Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

3.20 Uluslararası Ticaret Hukuku

Bu dersin amacı, uluslararası ticaret ilişkilerine uygulanacak gerek özel ve gerekse kamu hukuku konularını ele alarak uluslararası ticaret hukukuna vakıf hukukçular yetiştirmektir.Bu program özellikle Avukatlara çok büyük katkı sağlayacaktır. Ders hem kamu hukuku hedm de özel hukuk yönüyle ele alınacaktır. Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması kapsamında bir araya getirilen uluslararası ticareti düzenleyen temel anlaşmalar ve Avrupa Birliği ve NAFTA gibi bölgesel ticaret birimleri üzerinde yoğunlaşılacaktır.. Tarife ve tarife dışı engeller, ayrımcılık, bölgeselleşme, anti-damping vergileri, telafi edici vergiler, korunma önlemleri ve ticari uyuşmazlıkların uluslararası çözümü amacıyla kullanılan araçları ,uluslararası ticari işlemlere uygulanacak temel kurallar üzerinde duracaktır, Ders, uluslararası mal satışlarının temel niteliklerini, dış ticaret finansmanına dair temel sözleşmeleri, uluslararası ticarette kullanılan teslim şekillerini, uyuşmazlıkların çözümü ve uluslararası ticari alım satımlarda kullanılan ödeme şekillerinin incelenmesini de içerecektir.

Toplam ders saati: 25 saat

Dersin yürütücülüğünü Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Prof.Dr.Vehbi Selim ATAERGİN yapacaktır.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi