Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Projeler

Fakülteler | Enstitüler | Araştırma Merkezleri | Okullar | Yüksekokullar | Yönetim | Projeler | Uygulama İlkeleri | İletişim | Duyurular

Proje Sorumlusu: Prof. Dr. Mustafa Altunç
Proje Adı: KKTC Rüzgar Enerji Potansiyeli.
Proje Durumu: Devam etmektedir.
Proje Yayın Durumu:Herhangi bir yayın aşamasındadır.

Proje Sorumlusu: Prof. Dr. Doğan İBRAHİM
Proje Adı: Mikrokontrolör destekli DC motor kontrol sistemi tasarımı.
Proje Durumu: Sonuçlandı.
Proje Yayın Durumu:Yayınlandı.

Proje Sorumlusu: Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN
Proje Adı: Kardiyovasküler hastalığı nedeniyle hastaneye yatan bireylerin malnutrisyon durumları ile hastane malnutrisyonunun yatış sürelerine etkisi.
Proje Durumu: Tamamlanmıştır.
Proje Yayın Durumu: Yayınlandı.

Proje Sorumlusu:Yrd. Doç. Dr. Terin ADALI
Proje Adı:Eğiticili ve eğiticisiz Nöral Algoritmaları ile meme ve prostat kanserinin erken tanısı.
Proje Drumu: Sonuçlandı.
Proje Yayın Durumu: Yayınlandı.

Proje Sorumlusu:Doç. Dr. Nazan ÇOBANOĞLU
Proje Adı: Çocuklarda çevresel sigara dumanına maruziyetin vücut kitle indeksi ve kan ghrelin, leptin ve kalprotektin düzeyleri üzerine etkisi.
Proje Durumu: Tamamlandı.
Proje Yayın Durumu: Yayınlandı.

Proje Sorumlusu:Prof. Dr. Mutahhar ULUSOY
Proje Adı: Posterior Maksillada uygulanan implant destekli sabit protetik restorasyonlarda kuvvet dağılımının üç boyutlu sonlu elemanlar stres analiz yönetemi ile değerlendirilmesi.
Proje Durumu: Sonuçlandı.
Proje Yayın Durumu: Yayınlandı.

Proje Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Ali EVCİL
Proje Adı: Atık kızartma yağlarından biyodizel üretimi ve soğuk akış özelliklerinin belirlenmesi.
Proje Durumu: Sonuçlandı.
Proje Yayın Durumu: Yayınlandı.

Proje Sorumlusu: Doç. Dr. Dudu ÖZKUM
Proje Adı: Kıbrıs endemik bitki polenlerinin elektron mikroskobu ile incelenmesi.
Proje Durumu: Sonuçlandı.
Proje Yayın Durumu:Yayın Aşamasında.

Proje Sorumlusu: Dr. Rifat REŞATOĞLU
Proje Adı: Düzlemsel olmayan boşluklu deprem perdelerinin sürekli bağlantı yöntemi ile statik analizi.
Proje Durumu: Sonuçlandı.
Proje Yayın Durumu: Yayınlandı.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi