Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

İletişim Araştırmaları Merkezi

Bölümler | Fakülte Sayfası | Akademik Kadro l Uygulama Merkezleri l Fakülte Kurulu l Disiplin Kurulu | Neden İletişim Fakültesi? | Aday Öğrenciler | Üyelikler | Etkinlikler |Kaynakça | Ödüller | İletişim Araştırmaları Merkezi | Çalıştaylar

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde, Centre of Excellence Merkezi altında Aralık 2013’te İletişim Araştırmaları Merkezi iletişim temelindeki birçok konuya/soruna akademik bir bakış kazandırmak, yaptığı yayınlarla bilimsel bir kaynak oluşturmak amacıyla kurulmuştur.

İletişim Araştırmaları Merkezi; ulusal ve uluslar arası platformda belirlenen çalışma başlıkları altında mevcut durum değerlendirmesi ve kaynak araştırması yapmak, arşiv oluşturmak, yorumlamak ve bilimsel analiz/öneri/sonuç ortaya koymak hedefindedir.

İletişim alanında, başta KKTC olmak üzere uluslar arası iletişim odaklı sorunlara akademik yaklaşımlar ve yeni çözüm önerileri geliştirmek İletişim Araştırmaları Merkezi’nin amaçları arasındadır. Bu amaç doğrultusunda merkez, ulusal ve uluslar arası araştırma projelerinin gerçekleşmesi için destek verir ve takip eder.

YDÜ İletişim Fakültesi öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve yüksek lisans-doktora öğrencileriyle oluşturulan geniş ve yetkin kadroyla İletişim Araştırmaları Merkezi’nde; özgür bir tartışma ortamı yaratılır, araştırma önerileri geliştirilir, öneriler değerlendirilir, çalışmaların gidişatı takip edilir ve ortaya çıkan bilimsel rapor uygun ortamlarda paylaşılır.

Doç. Dr. Gökçe Keçeci Şekeroğlu
İletişim Araştırmaları Merkezi (İAM) Başkanı

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi