Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kadın Girişimcilerin Geleceği: İşletme Bölümü Son Sınıf Kıbrıslı Türk Kadın Öğrencilere Yönelik Bir Alan Çalışması

Yvonne Takwe
20092610

Özet

Bu çalışma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) kadın girişimcilerin geleceğini araştırmaktadır. Kadın girişimciliği ise, KKTC’deki beş üniversitenin işletme bölümü son sınıfında okuyan Kıbrıslı kadın öğrencilerle sınırlandırılmıştır. Bu bağlamda aşağıdaki temel araştırma sorusuna çalışma, yanıt arama eğilimindedir. Hangi faktörler, KKTC’deki işletme bölümünde son sınıfında okuyan Kıbrıslı kadın öğrencilerin girişimcilikteki kariyer seçimlerini etkilemektedir/motive etmektedir? Teorik olarak baktığımızda literatürde, KKTC’deki Kıbrıslı Türk kadınlarla ilgili kadın girişimcileri tetikleyen ve motive eden birçok faktör olduğu görülebilir. Ancak çalışmanın ampirik tarafında, verilerin toplanması için sözü geçen beş üniversitenin işletme bölümlerindeki son sınıf kadın öğrencilerle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Bu örneklem grubu genellikle 20 23 yaşlarında olup altı yıl gibi bir süre içerisinde kadın girişimci olmayı hedeflemektedirler. Sonuçlara bakıldığında, deneklerin girişimci bir aileden geliyor olmaları, işle ilgili öngörü yapabilme yeteneği kazanabilmeleri, ailelerinden kendilerine kalacak işletmeyi devam ettirebilmeleri gibi faktörler, bu örneklem grubunun işletme bölümünde okumalarına yol açan sonuçlar arasındadır. Ayrıca görüşme yapılan öğrencilerin çoğu, bölümde aldıkları derslerin bir işletmede çalışan olmak yerine yeni bir işletme kurmada veya var olan işletmeyi sürdürebilmelerinde yeterli olduğunu düşünmektedirler. Görüşülen kadın öğrencilerin diğer motivasyonel faktörleri ise bağımsızlık arzularının olması, denetleme heveslerinin bulunması ve bilgi ve becerilerini kullanarak başarıyı yakalama şanslarının bulunmasıdır. Sonuç olarak çalışmada, kadın girişimcilikle kadın girişimcinin algısı ve motivasyonu ile bilgisi arasında pozitif yönde bir ilişki bulunmaktadır. Eşdeyişle, genç kadınların işletme okumalarının cesaretlendirilmesiyle KKTC’de kadın girişimcilerin popülasyonunda da artış olacaktır.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi