Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

3.9 Türkiye-AB ve KKTC Gümrük Birliği Mevzuatı Uygulamaları

  • Gümrük Mevzuatına Genel Bakış İhracatta ve İthalattaki Gümrükleme Süreci ve Analizi BİLGE/EDI Sistemleri. İhracat ve İthalatçı Firmaların Sisteme Tanıtılma Süreçleri e-gümrük uygulamaları
  • Gümrüklerdeki Kontrol Sistemi ( sarı, kırmızı mavi hat ) Eşyanın Menşei ve Belirleme Kriterleri Eşyanın Gümrük Kıymeti İthalatta Gümrükleme Sürecinden Kaynaklanan Maliyet Kalemleri ( Eşyanın CIF fiyatının belirlenmesi, gümrük vergileri, Eş Etkili vergiler, KKDF vb. mali yükümlülükler)
  • Gümrük Tarifeleri ve Tarife Dışı Engeller. Bağlayıcı Tarife Bilgisi Vergilendirme ve Maliyet(İthalatçının yurtdışından satın aldığı ürünü fabrikasına getirinceye kadar geçen süreçte maliyeti etkileyen faktörler)
  • Gümrük Rejimleri Uygulamada Önemli Süreler, İtirazlar ve Cezalar Sahte Menşeli Eşya

Program Süresi:
Toplam 15 saat.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi