Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Yaz Okulu Yönetmeliği

Yaz okulu aşağıdaki isimleri verilmiş fakültelerce sunulmaktatır:

Atatürk Eğitim Fakültesi
Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İletişim Fakültesi
İngilizce Hazırlık Okulu
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu
Veterinerlik Fakültesi

Yaz okulu için akademik takvim Senatonun onayı ile belirlenir. Yaz okulunda açılan her ders, normal dönemlerdeki toplam ders saati kadar yapılır.

Yaz okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında ayrı bir yarıyıl gibi kabul edilir. Öğrencilerin Yaz okuluna ait genel not ortalamaları yaz okulu sonu itibariyle ayrıca değerlendirmeye alınır.

Yaz okulu süresince YDÜ’nün tüm olanaklıkları öğrencilere sunulmakdadır. Kütüphane, Yurtlar, Inovasyon Merkezi, labaratuvarlar açıktır ve öğrencilerin sosyal ve kültürel aktiviteleri yapması mümkündür
Yaz okulu diger üniversite öğrencilerine de ders almak imkanını da sunmakdadır.

1. Yaz okulunun amaçları:

  a) Öğrencilerin önceki dönemlerde alıp başarısız oldukları dersleri almalarını sağlamak,
  b) Öğrencilerin daha önceki dönemlerde alıp, yeteri düzeyde başarı sağlayamadıkları dersleri almalarını sağlamak,
  c) Öğrencilerin dönem kaybını önleyici olarak ders almalarını sağlamak,

Böylece bir yandan başarısız öğrencilere başarısız oldukları dersleri tekrar etme olanağı vermek, başarılı öğrencilere daha kısa bir sürede mezun olabilme fırsatı sağlamak, diğer yandan tatil aylarındaki atıl fiziki kaynakları verimli hale getirmek, Güz ve Bahar dönemlerindeki yığılmaları önlemektir.

2. YDÜ Yaz Okulu ile İlgili Esaslar

  a) Yaz okulunda açılacak lisans dersleri, ilgili bölüm ve fakülte yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
  b) Lisans ve önlisans öğrencileri yaz okulunda en çok 12 kredilik 3 derse kayıt yaptırabilir. Öğrenciler yaz okulunda, daha önceki derslerden almadıkları veya gelecek dönemlerde açılması planlanmış derslere de kayıt yaptırabilir. Dersler başladıktan sonra, ders ekleme, ders değiştirme, ders bırakma talepleri yaz okulunda geçerli değildir.
  c) Yaz okulunda öğrencilerin derslere devamı zorunludur.
  Sınavlara geçerli sayılan bir nedenle katılamayan öğrencilere mazeret sınavı sağlanır. Aynı nedenle öğrencinin isteği üzerine ilgili Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile öğrencinin Yaz Okulu kaydı iptal edilebilir.
  d) Yaz okulu için öğretim ücreti ders başı olarak belirlenir,
  e) Yaz okullarında tam zamanlı öğretim elamanları asgari olarak bir ders açmalıdır

b) Yaz döneminde YDÜ öğrencilerinin diğer üniversitetlerden ders alma esasları:

  1. Öğrencilerin yaz dönemi diger üniversitelerden ders alması için, öğrencinin not ortalaması CGPA ≥2.0 olmalıdır
  2. Bir yaz dönemi diger üniversiteden maksimum 2 ders alması mümkündür. YDÜ dışında diğer üniversitelerden alınan derslerin toplam sayı 5’i aşmamalıdır
  3. Yaz okulunda YDÜ’de açılan bir ders, başka üniversiteden alınamaz
  4. Dışarıdan alınacak dersin verilme dili YDÜ’dekine uygun olmalıdır
  5. Başka üniversiteden ders almak için öğrenci Bahar dönemi sonunda Bölüm Başkanı adına dilekçe vermelidir. Dilekçede Üniversitenin adı, adresi ve alınacak dersler ve ders içerikleri gösterilmelidir. Dilekçeyi bölüm Başkanı kabul ettikten sonra Fakülte Dekanı tarafından onaylanmalıdır. Başka üniversiteden ders almak için dilekçe verilmesinin son tarihi YDÜ’de yazokuluna kayıt yapılan gündür.
  6. Başka üniversiteden ders alan öğrenci yaz okulu sonu aldığı dersleri içeren Transkript takdim etmelidir
  7. Başka üniversiteden alınmış derslerden öğrencinin notu sadece ≥2,50/4.00 olan dersler kabul edilir
  8. Labaratuvarı olan mecburi derslerin başka üniversitelerden alınmasına izin verilmemektedir.
I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi