Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

KKTC Üniversiteleri’ndeki Öğrenci Azalışının Giderilmesine Yönelik Bütünleşik Pazarlama İletişimi

Sinem Adalıer
20082624

Özet

Bu çalışma Kuzey Kıbrıs‟ta öğrenim gören öğrencilerin memnuniyetinin araştırılması ve Türkiye‟den Kuzey Kıbrıs üniversitelerine olan öğrenci akığının artırılmasına yönelik uygulanması gereken stratejileri kapsamaktadır. Bu amaç doğrultusunda BütünleĢik Pazarlama ĠletiĢimi‟nden yararlanılarak ülkedeki öğrenci akışının artması için izlenmesi gereken politikalar üzerinde durulmuştur.

Çalışmanın kapsamlı olarak ele alınabilmesi amacıyla Kuzey Kıbrıs‟ta eğitim sistemi, ülkede bulunan üniversitelerin kuruluş ve gelişimi, Türkiye devlet üniversitelerinin Kuzey Kıbrıs‟ta kampüs açması, 1994 yılından itibaren üniversitelere kayıt yaptıran K.K.T.C., T.C ve uluslararası öğrenci rakamları incelenmiştir. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti öğrencileri tarafından son yıllarda tercih edilen Türki Cumhuriyetleri ile Balkanlar‟daki üniversiteler gerek ülkedeki yaşam koşulları, gerekse üniversitelerin öğrencilere sunduğu olanaklar açısından detaylı olarak ele alınarak incelenmiştir. Türkiye‟de sayıları her geçen gün artan devlet ve vakıf üniversiteleri ile bu üniversitelerin kontenjanları, öğrencilere sunduğu olanaklar da incelenerek Kuzey Kıbrıs üniversiteleri ile kıyaslanmıştır. Çalışmada basında üniversite haberlerinin nasıl yer aldığı ile ilgili araĢtırmaya da yer verilmiştir. Ülkedeki öğrencilerin memnuniyetinin araştırılması, Fiyat Seçim Analizi, Reklam Etkinlik Analizi, Vakıf Üniversiteleri‟nin Tercihini Belirleyen Faktörlerin izlenmesine yönelik toplam 580 öğrenciye anket uygulanmıştır.
Adaya gelen öğrencilerin çoğalması amacıyla en büyük görev devlete düşmektedir. Özellikle mevcut öğrencilerin memnuniyetini artırıcı çalışmaların hızla yapılması gerekmektedir. Toplu taşımacılık, kampüs dışı yeme içme yerlerinin pahalı oluşu, ev kiraları gibi etkenler öğrencilerin ülkeden mutsuz ayrılışına neden olmaktadır. Bu da üniversiteleri olumsuz yönde etkilemektedir. Kıbrıs‟ın Türkiye kamuoyu tarafından Kumar Adası olarak bilinmesi ve basında çıkan olumsuz üniversite haberleri de ülkeye olan öğrenci akışında olumsuz etken olarak karşımıza

Danışman:: Prof. Dr. Ahmet Bülent Göksel
Jüri Üyeleri:
Yrd.Doç.Dr.Mustafa Sağsan
Yrd.Doç.Dr.Şerife Eyüpoğlu
Yrd.Doç.Dr.Tülen Saner

Tarih:Eylül 2011

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi