Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

2.25 Stratejik İletişim

Sertifika programı katılımcılara dünyayı,  bölgelerini, ülkelerini ve kendilerini değişik analiz düzeylerinde ve farklı düzlemlerde yeniden tanıma ya da tanımlama olanağı sağlayan etklileşimli bir fikir egzersizi ortamı yaratıyor.

 • Stratejik İletişimin Kuramsal Çerçevede İncelenmesi
 • Stratejik İletişimin Sunduğu Fırsatlar ve Riskler
 • Ulusal Güvenliğe Bir Etki Unsuru Olarak Ulusal İletişim Stratejisi
 • Kriz İletişimi ve Stratejik Planlama
 • Uluslararası İlişkilerde Etkin İletişim Yönetimi
 • Stratejik İletişimin Dinsel ve Kültürel Boyutu
 • Gelişen Bilgi Kaynaklarındaki Artış Bağlamında Stratejik İletişimde Operasyonel Çevre
 • Asimetrik Savaşta Stratejik İletişim
 • Uluslararası Ekonomik Kriz Ortamlarında Stratejik İletişim
 • Kitlelerin Kimliklerini Yitirmesi Bağlamında Bir Manipülasyon Aracı Olarak Stratejik İletişim
 • Stratejik İletişimin Türkiye İçin Önemi
 • Stratejik İletişimin KKTC İçin Önemi
 • Sosyal Medya Araçlarının Stratejik İletişim Üzerindeki Etkileri
 • Case Study: İletişim Güvenliği Bağlamında Stratejik İletişim: Wikileaks İfşaatı
 • Halkla İlişkilerin Stratejik Önemi ve Stratejik İletişim Yaklaşımları
 • Case Study: Siyasi Partilerin Seçim Kampanyalarında Stratejik İletişimin Rolü

Programın Süresi
Toplam 20 saattir.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi