma süreci ve aşamaları, eleştirel kaynak incelemesi, araştırmalarda hata kaynakları, araştırmalarda ölçüm, ölçek türleri, geçerlik  ve güvenirlik, örnekleme, araştırma yaklaşımları, anket, mülakat ve gözlem yöntemleri ve türleri.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
AAY 302 Yangın Güvenliği Z 2 3 3
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, itfaiyecilikte kullanılan temel araç gerecin kullanımına yönelik bilgi ve beceri sahibi olmak, olay yeri güvenliğini sağlayabilmek ve yangın nedenleri hakkında gerekli bilgi ve beceriyi sağlamaktır

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
AAY 304 Temel Strüktür ve Yapı Bilgisi Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Bu ders kapsamında inşaat mühendisliği yapıları hakkında temel bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır. Dersin nihai amacı olarak, öğrencilerin yapı malzemelerinin sınıflandırılmasını ile bir bina projesinde yapı elemanlarının tanımlamasını yapabilmesi hedeflenmiştir.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
AAY 306 Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları IV Z 2 3 3
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı öğrenciye, meslek hayatında karşılaşacağı hasta ve yaralılar için kurtarma ve taşıma prensipleri anlatılacaktır. Hasta ve yaralıya uygun pozisyon vermek, kurtarma ve çıkarma teknikleri, saldırgan hastaya müdahale teknikleri ve olay yeri yönetimi teorik ve pratik olarak anlatılacaktır. Ayrıca meslek hayatında karşılaşacağı hasta ve yaralılar için kurtarma ve taşıma prensipleri anlatılacaktır. Su içinden ve enkaz içinden yaralı kurtarma teknikleri, telsiz kullanma, ambulans sürüş teknikleri teorik ve pratik olarak anlatılacaktır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
AAY 308 Adli Tıp Z 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Bu ders postmortem muayene ve kimliklendirme, postmortem değişiklikler ve ölüm nedeni ile ilişkisi, adli otopsi, yaralanma bulguları ve yaralanma nedenleri arasındaki ilişki, zehirlenmeler ve cinsel suçlar konularını kapsamaktadır. Ceza ehliyeti kavramı, akıl hastalarının ceza hukuku ve medeni hukukta değerlendirilmesi incelenmektedir.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BİS 302 Biyoistatistik

Z

2

3

3

Amaç ve Hedefler

İstatistik ve biyoistatistiğin tanımı, kullanım alanları., veri toplama yöntemleri ve toplanan verinin istatistiksel analiz için işlenmesi., özet (tanımlayıcı) ölçüler ve grafikler, tablo oluşturulması, olasılık ve olasılık dağılışları, hipotez testleri, regresyon ve korelasyon çözümlemesi.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
AAY 310 AAY Staj -II Z 0 35 9
Amaç ve Hedefler

Teorik olarak öğrenilen bilgilerin pratik olarak uygulamaya dökülmesi.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BİS 306 Sağlık Bilişimi

Z

2

3

3

Amaç ve Hedefler

Bilişim ve sağlık bilişimi kavramı / bilişim araçları (donanım, yazılım, internet), sağlık bilişimi kaynakları, sağlık verileri, elektronik kayıt sistemi (EKS) / bilgiyi hastalarla paylaşmak için bilgisayarlardan nasıl yararlanılır / konsultasyonların etkin kullanımı / hasta takibi / ICD 10 / bilişim teknolojilerinin tıp uygulamalarındaki yeri / kişisel bilgiye erişim olanakları / bilginin yönetilmesine katkı sağlayabilecek teknolojik araçlar / bilgi üretimi / bilginin paylaşımı, tıbbi karar destek sistemi / veri-bilgi, bilgi- iletişim, veri işleme, veri tabanı yönetimi / hasta kayıtları,  medikal görüntüleme sistemleri / merkezi hasta enformasyon sistemleri / klinik raporlama sistemleri / eczane sistemleri / Hemşirelik bilgi sistemleri / kalite sistemleri / stratejik analizler / yönetim enformasyon sistemi oluşumu / enformasyon sisteminin güvenliği / uluslararası alanlarda enformasyon sisteminin uygulanması.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BED 302 Beden Eğitimi S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar

S

1

2

2

Amaç ve Hedefler

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
PDR 356 Stres Yönetimi

S

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Stres ile ilgili kavramlar, stres kavramı ve kapsamı, stresin belirtileri ve temel aşamaları, strese neden olan faktörler, stresin yol açtığı sonuçlar, stres yönetimi ve kontrolü, krizi önleme, çözme veya faydaya dönüştürmede kullanılabilecek yöntemler.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
AAY 401 Proje Planlama İlkeleri

Z

0

2

1

Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilerin afet yerlerine ulaşmada, afet alanlarında yeterli organizasyonu yapmak için mevcut arazi şartlarını değerlendirerek sağlık ve teknik yardım ekiplerinin uygun yerleşebilmesini sağlamak, kazazedelerin belli bir düzene göre yerleşmesini, barınmasını ve sağlık yardımı almasını sağlamak için olay yerindeki arazi şartlarını belirleyebilmesini sağlamaktır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
AAY 403 Seminer Hazırlama

Z

0

2

1

Amaç ve Hedefler

Afet ve Acil Durum ile ilintili güncel konularda yapılmış araştırmaların danışman ile birlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi ve sunulması.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
AAY 405 Afet ve Acil Durum Yönetimi Stajı I

Z

0

14

6

Amaç ve Hedefler

Bu stajın amacı öğrencilerimizin, en az ikisi itfaiye teşkilatlarında olmak üzere toplam 14 saatten oluşan staj yapmalarıdır. Bu staj, kendilerine verilen bir konu üzerinde kapsamlı araştırma, projelendirme ve uygulama aşamalarını da kapsayacaktır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
AAY 407 Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları V

Z

2

3

3

Amaç ve Hedefler

Gönüllü ilk müdahale ekipleri organizasyonu, toplantı kuralları ve gönüllü kabulu, çevre keşif çalışmaları, bilgi tabanı oluşturma, ilk müdahale ekibi seçimi, tim liderliği eğitimi, ekip üyelerinin eğitimi, diğer gönüllü ekiplerle ortak çalışma ilkeleri, bölge kriz merkezi kuruluşu, kriz merkezi idaresi, yabancı ekiplere kılavuzluk

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
AAY 409 Acil Yardım Organizasyonu ve Rehabilitasyon Çalışmaları

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilerin acil yardım gereken durumlarda olay yerindeki kurtarma ekiplerinin uyum içinde çalışabilmesini sağlayabilmek, gerekli emir-komuta zincirini tamamlayabilmek, ekiplerin birbirleriyle koordinasyonunu sağlamak, kurtarılan kazazedelerin en uygun sağlık merkezine yönlendirmesini sağlamak, afet sonrası rehabilitasyon çalışmalarını organize etmesini sağlamak için gerekli bilgi ve becerileri elde etmesine yardımcı olmaktır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
AAY 411 Tramva

Z

3

0

3

Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencinin, meslek hayatında karşılaşacağı travma sonucu oluşan yaralanmalarda yapması gereken uygulamaları öğrenmesi amaçlanmaktadır. Travma dersi ile öğrencinin travma hastasında tanı koyma, tedavi önceliklerini belirleme ve uygulama esaslarının verilmesi amaçlanmaktadır. Travma mekanizması, ilk değerlendirme, birincil ve ikincil bakı, sistem travmalarının gözden geçirilmesi, yara onarımı esasları anlatılacaktır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BED 401 Beden Eğitimi S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar

S

1

2

2

Amaç ve Hedefler

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
AAY 413 Çevre Sağlığı ve Biyogüvenlik

S

3

0

3

Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, salgın hastalıkların kontrol altına alınması ve hayvansal ürünlerin üretiminde mikrobiyolojik güvenliğin arttırılması ile çevre sağlığının korunması, afet durumlarında kazazedelerin uygun ve hijyenik beslenmesi için eldeki kaynakların biogüvenliğinin sağlanması hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
AAY 415 Meslekte Marka Yaratmak

S

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Marka kavramı ve tanımı,ürün ve marka ayrımı, marka yaratma sürecinin temel ögeleri, marka kişiliği kavramı ve temel boyutları, marka yaratma ve yönetme stratejileri, marka ismi oluşturma stratejileri.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
AAY 417 İşaret Dili

S

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Öğrenci bu derste Türk İşaret Dili hakkında genel bilgi edinir. TID alfabesini, temel cümle yapılarını, evet-hayır sorularını, olumsuz cümleleri, zaman ve zamanla bağlantılı soruları, sayıları, soru sözcüklerini ve fiilleri öğrenir ve bunlarla ilgili sınıfta bol örnekli alıştırmalar yapar. Öğrenci, temel düzeyde işaret dilini ve bu dilde tercüme ederek, işitme engellilerle iletişim kurmayı öğrenir.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
AAY 402 Proje Çalışması

Z

0

3

2

Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilerin afet yerlerine ulaşmada, afet alanlarında yeterli organizasyonu yapmak için mevcut arazi şartlarını değerlendirerek sağlık ve teknik yardım ekiplerinin uygun yerleşebilmesini sağlamak, kazazedelerin belli bir düzene göre yerleşmesini, barınmasını ve sağlık yardımı almasını sağlamak için olay yerindeki arazi şartlarını belirleyebilmesini sağlamaktır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
AAY 404 Seminer Sunumu

Z

0

2

1

Amaç ve Hedefler

Afet ve Acil Durum ile ilintili güncel konularda yapılmış araştırmaların danışman ile birlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi ve sunulması.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
AAY 406 Afet ve Acil Durum Yönetimi Stajı II

Z

0

14

6

Amaç ve Hedefler

Bu ders sağlık organizasyonları, STK lar, yerel yönetimler ve özel kuruluşların afetlere hazırlık ve yönetim organizasyonlarına yönelik problemlerin incelenmesi ve çözüm önerileri geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
AAY 408 Afetlerden Korunma ve Önleme Teknikleri

Z

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Bu dersi alan öğrenciler afet yönetiminin temel ilkelerini uygulamaya dönük beceri kazanırlar. Öğrenciler, farklı afet türlerine karşı risk yönetimi konusunda temel bilgi edinirler. Öğrenciler, farklı afet türlerine karşı kriz yönetimi konusunda temel bilgi edinirler.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
AAY 410 Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları VI

Z

2

3

3

Amaç ve Hedefler

Bu derste dispne-diabet, akut batın-yaygın medical sorunlar, bulaşıcı hastalıklar-madde bağımlılığı, madde bağımlılığı-bilinç kaybı ve epilepsy pediatrik acil durumlar-doğum, yanıklar-tehlikeli maddeler, sıcak ve soğuk çarpması, değerlendirme ve tartışma, suyla ilgili tehlikeler-hastalarla etkileşim, acil durumlarda ruhsal destek, hasta taşınması ve triyaj, çıkartma kurtarma, intravenöz tedavi-ileri hava yolu temini –defibrilasyon konuları olarak anlatılacaktır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
BED 402 Beden Eğitimi S 1 2 2
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
GSM Güzel Sanatlar

S

1

2

2

Amaç ve Hedefler

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
AAY 412 Meslek Etiği

S

3

0

3

Amaç ve Hedefler

Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
AAY 414 Temel Meteoroloji Bilgisi

S

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Atmosfer, hava ve iklimin temelleri, geniş ve bölgesel ölçekli basınç ve rüzgar sistemleri, atmosferdeki kısa süreli süreçler, meteorolojik olaylar ve bunlardaki değişimlerin anlaşılması ile yüzey ve yüksek hava haritalarının kavranması ve değerlendirilmesi, basit kişisel hava tahmin ve değerlendirmelerinin yapılmasına yönelik temel bilgilerin oluşturulması.

Yukarı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
AAY 416 Duyu Bütünleme

S

2

0

2

Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı; otizm, dikkat dağınıklığı, motor beceri ve koordinasyon bozukluğu içerisinde bulunan ve yaygın gelişimsel bozukluk, geriliğin getirmiş olduğu negatif olguların rehabilitesi, bireyde duyusal dengenin sağlanması, beden ve çevre farkındalığının yükseltilmesi, sosyal iletişim becerilerinin yükseltilmesi , motor planlamasının oluşturulması , öz bakım becerilerinin kazandırılması , dikkatin yükseltilmesi, devamlılığın davranışta yerleştirilmesi, organizasyon olgusunun iyileştirilmesi gibi olguları bireylere nasıl kazandırılacağının oluşturulmasıdır.

Yukarı

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi