Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

3.2 Algılama Yönetimi

İnsan psikolojisi ve duygular tarih boyunca gruplar ve ülkeler arasında yaşanan - olumlu ya da olumsuz - tüm olaylarda başat bir rol oynamıştır. Bu bağlamda, “algılar”, bireyler ve toplumların duyguları ve davranışlarının biçimlenmesinde en önemli belirleyicilerden birisi kimliğindedir. Algılar, değişik uygulamalarla yönlendirilip değiştirilebilir. İnsan doğasının bu özelliğinden yararlanan farklı odaklar,kendi amaç ve çıkarları doğrultusunda, hedef bireylerin veya toplulukların bakış açılarını, değerler bütününü, davranış kalıplarını biçimleyen algılarını etkileyebilir, değiştirebilir ve yönetebilirler. Önyargılar oluşturulup bunların kalıp yargılara dönüştürülme sürecinde algıların yönetilmesi günümüzde ulus ötesi ve uluslararası ilişkilerin vazgeçilmez bir enstrümanına dönüşmüş bulunmaktadır.

Algılama yönetimi kavramsal açıdan olumsuz çağrışımlar uyandırmakla birlikte bireylerin ve toplumların olumlu davranışlar geliştirmesine yönelik olarak da yaygınlıkla uygulanmaktadır. Günümüzde bu kadar güncel ve önemli olan stratejik iletişim ve algı yönetiminin geniş boyutlarda ve disiplinler arası bir anlayışla tartışılması, hazırlanan bu programın temel amacıdır.

Programın Süresi
Toplam 20 Saat

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi