Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Film Yapımı Teknikleri

Dersler | Akademik Kadro | Fotoğraflar | "Kod Adı Venus" Kamera Arkası

Kod Adı Venüs Filmini izlemek için tıklayınız.


Kod Adı: Venüs Cannes Film Festivali Kapsamında Mayıs 2012'de Gösterildi

Film yapımı konusunda önder kuruluş olan Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) tarafından, YDÜ Stüdyoları’nda uygulamalı film dersleri...

Genel Bilgiler

Film yapımı yoğunlaştırılmış kurs programı ile öğrenciliere bir yıllık Sertifika Programı veya iki yıllık uygulamalı Diploma Programı seçeneği sunmaktadır.

Öğrenciler, programdaki seçenekler içerisinde istediklerini seçebileceklerdir. İlk yılın sonunda, öğrenciler Film Yapımı Sertifikası alacak olup, ikinci yılın sonunda ise Film Yapımı Diploması almaya hak kazanacaklardır.

Her iki program boyunca, film yapımı konusundaki püf noktalar uygulamalı olarak gösterilecek olup, yaratıcı gelişim, senaryo yazımı, yönetim, yapım ve kurgu konularına yoğunlaşılacaktır.

Bunun yanında; film tarihi ve türleri üzerine detaylı bilgiler edinecek, böylece film alanında eleştirel bakış açısı geliştirmek suretiyle film endüstrisini daha iyi anlama fırsatına sahip olacaksınız.

Progamın Amaçları

Film Yapımı Programı öğrencilere aşağıdaki olanakları sağlamayı amaçlamaktadır:

- Film ve film konusu ile ilgili her türlü yapım ve yapım sonrası (post prodüksüyon) aşamaları konularında teknik olarak bilgili

- Bireysel veya takım içerisinde çalışabilen, iletişim becerilerine sahip, yaratıcı fikirleri yetkin bir şekilde değerlendirebilen, film yapımı sürecini idare edebilen

- Öğrencilerin film endüstrisinin içinde bulunduğu duruma eleştirel gözle bakıp, analiz edebilen; yapım ve diğer aşamaların değişik alanlar ile olan ilişkilerini kavrayabilmelerini sağlayabilen

- Film yapımı alanındaki kültürel, politik ve etik unsurları göz ardı etmeden kuramsal bilgiler içermek suretiyle, öğrencilere süreç boyunca konuları tartışıp, güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamak

- Kuram ve uygulama arasındaki önemi kavramalarını sağlayarak, onlara eleştirel bir bakış açısı sunmak

- Sahip oldukları bilgi ve beceriyi film ve benzeri alanlar içerisinde bulunan yapım ve yapım sonrası aşamalarda uygulamak suretiyle, konu ile ilgili araç-gereç ve teknik standartları etik ve profesyonel bir şekilde uygulamak

- Film yapımı konusunda tün teknik bilgi ve beceriye sahip, yaratıcı olmak

- Film yapımı alanında var olan üretim, yapım, finansman, dağıtım, ticarileşme ilişkileri ile film endüstrisinin tarihsel açıdan hangi bağlamlarda nasıl geliştiğini eleştirel bir bakış açısıyla, kuramsal olarak inceleme olanaklarına sahip olacaklardır

Daha fazla bilgi için, İletişim Fakültesi’ne 0090 3922236464/338 numaralı telefon ile ulaşabilir veya tamer.garip@neu.edu.tr elektronik posta adresinden Tamer Garip’e ulaşabilirsiniz.

2014'de Yakın Doğu Üniversite'si İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç.Dr. Gökçe Keçeci Şekeroğlu ile birlikte​ Film Yapım Teknikleri (Filmmaking and Broadcasting) bölümünü kurdu.

Tamer Garip IMDB Sayfası
Code Name Venus IMDB Sayfası

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi