Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

İş Güvencesi Ve İş Sözleşmelerinin Bildirimlifesihile Sona Erdilirmesi

Ahmet.Metin Dikici
20073466

Özet

İncelemiş bulunduğumuz tezimizin konusunu “İş Güvencesi ve İş Sözleşmelerinin Bildirimli Fesih ile Sona Erdirilmesi” oluşturmaktadır. İnceleme üç bölüm halinde yapılmıştır. Birinci Bölüm “İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshi” olarak belirlenmiştir. Bu bölümde genel olarak feshin yapılma zamanı, feshin yazılı yapılması, işçinin savunmasının alınması, 4857 sayılı iş kanunumuzda mevcut bulunan haklı sebep ve geçerli sebep kavramları açıklanmıştır. İkinci bölümümüzün başlığı “İş Güvencesi ve İş Güvencesi Kapsamındaki İşçilerin İş Sözleşmelerinin Bildirimli Fesih ile Sona Erdirilmesi” dir. Bu bölüm altında genel olarak dar ve geniş anlamda iş güvencesi kavramı ile iş güvencesi hükümlerinin uygulanma koşulları incelenmiştir. Bu kapsamda işçinin iş kanunu veya basın iş kanunu kapsamında olması, iş sözleşmesini işverenin feshetmesi, işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışması, işyerinde çalışan sayısı, işçinin en az altı aylık kıdeminin olması, İşK. m. 18’deki düzenlemenin hukuki niteliği gibi konular irdelenmiştir. Tezimizin son bölümü olan üçüncü bölümünde, “Fesih Bildirimine Bağlanan Hüküm ve Sonuçlar” incelenmiştir. Bu bölümde fesih bildirimi sonuçları bildirim önelleri içerisinde ve bildirim önellerinden sonra meydana gelen sonuçlar olarak değerlendirilmiştir. İşçinin feshe itirazı da üçüncü bölüm altında incelenen konulardandır. İşe iade, iş güvencesi tazminatı ve boşta geçen süreye ilişkin ücret feshin sonuçları arasında açıklanmıştır. Usulsüz fesih neticesinde talep edilebilen ihbar, kıdem ve kötüniyet tazminatlarının incelenmesi de bu bölüme

Danışman: Prof. Dr. Arif Kocaman
Jüri Üyeleri:
Prof.Dr. Şeref Ertaş
Prof.Dr. Arif Kocaman
Yrd.Doç.Dr.Hakan Albas

Tarih: Haziran 2009

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi