Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Kürt Sözlü Kültüründe Kadın Dengbêjler: Ayşe Şan Ve Meryem Xan

Dicle Yıldız Katar
20052374

Özet

Dünya‟da devletsiz uluslar içinde yer alan Kürtler, siyasal bir organizasyona sahip olmadıklarından ötürü kültürel benliklerini çok zor Ģartlarda, baskı ve yasaklamalara rağmen yaşatma çabası içindedirler. Kürtlerin kültürel kimliklerini, dillerini günümüze kadar taşıyabilmelerini sağlayan en önemli unsurlardan birisi olan dengbêjlik, günümüz birçok araştırmacının konusu olmuştur. Ancak dengbêjlik geleneğinin asıl sahibi olan kadınlar üzerine çok fazla çalıĢma bulunmamaktadır. Amacımız, bu alanda çalışma eksikliği olan, kadın dengbêjler hakkında, Kürt kadınlarının, her alanda idolü haline gelmiş iki büyük kadın dengbêj olan AyĢe ġan ve Meryem Xan merkezinde akademik bir çalışma ortaya koymaktır.

Çalışmamızda, konumuzla alakalı pek çok akademik eserden faydalanılmakla beraber, günümüzde dengbêjlik geleneğini devam ettiren kadınlar ile de röportajlar yapılmış ve kadın dengbêjlerden elde edilen bilgi ve belgeler çalışmamıza eklenmiştir.

Danışman:: Prof.Dr.Meral Özbek

Jüri Üyeleri:
Prof. Dr. Meral Özbek
Prof. Dr.Nilgün Abisel
Doç.Dr.Ali Eftal Özkul

Tarih: Haziran 2011

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi