Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

4.15 Belge ve Arşiv Yöneticiliği

Bu seminer, örgütlerde veri ve enformasyon sürecinden başlayıp bilgi oluşumuna kadar uzanan bir süreçte, özellikle bilginin nasıl yönetilmesi gerektiğini amaçlamaktadır. Seminerde, örgüt içerisinde bilginin sağlıklı bir şekilde üretilmesi, paylaşılması, yapılandırılması, kullanılması ve denetlenmesi süreçlerine ilişkin çeşitli ipuçları ve öneriler verilmektedir. Özellikle insan kaynakları yönetimi ve enformasyon teknolojileri bağlamında “bilgi” olgusu, örgütsel uygulamalarda nasıl bir rol almaktadır ve etkin bir şekilde nasıl kullanılabilir sorusu, bu seminerin temel temasını oluşturmaktadır.

Seminerde ayrıca belge yönetimi konusuna da değinilmektedir. Belge yönetiminin amacı, herhangi bir örgüt içerisinde gelen-giden evrak olarak nitelendirilen her türlü belgenin üretilmesinden kullanımına ve dolaşımına, standardizasyonundan arşivlenmesi ve dosyalamasına kadar geçirdiği her türlü sürecin teknik kısımlarını katılımcılarla paylaşmaktır.

Seminerin son 3 saatinde, katılımcılarla atölye çalışması yapılarak, öğrenilen konular üzerine bilişsel haritalar çıkartılıp, katılımcılara sundurulacaktır.

SEMİNERİ VEREN: Doç.Dr.Mustafa SAĞSAN
SEMİNERİN İÇERİĞİ VE SÜRESİ: 12 saat (2 tam gün)
BİLGİ YÖNETİMİ

 • Veri, Enformasyon ve Bilgi
 • Bilgi Yönetimi
  • Tanım
  • İşlevleri
  • Ortaya Çıkışını Etkileyen Faktörler
 • Bilgi Yönetimi Ne değildir?
 • Bilgi Yönetim Stratejisi
 • Örgütlerin Bilgi Yönetim İhtiyacı Gerekleri
 • Bilgi Yönetimi Uygulama Adımları

BELGE YÖNETİMİ

 • Belge Yönetimi
  • Tanım
  • Yaklaşımlar
 • Belge Yönetim Sistemi
  • Girdi
  • İşlem
  • Çıktı
 • Belgenin Yaşam Evresi
 • Örgütlerde Belge Üretiminin Nedenleri
 • Belge Koruma İşlevleri
 • Belge Düzenleme Teknikleri
 • Dosyalama Teknikleri
 • Belge Tasfiye Nedenleri ve Politikaları

KİMLER KATILABİLİR: Örgüt içerisindeki çeşitli uzmanlığa sahip tüm çalışanlar

Programın Süresi
Toplam 18 saattir.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi