Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Ergenler ve Ergen Ebeveynlerine Yönelik Eğitim

Akademik Yıl: 2013-2014 Güz Dönemi
Dersin Adı: Ergenler ve Ergen Ebeveynlerine Yönelik Eğitim
Öğretim Elemanları: Dr. Mukaddes SAKKALI DEMİROK, Arş. Gör. Cahit NURİ
Ders Saati ve Yeri: Pazartesi ve Perşembe
Ofis Saati: Pazartesi, 16.00-17.00
E-posta:

Dersin Amaçları
Ergenler ve Ergen Ebeveynlerine Yönelik Eğitim dersinin amaçları şöyledir:
Ana tema bireyin duygusal güçlerini, esenkliğini, sosyal duygusal yeterliklerini, dayanıklılığını , öz saygısını ve başa çıkma becerilerini arttırmaktır. Dolayısıyla bireyin risk etmenlerine karşı aşılı olmasını sağlayarak ruh sağlığının kalitesini arttırmak amaçlandırmaktır. Önleme çalışmalarının sadece okullarda geçekleştirilmeleri ile başarılı olması çok zor olduğu için ekolojik yaklaşımlar ışığında ailenin toplumun ve diğer kurumların genel olarak toplumsal yapının dikkate alınarak ders yürütülecektir.

Dersin İçeriği ve Kazanımları

 • Stresle Başa Çıkma Becerileri Kazandırma
 • Sınavlarda Yaşanan Kaygının Azaltılmasına Yönelik Ergenlere ve Ergen Ebeveynlerine Eğitim
 • Sosyal Beceriler ve İletişim Becerilerini Kazandırma
 • Problem Çatışma Çözme ve Karar Verme Becerilerini Kazandırma
 • Kendilik Değeri Arttırma
 • CYBH ve HIV/AIDS Ergen Hamileliği Önlenmesini Kazandırma
 • Saldırganlık, Şiddet ve Zorbalığa Yönelik Tutumların Değiştirilmesi
 • Yeme Bozukluklarının Öneminin Farkına Varma
 • Sınıf İçi Ders İşleme Yöntemleri ve Koşullar

  1. Anlatım
  2. Soru-Cevap
  3. Tartışma
  4. Gösteri
  5. Grup Çalışması
  Değerlendirme
  Not Yüzdesi
  Sunum
  10
  Arasınav
  40
  Dönem sonu sınavı
  50

  Kaynak(lar)

  1. Korkut, F (2004). Okul Temelli Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışman. Anı Yayıncılık
  2. Ayhan, H, Dodurgalı,A , Köknel, Ö.,Yavuzer, H.,Kulaksızoğlu A., Ekşi, H. (2013) , Çocuk ve Ergen Eğitiminde Anne Baba Tutumları,Timaş Yayınları
  3. Kulaksızoğlu, A. (2005) , Ergenlik Psikolojisi, Remzi Kitapevi
  4. Frankl,E. (2007) İnsanın Anlam Arayışı, Öteki Yayınlar
  I prefer Near East University

  Haftanın Manşetleri

  Fakülteler

  Atatürk Eğitim Fakültesi
  Denizcilik Fakültesi
  Diş Hekimliği Fakültesi
  Eczacılık Fakültesi
  Fen-Edebiyat Fakültesi
  Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
  Hukuk Fakültesi
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  İletişim Fakültesi
  İlahiyat Fakültesi
  Mimarlık Fakültesi
  Mühendislik Fakültesi
  Sağlık Bilimleri Fakültesi
  Sahne Sanatları Fakültesi
  Tıp Fakültesi
  Veteriner Fakültesi

  Yüksekokullar

  Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
  Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

  Meslek Yüksekokulları

  Meslek Yüksekokulu
  Denizcilik Meslek Yüksekokulu
  Adalet Meslek Yüksekokulu
  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

  Enstitüler

  Eğitim Bilimleri Enstitüleri
  Fen Bilimleri Enstitüsü
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Hazırlık Okulları

  İngilizce Hazırlık Okulu

  Araştırma Merkezleri

  Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
  Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
  Turizm Araştırma Merkezi
  YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
  İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
  Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
  Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
  Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
  Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
  Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
  Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
  Yakın Doğu Enstitüsü
  Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
  Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
  İrfan Günsel Araştırma Merkezi
  Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
  İletişim Araştırmaları Merkezi

  Merkezler

  Tüp Bebek Merkezi
  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
  Psikolojik Danışma Merkezi
  Uzaktan Eğitim Merkezi
  Rûmi Enstitüsü
  Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
  Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
  Kariyer Merkezi
  Sigara Bırakma Merkezi