Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Faaliyetlerimiz

Bölümler | Fakülte Sayfası | Akademik Kadro | Neden YDÜ Mühendislik | Laboratuvarlar | Kurullar | Aday Öğrenciler | Faaliyetlerimiz | Üyelikler | Kaynakça | İş Olanakları | Mezunlarımız

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü : 1990 yılında kurulmuş, çağdaş eğitim ve öğretim imkanı sağlamakta, fen ve matematik temelleri ile ve güçlü bir laboratuar donanımı ile tasarım yapabilmekte ve bu dalda kaliteli mühendisler yetiştirmektedir.

Bilgisayar Mühendisliği: 1992 yılında kurulmuş olan bölüm, öğrencilerine en son teknik donanımını ve yazılım bilgilerini ve pratik tecrübe sağlamaktadır. Böylece bilisel gelişmeye ve araştırmalara katkıda bulunmaktadır.

İnşaat Mühendisliği Bölümü : 1992 yılında kurulmuş olan bölüm, en önce kurulan bölümlerden biri olup, geniş akademik kadroya ve deneyimli öğretim elemanlara sahiptir. Şimdiye kadar ulusal ve uluslararası etkinliklerde bulunmuştur. Çok çeşitli alt dallara sahip olan bölümümüz, temel vizyonu, mevcut bilgi ve becerilerini öğrencilerine aktarmakta, inşaata yönelik mühendislik problerini ve analitik çözüm tekniklerini öğreterek, mezunların hızlı, doğru ve etkin karar verme yeteneklerine kavuşmasınısağlamaktadır. En çok öğrenci populasyonuna sahiptir.

Makine Mühendisliği Bölümü: 1996 yılında kurulmuş olan bölüm, malzeme, imalat, otomativ gibi geniş yayılımlı bir uygulama alanına sahiptir. Her türlü ihtiyacı karşılayacak şekilde donanmış ve tecrübeli kadrosu ile saygınlığını kanıtlanmış bir bölümümüzdür. Genç ve yetenekli mezunlar özgün, bilimsel bir yaklaşım ve uygulama yetenekleri ile güncel bilgilerle donatılmış olmakta ve bu nedenle detoplumda saygın bir yere ve tercih edilen bir konumdadırlar.

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü: 2008 yılında kurulan bir bölümüzdür. İngilizce ve türkçe dillerinde öğretim ve eğitim vermektedir. Programları ve ders çeşitliliği ile zengin bir içeriğe sahiptir. Araştırma yetenekleri yüksek, ekip çalışmalarına yatkın, üstün problem çözme yeteneklerine sahip mezunlar vermektedir. Ayrıca bu dalda gelişen diğer teknik ve beceriler de bu bölümün programı içerisinde yer almaktadır.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği: 2009 yılında kurulmuş olan bölüm, yeni gelişmekte olan bir disiplin dalıdır. Diğer dallara temel eğtim vererek, teori ve pratik zenginlik kazandırmakta ve yakın mühendislik dal programları ile bütünleşerek, yazılım geliştirmeyi amaçlayan ve donanımlı bir alt yapısı ile tercih edilen bir konuma sahiptir.

Gıda Mühendisliği Bölümü: 2009 yılında kurulmuş olan bölüm, multi-displiner programı ile gıda üretimi, dağıtım ve kalite kontrolunun uygulanmasında öncü bir daldır. Bu alanda eğitim veren bölümlerimizden biri olup, geniş bir eğitim kadrosuna sahiptir. Yenilikçi ve örnek bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Otomotiv Mühendisliği Bölümü:  2010 yılında kurulmuş olan bu bölüm, çalışmalarını Makine Mühendisliği Bölümü gözetimi altında sürdürmektedir. Otomotiv Mühendisliği Bölümü’nün mânevî ve maddî yapıtaşı Yakın Doğu Klasik Otomobil Müzesi olmuştur. Otomobil’in yüzyıllık serüvenini, önemli aşamaları itibariyle ortaya koyan müze, üstün bir mühendislik ve teknik ile meydana getirilmiştir. Makina Mühendisliği ile birçok ortak yönü olan bir mühendislik dalıdır. Bu eğitimde ilk yıl temel mühendislik dersleri verilir. İkinci ve üçüncü yıllarda büyük ölçüde makina mühendisliğine parallel giden bir eğitimin yanısıra Otomotiv Mühendisliği ile ilgili temel konulara geçilir. Dördüncü yıl ise sadece Otomotiv Mühendiliği ile temel konular verilir.

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği: 2013 yılında kurulan bölümde ilk iki yıl inşaat ve makina mühendisliği programları ile öğrencilerine temel bilim dalları öğretilmektedir. Son iki yılda ise dal için gerekli özel uzmanlık dersleri hem teorik hem de uygulamalı olarak verilmekte , pratik eğitim ile konular pekiştirilmektedir. Geniş iş olanaklarına sahip olan bir bölümdür.

Biyomühendislik Bölümü: 2013 yılında kurulan bu bölümde, materyal geliştirme, kütle ve ısı aktarımı, kinetik, biyomekanik, ayırma ve saflaştırma teknikleri, sinyal algılama ve işleme teknikleri, süreç kontrol ve modelleştirme teknikleri, biyoreaktör tasarımı, yüzey bilimi, akışkanlar mekaniği, termodinamik, polimer kimyası, protein kimyası, ve temel mühendisliğin temel ve uygulamalı birçok dalının yanısıra, genetik moleküler biyoloji, metabolizma, biyoelektrik, nörobiyoloji, immunoloji, farmakoloji gibi temel ve uygulamalı bilimlerideki araştırma ve bilgi birikimleri arasında köprü oluşturarak, günümüz toplumunun farklı boyut ve sektörlerdeki sorunlarına özgün çözümler üretmeyi amaçlanmaktadır.

Yazılım Mühendisliği Bölümü: 2013 yılında kurulmuştur ve programdan mezun olanlar devlet dairelerinde, belediyelerde, özel şirketlerde, kendi iş yerlerinde ve eğitim kurumlarında istihdam edilebilirler. Yazılım Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrenciler sistem analisti, sistem mühendisi, tasarım mühendisi, web tasarım ve program uzmanı, bilişim teknolojileri uzmanı, uygulama programcısı, şirketlerin bilgi işlem merkezlerinde yönetim, veri yönetimi, bilgisayar destekli endüstriyel tasarım ve gerçekleştirilmesinde uygulama mühendisi olarak hemen her kurum ve kuruluşun çeşitli bölümlerinde geniş bir iş yelpazesine sahiptir.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi