Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

4.3 Dünya Gıda Lojistiği Örgütü onaylı Soğuk Zincir Yönetimi Sertifika Programı

Değişik Modüllerden oluşan bu programın amacı özellikle gıda sektöründe lojistikle ilgilenen katılımcılara soğuk zincir yönetimi konusunda kapsamlı ve uygulamaya yönelik eğitim vermektir. Dünya Gıda Lojistiği Örgütü onaylı bu sertifika programının modülleri soğuk zincir lojistiğinin değişik yönlerini detaylı bir şekilde irdelemek üzere tasarlanmıştır.

Modül 1: Soğuk Depo Operasyon Tanıtımı
Bu ders, güvenli, verimli ve doğru çalışma ortamı sağlamak için ele alınması gereken tüm Soğutmalı Depo fonksiyonları kapsayacaktır.

Modül 2: Gıda İşleme ve Isı Yönetimi, patates, soğan, elma, tropikal meyveler, muz, karışık sebze, süt ürünleri ve dondurma gibi gıdalar için, sıcaklık, nem ve kimyasal özellikleri tartışacağız. Ürün, koruma ve paketleme - Buna ek olarak, öğrenciler PPP faktörlerin ince noktalarını öğrenecekler. 

Modül 3: Soğuk Zincirde Isı (Sıcaklık) İzleme ve Dokümantasyon
Isı (Sıcaklık) İzleme ve Dokümantasyonu için, öğrenciler sıcaklık ölçüm cihazları, türleri hakkında ve bu ekipmanlar nasıl kullanılması gerektiğini öğrenecekler.

Modül 4: Sanitasyon Standart Operasyon Prosedürleri (SSOPs) - HACCP
Bu ders gıda güvenliği, riskler ve Tehlike Analizi artı Kritik Kontrol Noktalarını vurgulayarak uluslararası bir standart olan HACCP sanitasyon uygulamalarını teşvik etmek için amaçlanmıştır.

Modül 5: Türkiye'den ve Kıbrıs'tan Çabuk Bozulan Ürünlerin Mevzuatlara Uygun İhracat / İthalatı için İşletme Protokolleri
Soğuk Hava Depoları, iyi entegre olmuş soğuk zincirinin sadece bir parçası olup, tarladan sofraya çabuk bozulan ürünlerin başarılı lojistiği hakkındaki mevzuatların doğru uygulanması ve işletme kuralları ve Protokollerini işleyecektir.

Modül 6: Tesis Tasarımı: Soğuk Zincirde Depo-Antrepolar
Tesis Tasarımı, bir soğuk depo tesisi tasarım sürecinde odak noktaları ve bu gibi tesislere doğru soğutma sistemleri seçmek gibi, tasarım sürecinde yapılması gereken kritik kararlar işlenecektir.

Modül 7: Enerji Yönetimi
Enerji yönetiminde, katılımcılar tarafından enerji maliyetlerinin gerçek hesaplamaları ve soğuk depoların her noktasında/katında verimli ve düzenli çalışma, örneğin hızlı veya aktif trafik yolları üzerinde durulacak, otomatik ışık ve istifleme tekniklerin uygulanması ve teşvik edilmesi işlenecektir. 

Sertifika Programı:30 saat 
Program Yürütücüsü: Serdar M. Şenaydın 
Türkiye EMEA

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi