Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Prof. Dr. Ali Ünal ŞORMAN

Biyografi | CV | Aktiviteler

Prof. Dr. Ali Ünal Şorman, 1961-65 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği eğitimi gördü ve bir yıl sonra da İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Birer yıl süre ile aynı üniversitede asistan ve öğretim görevlisi olarak çalıştı. Bu arada Centro, Unesco ve Nato bursları ile yurtdışı ve yurt içinde hidroloji konusunda seminerlere katıldı. 1968 yılında TBTAK yurtdışı bursunu kazanarak ABD’nin Georgia eyaletinde doktora çalışmalarına başladı. 1969-72 yılları arasında Georgia Institute of Technology (Ga. Tech) Üniversitesi’nde araştırma asistanlığı görevini sürdürdü ve 1972 yılında doktora (Ph.D) derecesini alarak izinli ayrıldığı ODTÜ’ne geri döndü 1972-81 yılları arasında bu üniveristede tam görevli öğretim üyesi olarak hizmet verdi. Bu arada bazı Devler Kuruluşlarında ve özel kurumlarda danışmanlık yaptı. Ayrıca, Eskişehir Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi ile Ankara Harp Okulunda ders verdi. 1981-84 yılları arasında Nato hizmetleri yapan özel bir şirkette de çalışmalarda bulunan Dr. Şorman, bir yıl süre ile kısmi görevli olarak ODTÜ’de görev yaptı. 1984 yılında Cidde, Kral Abdul Aziz Üniversitesi’nden (KAAU) aldığı bir çağrı ile öğretim üyelik görevini sürdürdü ve bu üniversitede önce Doçent ve daha sonra Profesör olarak Hidroloji ve Su kaynakları idaresi bölümünde görev aldı. Bu ülkenin Bilim ve Teknoloji Araştırma Kurumunca (KACST) desteklenen üç projede ve üniversitenin desteklediği ayrıca üç projede araştırmacı olarak çalışmıştır. Uluslararası dergilerde, ulusal ve uluslararası sempozyum ve konferanslarda yayınlanmış makale ve tebliğleri vardır. ODTÜ’de 1995 yılı başlarında Profesör olarak göreve başladıktan sonra NATO-SFS destekli bir projeyi de iki yıl süre ile sürdürmüştür. Tübitak ve DPT destekli projelerde de görev almıştır. Halen Avrupa Birliği Meteoroloji Organizasyonu’nca desteklenen uluslarası H-SAF (meteorolojik uydu verilerinin operasyonel kullanımı) projesinin Türkiye kanadındaki kar ile ilgili ürün kısmını yürütmektedir. Çeşitli kamu kurumlarına danışmanlık yapmaktadır. Prof. Dr. Ali Ünal Şorman, 2013-2014 Bahar Dönemi’nde YDÜ Mühendsilik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevine atanarak Yakın Doğu ailesine katılmıştır.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi