Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

5.20 Petrol Tankerlerinde Yük İşlemleri İleri Eğitimi

 1. Tasarım sistem ve donanımları
 2. Pompa teorisi ve karakteristikleri,yük pompası tipleri  ve emniyetli işletimleri
 3. Tanker emniyet kültürü yeterliği ve emniyetli yönetim sistemi uygulaması
 4. Acil kapatma dahil ,emniyet sistemlerinin izlenmesi
 5. Yük ölçüm ve hesaplamaları
 6. Dökme sıvı yüklerin denge,trim ve yapısal bütünlüğe etkisi
 7. Petrol yük işlemleri
 8. Yük işlemleri planları,usulleri ve kontrol listelerinin geliştirilmesive uygulanması
 9. İzleme ve gaz bulma sistemlerinin,araçlarının ve donanımının kalibrasyonu ve kullanılması
 10. Yük işlemlerinden sorumlu personelin yönetimi ve sorumluluğu
 11. Petrol yükünün fiziksel ve kimyasalözellikleri
 12. Malzeme,emniyet ve bilgi kartı bilgisi
 13. Petrol tankerleri yük işlemleriyle ilgili tehlike ve kontrol önlemleri
 14. Kural ve düzenlemelerde uyumsuzluğun tehlikeleri
 15. Risk değerlendirmeleri ve emniyetli çalışma uygulamaları
 16. Petrol tankerı acil durum usulleri
 17. Çatışma,batma ve denize dökülmesonrası yapılacaklar
 18. Petrol tankerlerınde tıbbi ilk yardım
 19. Atmosfer ve çevre kirliliğinin önlenmesi usulleri
 20. MARPOL-78  ve diğer IMO dökümanlarıendüstriklavuzları ve genel olarak uygulanan liman düzenlemeleri

Ayrıca eğitim süresi en az 28 saatir.Petrol tankerlerinde çalışan zabitanlar ile operasyondan sorumlu tutulan personele bu eğitim zorunludur.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi