Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | Akademik Kadro | Dersler | Aday Öğrenciler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 10 tane ulusal televizyon kanalı karasal yayının yanı sıra, uydu üzerinden de yayınlarını dünyaya ulaştırmaktadırlar. KKTC’de TV kanallarının hemen hemen hepsinin başkent Lefkoşa’da bulunuyor olması YDÜ Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Önlisans Programı öğrencilerine sektörel deneyim sağlamaktadır. Öğrenim gördükleri süreçten başlayarak yarı zamanlı olarak çalışma imkânları sunmaktadır. Bölüm öğrencileri bu alanlarda rahatlıkla yer bulabilmektedirler.

Ülkemizdeki TV kanalları ve prodüksiyon şirketlerinin kadrolarını büyük oranda YDÜ İletişim Fakültesi mezunlarından oluşmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nde ise yaklaşık 300 tane TV kanalı uydu üzerinden yayınlarını dünyaya ulaştırmaktadırlar. Türkiye’de üretilen nitelikli TV dizileri özellikle son dönemlerde Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinde sektörel dış pazarın oluşumunu da beraberinde getirmiştir. Birçok dizi ve yerel yapım adı geçen bölgelerde geniş pazar bulabilmektedir. Bu üretken sektörde Fotoğrafçılık ve Kameramanlık vazgeçilmez meslekler birisi olarak yer almaktadır.

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Önlisans Programı’ndan mezun olacak öğrenciler, bu sektörde kolaylıkla iş imkânına sahip olabileceklerdir. Görsel iletişim çağında hareketli ve hareketsiz görüntü üretimi vazgeçilmez unsurlar olduklarından bu bölümün mezunları fotoğrafçı ve kameramanlık gibi asal pozisyonlarda kolaylıkla istihdam edilebilmektedir.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi