Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Patoloji Laboratuvarı Teknikerliği

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Akademik Kadro | Dersler | Aday Öğrenciler

BU PROGRAMIN EĞİTİM SÜRESİ 2 YILDIR, EĞİTİM DİLİ TÜRKÇEDİR.

Yrd. Doç. Dr. Hanife Özkayalar
Program Koordinatörü


Programın amacı:
Günümüzde hastalıkların kesin tanısına ulaşmada histopatolojik tanı önemli bir yer tutmaktadır. Bu programın açılma amacı, günümüzde patoloji alanında uzman hekimlerin sayısı ile orantılı olarak yardımcı sağlık personeli olan tekniker sayısı artışına katkı sağlamaktır. Bu program ile devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerin patoloji ve sitopatoloji laboratuvarlarına donanımlı teknik eleman yetiştirilmesi de amaçlanmaktadır. Doğru preparasyon, en kısa zamanda doğru tanı prensibinden hareket ile çalışan patoloji laboratuvarlarında, gün geçtikçe artan materyal sayılarına ve yeni geliştirilen bir çok tekniğe hakim eleman yetiştirilmesinin önemi açıktır. Bu program ile patoloji ve sitopatoloji laboratuvarlarında organların, dokuların ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemeye hazır hale getirilmesine dek, tüm teknik hizmetlerin yürütülmesinde ve gelişen teknolojiyi uygulayabilecek, yeni tekniklerin oturtulmasında çalışacak, problem çözme yetisinde, göz ve el koordinasyonunu iyi kullanabilen, donanımlı teknik personele olan ihtiyaca cevap verecek düzeye sahip patoloji laboratuvar teknikeri yetiştirmek amaçlanmaktadır.

İş Olanakları:
Patoloji Laboratuvar Teknikerliği bölümünden mezun olacak öğrenciler aşağıda yazılı alanlarda istihdam edilebilirler:

  1. Sağlık Bakanlığını Yataklı ve Yataksız Tedavi Kurumlarının Patoloji Laboratuvarları
  2. Üniversite Hastanelerinin Patoloji ve Sitopatoloji Laboratuvarları
  3. Özel Hastanelerin Patoloji ve Sitopatoloji Laboratuvarları
  4. Özel Patoloji ve Sitopatoloji Laboratuvarları
  5. Adli Tıp Kurumlarında bulunan Patoloji ve Sitopatoloji Laboratuvarları
  6. Tıp Fakültelerinin Histoloji Laboratuvarları
  7. Tıp Fakültelerinin Moleküler Patoloji Laboratuvarları
  8. Sitogenetik Laboratuvarları
I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi