Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

3.17 Deniz Hukuku

Dünyamızın büyük bir bölümü denizlerle kaplıdır.Yaşam için gerekli kaynakların büyük çoğunluğu denizlerden elde edilmektedir.Ulaşımın da büyük bölümü deniz yoluyla yapılmaktadır. Denizler canlı ve cansız kaynaklar bakımından son derece zengindir.Ancak bu olumlu özellikler ve faydalar yanında denizler mal ve insan kaçakçılığı,uyuşturucu ticareti,terör gibi konularda da kullanılmaktadır.KKTC gibi bir ada devleti için bu deniz alanlarının en iyi şekilde bilinmesi sine qua non dur. Deniz hukuku deniz alanlarının hukuki rejimi ve kıyı devletlerinin bu alanlar üzerindeki yetkileri ,diğer devletlerin hak ve yükümlülükleri,gemi işletme hakkı,denizde işlenen suçlarda yetki,devletin deniz ülkesi ve sınırları-bitişik ve karşılıklı kıyılara sahip devletler arasında deniz alanlarının paylaşılması gibi uluslararası hukukun konusunu oluşturan uluslararası deniz hukukundan ve denizdeki ticari faaliyetleri düzenleyen ticaret hukukunun önemli bir dalını oluşturan deniz ticaret hukukundan oluşmaktadır.Bu nedenlerle ders içeriği hem uluslararası deniz hukukundan(the law of the sea) hem de deniz ticaret hukukundan (maritime law) oluşacaktır.İncelenecek temel başlıklar şunlardır; herbiri farklı hukuki rejime tabi olan deniz alanları;bu alanlar üzerinde denize kıyısı olan ve olmayan devletlerin yetki ve yükümlülükleri,devlet gemileri,silahlı kuvvetlere ait gemiler ve ticaret gemilerin statüsü, devletin deniz ülkesi,devletin deniz ülkesindeki yetkisinin açık denizlere taşması,sıcak takip,deniz alanlarının sınırlandırılması.milletlerarası boğazların hukuki rejimi,zararsız geçiş hakkı kapsamında kıyı devletinin hukuk ve ceza davaları bakımından yetkilerine getirilen sınırlamalar,gemilerin tescili,kurtarma ve yardım,müşterek avarya, gemi adamları,gemilerin haczi ,deniz taşımacılığı,limanlarda yükleme ve boşaltma gibi konulardır

Toplam ders saati 27 saat olarak planlanmıştır.

Dersin yürütücülüğünü Uluslararası Deniz Hukukunda uzman olan Rektörlük Koordinatör Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ferit Hakan BAYKAL ve Deniz Ticaret Hukukunda uzman olan ve Çin,Birleşik Krallık gibi birçok yerde ders vermekte olan Prof.Dr.Vehbi Selim ATAERGİN yapacaklardır.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi