Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

4.13 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Eğitimi

Ofis içi iletişim, ofis yönetiminde profesyonel yaklaşım, özellikle iç ve dış müşteriler üzerinde bıraktığı izlenim, telefonda iletişim, zaman yönetimi ve ofis ortamının önemi konularının üzerinde durulduğu programda, katılımcıların kullandıkları yöntemler sorgulanarak, geliştirilebilecek yönlere ilişkin çeşitli çözüm yollarının paylaşılması hedeflenmektedir.
Bireysel ve grup çalışmaları ile aktif katılım sağlanan programda, uygulama ve işleyiş örnekleri üzerinde detaylı olarak durulmaktadır.

 • Kurum İçerisinde Yönetici Asistanının Rolü
 • Yönetici Asistanının Sahip Olması Gereken Kişisel Nitelikler
 • Yönetici Asistanının Görevine İlişkin Sahip Olması Gereken Nitelikler
 • Yönetici Asistanının Şirketine ve Yönetime İlişkin Sahip Olması Gereken Nitelikler
 • Bireysel Kalite
 • Yönetici Asistanının Profesyonel Bakış Açısı
 • Yönetici Asistanı ve Olumlu İnsan İlişkileri
 • Ofis İçi İletişim
 • Sözlü İletişim
 • Telefonda İletişim
 • Telefonda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Yazılı İletişim
 • Ofis Yönetimi ile İlgili İpuçları
 • İşgünü Nasıl Organize Edilir?
 • Planlama ve Kişisel Organizasyon / Düzen
 • Ajanda Kullanımı
 • Zaman Yönetimi ve Bilgisayar Kullanımı
 • Toplantı Organizasyonu
 • Etkili Dosyalama Sistemleri
 • Yönetici Asistanı ve Profesyonel Giyim

Kimler Katılabilir?
Yönetici sekreterleri, departman ve bölüm sekreterleri, resepsiyonistler, santral memurları, yöneticiler, şirket görevlileri ve tüm çalışanlar.

Programın Süresi
Toplam 10 saattir.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi