Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

3.16 KKTC Hukuku

KKTC Hukuk Fakültelerinde esas olarak Türkiye hukuk sistemi okutulmaktadır. Bunun sonucunda KKTC Hukuk Fakültelerinden mezun olanlar kendi devletlerinin hukukuna yeterince vakıf olamamaktadırlar. KKTC Hukuk Sistemi Anglo-Sakson Hukuk Sistemini uygulamakta, halbuki Türkiye Kara Avrupası Hukuk Sistemini uygulamaktadır . Uygulama yönünden İki sistem arasında esaslı farklılıklar mevcuttur.Bu itibarla bu dersin  KKTC Hukuk Fakültelerinden mezun olmuş ya da olacak tüm hukukçulara ve KKTC hukukunu öğrenmek isteyen Türk Avukatlara;KKTC Güvenlik Kuvvetlerinde yer alan personele; tüm  kamu çalışanlarına  çok büyük katkısı olacaktır.

Ders içeriği olarak KKTC hukuk sisteminin temel özellikleri; Yüksek Mahkemeler ve Çalışma Usullerı; Yerel Mahkemeler ve çalışma usulleri,KKTC ceza hukuku,anayasa,kişiler hukuku ,Yüksek Mahkeme içtihatları,sistemin diğer hukuk sistemleri ile kıyaslanması  gibi  temel başlıklar  işlenecektir

Toplam Ders Saati: 21  saat
Dersin Yürütücüsü: Rektörlük Koordinatör Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ferit Hakan BAYKAL

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi