Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi

Araştırma Merkezleri | Hakkimizda | Faaliyetler | KKTC Engelsiz Bilişim Platformu | Duyurular

Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi

Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezinin Misyonu

Üniversitede araştırmanın, yenileşme ve kaliteyi yakalama yolunda ve rekabet edebilmede büyük bir rolü vardır. Özellikle hızlı gelismelere adapte olmada bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel, toplum ihtiyaçlarına uygun kaliteli araştırmalar yapmayı desteklemek, sosyal sorumluluğu yansıtmak Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezinin vizyonudur. Böylelikle, üniversitenin eğitim, araştırma yanı sıra toplumsal ve sosyal sorumluluk hizmetlerinin ve anlayışının güçlü olduğunu vurgulamak temel vizyondur.

Toplumsal Araştırma and Geliştirme Merkezinin Vizyonu

Toplumsal Araştırma Merkezinin misyonu üniversite eğitim içerisinde, üniversiteler arası ve toplum ile işbirliği çerçevesinde sosyal sorumluluk projeleri ve araştırma hizmetlerini yürüten bir merkez haline gelmektir.


Doç. Dr. Fahriye Altınay Aksal
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme
Merkezi Başkanı
Doç. Dr. Zehra Altınay Gazi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme
Merkezi Başkanı

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi