Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Mikyasu’l-Lisan Kıstasu’l-Beyan Kütahyalı Abdurrahman Fevzi Giriş-Metin 2-47s. -Terimler Sözlük Dizini-Sözlük Tıpkıbasım

Emrah Adaklı
20031791

Özet

Çalışmamıza konu olan Kütahyalı Abdurrahman Fevzi Efendi’nin Mikyasu'l-Lisan Kıstasu'lBeyan adlı eseri bir mukaddime, beş maksat ve bir hatimeden ibarettir. Yazar, eserini kaleme alma sebeplerini açıkladıktan sonra dil öğretiminin gerekleri üzerinde durmuştur. Avrupa'da dil öğretiminin nasıl önemsendiği belirtilerek bizlerin de bu konuyu önemsememiz gerektiğini anlatmıştır. Abdurrahman Fevzi Efendi, konuları açıklarken maksat ana başlığını kullanmıştır.

Maksatları bablara, babları da nevlere, kısımlara, sınıflara ayırmıştır. Metnin başında ve bazen de maksatlarda açıklanması gereken ön bilgileri tevtia adı altında maddeler halinde izah etmektedir.

Metin kısmı 177 sayfadan meydana gelmektedir. Eserin başında içindekiler kısmı, terimlerin açıklandığı kısım, yazar hakkında ve basıldığı yer hakkındaki bilgilerin verildiği bir bölüm vardır. Eserin sonunda da bir doğru-yanlış cetveli bulunmaktadır. Bu durumda eser, toplam olarak 207 sayfadan meydana gelmektedir. Çalışmamız önsöz, eserin günümüz Türkçesiyle kısmen çeviri niteliğindeki içeriği üzerine bir değerlendirmeyi de içine alan kapsamlı bir giriş, metin (2-47.sayfa), metnin tıpkıbasımı (2- 47.sayfa), dilbilgisi terimleri dizin sözlüğü, sonsöz, kaynakça ve kısaltmalardan şeklinde yapılmıştır. Giriş, kısaca Türk dilbilgisi tarihi içinde Abdurrahman Fevzi’nin ve Mikyasu’lLisan Kıstasu’l-Beyan’ın yeri, eserin tanıtımı, yaptığımız çalışmanın metodu, eserin değerlendirilmesinden oluşmaktır. Eser, Türk dilbilgisi tarihi içerisinde gerek içerik, gerekse dilbilgisi terimleri bakımından son derece önemlidir.

Danışman:: Doç.Dr.Esra Karabacak

Jüri Üyeleri:
Doç.Dr.Esra Karabacak
Prof.Dr.İgor Kormuşin
Prof.Dr.Mustafa Demirel

Tarih: Ekim 2010

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi