Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

KKTC Engelsiz Bilişim Platformu

Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi | KKTC Engelsiz Bilişim Platformu | Etkinlikler | İletişim

KKTC Engelsiz Bilişim Platformu, Yakın Doğu Üniversitesi Center of Excellence bağlı olarak Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi bünyesinde faaliyet gösterecektir.

Hakkımızda
Türkiye Engelsiz Bilişim Platformunun çalışmalarını dikkate alarak engellilere karşı ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve onların yaşam standartlarını yükseltmek, BM Engelli Hakları sözleşmesinde belirtildiği gibi: “Fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel çevreye, sağlık ve eğitim hizmetlerine, bilgiye ve iletişime erişimin engellilerin tüm insan haklarından ve temel özgürlüklerden tam yararlanmasını sağlamadaki öneminin kabul edileceği” maddesi bağlamında internet ve bilişim teknolojilerini engelli kişilerin hayatlarına entegre etmek kuruluş amaçlarımızdan biridir. Faaliyetlerimiz, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından desteği gerçekleştirilecektir.

Başta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün bu alanda önemli çalışmalarını da dikkate alarak engellilere yönelik çalışmaların daha yaygın hale gelebilmesi ve bilişimle engellerin kaldırılabilmesi için faaliyetler gerçekleştirmek amacındayız.

Amaçlarımız

  • Farkındalık yaratmak
  • Sinerji yaratmak
  • Başarılı bölgesel projeleri ulusal düzeye taşınması için desteklemek
  • KKTC genelinde uzaktan eğitim çalışmaları ve sertifikasyon uygulamaları yapılması
  • Çalışma ve izleme komisyonları oluşturmakKoordinatorler
Doç. Dr. Zehra Altınay Gazi- Yakın Doğu Üniversitesi
Doç. Dr. Fahriye Altınay Aksal- Yakın Doğu Üniversitesi

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi