Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

Meslek Yüksek Okulu | Akademik Kadro | Dersler | Aday Öğrenciler

BİRİNCİ YIL

1.Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
BDT101 Algoritma ve Programlamaya Giriş 2 0 2
BDT103 Teknik Resim 3 1 4
BDT105 Temel Tasarım 3 0 3
BDT107 İşletim Sistemleri 1 1 2
MAT101 Matematik  I 3 0 3
TBT101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 2 2 3
TUR101 Türk Dili  I 2 0 2
ENG101 İngilizce  I 4 0 4
AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  I 2 0 2
TOPLAM 22 3 25

2.Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
BDT102 Tasarı Geometri 2 1 3
BDT104 İnternet ve İnternet Teknolojileri 2 0 2
BDT106 Bilgisayar Destekli Tasarım I 3 1 4
BDT108 Grafik ve Animasyon 2 1 3
MAT102 Matematik  II 2 0 2
TBT102 Bilgisayar Programlama 2 2 3
TUR102 Türk Dili  II 2 0 2
ENG102 İngilizce  II 4 0 4
AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  II 2 0 2
BDT100 Yaz Stajı 0 0 0
TOPLAM 21 4 25


İKİNCİ YIL

4.Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
BDT201 Bilgisayar Destekli Tasarım  II 3 1 4
BDT203 Endüstriyel Ürün Tasarımı  I 2 0 2
BDT205 Bilgisayar Destekli Animasyon  I 3 1 4
BDT207 Web Tasarımı 3 1 4
BDT209 Grafik Tasarımı 2 1 3
BDT211 Paket Program Kullanımı  I 3 1 4
BDT213 Eğitsel Proje Geliştirme 0 2 1
BDT215 Eğitsel Çocuk Oyunları Tasarımı 1 2 2
TOPLAM 17 7 24

4.Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
BDT202 Bilgisayar Destekli Tasarım  III 3 1 4
BDT204 Endüstriyel Ürün Tasarımı  II 2 0 2
BDT206 Bilgisayar Destekli Animasyon  II 3 1 4
BDT208 Multimedya ve Reklamcılık 3 1 4
BDT210 Masaüstü Yayıncılık 2 1 3
BDT212 Paket Program Kullanımı  II 3 1 4
BDT214 Bitirme Projesi 0 2 1
BDT216 Etkileşimli Öğrenme Ortamı Tasarımı 1 2 2
TOPLAM 17 7 24

Genel Toplam Teorik Uygulama Kredi
77 21 98


Derslerin İçeriği ve Yararlanılacak Kitaplar

I. YARIYIL


TUR 101 Türk Dili I (2-0-2)

Dersin içeriğini: Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları; Türkçe’deki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları; Türkçe’deki kök ve eklerin işlevleri; Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.
Ders Kitabı:
• Aktaş, Ş. (2001). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Akçağ Yayınları
• Kavcar, C., Oğuzkan, F., & Aksoy, Ö. (2010). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık

AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0-2)

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.
:Ders Kitabı::
• Cebeci, S. (2010). Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. Ankara: Anı Yayıncılık.

ENG 101 Yabancı Dil I (4-0-4)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır
Ders Kitabı:
• Chris, R., & Gillie, C. (2007). Face to Face. Cambridge University

MAT 101 Matematik I (3-0-3)

Doğal sayılar kümesi, tamsayılar kümesi, rasyonel sayılar kümesi, gerçel sayılar kümesi ve özellikleri. İkinci dereceden denklem ve eşitsizlikler, doğrunun analitik incelenmesi, çemberin analitik incelenmesi ve ilgili uygulamalar. Fonksiyon kavramı, polinomlar, rasyonel fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar, hiperbolik fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve bunların terslerinden oluşan elemanter fonksiyonlar. Fonksiyonların grafikleri. Tümevarım ilkesi, toplam ve çarpım sembolü özellikleri, dizi ve serilerle ilgili temel kavramlar. Karmaşık sayılar ve özellikleri.
Ders Kitabı:
• Kaçar, A. (2010). Temel Matematik I-II. Pegem Yayıncılık.

BDT 101 Algoritma ve Programlamaya Giriş (2-0-2)

Algoritmanın Tanımı, Problem çözümü ilke ve evreleri, Akış diyagramı, Değişken, döngü, kontrol deyimleri, Dizi tanımı ve özellikleri, Programlama ilkeleri ve programlamaya giriş.
Ders Kitabı:
• Yaşar, E. (2005).Algoritma ve Programlamaya Giriş. Murathan Yayınevi.

BDT 103 Teknik Resim (3-1-4)

Temel teknik resim bilgileri, Çizim araçlarının tanımı, Çizgi tiplerinin tanımı, Teknik yazı ve özellikleri, Parçalara ait üç görünüşün çizilmesi, İki görünüşten üçüncü görünüşün elde dilmesi, Kesit alma, Ölçülendirme, Üç boyutlu çizimler, Perspektif resimler ve çeşitleri.
Ders Kitabı:
• Kıraç, N. (2012). Teknik Resim. Dora Yayıncılık.

BDT 105 Temel Tasarım (3-0-3)

Tasarımın tanımı, Tasarım ilkeleri ve temel kavramlar, Tasarımda çizgi, renk, dolgu kavramları, Tasarımda görsellik, Tasarımda işlevsellik, Görsel algılama, Tasarım sanat ilişkisi.
Ders Kitabı:
• Seylan, A. (2006). Temel Tasarım. M Kitap Yayın Evi.

BDT 107 İşletim Sistemleri (1-1-2)

İşletim sistemi nedir, İşletim sistemleri tarihleri, Temel kavramlar ve terminoloji, Sistem çağrıları, İşletim sistemi yapısı, İşlemler arası haberleşme ve işlemlerin sıralandırılması, I/0 Prensipleri.
Ders Kitabı:
• Karahan S.(2006). İşletim Sistemleri ve Sistem Programlama. Karahan Kitapevi.

TBT 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı (2-2-4)

Temel terimler ve kavramlar, İşletim sistemleri giriş (Windows), Kelime işlemciler (Word), Veri ve grafik işlemi (Excel), Sunu hazırlama (Power Point), Veri iletişimi ve bilgi ağları kullanma, İnternete giriş, E-posta, Tartışma grupları, Forumlar, FTP, Web ve bilgi tarama sistemleri, İnternetle bilgi yayma, Web ’de yayınlama, HTML ’ye giriş.
Ders Kitabı:
• Uzunboylu, H. (2011). Bilişim Teknolojileri. Pegem A Yayıncılık.

II.YARIYIL


TUR 102 Türk Dili II (2-0-2)

Dersin içeriğini: Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları; Türkçe’deki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları; Türkçe’deki kök ve eklerin işlevleri; Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.
Ders Kitabı:
• Aktaş, Ş. (2001). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Akçağ Yayınları
• Kavcar, C., Oğuzkan, F., & Aksoy, Ö. (2010). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık

AIT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0-2)

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.
Ders Kitabı:
• Cebeci, S. (2010). Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. Ankara: Anı Yayıncılık.

ENG 102 Yabancı Dil II (4-0-4)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.
Ders Kitabı:
• Chris, R., & Gillie, C. (2007). Face to Face. Cambridge University

BDT 102 Tasarı Geometri (2-1-3)

Nokta, doğru, düzlem, izdüşüm ve arakesit kavramları, Doğru çizebilme, Düzlem çizebilme, Doğruların izdüşümünü çizebilme, Arakesit çizimi.
Ders Kitabı:
• Düzgün, A. (2009). Bedensel, Tasarı Geometri. Birsen Yayınevi.

BDT 104 İnternet ve İnternet Teknolojileri (2-0-2)

İnternet, İnternet protokollerinin tanımlanması, İnternet kullanan programların yazılım yöntemleri, Soketler ve TCP/UDP protokolleri ile başlayarak temel Internet protokolleri ve ping, telnet, ftp, e-posta ve http gibi uygulamaları, Ağ protokolleri, Mimariler, Katmanlar, LAN, WAN, Paket anahtarlamalı ağlarda rota ve tıkanıklık kontrolü, İnternet operasyonu ve protokolleri, Taşıma protokolleri ve uygulamaları.
Ders Kitabı:
• Cambazoğlu, T. (2003). İnternet Teknolojileri ve İntranet Uygulamaları. Papatya Yayıncılık.

BDT 106 Bilgisayar Destekli Tasarım I (3-1-4)

Bilgisayarlı çizim programına (AutoCAD) giriş, Menüler ve çalışmaların saklanması, Çizim komutları, çizim yardımcıları ve düzenleme komutları, Çizgi tipi ve tarama, blok, nitelemeler, yazı ve sorgulama komutları, Katmanlar ve ölçülendirme, Bilgisayarda parça ve görünüş çizimleri, Görünüş çıkarma, 2D çizimler, Perspektif çıkarma.
Ders Kitabı:
• Bahtiyar, B. (2008). Bilgisayar destekli tasarım 1. Seçkin Yayınevi.

BDT 108 Grafik ve Animasyon (2-1-3)

Resim dosyaları, Resim hazırlama ve düzenleme, Animasyon, Animasyon hazırlama tekniklerine giriş, Animasyon hazırlama ve düzenleme.

Ders Kitabı:
• Alabay, N. (2003). Grafik ve animasyon sistemleri. Detay yayıncılık.

TBT 102 Bilgisayar Programlama (2-2-4)

Veri türleri,değişkenler,sabitler, Aritmetiksel ve mantıksal ifadeler, Akış çizgeleri,Kodlama sistemleri, Giriş\Çıkış deyimleri, Akış kontrol deyimleri:Döngüler,koşullar, Fonksiyonlar ve altyordamlar, Sınıflar,nesneler, Sıralama ve arama algoritmaları, Kullanıcı arayüzleri oluşturma, Dosya ve veritabanı işlemleri, Hata yönetimi, Program modülleri arası iletişim.
Ders Kitabı:
• Akgöbek, Ö. (2004). Bilgisayar Programlama. Beta yayınevi.

III.YARIYIL


BDT 201 Bilgisayar Destekli Tasarım II (3-1-4)

İleri seviye CAD (Unigraphics, Pro Engineer veya Ideas v.b.) yazılımlarının genel tanımı, Bu programlardan bir tanesinin öğretilmesi ve Auto CAD Programında 3D çizim, Pratikte modelleme esaslarının programlar üzerinde anlatılması..

Ders Kitabı:

• Ekebaş N. (2004). AutoCAD Çizim Kitabı. Seçkin Yayıncılık.

BDT 203 Endüstriyel Ürün Tasarımı I (2-0-2)

Endüstriyel ürün tasarımının esasları, Tasarımda ergonomi ve estetik, Tasarımda ihtiyaçların belirlenmesi, Öğrenilen tasarım programlarının kullanımının geliştirilmesi.
Ders Kitabı:
• Küçükerman, Ö.(2002). Endüstri Tasarımı Ürün Tasarımında Yaratıcılık. Yem Yayınları.

BDT 205 Bilgisayar Destekli Animasyon I (3-1-4)

Bilgisayarda animasyon esaslarına giriş, Matematiksel temeller, 3D Studio Max yazılımının öğretilmesi, Basit animasyon dizayn ve uygulamalarına giriş.
Ders Kitabı:
• Kanbur, N. (2010). 3D Studio Max Görselleştirme ve Modelleme. Pusula yayıncılık.

BDT 207 Web Tasarımı (3-1-4)

Web tasarımı amaç ve özellikleri, HTML komutları, Front Page ile tasarım, Java script uygulamaları.
Ders Kitabı:
• Balaban, E. (2012). Web Tasarım Kılavuzu. Pusula yayıncılık.

BDT 209 Grafik Tasarımı (2-1-3)

Grafik tasarımının esasları, Grafik tasarımında kullanılan teknikler, Grafik Tasarım programı (Corel Draw) kullanma kabiliyetini geliştirme, Afiş ve logo tasarımının esasları ve bilinen bir grafik programı yardımı ile bunların yapılması.
Ders Kitabı:
• Gurkan, O. (2012). Corel Draw X6. Nirvana Yayıncılık.

BDT 211 Paket Program Kullanımı I (3-1-4)

Tasarıma yardımcı paket programlar hakkında genel bilgi, Bu programlardan bir tanesinin (Adobe Photoshop) öğretilmesi, Adobe Photoshop ile resim ve fotoğraf işlenmesi.
Ders Kitabı:
• Gurkan, O. (2012). Adobe Photoshop. Nirvana Yayıncılık.

BDT 213 Eğitsel Proje Geliştirme (0-2-2)

Öğrencilere proje hazırlanmasının temelinin anlatılması, Öğrencilere proje hazırlatılması, Değişik konularda hazırlanan projelerin dönem sonunda tez olarak sunulması ve öğrenciler tarafından tezin savunmasının yapılması.
Ders Kitabı:
• Dogan, Ö. (2006). Proje Yönetimi, Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Başarısına Etki Eden Kritik Faktörler. Seçkin Yayıncılık.

BDT 215 EğitselÇocuk Oyunları Tasarımı (1-2-3)

Tanım, tarihçe, oyunun çocuklar için önemi, çocuk gelişimine etkisi, oyun ortamı, materyali ve temel hareketlerin oyunla öğretimi, oyun seçimi, koordinasyon geliştiren oyunlar, ritmik etkinlikler içeren oyunlar, oyun materyali hazırlama ve oynama.

IV.YARIYIL


BDT 202 Bilgisayar Destekli Tasarım III (3-1-4)

III: yarıyılda Bilgisayar Destekli Tasarım I dersinde öğretilen yazılımın kullanım yeteneğinin artırılması, İleri modelleme tekniklerinin gösterilmesi, Programın üst seviyede kullanımı.
Ders Kitabı:
• Bahtiyar, B. (2008). Bilgisayar destekli tasarım 1. Seçkin Yayınevi.

CGO 210 Endüstriyel Ürün Tasarımı II (2-0-2)

Endüstriyel ürün tasarımlarında ve kalıpçılıkta kullanılan metodlar, Ahşap, plastik ve alçı modeller, İleri modelleme ve prototip üretim metodları.
Ders Kitabı:
• Küçükerman, Ö.(2002). Endüstri Tasarımı Ürün Tasarımında Yaratıcılık. Yem Yayınları.

BDT 206 Bilgisayar Destekli Animasyon II (2-0-2)

3D Studio Max yazılımının ileri seviyede öğretilmesi, Programla animasyon hazırlanması
Ders Kitabı:
Kanbur, N. (2010). 3D Studio Max Görselleştirme ve Modelleme. Pusula yayıncılık.

BDT 208 Multimedya ve Reklamcılık (2-0-2)

İnteraktif eğitim araçlarının üretiminde kullanılan (Macromedia Director v.b.) programlarından birinin öğretilmesi, Ses ve görüntü işleme yazılımlarının kullanımı.
Ders Kitabı:
• Kolektif (2009). Adobe Flash Professional CS4 Professional Yetkili Eğitim Kılavuzu. Medyasoft yayınları.

BDT 210 Masaüstü Yayıncılık (2-1-3)

Sunu hazırlamak, Power Point‘in anlatılması, Akıllı içerik sihirbazını kullanmak, Sunu içinde gezinmek, Sunu görüntülerini değiştirmek, Slayttan slayt’a geçmek, Sunu ile çalışmak, Yeni bir sunu başlatmak, diğer sunumlara slayt eklemek, Sunumu yazdırmak, Metin eklemek, üzerinde değişiklik yapmak, 11- Şablon hazırlamak ve üzerinde değişiklik yapmak.
Ders Kitabı:
• Uzunboylu, H. (2011). Bilişim Teknolojileri. Pegem A Yayıncılık.

BDT 212 Paket Program Kullanımı II (3-1-4)

Tasarıma yardımcı paket programlar hakkında genel bilgi, Bu programlardan bir tanesinin (Adobe Acrobat, Adobe Page Maker v.b.) öğretilmesi, Öğretilen program ile sayfa düzenlenmesi.
Ders Kitabı:
• Gümüştepe, Y. (2010). Adobe Indesign CS5. Kodlab yayıncılık.

BDT 214 Bitirme Projesi (0-2-2)

Öğrencilerin mezuniyetten sonra yapmayı düşündüğü işe yönelik ve öğrendikleri birçok konuyu kapsayacak şekilde bir projenin verilmesi, Değişik konularda hazırlanan projelerin dönem sonunda tez olarak sunulması ve öğrenciler tarafından tezin savunmasının yapılması
Ders Kitabı:
• Dogan, Ö. (2006). Proje Yönetimi, Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Başarısına Etki Eden Kritik Faktörler. Seçkin Yayıncılık.

BDT 216 Etkileşimli Öğrenme Ortamı Tasarımı (1-2-3)

Grafik iletişimi nedir? Grafik Tasarım nedir? Tasarım süreci ve ilkeleri; Grafik tasarımının tarihçesi; Grafik tasarımında yaratıcılık; Grafikte temel tasarım elemanları; Grafik Tasarımın Uygulama Alanları (Tipografik İletişim, Grafik Simgeler -Amblem, Simgesel İşaret, Logo ve Ticari Markalar-, Görsel Kimlik Tasarımı, Afiş Tasarımı); Temel Grafik Bilgisi (Piksel Derinliği, Sıkıştırma, Resim Formatı Seçimi, Çözünürlük); grafik çizim programı (Photoshop, Fireworks, vb.) (Araç Kutusu; Katmanlar; Filtreler; Efektler), canlandırma, canlandırmada script dilini kullanarak temel düzeyde program geliştirme; Eğitimde animasyonun kullanım ilkeleri; Animasyon programı kullanarak bir eğitim yazılımı geliştirme.
Ders Kitabı:
• Kolektif (2009). Adobe Flash Professional CS4 Professional Yetkili Eğitim Kılavuzu. Medyasoft yayınları.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi