Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

2.23 Çocuk Gelişmi Eğitimi Sertifika Programi

Programa İlişkin Açıklamalar

 • Program 10 günlük bir sertifika programıdır.
 • Bu programda başarılı olan öğrenciler Yakın Doğu Kreşi’nde yer alabileceklerdir.
 • Programın uygulamasında Çocuk Gelişimi ve Eğitimi’nin gerektirdiği her türlü ekipmanlar sağlanacaktır.
 • Programın uygulanmasında Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenler görev alacaktır.
 • Programın uygulanmasında gerektiğinde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
 • Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.
 • Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
 • Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
 • Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
 • Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
 • Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
 • Dersler toplam 40 saat olup, her ders süresi 4 saattir.

Öğretim Yöntem Ve Teknikleri

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

 • Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
 • Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
 • Bireylerin aktif olması sağlanır.
 • Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
 • Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
 • Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

Öğrenci / Kursiyer Kazanımları

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

 1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
 2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
 3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
 4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
 5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

Yeterlik Ve Modül Tablosu

Yeterlik
Modüller


Öğretim Görevlisi

Müzik etkinliklerini hazırlamak
Müzik Etkinlikleri
Müzik Öğretmenliği
Çocuğun ruh sağlığını tanımaya yönelik etkinlik hazırlamak
Çocuk Ruh Sağlığı
Funda Kaçarlar
Çocukla iletişim kurma tekniklerini kavramak
Çocukla İletişim I
Münevver Bektaş
0-48 ay çocuğunun temel gereksinimlerini karşılamak
0- 48 Ay Öz Bakım
Erken çocukluk dönemine yönelik plan hazırlamak
Erken Çocuklukta Plan
Mukaddes Demirok Sakallı
Serbest zaman etkinliklerini hazırlamak
Serbest Zaman Etkinlikler
Cansu Meryem Birinci
Türkçe dil etkinliklerini hazırlamak
Türkçe Dil Etkinlikler
Ayşegül Akçam
Oyun etkinliklerini hazırlamak
Oyun Etkinlikleri 2
Cevdet Tınazcı
Birey gelişimine yönelik etkinlik hazırlamak
Bireyin gelişimi
Funda Kaçarlar
Okuma yazmaya hazırlık için etkinlik hazırlamak
Okuma-Yazmaya Hazırlık
 TOPLAM
 40 Saat

 

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi