Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Aşçılık

Meslek Yüksekokulu I Akademik Kadro | Dersler | Uygulama Alanları | Hakkımızda | Aktiviteler | Öğrencilerimiz | Fotoğraflar | Aday Öğrenciler

BİRİNCİ YIL

1. Yarıyıl

GAST 111 Turizime Endüstrisine Giriş (3.0) 3
GAST 121 Gastronomiye Giriş (3.0) 3
GAST 115 İşletmeye Giriş (3.0) 3
GAST 161 Bilgisayara Giriş (3.0) 3
INGL 101 İngilizce I (3.0) 3
YAD 101 Seçmeli Yabancı Dil I (3.0) 3
ATA 101 Atatürk İlkeleri I (2.0) 0
TUR 101 Türk Dili I (2.0) 0

2. Yarıyıl

GAST 142 Gıda ve Hijyen (3.0) 3
GAST 144 Gıda Mevzuatı ve Etik (3.0) 3
GAST 152 Maliyet Kontrolü ve Analizi (3.0) 3
GAST 146 Yiyecek Üretimi I (2.1) 3
İNGL102 İngilizce II (3.0) 3
YAD 102 Seçmeli Yabancı Dil II (3.0) 3
ATA 102 Atatürk İlkeleri II (2.0) 0
TUR 102 Türk Dili II (2.0) 0
GAST 100 Staj I


İKİNCİ YIL

3. Yarıyıl

GAST 241 Menü Planlama (3.0) 3
GAST 243 Servis Tekniği ve Yönetimi (1.2) 3
GAST 245 Yöresel Mutfak I (1.2) 3
GAST 247 Dünya Mutfağı I (1.2) 3
GAST 249 Hamur İşleri ve Pastacılık (1.2) 3
GAST 251 Satın Alma (3.0) 3

4. Yarıyıl

GAST 242 İçeceklere Giriş (3.0) 3
GAST 244 Dünya Mutfağı II (1.2) 3
GAST 246 Yöresel Mutfak II (3.0) 3
GAST 248 Yiyecek Üretimi II (3.0) 3
GAST XXX Seçmeli (2.1) 3
GAST XXX Seçmeli (2.1) 3
GAST 200 Staj II


Derslerin İçeriği


I. YIL- I. YARI YILGAST 111 - Turizme Endüstrisine Giriş

Bu ders, turizm endüstrsine genel bir giriş yapmak amacını taşır.Öğrencilere turizm alanında genel ve tarihi bilginin yanısıra turizmi motive edici öğeler ve turizm endüstisinin alt sistemleri hakkında bilgiler kazandırır.Bu derste ayrıca, turizm işletmeleri de ayrıntılı olarak incelenir ve gerekli terminoloji verilir.
YUKARI
GAST 121 - Gastronomiye Giriş

Bu ders kapsamında gastronomi kavramının tanımının yapılarak sanat ve bilim yönleri ile incelenmes, mutfak sanatının tarihsel gelişimi, yiyecek üretimi ve tüketiminin ekonomik, sosyal, politik ve kültürel açılardan tarihsel gelişim süreci içinde değerlendirilmesi, gastronomi ve turizm ilişkisi, gastronomi turizmi ve gastronomi turisti kavramlarının ele alınması ile gastronomi, yemek, kültür ve turizm arasındaki ilişkiler anlaşılacaktır
YUKARI
GAST 115 - İşletmeye Giriş

Bu dersin amacı işletme teşebbüslerinin ulusal ve uluslararası bağlamdaki işleyişini anlatmaktadır. Öğrencilere yöneticilik, planlama, organize etme, yönlendirme ve kontrol etme becerisi kazandırmayı amaçlayarak uygun metod ve tekniklere değinir. Öğrenciler ayrıca işletmelerin karşılaşabileceği örnek problemlerin inceleme ve analizini yaparlar.
YUKARI
GAST 161 - Bilgisayara Giriş

Bu dersin amacı öğrencileri enformasyon teknolojileri hakkında bilgilendirmektir. Öğrencilere eğitim ve iş alanında bilgisayar kullanımlarını desteklemek amacıyla Word, Excel ve Power point uygulamaları öğretilir.
YUKARI
İNGL 101 - İngilizce I

Bu dersin amacı, pre-intermediate seviyesindeki öğrencilere temel genel ingilizce bilgisinin yanısıra, turizm alanında gerekli olacak terminoloji ve ifadelerin kullanımının kazandırılmasıdır
YUKARI
YAD 101 - Seçmeli Yabancı Dil I

RUS 101 - Rusça I :

Bu dersin amacı öğrencilere tonlama, tellaffuz ve temel dilbilgisi kuralları hakkında bilgi kazandırmaktır. genel konular üzerinde odaklanan araştırmalarla dilbilgisi kullanımını vurgulayan bir derstir
YUKARI
ALM 101 - Almanca I :

Bu dersin amacı öğrencilere tonlama, tellaffuz ve temel dilbilgisi kuralları hakkında bilgi kazandırmaktır. genel konular üzerinde odaklanan araştırmalarla dilbilgisi kullanımını vurgulayan bir derstir
YUKARI

I. YIL- II. YARI YILGAST 142 - Gıda ve Hijyen

Bu dersin amacı öğrencilere prefosyonal yiyecek hazırlama konusunda ileri düzeyde bilgi kazandırmaktır.Ders, öğretmenin rehberliğinde fakat öğrenci merkezli olarak, öğrencinin uygulamalara aktif katılımıyla işlenir.
YUKARI
GAST 144 - Gıda Mevzuatı ve Etik

Türk Gıda Mevzuatı dünyanın değişik bölgelerine ait gıda kanunları ve sistemleri.Codex, Alimentarius, Genetik modifikasyon, gıda ithalatı, gıda katkı maddeleri, mikrobiyal güvenlik ve digger kanuni yükümlülükler. Yiyecek içecek işletmeciliğnde ahlaki sorumluluk, etik kodlar, etik karar verme ve çeşitli uygulamalar
YUKARI
GAST 146 - Yiyecek Üretimi I

Yiyeceklerin sınıflandırılması, terimler ve doğrama biçimleri, et, süt, yumurta, sebze, soslar ve ürünlerinin hazırlanması ve pişirilmesiyle ilgili ilkeler. Bu yemeklerin servis edilmesi
YUKARI
GAST 152 - Maliyet Kontrolü ve Analizi

Bu dersin amacı öğrencilere bütce,satın alma prosedürlerini düzenleme konularında bilgi kazandırmaktadır. Yiyecek ,içeçek ve çalışanlarla ilgili harcama ve gider kontrol konularınada bu ders kapsamında değinilmektedir.
YUKARI
İNGL 102 - İngilizce II

Bu dersin amacı, intermediate seviyesindeki öğrencilere genel ingilizce bilgisinin yanısıra, turizm alanında gerekli olacak terminoloji ve ifadelerin kullanımının kazandırılmasıdır.Ayrıca, öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini de geliştirmeyi amaçlayarak temel konuşma alıştırma ve aktivitelerine yer verir.
YAD 102 - Yabancı Seçmeli Ders II
YUKARI
RUS 102 - Rusça II :

Bu dersin amacı öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmektedir. Ayrıca turizmle ilgili konuları içeren alıştırmalarla kısa konuşma ifadelerinin öğrencilere kazandırılması amaçlanır. Dilbilgisi diyaloglar ve okuma parçaları yardımıyla öğretilir.
YUKARI
GER 102 - Almanca II:

Bu dersin amacı öğrencilerin almanca yazma becerilerini geliştirmektedir. Ayrıca turizmle ilgili konuları içeren alıştırmalarla kısa konuşma ifadelerini öğrencilere kazandırılması amaçlanır. Dilbilgisi diyaloglar ve okuma parçaları yardımıyla öğretilir.
YUKARI

II. YIL- III. YARI YILGAST 241 - Menü Planlama

Ders, yiyecek içcek işletmelerinde menünün tanımı, önemi ve işlevleri, menu yönetim süreci, menu planlama, menu fiyatlama, menu tasarımı, menu analizi, menu geliştirme konularını içermektedir.
YUKARI
Yöresel Mutfak I

Türk ve Kıbrıs mutfağının genel yapısı, yöresl mutfakta kullanılan malzemeler ve bu malzemelerle yemek hazırlama becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalar, Yöresel mutfağa özgü tarihi ve kültürel öğeler ile bu öğelerle uyumlu yemek sunumu ve organizasyonu
YUKARI
GAST 243 - Servis Yönetimi

Bu ders bilgi, beceri ve çeşitli gıda hizmetleri yönetimi faaliyetleri yönetiminde meydan almaya yeteneği kazandırmak için tasarlanmıştır. Böylece yiyecek servis operatörleri ve sektörde son derece yetenekli yöneticileri olacak .
YUKARI
GAST 247 - Dünya Mutfağı

Fransız mutfağı, Asya mutfağı, Latin Amerika mutfağı, Balkan Mutfağı. Bu mutfakların kültürel temelleri, kullanılan belli basil terimler, temel özellikleri, basilica yiyecek hazırlama pişirme teknikleri, yiyecek hazırlamada kullanılan basilica besin maddeleri, başlıca soslar, baharatlar ve garnitürler, başlıca araç-gereçler, başlıca sıcak-soğuk yemekler, salatalar ile tatlı ve pasta örnekleri
YUKARI
GAST 249 - Hamur İşleri ve Pastacılık

Ekmek yapımı, hamurlu tatlı ve tuzlular ile hamur işlerinde kullanılan krema, şurup ve sosların hazırlanması ve sunumu. Tatlı yapımının temel kuralları; pötiför, milföy, çeşitli pasta ve kurabiyelerinin yapılıp sunulması; temel pasta süsleme sanatı.Geleneksel ve güncel hamur işi uygulamalarından örnekler.
YUKARI
GAST 251 - Satın Alma

Yiyecek, içecek, ekipman ile ilgili hammadde ve hizmetlerin satın alınma süreçleri.Ürün tanımlama, tedarikçi seçimi, sipariş, teslimat, stoklama ve kullanım süreçleri.
YUKARI

II. YIL- IV. YARI YILGAST 242 - İçeceklere Giriş

Alkollu ve alkolsüz içecekler türleri ve kullanım, alanları, saklama koşulları.Alkolsüz içeceklerin özellikleri, alkolsüz içeceklerin tercih edilebilirliğini etkileyen etmenler.Alkolsüz içeceklerle, yiyecek hazırlamada müşteri profilinin dikkate alınması.İçeceklerin üretimi.Alkolsüz içeceklerin üretim aşamaları, alkolsüz içceklerin üretiminde kullanılan yöntemler ve teknikler.Yiyeceklerin hazırlanmasında alkolsüz içeceklerin kullanımı.Et ve et ürünlerinde alkollü ve alkolsüz içeceklerin kullanımı. Sebze ürünlerinde alkolsuz içeceklerin kullanımı.Tatlı ve tuzlu su ürünlerinde alkollü ve alkolsüz içeceklerin kullanımı.Tatlı ve pasta ürünlerinde alkollü ve alkolsüz içeceklerin kullanımı.
YUKARI
GAST 244 - Dünya Mutfağı II
Gelişmiş Fransız, İtalyan, Asya, Latin Amerika ve Balkanmutfakları yemek pişirme teknikleri, malzeme ve araç gereç bilgisi ve yemek reçeteleri, uygulamaları konularından oluşmaktadır.
YUKARI
GAST 246 - Yöresel Mutfak II

Klasik ve yerel Türk mutfaklarının teorik ve uygulamalı çalışılması.Türk mutfağını oluşturan temel yemek teeknikleri.Eski reçetelerin günümüz modern mutfak anlayışı içinde yorumlanması.Günümüze ait türk yerel mutfak özelliklerinin uygulamalı olarak çalışılması.
YUKARI
GAST 248 - Yiyecek Üretimi II

Yiyeceklerin hazırlanması ve pişirlimesiyle ilgili olarak mutfaklarda kullanılan terimler yiyeceklerin saklanması, soğuk büfe ürünlerinin hazırlanması ve pişirilmesiyle ilgili ilkeler, tatlıların hazırlanması ve pişirilmesiyle ilgili yöntemler ve teknikler, pişirmede zamanın etkin kullanımıyla ilgili yöntemler ve teknikler.
YUKARI
TUR 200 Staj II
50 günlük bir staj içerir ve bölümün denetimiyle gerçekleştirir

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi