Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Laborant ve Vet. Sağlığı Teknikerliği

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Akademik Kadro | Dersler | Aday Öğrenciler

BU PROGRAMIN EĞİTİM SÜRESİ 2 YILDIR, EĞİTİM DİLİ TÜRKÇEDİR.

Prof. Dr. Canan HECER
Program Koordinatörü


Programın amacı:
Bu program ile veteriner hekim kontrolünde koruyucu aşı uygulaması yapabilen, hayvanların klinik muayenesinde ve cerrahi operasyonlarda veteriner hekime yardımcı olabilen, hayvanlara bakım, pansuman ve işaretleme yapabilen ve bunların kayıtlarını tutabilen, hayvan hastalıkları ile mücadelede görev alabilen, gıda işletmelerinde sorumlu yönetici olarak görev yapabilen, hastalık çıkan yerlerde sağlık tedbirleri alabilen, hayvan ıslahında (tabi ve yapay tohumlamada) görev alabilen eğitimli ve deneyimli elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Laborant ve Veteriner Sağlığı teknikerliği programının açılma vizyonu, evcil ve çiftlik hayvanlarının sağlıklarının korunması, beslenmesi, yetiştirilmesi ve hayvan ıslah çalışmalarında görev alacak teknik bilgi ve beceriye sahip, verimli, iletişim becerileri yüksek, ekip çalışmasına yatkın, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen mesleki becerilerle donatılmış, insan ve hayvan sağlığına, etik değerlere önem veren toplumsal sorumluluklarını bilen, Laborant ve Veteriner Sağlığı teknikerleri yetiştirilmesinde öncü bir program olmaktır.

İş Olanakları:
Laborant ve Veteriner Sağlığı Teknikerliği bölümünden mezun olacak öğrencilerin şu sahalarda istihdam edilebilmeleri mümkündür:

  1. Veteriner Hekimin olmadığı yerde, hayvan sağlığı konusunda özellikle koruyucu hekimlik alanında çalışabilirler.
  2. Veteriner hekimle ve ziraat mühendisi ile hayvan sağlığı, yetiştiriciliği, üretim ve ıslahında çalışabilirler.
  3. Tarım İl Müdürlükleri, Belediyeler, Mezbahalar, Et Balık Kurumu, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki kuruluşlarda istihdam edilebilirler.
  4. Özel hayvan kliniklerinde ve danışmanlık kurumlarında istihdam edilebilirler.
  5. Kendileri özel hayvan çiftlikleri kurabilirler.
I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi