Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Zorunlu Dersler

Koordinatörlükler I Fakülte Sayfası | Yönetim I Akademik Kadro | Dersler | Yönetmelik/Dökümanlar | Laboratuvarlar I Kurullar I Merkezler | Faaliyetlerimiz | Neden Biz

BİRİNCİ YIL

1. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T P C ECTS
NEPHAR 100 Yabancı Dil I 2 0 2 2
NEPHAR 101 Anatomi 4 0 4 5
NEPHAR 102 Genel Kimya 3 0 3 6
NEPHAR 103 Fizik 2 0 2 4
NEPHAR 104 Matematik 3 0 2 3
NEPHAR 105 Fizyoloji 4 0 4 6
NEPHAR 106 Türk Dili I 2 0 2 2
NEPHAR 116 Histoloji 1 0 1 2
TOPLAM KREDİ 16 30

2. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T P C ECTS
NEPHAR 107 Biyoistatistik 2 0 2 3
NEPHAR 108 Tıbbi ve Moleküler Biyoloji 2 0 2 4
NEPHAR 109 Organik Kimya I 3 0 4 5
NEPHAR 110 Analitik Kimya I 3 0 3 4
NEPHAR 111 Analitik Kimya I Lab. 0 3 1 3
NEPHAR 112 Türk Dili II 2 0 2 2
NEPHAR 113 Patoloji 3 0 3 5
NEPHAR 115 Yabancı Dil II 2 0 2 2
NEPHAR 117 Sosyal Eczacılık 2 0 2 2
TOPLAM KREDİ 17 30

İKİNCİ YIL

3. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T P C ECTS
NEPHAR 200 Yabancı Dil III 2 0 2 2
NEPHAR 201 Analitik Kimya II 2 0 2 4
NEPHAR 202 Analitik Kimya II Lab. 0 3 1 3
NEPHAR 203 Biyokimya 3 0 3 4
NEPHAR 205 Farmakoloji I 5 0 5 6
NEPHAR 206 Atatürk İlke ve İnkilapları Tarihi I 2 0 2 2
NEPHAR 209 Organik Kimya II 2 0 2 2
NEPHAR 216 Farmasötik Bilgi Yönetimi 1 2 2 3
NEPHAR 290 Staj I (yıllık) 0 4 2 4
TOTAL CREDIT 15 30

4. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T P C ECTS
NEPHAR 207 Farmasötik Botanik 2 0 2 3
NEPHAR 208 Farmasötik Botanik Lab. 0 3 1 3
NEPHAR 211 Farmakoloji II 4 0 4 8
NEPHAR 212 Klinik Biyokimya 2 0 2 4
NEPHAR 214 History II 2 0 2 2
NEPHAR 215 Mikrobiyoloji 3 0 3 3
NEPHAR 218 Yabancı Dil IV 2 0 2 2
NEPHAR 219 Eczacılıkta İletişim Becerileri 1 0 1 2
Seçmeli Ders (Grup I) 2 0 2 3
TOPLAM KREDİ 15 30

ÜÇÜNCÜ YIL

5. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T P C ECTS
NEPHAR 301 Farmakognozi I 2 0 2 3
NEPHAR 302 Farmakognozi I Lab. 0 3 1 2
NEPHAR 303 Farmasötik Teknoloji I 3 0 3 5
NEPHAR 304 Farmasötik Teknoloji I Lab. 0 3 1 2
NEPHAR 305 Farmasötik Kimya I 2 0 2 4
NEPHAR 306 Farmasötik Kimya I Lab. 0 3 1 2
NEPHAR 307 Farmakoloji III 5 0 5 7
NEPHAR 308 Eczacılık Mevzuatı ve Deontoloji 2 0 2 2
Seçmeli Ders (Grup I, II) 2 0 2 3
TOTAL CREDIT 19 30

6. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T P C ECTS
NEPHAR 310 Farmakognozi II 2 0 2 4
NEPHAR 311 Farmakognozi II Lab. 0 3 1 2
NEPHAR 312 Farmasötik Teknoloji II 2 0 2 4
NEPHAR 313 Pharmaceutical Technology II Lab. 0 3 1 2
NEPHAR 314 Farmasötik Kimya II 2 0 2 4
NEPHAR 315 Farmasötik Kimya II Lab. 0 3 1 2
NEPHAR 316 Toksikoloji 3 0 3 4
NEPHAR 318 Kozmetik 2 0 2 3
NEPHAR 320 Toksikoloji Lab. 0 3 1 2
Seçmeli Ders (Grup I, II) 2 0 2 3
TOPLAM KREDİ 17 30

Yaz Dönemi

Kodu Dersin Adı T P C ECTS
NEPHAR 390 Pharmacy Practice II 0 35 15 30

DÖRDÜNCÜ YIL

7. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T P C ECTS
NEPHAR 400 Farmasötik Teknoloji III 3 0 3 4
NEPHAR 401 Seminer 0 1 0 1
NEPHAR 402 Farmakognozi III 2 0 2 3
NEPHAR 403 Farmakognozi III Lab. 0 3 1 2
NEPHAR 406 Farmasötik Kimya III 2 0 2 4
NEPHAR 407 Farmasötik Kimya III Lab. 0 3 1 2
NEPHAR 409 Klinik Eczacılık I 3 0 3 3
NEPHAR 411 Farmasötik Teknoloji III Lab. 0 3 1 2
NEPHAR 412 Farmakokinetik ve Biyofarmasötik 1 0 1 2
NEPHAR 490 Staj III (yıllık) 0 4 2 4
Seçmeli Ders (Grup I, II) 2 0 2 3
TOPLAM KREDİ 16 30

8. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T P C ECTS
NEPHAR 404 Fitoterapi 3 0 3 4
NEPHAR 410 İlk Yardım  3 0 3 4
NEPHAR 413 Farmasötik Teknoloji IV 2 0 2 4
NEPHAR 414 Farmasötik Teknoloji IV Lab. 0 3 1 5
NEPHAR 415 Eczane İşletmeciliği ve Muhasebe 2 0 2 3
NEPHAR 416 Klinik Eczacılık II 4 0 4 5
NEPHAR 417 Akılcı İlaç Kullanımı 2 0 2 3
NEPHAR 418 Farmasötik Biyoteknoloji & Radyofarmasi 1 0 1 2
TOPLAM KREDİ 18 30

Yaz Dönemi

Kodu Dersin Adı T P C ECTS
NEPHAR 491 Pharmacy Practice IV 0 35 15 30

BEŞİNCİ YIL

9. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T P C ECTS
NEPHAR 501 Mezuniyet Projesi 0 4 2 14
NEPHAR E 800 Eczane Yönetimi 6 0 6 6
NEPHAR E 801 Endüstriyel Eczacılık 5 0 5 5
NEPHAR E 802 Eczane Hizmetleri 5 0 5 5
TOPLAM KREDİ 18 30

10. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T P C ECTS
NEPHAR 590 Staj V 0 35 15 30
TOPLAM KREDİ 15 30

Ders İçerikleri

NEPHAR 100 English Language I - Yabancı Dil I - 2 Kredi
Dil öğrenimi için gerekli olan dört temel beceriyi uygun metod ve tekniklerle öğrenciye aktarmak, kendi disiplinleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirmek, kelime hazinelerini bölüm derslerini takip edebilecek seviyeye ulaştırıp Akademik İngilizce kullanımını etkin hale getirmek.
YUKARI
NEPHAR 101 Anatomy - Anatomi - 4 Kredi
Anatomiye giriş, genel terim ve genel kavramlar, üst ekstremite; alt ekstremite; throax anatomisi ve diaphragma; kalp ve dolaşım sistemi, burun larynx; trachea ve akciğerler, karın önduvarı peritoneum; ağız boşluğu, pharynx; oesohagus, mide, ince ve kalın bağırsaklar, karaciğerler, safra yolları ve portal sistem; pankreas ve dalak; kadın ve erkek genital organları, üriner sistem; kafa iskeleti; yüz anatomisi; kafa derisi ve mimik kasları, boyun ön ve yan bölgeleri, sinir sistemine giriş, medula spinalist bulbus, pons ve mesencephalon, cerebellum, cranial sinirler; diencephalon, telencephalon, beyin omurilik sıvısı, ventriküller, beyin zarları ve sinüsleri; merkezi sinir sistemi damarları, atonom sinir sistemine giriş, atonom sinir sistemi: sempatikler- parasempatikler; orbita ve içindekiler, göz ve görme yolları; kulak işitme ve denge yolları, endokrin bezler.
YUKARI
NEPHAR 102 General Chemistry - Genel Kimya - 3 Kredi
Öğrencilere kimyada temel kavramlar ve ilkeler öğretilecektir. Temel kavramlar ve hesaplamalar öğrenciler tarafından öğrenilmiş olacaktır. Genel Kimyaya Giriş, Atomlar ve Atom Kuramı, Kimyasal Bileşikler, Kimyasal Tepkimeler, Sulu Çözelti Tepkimeleri, Gazlar, Termokimya, Atomun Elektron Yapısı, Periodik Çizelge ve Bazı Atom Özellikleri, Kimyasal Bağlar, Moleküller Arası Kuvvetler, Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri, Kimyasal Kinetik, Kimyasal Denge, Asitler ve Bazlar, Asit-Baz Dengeleri.
YUKARI
NEPHAR 103 Physics - Fizik - 2 Kredi
Ölçme ve birimler, vektörler; bir boyutta ve düzlemde hareket; parçacık dinamiği ve Newton yasaları; iş,enerji; elektrik alan, Coloumb yasası; Gauss yasası ve elektrik potansiyeli; kondansatörler ve dielektrikler; akım ve direnç; magnetik alan gibi temel konular işlendikten sonra akışkan mekaniği ile teknoloji derslerine temel oluşturulur.
YUKARI
NEPHAR 104 Mathematics - Matematik - 2 Kredi
Fonksiyon, dizi ve fonksiyon türleri; limit ve süreklilik, türev ve türevin uygulamaları; logaritma ve logaritmik ve üstel fonksiyonlar ve özellikleri; integral ve integral teknikleri; intagral uygulamaları; diferansiyel denklemler; matris cebiri, determinantlar ve doğrusal denklemler; doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri.

YUKARI
NEPHAR 105 Physiology - Fizyoloji - 4 Kredi
Hücre fizyolojisi; kan fizyolojisi; kas fizyolojisi; sinir sistemi fizyolojisi; dolaşım fizyolojisi; solunum fizyolojisi; boşaltım fizyolojisi; sindirim fizyolojisi; endokrin fizyolojisi; duyu fizyolojisi.
YUKARI
NEPHAR 106 Turkish Language I - Türk Dili I - 2 Kredi
Dil, dilin özellikleri; dünya dilleri; konuşma ve yazı dilleri; sözcüğün yapısı; kök ve ekler; cümle çeşitleri; yazım kuralları; noktalama işaretleri; anlatım özelliği; anlatım bozuklukları.
YUKARI
NEPHAR 108 Medical & Molecular Biology - Tıbbi ve Moleküler Biyoloji - 2 Kredi
Suyun yapısı ve özellikleri, Makromoleküller, Hücre yapısı, Biyolojik membranlar ve transport, Metabolizmaya giriş, Hücrelerde iletişim, Hücre siklüsü (cell cycle) ve mitoz bölünme, Mayoz bölünme, Mendel ve kromozomlar, DNA yapısı ve replikasyon, Protein Sentezi, Gen ekspresyonu, DNA teknolojisi
YUKARI
NEPHAR 109 Organic Chemistry - Organik Kimya - 4 Kredi
Organik Kimyaya Giriş, Temel Kavramlar, Fonksiyonel Gruplar, Alkanlar, Alkenler, Alkinler, Aromatiklik ve Benzen, Aromatik bileşikler ve reaksiyonları, Stereokimya Organik halojen bileşikleri, Alkoller, fenoller, tiyoller, Eterler ve epoksitler, Aldehit ve ketonlar, Karboksilli asitler ve türevleri, Aminler ve ilgili azot bileşikleri, Heterohalkalı bileşikler.
YUKARI
NEPHAR 110 Analytical Chemistry I - Analitik Kimya I - 3 Kredi
Öğrencilerin analitik kimyadaki temel nitel ve nicel analizler hakkında teorik bilgiye sahip olmaları hedeflenmektedir. Analitik kimyada temel kavramlar, konsantrasyonlar, kimyasal denge, aktivite ve aktivite sabitleri, çözünürlük çarpımı, çöktürme, seçici çöktürme, gravimetrik analiz, kuvvetli ve zayıf asitler, pH, asit baz titrasyonları, tampon, tampon kapasitesi, polyprotik asitler, polifonksiyonel bazlar, polyprotik titrasyonlar, oksidasyon redüksiyon titrasyonları, karbonat bikarbonat titrasyonları, edta titrasyonları, çöktürme titrasyonları
YUKARI
NEPHAR 111 Analytical Chemistry I Laboratory - Analitik Kimya I Lab. - 1 Kredi
Öğrencilerin analitik kimyadaki temel nitel ve nicel analizler hakkında pratik bilgiye sahip olmaları hedeflenmektedir. Grup I katyonların analizi, Grup II katyonların analizi, Grup III katyonların analizi, Grup IV katyonların analizi, Grup V katyonların analizi, Volumetrik analiz, HCl – miktarının titrasyonla belirlenmesi, Sitrik asit miktarının titrasyonla belirlenmesi, Karbonat-bikarbonat tayini, Potasyum bromür – çöktürme titrasyonu, Ascorbik asit tayini - Iyodometri, Permanganimetri, Kompleksometrik titrasyon, Anyon analizi, Cam eşyaların kalibrasyonu.
YUKARI
NEPHAR 112 Turkish Language II - Türk Dili II - 2 Kredi
Sözlü Anlatım ve konuşmanın insan hayatındaki önemi. Doğru ve etkili konuşma yöntemleri, diksiyon ve önemi. Konuşma çeşitleri. Sözlü anlatım türlerine giriş, önemli günler için konuşma hazırlama. Konferans, Görüşme/Mülâkat. Nutuk. Tartışma. Münazara. Panel. Forum. Sempozyum. Açık Oturum. Yukarıda belirtilen türlerden birinin uygulmasının yapılması.
YUKARI
NEPHAR 113 Pathology - Patoloji - 3 Kredi
Patolojiye giriş; iltihap ve reparasyon; zedeleyici etkenlere hücresel cevap; dolaşım bozukluğu patolojisi ve hipertansiyon; neoplazi; ilaç etkileri.
YUKARI
NEPHAR 115 English Language II - Yabancı Dil II - 2 Kredi
Mineraller. Kuş gribi. Farmakolojide referans. Tedavi. Reçete yazımı ve ilaçlar. Vitaminler I. Vitaminler II. Semptomlar ve yaygın hastalıklar. Semptomlar ve yaygın hastalıklar II. İlaç etkileri. İlaç kullanımında tarif. Kan. Sağlıklı Vücut. Sözlük çalışması.
YUKARI
NEPHAR 116 Histology - Histoloji - 1 Kredi
Öğrencilerin histoloji ile ilgili temel bilgileri edinmeleri ve bu bilgileri diğer bilim dalları ile ilişkilendirebilmeleri; Hücre ve dört temel doku kavramını yerleştirmek, hücre ve dört temel doku organizasyonunu kavratmak, sistemler ve ilgili organlarının histolojik yapılarını tartışıp, bu yapısal özellikleri fonksiyonlarıyla ilişkilendirerek sistemlerin bütünlüğünün yapısal ve işlevsel önemini ortaya koymaktır. Histolojiye giriş ve terminoloji, mikroskop ve mikroskobik teknikler, hücre ve organeller, hücre zarı, nükleus-nükleolus, hücre içi transport sistemleri, hücre iskeleti, Epitel Dokusu, Bağ Dokusu, Kıkırdak Dokusu, Kemik Dokusu, Kas Dokusu, Sinir dokusu, Sistemler ve Temel Özellikleri; Kan ve Kardiyovasküler Sistem, Solunum Sistemi, Gastrointestinal Sistem, Endokrin ve Genital Sistemleri, Üriner Sistem.
YUKARI
NEPHAR 117 Social Pharmacy – Sosyal Eczacılık - 2 Kredi
Eczacılık tarihi, Deontoloji ve Biyoetik, Eczacılık yönetimi işletmeciliği, eczacılık yönetmelikleri ve mevzuat, ilaç ve eczacılık politikaları, ilaç ve eczacılık hukuku, eczacılık eğitimi, farmakoekonomi, farmakovijilans, farmakoantropoloji, uygulamalı eczacılık, halk sağlığı, ilaç bilgi hizmetleri, klinik eczacılık.
YUKARI
NEPHAR 200 English Language - Yabancı Dil III - 2 Kredi
Dil öğrenimi için gerekli olan dört temel beceriyi uygun metod ve tekniklerle öğrenciye aktarmak, kendi disiplinleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirmek, kelime hazinelerini bölüm derslerini takip edebilecek seviyeye ulaştırıp Akademik İngilizce kullanımını etkin hale getirmek.
YUKARI
NEPHAR 201 Analytical Chemistry II - Analitik Kimya II – 2 Kredi
Spektroskopik (UV-GB spektroskopisi, floresans spektroskopisi, IR spektroskopisi, atomik spektroskopi v.b.), kromatografik (ince tabaka, kağıt, kolon kromatografisi, gaz kromatografisi ve sıvı kromatografisi v.b.) ve elektrokimyasal (polarografi, amperometri, potansiyometri, kondüktometri v.b.) yöntemlerin temel prensipleri.
YUKARI
NEPHAR 202 Analytical Chemistry II Laboratory - Analitik Kimya II Lab. - 1 Kredi
Çeşitli kromatografik, spektroskopik ve elektrokimyasal yöntemlerle organik ve inorganik maddelerin nitel ve nicel analizleri.
YUKARI
NEPHAR 203 Biochemistry - Biyokimya I - 3 Kredi
Canlı sistemlerin yapısal ve fonksiyonel birimi olan hücrenin kimyasal yapı taşlarını ve bunların katıldığı reaksiyonları incelemek. Karbonhidratların Genel Özellikleri, Karbonhidratların Sınıflandırılması, Glukoz Metabolizması, Glikojen Metabolizması, Glukoneogenez Karbonhidratların Sindirimi, Karbonhidrat Metabolizma Bozuklukları, Lipidlerin genel Özellikleri, Lipidlerin Sınıflandırılması, Lipid Metabolizması, Lipidlerin Sindirimi, Lipid Metabolizması Bozuklukları, Aminoasitler, Proteinlerin Genel Özellikleri, Proteinlerin Sınıflandırılması, Proteinlerin Sindirimleri, Protein Metabolizma Bozuklukları, Enzimlerin genel özellikleri, Enzimlerin Sınıflandırılmaları, Enzimlerin Etki Mekanizmaları, Enzimlerin Tanı ve Prognozda Kullanımı, Vitaminler ve Koenzimler, Hormonların Genel Özellikleri, Hormonların Etki Şekilleri, Hormonların Sınıflandırılması, Nükleik Asitler.
YUKARI
NEPHAR 205 Pharmacology I – Farmakoloji I – 4 Kredi
Öğrencileri temel farmakokinetik ve farmakodinamik kavramlar konusunda bilgilendirmektir. Farmakolojiye giriş, İlaçların biyolojik membranlardan geçişi, ilaç uygulama yolları, ilaçların biyotransformasyonu, ilaçların ıtrahı ve eliminasyon kinetiği, doz-konsantrasyon etki ilişkisi, ilaçların etki mekanizması, reçete yazma kuralları ve rasyonel ilaç kullanımı.
YUKARI
NEPHAR 206 History I - Atatürk İlke ve İnk. Tar. I - 2 Kredi
İnkılabın tanımı ve Türk İnkılabı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışı, Milli Mücadele Dönemi, Milli Mücadele Döneminde yapılan savaşlar, kongreler, devletlerle olan ilişkiler ve yapılan anlaşmalarç Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ele alınması.
YUKARI
NEPHAR 207 Pharmaceutical Botany - Farmasötik Botanik - 2 Kredi
Algler genel düzeyde tanıtılacak ve eczacılıkta kullanımları vurgulanacak. Mantarlar genel özellikleri ile tanıtılacak ve eczacılık kullanımı olanlar vurgulanacak. Bitkiler alemi içinde yer alan canlılar tanıtılıp eczacılıkta kullanımları örnekler verilerek tanıtılacak. Genel kavramlar: Bitkilerin adlandırılması ve sınıflandırılması; Tıbbi bitki ve drogların teşhisi, biyolojik aktif bileşikleri ve kullanılışları; Aşı, serum ve antibiyotik üretiminde kullanılan kriptogam bitkiler ve sınıflandırma Bacteriophyta, Cyanophyta, Mycophyta, Pteridophyta, Spermatophyta; Gymnospermae ve Angiospermae; monokotil ve dikotil bitkilerin özellikleri, karşılaştırılması. Eczacılık bakımından önemli familyalar; Eczacılıkta önemli Gymnospermae ve Angiospermae-Magnoliophytina bitkileri, drogları, etken maddeleri ve kullanılışları; Tıbbi bitkilerin eczacılıktaki önemi, Türkiye tıbbi bitkilerinin yayılışı ve kullanılışları.
YUKARI
NEPHAR 208 Pharmaceutical Botany Laboratory - Farmasötik Botanik Lab. -1 Kredi
Önbilgiler; bitkilerin adlandırılması, morfolojik özelliklerinin tanımlanması, herbiye hazırlanması ve saklanması ve eczacılıkta önemli bitkilerin teşhisi ile ilgili genel kavramlar: Kök, gövde, metamorfoz, yaprak, çiçek, meyve ve incelenmesi; Tıbbi bitkilerin teşhisi: eczacılıkta ve Türkiye florasında önemli Coniferae ve Angiospermae bitkilerinin familyalarının tayini. Bitkilerin, kök, gövde, yaprak çiçek ve meyve gibi yapılarının öğrenilmesi. Bunların değişik bitki gruplarında nasıl olduklarının incelenmesi.
YUKARI
NEPHAR 211 Pharmacology II – Farmakoloji II – 3 Kredi
İnfeksiyonlar, infeksiyon hastalıkları, kemoterapi prensipleri, kemoterapötik ajanlarla tedavi, yan etkiler. Öğrencilere infeksiyonlar ve neden olan etmenler, infeksiyon hastalıkları, temel kemoterapinin prensiplerini ve kemoterapötik ajanlarla yapılan tedavi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar, bu amaçla kullanılan ilaçlar ile görülen yan etkiler öğrencilere aktarmaktır.
YUKARI
NEPHAR 212 Clinical Biochemistry - Klinik Biyokimya - 2 Kredi
Sağlık ve hastalıktaki biyokimyasal mekanizmaları, hastalıkların önlenmesi, tanı ve ayırıcı tanı, prognoz ve tedavinin izlenmesindeki testleri, laboratuvar sonuçlarının tıbbi yorumlarının irdelenmesi. Karbonhidrat metabolizma bozuklukları, Lipit matabolizma bozuklukları, Proteinler, Aminoasitler, Yapı Bozuklukları İle Görülebilecek Hastalıklar, Demir Porfirin ve Hemoproteinlerin Bozuklukları, İyonların, Metallerin Dengeleri ve Denge Bozuklukları İle Görülebilecek Bozukluklar, Böbrek, Karaciğer Fonksiyonları ve Bozuklukları İle Hastalıklar, Hastalıklarda Artabilen Enzim Aktiviteleri ve Değerlendirilmeleri, Serum Proteinleri ve Değişimleri İle Hastalıkların Bağlantıları, Kalıtsal Hastalıklar ve Biyokimyaları.
YUKARI
NEPHAR 214 History II - Atatürk İlke ve İnk. Tar. II - 2 Kredi
Lozan Barış Antlaşmasından itibaren dış devletlerle olan ilişkiler ve antlaşmalar, hukukî, siyasal, sosyal, eğitim-öğretim ve kültür alanlarında yapılan inkılaplar, Mustafa Kemal dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri ve bütünleyici ilkelerin ve Atatürkçü düşüncenin genç nesillere aktarılmasıç Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi.
YUKARI
NEPHAR 215 Microbiology - Mikrobiyoloji - 3 Kredi
Mikrobiyolojiye giriş, bakteri hücresinin ince yapısı, bakteri metabolizması, bakterilerin üretilmeleri, bakteri genetiği, bakteriyel infeksiyonların patogenezi, insan vücudunun normal florası, sterilizasyon, antisepsis ve dezenfeksiyon, antibiyotikler ve etki mekanizmaları, antibiyotik direnç mekanizmaları, tıbbi önemi olan bazı bakteriler ve infeksiyonları, riketsiya ve klamidyalar, mikolojiye giriş, fungusların yapı ve özellikleri, tıbbi önemi olan bazı funguslar ve infeksiyonları, virolojiye giriş, virusların morfolojik ve kimyasal yapıları, virusların sınıflandırılması, virusların replikasyonu, viral hastalıkların patogenezi, parazitolojiye giriş, protozoonlar ve yaptıkları hastalıklar, helmintler ve yaptıkları hastalıklar, immünolojiye giriş, antijen ve antikorlar, hücresel ve humoral immünite, immünoprofilaksi, aşırı duyarlılık reaksiyonları.
YUKARI
NEPHAR 216 Pharmaceutical & Medicines Information Management – Computer Application in Pharmacy - Farmasötik ve Tıbbi Bilgi Yönetimi I - 2 Kredi
Dersin temel amacı farmasötik ve tıbbi bilgi yönetiminin temelleri üzerine açık bir anlayış geliştirmektir; öğrenciler farmasötik ve tıbbi bilgi yönetiminin temelleri üzerine bilgi ve deneyim elde edeceklerdir. Farmasötik ve tıbbi bilgi yönetimi ile ilgili temel kavramlar ve tanımlar, farmasötik ve tıbbi bilgi yönetiminde bilgi gereksinimi ve bilgi arama davranışları, bilgi kaynakları, farmasötik ve tıbbi bilgi yönetiminde bilgi teknolojisi, farmasötik ve tıbbi bilimlerde enformasyon ve bilgi yönetimi, mesleki ve yönetsel becerileri geliştirme, farmasötik ve tıbbi bilgi yönetimindeki gelişmeler, farmasötik endüstrisinde tıbbi bilgi, farmasötik endüstrisinde araştırma bilgisi, farmasötik ve tıbbi bilgi yönetiminde yasal ve etik gereksinimler, farmasötik ve tıbbi bilgi yönetiminde kariyer geliştirme.
YUKARI
NEPHAR 218 English Language IV - Yabancı Dil IV - 2 Kredi
Dil öğrenimi için gerekli olan dört temel beceriyi uygun metod ve tekniklerle öğrenciye aktarmak, kendi disiplinleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirmek, kelime hazinelerini bölüm derslerini takip edebilecek seviyeye ulaştırıp Akademik İngilizce kullanımını etkin hale getirmek.
YUKARI
NEPHAR 219 Communication Skills in Pharmacy - Eczacılıkta İletişim Becerileri - 1 Kredi
Eczanede ecyane çalışanları, diğer sağlık çalışanları, hekimler ve farklı hasta grupları ile doğru iletişim içinde olmalarını sağlama.
YUKARI
NEPHAR 290 Pharmacy Practice I - Staj I - 2 Kredi
Stajın yapıldığı eczanenin genel görünüşü hakkında bilgi edinme (Eczanenin kısımları, yerleşimi-ilaçların nasıl dizildiği dahil-, dolapların konumu gibi), eczaneyi küçük bir kroki üzerinde tanımlama, eczanede bulunan defterleri ve ne amaçla kullanıldığını öğrenme, majistral preparatlar hakkında bilgi edinme (hazırlanış şekli, kullanılan ambalaj, etiketi vs.), eczanede bulunan teraziyi, bulunan vezinlerini, terazi denetimleri hakkında bilgi edinme, eczanede bulunan kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar ile kırmızı ve yeşil reçeteler hakkında bilgi edinme, eczanede satılan ilaç harici ürünleri gruplandırma (kozmetik, dermokozmetik, pansuman malzemesi, parfümeri, ıtriyat vb. ) ve ürün hakkında bilgi edinme, eczanede satılan ürünlerden (ilaç olarak kullanılan) reçetesiz satılabilecek olanların isimlerini öğrenme, bir reçeteli ve bir reçetesiz hasta teşhisi, hastanın aldığı ilaçlar, hastanın eczacı ile diyaloğu ve eczacının hastaya önerileri" şeklinde iki örnek hakkında bilgi edinme.
YUKARI
NEPHAR 301 Pharmacognosy I - Farmakognozi I - 2 Kredi
Farmakognozinin tanımı, farmakognoziye giriş, farmakognozinin tarihçesi, primer (glusitler, lipitler amino asitler, peptit, protein ve enzimler) ve sekonder metabolizma ürünlerinin (fenilpropan türevleri; kumarin, flavonoit, antranoit, tanen vb) tanımları, fiziksel ve kimyasal özellikleri, ayırım yöntemleri, kalitatif, kantitatif analiz yöntemleri, biyolojik aktiviteleri ile bu maddeler yönünden zengin droglar, halk arasındaki kullanılışları ve farmakolojik özellikleri verilmektedir.
YUKARI
NEPHAR 302 Pharmacognosy I Laboratory - Farmakognozi I Lab. - 1 Kredi
Mikroskobun tanımı, teoride mikroskobik analiz, kantitatif mikroskobi (=mikroskopta ölçüm); Bitki hücre ve dokuları, mikroskobik analiz: Ergastik maddeler (billurlar: tek, ikiz, kum şeklinde, rafitler, nişasta, alöron); Yaprak elemanları (salgı ve örtü tüylerine örnekler; bazı epiderma ve stomalara örnekler), kök, rizom ve kabuk elemanları (ilişkili örneklerin araştırılması), meyva ve tohum elemanları (ilişkili elementlere örnekler); bilinmeyen toz droğun analizi; Total Kalitatif Analiz: Teşhis yöntemleri; saponinler, antranoitlerin, siyanogenetik heterozitler, tanenler; kromatografi uygulaması, basit proteinlerin teşhisi; enzimlerin teşhisi.
YUKARI
NEPHAR 303 Pharmaceutical Technology I - Farmasötik Teknoloji I - 3 Kredi
Bu dersin amacı öğrencilerin Farmasötik Teknoloji'yi tanımasını, bir ilaç formülasyonunun hazırlanması ve uygulama yolları için gerekli olan temel kavramları ve temel işlemleri anlayabilmesini, formülasyonların hazırlanması için gerekli hesapları yapabilmesini ve bu konudaki problemleri çözebilmesini, ilgili doz ve maksima doz terimlerini kavrayabilmesini ve hesaplarını yapabilmesini, ilaç hazırlanmasının temel bileşenlerinden olan su ve diğer yardımcı maddeler hakkında bilgi sahibi olmasını, çözelti ve çözelti tipleri ile ilgili yeterli bilgiye ve çözelti hazırlama ile ilgili yeterli beceriye sahip olmasını tek fazlı sistemlerin hazırlanması ve gerekli kontrollerinin yapılabilmesi için gereken tüm teknikleri öğrenmesini, Çocuklarda ve yaşlılarda ilaç formülasyonları nın tasarlanmasını kavramasını, Ön formülasyon çalışmalarını anlamasını, Veteriner ilaçlarını bilmesini ve İlaçta ambalaj materyalleri ve aranan özellikleri ve ilaç ruhsatlandırmasını bilmesini sağlamaktır
YUKARI
NEPHAR 304 Pharmaceutical Technology I Laboratory - Farmasötik Teknoloji I Lab. - 1 Kredi
Bu dersin amacı öğrencilerin bir ilaç formülasyonunun hazırlanması ve bunun için gerekli temel işlemleri anlayabilmesidir. Ayrıca, doz ve maksima doz terimlerini kavrayabilmesi, formülasyonların hazırlanması için gerekli hesapları ve maksimal doz hesaplarını yapabilmesidir. Çözelti, aromatik su, şurup, limonata, infüzyon ve dekoksiyon tipi preparatlarla ilgili yeterli bilgiye ve bu tip preparatların hazırlanmalarıyla ilgili yeterli beceriye sahip olmasını sağlamak dersin amaçlarındandır. Demostrasyon, Farmasötik Hesaplamalar, Tartım, Aromatik Su, İnhalasyon Tipi Çözelti, İyotlu Çözelti-I, İyotlu Çözelti-II, Seyreltik Hidrojen Peroksit Çözeltisi, Susuz Fosfat Oral Çözeltisi (Joulie Çözeltisi), Limonatalar, Şuruplar, Eliksirler, İnfüzyonlar, Dekoksiyonlar, Ödev sunumları.
YUKARI
NEPHAR 305 Pharmaceutical Chemistry I - Farmasötik Kimya I - 2 Kredi
Farmasötik-medisinal kimyaya giriş,kavramlar,tarihçe,aktif ilaç tipleri, Reseptörler, İlaç-reseptör etkileşmeleri, Çözünürlük, Partisyon Katsayısı, İyonizasyon, Metabolizma ve İlaç Moleküllerinde Örnekler, Sinir sistemine giriş, Genel anestezik ilaçlar, lokal anestezik ilaçlar, Sedatif, Hipnotik ilaçlar, Tranklizan ve Nöroleptik ilaçlar, Antidepresan ve Antiepileptik ilaçlar, Merkezi Etkili Adale Gevşeticileri, Analeptik İlaçlar, Antiparkinson ilaçlar, Analjezik ilaçlar, Analjezik ilaçlar, Antitusif, Ekspektoran, Mukolitik ilaçlar ve Sürfaktanlar, Adrenerjik ilaçlar, Adrenerjik bloke edici ilaçlar, Kolinerjik ilaçlar, Kolinerjik bloke edici ilaçlar.
YUKARI
NEPHAR 306 Pharmaceutical Chemistry I Laboratory - Farmasötik Kimya I Lab. - 1 Kredi
Laboratuvar güvenliği, sentez ilkel ve ilaç etken maddelerinin sentezi; süzme, kristalizasyon, ekstraksiyon, distilasyon vb. laboratuvar çalışma teknikleri, esterleştirme, açilleme, nitrolama, bromlama, diazolama vb. reaksiyon uygulamaları.
YUKARI
NEPHAR 307 Pharmacology III – Farmakoloji III – 4 Kredi
Otonom sinir sisteminin nörokimyasal özellikleri, kalp-damar, solunum, sindirim sistemlerinin çalışmasını düzenleyen temel mekanizmalar ; Santral sinir sistemi ve endokrin sistemin çalışmasını düzenleyen mekanizmalar ve bunların bozukluğu halinde oluşan hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında gerekli bilginin öğrenciye verilmesidir. Ayrıca otakoitlerin çeşitli fizyolojik ve patolojik olaylardaki rolleri ve bunların etkinliğini azaltan ya da artıran ilaç gruplarının temel farmakolojik özellikleri de aktarılarak bu ilaçların yan etkler öğrenciye aktarılmasıdır. Otonom sinir sistemi ve kalp-damar sistemini etkileyen ilaçlar; solunum ve sindirim sistemini etkileyen ilaç grupları; Santral sinir sistemi ve endokrin sistem ile etkileşen çeşitli ilaç grupları; otakoitler ve bunların etkisini azaltan ya da artıran ilaçlar, yan etkleri.
YUKARI
NEPHAR 308 Pharmacy Regulations and Deontology - Eczacılık Mevzuatı ve Deontoloji - 2 Kredi
İlgili kanun ve yönetmelikler, içerik ve uygulama şekilleri açısından örneklerle işlenecektir
YUKARI
NEPHAR 310 Pharmacognosy II - Farmakognozi II - 2 Kredi
Bitkisel sekonder metabolitlerden steroit ve terpenoitlerin tanımları, fiziksel, kimyasal özellikleri ve yapıları, teşhis ve ayırım yöntemleri, aktiviteleri ile bu maddeler yönünden zengin droglar, uçucu yağlar; halk arasındaki biyolojik kullanılışları ve farmakolojik özellikleri verilmekte.
YUKARI
NEPHAR 311 Pharmacognosy II Laboratory - Farmakognozi II Lab. - 1 Kredi
Tanımlama ve deneyler ile ilgili teorik bilgiler; izolasyon teknikleri, kalitatif ve kantitatif analiz metotları, uçucu yağ ve sabit yağların sınıflandırılmalarının teorik olarak açıklanması; volumetrik ve gravimetrik yöntemle uçucu yağ miktar tayini; sabit yağ miktar tayini, sabit yağlara ait bazı deneyler, sabit yağların indis tayinleri; O. Thymi'de farmakope analizi, O. Citri' de total aldehit miktar tayini ve İ.T.K.; O. Menthae'de total alkol miktar tayini ve İ.T.K.; sabit yağların ince tabaka kromatografisi ile teşhisi, O. Menthae'de terpen sayısı tayini, Valepotriat taşıyan droglar ve Valepotriatların İ.T.K. ile teşhisi, O. Foeniculi'den kolon kromatografisi ile anetol izolasyonu.
YUKARI
NEPHAR 312 Pharmaceutical Technology II - Farmasötik Teknoloji II - 2 Kredi
Bu dersin amacı öğrencilerin iki fazlı ilaç salım sistemlerini tanımlamasını, bu formülasyonların oluşum teorileri hakkında bilgi sahibi olmasını, iki fazlı sistemlerin yapılarını, bileşimlerine giren maddeleri ve akış özelliklerini kavramasını, bu sistemlerin formülasyonlarının tasarımını yapmasını ve hazırlamasını, iki fazlı sistemlerde aranan özellikleri karakterizasyon yöntemleri ile tespit edebilmesini, bu sistemlerin dayanıklılıkları hakkında bilgiye sahip olmasını ve çeşitli tekniklerle bu kavramı değerlendirmesini, elde edilen formülasyonlarda aranan kalite kontrol parametrelerini bilmesini ve bu kavramı değerlendirebilmesini ve Suppozutuar, ovul ve insert sistemleri tanımlayabilmesini sağlamaktır.
YUKARI
NEPHAR 313 Pharmaceutical Technology II Laboratory - Farmasötik Teknoloji II Lab. - 1 Kredi
Bu dersin amacı öğrencilerin yarı katı dozaj şekilleri ve modern ilaç taşıyıcı sistemlerin kavramlarını anlamasını, hazırlama tekniklerini anlamasını, ilgili hesaplama yöntemlerini kavramasıdır. losyon, dudak boyası, süspansiyon, emülsiyon, jel, liniment, merhem, ovül ve supozituvar tipi preparatlarla ilgili yeterli bilgiye ve bu tip preparatların hazırlanmalarıyla ilgili yeterli beceriye sahip olmasını sağlamak dersin amaçlarındandır.Demostrasyon, Losyon hazırlanması, Süspansiyon hazırlanması, Oral emülsiyon hazırlanması, Emülsiyon tipinin belirlenmesi, Liniment hazırlanması, Jel hazırlanması, Merhem hazırlanması, Yağlı krem (kold krem) hazırlanması, Stearat kreminin hazırlanması, Ovül hazırlanması, imhausen supozituvar hazırlanması, Traş sonrası losyon hazırlanması, Dudak boyası hazırlanması, Temizleyici krem hazırlanması, Ödev Sunumu.
YUKARI
NEPHAR 314 Pharmaceutical Chemistry - Farmasötik Kimya II - 2 Kredi
Sinir Sistemi İlaçları, Giriş, Genel anestezik İlaçlar. Sedatif, Hipnotik İlaçlar. Tranklizan ve Nöroleptik ilaçlar. Antidepresan ve Antiepileptik İlaçlar, Analeptikler. Antiparkinson ve Alzheimer Tedavisinde Kullanılan İlaçlar. Analjezik İlaçlar. Narkotik antagonistler. Adrenerjik ilaçlar Adrenerjik Bloke Edici İlaçlar. Kolinerjik İlaçlar Kolinerjik Bloke Edici İlaçlar. Hormonlar, Tiroid ve Peptit Hormonlar. Steroid Hormonlar. Oral Antidiabetikler. Otakoidler, Antiallerjik İlaçlar.
YUKARI
NEPHAR 315 Pharmaceutical Chemistry Laboratory - Farmasötik Kimya II Lab. - 1 Kredi
Katı-katı ve sıvı-sıvı karışımların ayırımı. Dansite (katı ve sıvı), kaynama ve erime noktası gibi fiziksel sabitelerin tayini, refraksiyon indeksinin ölçülmesi, spesifik rotasyonun tayini (refraktometri). Yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HLPC) teknikleri, kolon ve ince tabaka kromatografisi ve bunların ilaç analizlerindeki uygulamaları, ilaç metabolitlerinin tayini ve farmakope analizleri.
YUKARI
NEPHAR 316 Toxicology - koloji - 3 Kredi
Toksikolojinin tanımı ve sınıflandırılması. Terapötik ajanların ve ksenobiyotiklerin maruziyet yolları, onların toksik etki mekanizmaları ve zehirlenmelerde tedavi yaklaşımları ile ilgili temel bilgilerin verilmesi. Temel toksikolojiye giriş, Kaynaklarına toksik etkilerine göre toksik etkilerin tanımlanması ve sınıflandırılması, Terapötik ilaç izleme ve advers ilaç reaksiyonları (ilaç etkileşmeleri), Toksik alkol ve solventler, İlaç suiistimali ve halüsinojenler, Sempatomimetiklerin toksisitesi, Toksik gazlar ve partiküller, Metallerin toksisiteleri, Toplum güvenliğini tehdit eden patojenik toksinler ve kimyasallar, NSAİİ'lerin toksisiteleri, Fitotoksikoloji ve natürel toksinler, Pestisit toksikolojisi, Risk değerlendirme ve düzenleyici toksikoloji.
YUKARI
NEPHAR 318 Cosmetic – Kozmetik – 2 Kredi
Öğrencilerin lisans düzeyinde, kozmetoloji bilimi ile tanışmaları, bu bilimin temellerinin farmasötik teknoloji biliminin esaslarına dayandığını anlamaları ve kozmetiklerin içeriği, hazırlanmaları, uygulamaları vb. konularda temel bilgiye sahip olmaları hedeflenmiştir.
YUKARI
NEPHAR 319 Pharmacology III Laboratory – Farmakoloji III Lab. – 1 Kredi
Farmakoloji III ders içeriği konuların uygulaması.
YUKARI
NEPHAR 320 Toxicology Laboratory - Toksikoloji Lab. – 1 Kredi
Toksikoloji laboratuvar uygulamaları hakkında temel bilgi vermek, invivo ve invitro toksikolojik testler ve bunlarla ilgili uygulamalar yaptırmak. Giriş, Laboratuvar hayvanları ve akut toksisiste test sistemleri, Suda toksik maddelerin analizleri (amonyak, nitrat), Sütte toksik maddelerin analizi (salisilik asid, formaldehit, nişasta), Diazinonun tavuk emriyosu üzerindeki teratojenik etkisi, Deneysel teratojenite sonuçlarının değerlendirilmesi, Siyanürün çeşitli numunelerde tayini, Grup çalışmaları (Toksisite testleri: Akut ve kronik toksisite, In vitro toksisite testleri, Meşhur toksikolojik olgular, Toksikolojik analizlerde izolasyon teknikleri, Zehirlenmeye bağlı ölümlerin değerlendirilmeleri).
YUKARI
NEPHAR 390 Pharmacy Practice II - Staj II (Yaz) - 15 Kredi
Eczanede bulunan Farmakopeler ve kaynak kitapları araştırma, eczanede bulunan ve eczane açılması için zorunlu olarak bulundurulması gereken malzemeyi öğrenme ve rapor etme, eczanenin laboratuarında bulunan kimyasal maddeleri ve drogları (Türkçe ve Latince isimleriyle) yazma, eczanede son kullanma tarihi geçmiş ilaçların nasıl imha edildiğini öğrenme, eczanede bulunan kırmızı ve yeşil reçete ile satılması gereken ilaçları tablo halinde (isim, firma ve fiyat) yazmayı öğrenme, mor ve turuncu reçete ile satılan ilaçlar öğrenme, doğal kökenli ürünler, nutrasötikler ve satışı yapılıyorsa bitkisel ilaçlar hakkında bilgi, eczacı kontrolünde sisteme reçete kayıt edilmesini öğrenme, eczanede bulunan-satılan, soğukta saklanması gerekli ilaçları/maddeleri öğrenme
YUKARI
NEPHAR 400 Pharmaceutical Technology III - Farmasötik Teknoloji III - 3 Kredi
Bu dersin amacı öğrencilerin katı dozaj şekilleri ve modern ilaç taşıyıcı sistemlerin kavramlarını anlamasını, bu sistemlerin yapıtaşı olan tozlarla ilgili genel özellikleri ve işlemleri kavramasını, ilgili formülasyonların tanımını yapmasını, yardımcı maddeler de dahil olmak üzere bileşimine giren tüm maddeler hakkında bilgi sahibi olmasını, hazırlama tekniklerini anlamasını, ilgili hesaplama yöntemlerini kavramasını, farklı uygulama yolları için farklı formülasyonları tasarlamasını ve hazırlamasını, elde edilen bitmiş üründe yapılan kontrolleri öğrenmesini ve bunları değerlendirmesini, bu sistemlerin dayanıklılığı üzerine etki eden faktörler hakkında bilgi sahibi olmasını ve bunları ilgili tekniklerle değerlendirebilmesini sağlamaktır.
YUKARI
NEPHAR 402 Pharmacognosy III - Farmakognozi III - 2 Kredi
Alkaloitler-genel, alkoloit biyosentezi ve tanım reaksiyonları; protoalkoloitler ve ilişkili droglar; pridin ve piperidin alkaloitleri ve elde edildikleri droglar; Tropan alkaloitleri ve elde edildikleri droglar; Kinolin alkaloitleri ve elde edildikleri droglar; Opium alkaloitleri; Aporfin, pirolizidin ve kinolizidin alkaloitleri ve elde edildikleri droglar; Pürin alkaloitleri ve elde edildikleri
YUKARI
NEPHAR 403 Pharmacognosy III Laboratory - Farmakognozi III Lab. - 1 Kredi
Alkaloitlerin Tanıma Reaksiyonları, Solanaceae Alkaloitlerinin Kolorimetrik Miktar Tayini, C. Chinae´de Total Alkaloit Miktar Tayini, Müstahzarlarda Bulunan Alkaloitlerin Kromatografik Teşhisleri, Siyah Çaydan Kafein Elde Edilmesi ve Farmakope Analizi, Antibiyotik Aktivite Tayini, Bitki Çaylarında Total Kalitatif Analiz, Proje Sunumu
YUKARI
NEPHAR 404 Phytotherapy - Fitoterapi - 3 Kredi
Hastalık etmeni mikroorganizmalar ve yol açtıkları infeksiyonlar yanında, farmasötik preparatlar açısından önemi olan mikrobiyolojik kavramların kazanılması. Bitkilerle komplementar tedavi ilkeleri, kullanılan bitkiler, hazırlanış teknikleri, fitoterapide kullanılan bitkilerin biribirleri ile etkileşimleri ve ilaçlarla etkileşimleri, toksisite ve yan etkileri, fitoterapi uygulamalarında dikkat edilmesi gereken noktalar, fitoterapi bilgilerinin kazandırılması. Fitoterapi için bitkilerin seçimi, hazırlanması ve kullanılabilir hale getirilmesi
YUKARI
NEPHAR 406 Pharmaceutical Chemistry III - Farmasötik Kimya III - 2 Kredi
Kalp Damar Sistemi İlaçları, Giriş, Kalp Glikozitleri. Antiaritmikler. Antianjinal İlaçlar. Antianjinal İlaçlar - Periferik Vazodilatörler. Antihipertansifler. Antilipidemikler. Antianemik İlaçlar. Koagülanlar - Antikoagülanlar. Diüretikler. Vitaminler, Aminoasitler, Karbohidratlar. Yağlar, Enzimler. Diagnostikler.
YUKARI
NEPHAR 407 Pharmaceutical Chemistry III Laboratory - Farmasötik Kimya III Lab. - 1 Kredi
İlaçların kalitatif analizinde ve yapılarının aydınlatılmasında kullanılan kimyasal reaksiyonlar, kimyasal yapı aydınlatılmasında kullanılan infrared (IR), nükleer manyetik rezonans (NMR) ve kütle spekroskopisi (Mass) gibi enstrümantal teknikleri öğretmek ve spektra tayini hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
YUKARI
NEPHAR 409 Clinical Pharmacy I - Klinik Eczacılık I – 3 Kredi
Klinik Eczacılık ve hasta odaklı kavramları tanıtmak, klinik eczacının akılcı ilaç kullanımı ve hasta tedavisinin başarıya ulaşmasında üstlenebileceği rolleri göstermek. Klinik Eczacılığa Giriş, Hasta Odaklı Kavrmalar, Dünyada ve Türkiye'de Mevcut Durum; Klinik Eczacının Görev ve Sorumlulukları, Klinik Eczacının Tedaviye Sistematik Yaklaşımı - Olgu Çözümü, Klinik Eczacılık Uygulamalarında Hasta Eğitimin Önemi, Hasta Eğitim Teknikleri ve Uyunç, Hastane Formüleri ve Eczacılık-Terapötik Komite
Ağrı Olgularına Klinik Eczacı Yaklaşımı ve Eczacının Tedavideki Rolü, Ateş Olgularına Klinik Eczacı Yaklaşımı ve Eczacının Tedavideki Rolü, İshal ve Kabızlık Olgularına Klinik Eczacı Yaklaşımı ve Eczacının Tedavideki Rolü, Farmasötik Dozaj Formlarının Kullanım Talimatları, Gebelik ve Laktasyon Döneminde İlaç Kullanımı ve Klinik Eczacının Yaklaşımı, Üst Solunum Yolu İnfeksiyonları ve Kl..Eczacı - Soğuk algınlığı-Grip, Aşılanma ve Tedavide Güncel Uyg., Üst Solunum Yolu İnfeksiyonları ve Kl. Eczacı - Sinüzit, Farenjit, Otitis media ve Tedavi seçenekleri.
YUKARI
NEPHAR 410 First Aid in the Pharmacy - İlk Yardım - 3 Kredi
İlk yardıma giriş; İnsan vücudu ve sistemler; Solunum sistemi ve ilk yardım; Dolaşım sistemi ve ilk yardım; Kanama ve ilk yardım; Şok ve ilk yardım; Yaralanma ve ilk yardım; Kırıklar ve ilk yardım; Yanıklar, donmalar ve ilk yardım; Elektrik çarpmaları ve ilk yardım; Zehirlenme ve ilk yardım; Bilinç kaybı ve ilk yardım; Diğer acil durumlarda ilk yardım.
YUKARI
NEPHAR 411 Pharmaceutical Technology III Laboratory - Farmasötik Teknoloji III Lab. - 1 Kredi
Bu dersin amacı öğrencilerin katı dozaj şekilleri ve modern ilaç taşıyıcı sistemlerin kavramlarını anlamasını, hazırlama tekniklerini anlamasını, ilgili hesaplama yöntemlerini kavramasıdır. Tablet, kapsül, pastil, mikrokapsül ve efervesan granüle tipi preparatlarla ilgili yeterli bilgiye ve bu tip preparatların hazırlanmalarıyla ilgili yeterli beceriye sahip olmasını sağlamak dersin amaçlarındandır. Demostrasyon, Toz Kontrolü, Direkt Basım Yöntemi ile Tablet Formülasyonu Hazırlama, Kuru Granülasyon Yöntemi, Yaş Granülasyon Yöntemi, Tablet Kontrolü, Efervesan Granüle, Biyoadezif Tablet, Çiğneme Tableti, Kontrollü Salım Tableti, Sert Pastiller, Dissolüsyon Testleri ve Tablet Kaplama Teknikleri, Kapsül Hazırlanması ve Kontrolleri, Mikrokapsüller, Ödev Sunumu.
YUKARI
NEPHAR 412 Pharmacokinetics and Biopharmaceutics - Farmakokinetik ve Biyofarmasötik - 1 Kredi
Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik tanımlarını öğrenebilme, Biyoyararlanım tayin metotları, biyoyararlanım test kriterleri, biyoyararlanımı etkileyen faktörler, biyoeşdeğerlik, jenerik ilaçlar hakkında bilgi sahibi olabilme, Farmakokinetik: kompartman modelleri, grafik metotları, lineer regresyon, soyma yöntemi, eğri altı alan hesabı, farmakokinetik parametrelerin hesabı, intravenöz infüzyon uygulaması, yükleme dozu, devam dozu hakkında bilgiye sahip olabilme, Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik tanımlarını öğrenebilme, Biyoyararlanım tayin metotları, biyoyararlanım test kriterleri, biyoyararlanımı etkileyen faktörler, biyoeşdeğerlik, jenerik ilaçlar hakkında bilgi sahibi olabilme, Farmakokinetik: kompartman modelleri, grafik metotları, lineer regresyon, soyma yöntemi, eğri altı alan hesabı, farmakokinetik parametrelerin hesabı, intravenöz infüzyon uygulaması, yükleme dozu, devam dozu hakkında bilgiye sahip olabilme
YUKARI
NEPHAR 413 Pharmaceutical Technology IV - Farmasötik Teknoloji IV - 3 Kredi
Bu dersin amacı öğrencilerin parenteral çözeltiler, diğer steril preparatlar ve diyaliz çözeltilerinin tanımını yapmasını, sınıflandırmasını, ilgili fiziksel kavram ve fizyolojik olayları bilmesini, yardımcı maddeler de dahil olmak üzere bileşimine giren tüm maddeler hakkında bilgi sahibi olmasını, elde etme yöntemlerini kavramasını, bu formülasyonları tasarlamasını ve hazırlamasını, başta izotoni hesabı olmak üzere ilgili tüm bağıntıları anlamasını ve problemleri çözebilmesini, sterilizasyon yöntemlerinin mekanizmasını kavrayabilmesini, sterilizasyon tekniklerini bilmesini ve bir formülasyonu steril hale getirmesini, elde edilen bitmiş üründe yapılan kontrolleri öğrenmesini ve bunları değerlendirmesini, bu sistemlerin dayanıklılığı üzerine etki eden faktörler hakkında bilgi sahibi olmasını ve bunları ilgili tekniklerle değerlendirmesini, cerrahi malzemelerin neler olduğunu, temel materyallerini, hazırlanma teknikleri ve kullanım esasları ile gerekli kontrollerin nasıl yapılacağını bilmesini, ilaç stabilitesi ile temel kavramları bilmesini, değerlendirmesini sağlamaktır.
YUKARI
NEPHAR 414 Pharmaceutical Technology IV Laboratory - Farmasötik Teknoloji IV - 1 Kredi
Bu dersin amacı öğrencilerin parenteral dozaj şekilleri ve kulak burun, göz ilaç taşıyıcı sistemlerin kavramlarını anlamasını, hazırlama tekniklerini anlamasını, ilgili hesaplama yöntemlerini kavramasıdır. Kulak, burun göz damlaları, göz yıkama solüsyonları, parenteral beslenme, irigasyon, infüzyon, diyaliz çözeltileri, ampuller ve flakon tipi preparatlarla ilgili yeterli bilgiye ve bu tip preparatların hazırlanmalarıyla ilgili yeterli beceriye sahip olmasını sağlamak dersin amaçlarındandır. Demostrasyon, Kulak preparatları, Burun preparatları, Göz preparatları, Büyük hacimli parenteral çözeltiler (besleyici çözeltiler), Büyük hacimli parenteral çözeltiler (irigasyon çözeltileri), Küçük hacimli parenteral çözeltiler (ampuller), Küçük hacimli parenteral çözeltiler (ampuller), Küçük hacimli parenteral çözeltiler (flakonlar), Ödev Sunumu.
YUKARI
NEPHAR 415 Pharmacy Management & Accounting - Eczane İşletmeciliği ve Muhasebe - 2 Kredi
Eczane işletmesi ve muhasebe dersleri.
YUKARI
NEPHAR 416 Clinical Pharmacy II - Klinik Eczacılık II – 4 Kredi
Sık görülen akut ve kronik hastalıkların farmakoterapisinde, hastaların izleminde klinik eczacının rollerini anlatmak ve hastane ortamında klinik gözlem yapmalarını sağlamak. Kortikosteroidlerin Klinik Kullanımı, Hipertansiyon Tedavisinde Klinik Eczacınn Rolü, Konjestif Kalp Yetmezliği Farmakoterapisi ve Digoksin İzleminde Klinik Eczacının Rolü, Peptik Ülser ve Helicobacter pylori, Gastroözofajial Reflü Hastalığı Hakkında Klinik Eczacının Bilmesi Gerekenler, Alt Solunum Yolu Enfeskiyonlarına Klinik Eczacı Yaklaşımı, Astım Tedavisi ve İzleminde Klinik Eczacı, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ve İnhaler Dozaj Formları, Menenjitli Olgulara Yaklaşım, Diyabet ve Klinik Eczacı, Hiperlipidemi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar ve Klinik Eczacının Rolü, Antikuagülanların Klinik Kullanımı.
YUKARI
NEPHAR 490 Pharmacy Practice III - Staj III - 2 Kredi
Hastane eczacısının görevleri yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi edinme, hastane eczanesinde kullanılmakta olan İlaç Yönetim Sistemi ile ilgili genel bilgiler edinmek ve bu sistemi uygulama, yatan hasta ilaçları hakkında genel bilgi edinme, yatan hastaya ilaç verme hakkında genel bilgi edinme, stok kontrolü, ilaç temini (ihale, alım, kontrol) ile ilgili bilgi edinme, hastane eczacısının görev aldığı komisyonlar ve komisyonların işleyişi hakkında bilgi edinme; eczacının bu komisyonlardaki görevini öğrenme, hastanede hazırlanan özel ilaç grupları ve hazırlanışları hakkında bilgi edinme, hastane eczanesindeki nöbet sistemi ve nöbette hastane eczacısının görevleri hakkında bilgi edinme, servislere çıkma, ilaç yükleme işlemlerini öğrenme, kırmızı, yeşil, mor ve turuncu reçeteye tabi ilaçlar, bu ilaçların kontrolü ve yönetimi hakkında bilgi edinme, hastane eczanesinde çalışan personelin görevleri ve yönetimi ile ilgili bilgi edinme, eczane içinde çalışanlarla olan ilişkiler hakkında bilgi edinmek ve ekip çalışmasının önemini kavrama, hastane içinde yöneticiler ile ilişkiler konusunda bilgi edinme, hastane içinde diğer sağlık personeli ile ilişkiler konusunda bilgilenme, İlgili Sağlık Kurumları ile ilişkiler konusunda bilgi edinme, eczanenin krokisi, planı, yerleşim düzeni ile ilgili bilgi edinme.
YUKARI
NEPHAR 491 Pharmacy Practice IV - Staj IV (Yaz) - 15 Kredi
Staj yapılan kurum hakkında bilgi edinme, staj yapılan kurumun eczacılık mesleğinin icra edilmesindeki yeri ve önemi hakkında bilgi edinme, staj yapılan kurumun misyonu ve vizyonu hakkında bilgi edinme ve staj sonrasında öğrenciye kazandırdığı teorik ve uygulamalı bilgilerin değerlendirmesini yapmaç
YUKARI
NEPHAR 501 Graduation Project - Mezuniyet Projesi - 2 Kredi
Öğrencilerin 5. yıl 09. yarı yılda alacakları NEPHAR 501 Mezuniyet projesi dersi, öğrencilerin bir araştırma teklifini geliştirip savunmalarını veya bir ilaç / terapötik çelişkiyi veya bir eczane(hastane veya serbest eczane) işletmeciliği sorununu araştırmalarını ve çalışmalarını öğretim üyeleri ve öğrencilere sözlü bildiri olarak sunduktan sonra yazılı olarak teslim etmelerini hedefler.
YUKARI
NEPHAR E 800 Eczane Yönetimi - Pharmacy Management- 6 Kredi
Muhasebe
Depolarla İlişkiler
İlaçların Yerleştirilmesi
Eczanede Dermokozmetikler
YUKARI
NEPHAR E 801 Endüstriel Eczacılık - Industrial Pharmacy - 5 Kredi
Endüstriel Eczacılık
Radyofarmasötikler
Farmasötik Biyoteknolojik Ürünler
YUKARI
NEPHAR E 802 Eczane Hizmetleri - Pharmacy Services -5 Kredi
OTC Prescribing
Eczacılıkta Elektronik Bilgi Kaynaklarının Kullanımı
Eczacılıkta İleri İletişim Becerileri
Tıbbi Bitkisel Ürünler
YUKARI
NEPHAR 590 Pharmacy Practice V - Staj V - 15 Kredi
Öğrenci, bir eczacı sorumluluğunda eczanenin tüm faaliyetlerine katılarak bir eczanenin tek başına faaliyetlerini yürütebilme becerisini kazanır.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi