Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Fakülte Sayfası | Programlar | Uzaktan Eğitim Merkezi | Akademik Kadro | Üyelikler | İletişim

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
Yakın Doğu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Lisans programları arasında İngilizce olarak öğretim verecek olan Bankacılık ve Finans, İşletme Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Pazarlama Yönetimi yer alırken Yüksek Lisans programları arasında ise Bilgi ve Öğretim Teknolojileri Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve İşletme Yönetimi tezsiz yüksek lisans programları bulunmaktadır.

Misyon
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin rehber aldığı misyonları aşağıda sıralanmıştır. Sürekli olarak teknoloyi takip eden, Sorgulayan, araştıran, üreten ve sorun çözen, Ders içeriklerini güncel tutan, Global gelişimi takip eden, Toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, Bilgi üreten ve bunu uygulayan, Demokrasinin değerlerini içselleştiren ve geliştiren, etik değerlere bağlı, laik, Dünya standartlarını takip eden ve bunu uygulayan, Geçerlik ve güvenirlilik standartları yüksek, Öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri ve kolayca erişebilecekleri iletişim yönünden güçlü bir öğretim ortamı oluşturmak, Yaratıcı, kendini eleştirebilen ve bilişsel düşünme becerileri gelişmiş bir fakülte olmak, Yeni projeler geliştiren, yenilikçi ve araştırmalara açık, seminer ve konferanslar düzenleyen, bilimsel alışmalar yapan bir fakülte olmak, Uzaktan eğitim alanında çeşitli bilimsel etkinlikler düzenlemeyi görev edinmiştir.

Vizyon
Günümüzde bilginin hızlıca yayılması ve gelişmesi yönünde araştırmacı ve paylaşımcı bir toplum yapısı ön plana çıkmıştır. İçinde bulunduğumuz çağda teknolojinin hayatımıza kattığı yenilikler göz önüne alındığında gelişim ve değişime ayak uydurmak bir gereklilik haline gelmiştir. Yaşam boyu öğrenmenin çok önemli bir rolü olması bireylerin kendilerini geliştirme istekleri ve teknolojinin sürekli güncel olması uzaktan eğitimi günümüzün en popüler öğretim aracı haline getirmiştir. Bu nedenledir ki Uzaktan Eğitim Yöntemi bireysel gelişimi tetiklemek açısından zaman ve mekan kavramını ortadan kaldırarak her yerde, her yaşta eğitim felsefesi yönünde çok büyük önem taşımaktadır.

YDÜ, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bireylerin öğreniminden sorumlu, bilgiyi sürekli güncel tutan, işbirlikli öğrenme çalışmalarına destek sağlayan, bireylerin bilgiyi paylaşarak yaydığı, dünya genelindeki eğitim hizmetlerini sunan, temelinde eğitimde eşitlik ilkesini barındıran, tekolojide yenilikleri takip eden, ders içeriklerini dinamik ve çoklu öğrenme etkinlikleriyle sunan bir fakülte olmaktır.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi