Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Fakülte Sayfası

Bölümler | Fakülte Sayfası | Akademik Kadro | Simülatör Merkezleri | TEAL Aristirma Gemisi | Üniforma Tüzügü | Yönetim Kurulu | Adadan Okyanusa | Açılış | Hava Durumu | Aday Ögrenciler | Üyelikler | Kaynakça

ÖNEMLİ:

YDÜ Denizcilik Fakültesi Egitimlerini Girne Üniversitesi'ne Bagli Olarak Sürdürmektedir.


Prof. Dr. Mustafa ALTUNÇ

Dekanın Mesajı

Sevgili Öğrenciler

Yakın Dogu Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi’ne hoş geldiniz. Doç.Dr. Suat İ. Günsel hocamızın üstün vizyonlarıyla kurulan fakültemiz 1996 yılından beri “Deniz Ticaret Filosu’na” nitelikli zabitanlar kazandırmaktadır. Türk denizciliğinin önde gelen kurumlarında önemli görevler ifa eden, okyanuslarda şanla şerefle bayrak dalgalandıran mezunlarımızı takviye edebilecek nitelikte olduğunuz için aramızda olduğunuzu biliyoruz. Buraya kadar erişebilecek düzeye geldiğiniz için sizi kutlar ve hoş geldiniz derim.

Yakın Doğu Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Dünya Denizcilik Örgütünün ve T.C. Denizcilik Müsteşarlığı’nın tüm kuralları çerçevesinde, dünya standartlarında, en son teknoloji ile egitim veren, bunun sonucunda da öğrencilerimize hiçbir sorunla karşılaşmadan denizlerde staj yapma ve sorunsuz çalışma olanağı sağlayan bir kurumdur. Bölgenin en donanımlı denizcilik fakültesiyiz ve en deneyimli en iyi eğitici kadrosuna sahibiz. Kalite belgesine sahip olan fakültemiz simülatörler ile donatılmıştır ve eğitim-araştırma gemisine sahiptir.

Sevgili öğrenciler, en iyi en mükemmel olmak için gerekli niteliklere sahip olduğunuz için burada aramızdasınız. Gerisi bize kalmıştır. Ailenize, milletinize, Türk Denizciliğine layik birer zabitan olmanız için en az biyolojik anne-babalarınız gibi bizler de üzerimize düşen görevi yapacak ve sizleri en iyi, en mükemmele ulaştıracağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Her türlü sorununuzla ilgilenmek dinlemek ve çözmek için kapılarımız açıktır.

Sizden beklediğimiz bir disiplin içerisinde, dürüst, çalışkan, büyüklerini sayan, küçüklerini seven en önemlisi öğrenciliğinizi unutmadan gereklerini yerine getirmenizdir. Fakültemizden alacağınız bilgi ve beceri sayesinde okyanusların nimetinden yararlanma olanağına kavuşabilecek, özelde ailenizin ve bizim, genelde milletimizin gururu olabileceksiniz. Derdiniz derdimiz, mutluluğunuz mutluluğumuz ve başarınız ise onurumuz, gururumuz olacaktır.

Başlamak yarı bitirmek demekmiş, denizcilik lisanımızla “Vira Bismillah, Allah Selamet Versin” diyerek hayırlı ve uğurlu olması dileklerimle sevgilerimi sunarım.

Prof. Dr. Mustafa ALTUNÇ
Denizcilik Fakültesi Dekanı

Kuruluş

Hızla gelişen dünya deniz ticaret filosunun uzman personel gereksinmesi ve deniz kaynaklarından daha fazla yararlanma arayışları, üniversiteleri deniz ve denizcilikle ilgili bölümler açmaya teşvik etmektedir. Yakın Doğu Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde duyulan bu tür bir gereksinme ile 1996 yılında kurulmuştur. Fakültenin esas amacı, deniz ticaret filosunun gereksinme duyduğu güverte vardiya zabitleri ve vardiya mühendisleri ile deniz işletmecisi personeli eğitmektir. Gemi Yönetim Mühendisliği (Güverte), Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ve Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi dallarında yapılan eğitimler sonucunda öğrencilere lisans diploması yanında, ilgili bölümlerde Birleşmiş Milletler Denizcilik Örgütü (IMO)’nün öngörmüş olduğu uluslararası standartlarda denizcilik bilgi ve becerileri de kazandırılmaktadır.

Misyon

Toplam Kalite Yönetimini sürdürebilmek için, gerekli altyapıyı oluşturmak. Öğrenciler ile sürekli iş birliği içerisinde olmak ve beklentilerini en kısa sürede karşılamak. Tüm öğretim üyeleri ve eğitmenler tarafından kalitenin bir yaşam felsefesi olarak algılanmasını sağlamak. Sürekli iyileştirme çalışmalarını devam ettirmek ve herkesin bu çalışmalara katılmasını sağlamak. Problemleri ve çözüm önerilerini deterministik, analitik, istatistik ve ekonometrik yöntemler ile süreç kontrol uygulamalarını sağlamak. En üst düzeyde motivasyonu artırmak. Eğitim kalitesini yükseltmek. Mezun olan öğrencilerin piyasa koşullarında zorlanmadan iş bulabilecekleri kaliteli eğitimi almalarını sağlamak. Üniversite-Endüstri iş birliği kurularak verilen eğitimin pratiğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarını artırmak. Öğrencilerin süreç içerisindeki başarısızlık oranlarını düşürmek.
Denizcilik Fakültesi, hızla gelişen dünya deniz ticaret faaliyetlerine ve kurumlarına ihtiyaç duyduğu uzman personal gereksinimini ve deniz kaynaklarından daha fazla yararlanma arayışlarına paralel olarak, Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün öngördüğü standartlarda ve evrensel anlamda denizcilik bilgi ve becerilerini kazandırmayı görev edinir.

Vizyon

Denizcilik Fakültesi, dünya deniz ticaret kurumlarına yetiştirdiği personel kaynaklarını sürdürebilmesi yüksek düzeyde kaliteli eğitim verebilen, öğrenciler tarafından öncelikli olarak tercih edilen, uluslararasi düzeyde saygın bir fakülte olarak Doğu Akdeniz Havzası’nda lider bir denizcilik eğitim kurumu şekli ile tanınmaktır.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi